Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a transmis o serie de recomandări pentru consumatori în pragul sărbătorilor pascale, după cum urmează:

Comercializarea cărnii

-  Achiziţionarea cărnii (inclusiv a cărnii de miel) se va face numai din locuri special amenajate, dotate şi autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe) şi trebuie să aibă ştampila de control sanitar-veterinar. În aceste condiţii, aveţi garanţia unui  produs sigur ce nu vă va afecta sănătatea;
- Evitaţi cumpărarea de carne de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele maşinilor” chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială, în cazul în care doriţi să faceţi o reclamaţie ulterioară, şi riscati să achizitionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea;
- Verificaţi proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezenţa mucilagiilor etc), culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine etc. Carnea proprie consumului trebuie să prezinte, la suprafaţă, o peliculă uscată,  de culoare roz până la roşie, să fie fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în secţiune; mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;
- Ca o măsură de prevedere suplimentară este bine să observaţi, la mielul cumpărat, copita şi dentiţia specifice ierbivorelor (la dentiţie se va urmări, în special, lipsa caninilor).
- Se va acorda atenţie preţului afişat şi se va verifica concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele marcate pe bonurile de casă;
- Carnea achiziţionată sub formă refrigerată se va transporta, în condiţii igienice, cât mai repede la domiciliu şi se va depozita la frigider.

Comercializarea  ouălor

- Achiziţionaţi ouăle numai din locuri special amenajate, autorizate;
- Evitaţi cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;
- Ouăle de consum trebuie să prezinte coaja, intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri străine, fără mirosuri străine;
- La spargerea oului, albuşul trebuie să fie de consistenţă densă, transparent, iar galbenuşul semiglobulos, uşor aplatizat şi bine delimitat de albuş;
- În cazul ouălor vândute în vrac trebuie comunicate vizibil, cu uşurinţă şi perfect lizibil, informaţiile privind:
- categoria de calitate (A);
- categoria de greutate.
Clasamentul ouălor din categoria A în funcţie de greutate:
XL – foarte mare: greutate mai mare sau egală cu 73 g;
L – mare: greutate mai mare sau egală cu 63 g şi mai mică de 73 g;
M – mediu: greutate mai mare sau egală cu 53 g şi mai mică de 63 g;
S – mic: greutate mai mică de 53 g.
- o indicaţie a metodei de creştere a găinilor;
- o explicaţie a semnificaţiei codului producătorului;
- data de valabilitate minimă.
Se va acorda atenţie preţului afişat şi se va verifica concordanşa dintre preţurile afişate şi cele marcate pe bonurile de casă.
 
Comercializarea vopselei de ouă

- Achiziţionaţi vopseaua de ouă numai  din locuri autorizate;
- Se va citi cu atenţie eticheta produsului, care trebuie să conţină: numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucţiuni de utilizare şi data durabilităţii minimale;
Atenţie! Nu utilizaţi, la vopsirea ouălor, vopsea realizată pentru alte destinaţii, precum cea tipografică sau cea pentru textile. Deşi rezultatele sunt spectaculoase, utilizarea altor tipuri de vopsele, poate prezenta un posibil pericol pentru sănătatea dumneavoastră.

Comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri etc.)

- Achiziţionaţi produsele numai din locuri autorizate;
- Spaţiile de comercializare trebuie să fie în permanenţă curate şi bine întreţinute;
- Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecţie sanitară a produselor;
- Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf şi de insecte, fiind servite numai cu ustensile speciale; este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna;
- Pentru produsele de patiserie preambalate etichetele trebuie să conţină urmatoarele informaţii: denumirea produsului, numele şi adresa operatorului economic imputernicit cu informarea consumatorilor, lista ingredientelor, proportia din ingredientele care sunt inscrise in denumirea produsului (ex.: cu nuca, cu stafide etc.), componentele cu posibile efecte alergene (sunt scoase in evidenta fata de restul informatiilor), data durabilitatii minimale, cantitatea neta, conditiile speciale de pastrare, declaratia nutritionala;
- Pentru produsele de patiserie comercializate in vrac trebuie sa se asigure informarea consumatorilor cu privire la denumirea produsului, componentele cu posibile efecte alergene, preţul pe unitatea de masura.
 
Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe bază de cacao şi grăsimi vegetale (tablete, figurine etc.)

- Etichetele acestor produse trebuie să conţină urmatoarele informaţii: denumirea produsului,numele şi adresa operatorului economic imputernicit cu informarea consumatorilor, lista ingredientelor, proportia din ingredientele care sunt inscrise in denumirea produsului (ex.: cu arahide, cu alune de padure, cu stafide etc.), componentele cu posibile efecte alergene (sunt scoase in evidenta fata de restul informatiilor), data durabilitatii minimale, cantitatea neta, conditiile speciale de pastrare, declaratia nutritionala;
- În cazul produselor provenite din terţe ţări (din import) se vor înscrie numele şi adresa importatorului;
- Produsele provenite din afara Romaniei trebuie să fie însoţite de etichete cu elementele de identificare şi informare în limba română;
- Pentru ciocolată şi produse din ciocolată: se menţionează, în mod obligatoriu, conţinutul de cacao substanţă uscată, exprimat în procente, astfel: „substanta uscata de cacao…% minimum”; în cazul ciocolatei umplute se menţionează produsul de umplutură; o menţiune privind adaosul de cafea; o menţiune privind adaosul de băuturi spirtoase, atunci când acesta depăşeste 1,2% din masa produsului;
- Dupa cumparare, verificaţi, prin apreciere directă, proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor de alterare, modificări ale aspectului, culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine etc.;
- Drajeurile trebuie să aibă suprafaţa netedă, lucioasă, uscată şi nelipicioasă;
- Achiziţionarea produselor se va face numai  din locuri autorizate; evitaţi cumpărarea de produse de la vânzători ambulanţi, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;
- Verificaţi starea ambalajelor (integritate, etanşeitate) şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale.

