Joi, 26 August 2021 00:00

A.G.A.

Consiliul A.J.V.P.S. Galaţi, convoacă Adunarea Generală Ordinară a delegaţilor, în data de 11.09.2021, ora 10,00, care se va desfăşura  la Poligonul de Tir Smârdan al AJVPSA Galați , cu următoarea  ordine de zi; Prezentarea Raportului de activitate a Consiliului AJVPS Galaţi pentru perioada 2016-2021; Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021; Prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; Prezentarea Programului de activitate pentru perioada 2021-2026; Discuţii pe marginea materialelor prezentate; Aprobarea Raportului comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune a Consiliului AJVPS Galaţi pentru anul 2021; Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi a Programului de activitate pentru perioada 2021-2026; Alegerea Consiliului AJVPS Galaţi, în urma propunerilor Adunărilor generale ale Cluburilor, a comisiei de cenzori, desemnarea delegaţilor pentru Congresul AGVPS, a candidaţilor pentru Consiliul şi comisia de cenzori ale acestuia.

Publicat în Mica Publicitate