Luni, 26 Septembrie 2022 00:00

Diverse

Aceasta informare este efectuata de: SC SOCAR PETROLEUM SA, cu sediul social în Str. Pechea, nr. 32-36, etaj 4, sector 1, Bucuresti, ce intentioneaza sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR GALATI: AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR, pentru proiectul:“CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI CU INSTALATIILE SI AMENAJARILE AFERENTE, ELEMENTE DE SEMNALISTICA, TOTEM, SANTINELA 25 m, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER - SOCAR GALATI”, propus a fi amplasat pe str. Brailei, nr. 276, mun. Galati, jud. Galati. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ape uzate provenite din zona gastro (epurate printr-un separator de grasimi), ape pluviale potential impurificate cu hidrocarburi (epurate printr-un separator de hidrocarburi) si ape pluviale conventional curate. Apele menajere vor fi descarcate intr-un bazin vidanjabil V=40mc si apele pluviale vor fi descarcate intr-un bazin de retentie V=50mc.Toate apele rezultate vor fi vidanjate si preluate de un operator economic specializat si autorizat. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau la urmatoarea adresa: paula.chimir@petrotech.ro, dupa data de 26.09.2022.

SC ENGIE ROMANIA SA Bucuresti, titular al proiectului “Executie, reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (SPC)”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Executie, reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent (SPC)”, propus a fi amplasat in com. Schela, str. Narcisei. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare. Observatiile publicului la proiectul deciziei de incadrare se primesc la A.P.M. Galati, pe e-mail office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236-471.009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Publicat în Diverse