Comercializarea vinurilor

- Conţinutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea produsului, denumirea şi adresa producătorului/importatorului/îmbuteliatorului, volumul net, concentraţia alcoolică, o informaţie privind lotul, data durabilităţii minimale pentru vinurile care au concentraţia alcoolică mai mică de 10% vol., componentele cu posibile efecte alergene;
- Aspectul lichidului: culoare corespunzatoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurităţi în suspensie;
- La întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conţinutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurităţi sau scurgeri;
- Marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Finanţelor.
La cumpărarea produselor alimentare şi, implicit a vinului, solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs.

Publicat în Comunitate

Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, pe 15 martie 2021, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a organizat o conferinţă online, derulată sub titlul "Protejarea consumatorului român în contextul pandemiei! Un consumator european informat este un consumator protejat!", la care au participat reprezentaţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai diverselor structuri patronale, ONG-urilor de profil şi presei.
În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele rezultate înregistrate de ANPC în 2020, după cum urmează:
- La nivel naţional, s-a înregistrat un număr de 99.083 de petiţii privind conformitatea şi securitatea produselor şi serviciilor, cu o creştere de 12% faţă de anul 2019.
- Au fost întreprinse 83.644 de acţiuni de control, la nivelul întregii ţări.
- 40.000 dintre operatorii economici controlaţi au prezentat nereguli, ocazie cu care au fost aplicate tot atâtea sancţiuni contravenţionale, cuantumul amenzilor ridicându-se la 96,20 milioane lei.
- Au fost desfăşurate 43 de tematici de control naţionale, în cadrul cărora au fost verificaţi aproximativ 23.000 de operatori economici, la 58% din aceştia înregistrându-se diverse abateri.
- Valoarea amenzilor aplicate de comisarii ANPC a fost de 39,66 milioane lei, iar valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de la comercializare a fost de 63,72 milioane lei.
- Referitor a tematica de control cu privire la măşti, derulată în 2020, au fost controlaţi 599 de operatori economici, la 396 dintre aceştia (66%) constatându-se nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
- Au fost verificate peste 35 de milioane de măşti, în valoare aproximativ 20 milioane lei, din care peste 32 de milioane de măşti nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.
- Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri:
- oprirea temporară de la comercializare a circa 32 de milioane de măşti, în valoare de 12 milioane lei, până la remedierea neconformităţilor constatate;
- oprirea definitivă şi scoaterea de la comercializare a 725.448 de măşti, în valoare de peste 3 milioane lei;
- aplicarea a 668 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2,9 milioane lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor;
- emiterea a 29 de decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte.
- În ceea ce priveşte Sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele nealimentare periculoase - RAPEX, România a transmis un număr de 41 de notificări de produse periculoase şi de 82 de reacţii la notificările realizate de alte ţări membre UE, cele mai notificate produse find cele din categoria echipamentelor de protecţie, autovehiculelor, cosmeticelor, textilelor, aparaturii electrice, jucăriilor.
- În anul 2020, ANPC a desfăşurat la nivel central circa 130 de acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor economici din domeniul alimentar şi 97 de acţiuni de consiliere gratuită a operatorilor economici privind produsele si serviciile nealimentare.
- În timpul Comandamentului Litoral, au fost verificaţi 1.225 de operatori economici,  pentru deficienţele constatate aplicându-se 1.512 sancţiuni contravenţionale, constând în 688 de amenzi, în valoare de 4,7 milioane lei, şi 824 de avertismente.
- În cadrul Comandamentului de iarnă 2020, ANPC a desfăşurat controale la 205 operatori economici, pentru deficienţele constatate aplicând 61 de sancţiuni contravenţionale constând în 23 de amenzi, în valoare de 96.500 lei, şi 38 de avertismente.
- În ceea ce priveşte regimul metalelor şi pietrelor preţioase, s-au înregistrat, anul trecut, următoarele rezultate:
- s-au analizat şi marcat 4,2 milioane de obiecte din metale preţioase în greutate totală de peste 13 milioane grame;
- 217 activităţi de înregistrare poansoane pentru marcă de responsabilitate ale operatorilor economici autorizaţi;
- s-au eliberat 2.500 de buletine de expertiză pentru obiectele prezentate la ghişeu şi s-au întocmit rapoarte de expertiză tehnică;
- Direcţia de Metale Pretioase a avut încasări în valoare de peste 11 milioane lei.

Publicat în National