Fundaţia Inimă de Copil anunţă finalizarea cu succes a proiectului „ENERGY, IDEAS, ACTION, CHANGE”, (2021-1-RO01-KA153-YOU-000009238) - finanţat în cadrul Programului Erasmus+ de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin Acţiunea-cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învăţării Proiectul s-a derulat în perioada 1 octombrie 2021 - 30 septembrie 2022 în parteneriat cu organizaţii din Turcia - Beşiktas Istanbul Municipality, Bulgaria - Association of Ruse in help for society and young people, Polonia - Fundacja Cooperacja şi a beneficiat de o finanţare de 17.849 euro.
În cadrul unei mobilităţi de lucrători de tineret a fost pregătită de parteneri şi s-a desfăşurat în Galaţi în luna iulie 2022 formarea participanţilor printr-o serie de workshop-uri, ateliere practice pregătite de fiecare ţară, vizite tematice, schimb de informaţii şi de bune practici. Cei 27 de participanţi (din Polonia, Bulgaria, Turcia şi România) au identificat împreună soluţii creative în procesul de învăţare pentru tineri, în special pentru tineri din medii dezavantajate.
Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea competenţelor celor care lucrează cu tinerii în utilizarea culturii şi creativităţii pentru a promova învăţarea informală şi integrarea socială. Au format un grup comun de învăţare profesori, profesori al scoli speciale, psihologi, art terapeuţi, coordonatori de voluntari, voluntari care lucrează cu copii, tineri, adulţi din medii defavorizate asistenţi sociali, profesionişti din organizaţii, factori de decizie din municipalităţi implicaţi în politici sociale.
Acţiunile-cheie derulate în cadrul proiectului produc deja efecte asupra participanţilor la program, asupra organizaţiilor din care fac parte. Schimburile de experienţă de la Galaţi au facilitat o înţelegere mai amplă a practicilor, politicilor şi sistemelor din domeniul educaţiei, a formării şi a activităţilor pentru tineret de la nivelul fiecărei ţări. Proiectul a arătat şi importanţa înţelegerii interconexiunilor dintre educaţia formală şi cea nonformală pe de o parte şi dintre formarea profesională ţintită pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă pe de altă parte.
Anna Burtea, director Fundaţia Inimă de Copil: „Acest proiect Erasmus+ ne-a oferit ocazia extraordinară de a întâlni oameni, profesionişti, tineri din culturi diferite, din ţări diferite. Sunt încredinţată că deja cei care au participat la întâlniri aplică modelele dezvoltate împreună la Galaţi şi ne ajută pe toţi să ne adaptăm munca de zi cu zi la diverse provocări pe care le întâlnim. Cum ar fi provocările legate de diversitate sau cele legate de identificarea soluţiilor pentru persoanele cu mai puţine oportunităţi”.

VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Comunitate