Măsurile legislative din domeniul fiscal, implementate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru a reduce impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei şi vieţii românilor, au determinat modificarea formularului „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, al cărei termen de depunere s-a prelungit până la 30 iunie 2020.

Dacă declaraţia unică privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:
- pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
- pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii.

De aceste bonificaţii pot beneficia şi persoanele care:
- în anul 2019, au realizat venituri pentru care au obligaţia depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat (Capitolul II din declaraţia unică);
- au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind venitul realizat, obligaţiile de plată determinându-se prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

În cazul în care contribuabilii au depus declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020, inclusiv, cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.

Obligaţiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanţă prin intermediul Spatiului Privat Virtual (pentru depunerea declaraţiilor şi obţinerea de informaţii), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro.

Publicat în De interes public

Chiar dacă fiscul gălăţean, respectiv inspectorii Agenţiei Judetene a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi au depăşit planul la încasări în primele 7 luni ale acestii an, suma colectată fiind de 1.005.404.018 RON, mai mare comparativ cu suma atrasă la buget în aceeaşi perioadă a anului trecut, care a fost de 925.159.975 RON, nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte veniturile încasate la bugetul asigurărilor sociale. Conform datelor furnizate de către reprezentanţi ai AJFP Galaţi, la solicitarea noastră, suma încasată în primele 7 luni ale acest an la fondul asigurărilor sociale  a fost mai mică, comparativ cu cea încasată în aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind singura situaţie de acest fel, motivul fiind, se pare, reducerea cu 5%  a CAS-ului datorat de către angajatori. Astfel, nivelul sumei atras la bugetul asigurărilor sociale de stat a scăzut de la 349.976.599 RON la 337.114.158 RON, sumă atrasă în primele 7 luni ale acestui an. Reamintim că în primele 7 luni ale anului 2015 gradul de realizare a programului de încasări a fost de 107,58%.

Publicat în Economie