Este vorba de hipermarketul Kaufland de la "Ultimul Leu", din Țiglina 2, unde a fost realizat un culoar de deplasare pentru accesul persoanelor nevaccinate, delimitat de garduri pe care este aplicată folie de protecţie. Fapt ce contravine legii. Astfel, unitatea a fost controlată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați şi i-au fost impuse măsuri de conformare cu termen imediat. Mai exact, acel culoar trebuie să dispară şi verificarea existenţei certificatului verde să se facă la intrarea în centrul comercial. Dacă nu se conformează, hipermarketul va fi amendat. VEZI VIDEO AICI: https://www.facebook.com/100002461663204/videos/757936308931102/

Publicat în Eveniment

Campania Naţională în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, protecţie şi pază depozite, service/spălătorii, comerţ şi lanţuri de aprovizionare, notariate, birori de avocatură şi birouri de arhitectură se desfăşoară în perioada 30 august - 17 decembrie 2021.

"Având în vedere faptul că, pe lângă atributul de control, Inspecţia Muncii are un important rol preventiv, de informare şi conştientizare a angajatorilor cu privire la importanţa respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, precum şi în contextul recentelor modificări şi completări ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, adoptate prin O.U.G. nr. 117/04.10 2021, instituţia noastră a transmis un număr de 322 de scrisori de informare către angajatorii care prestează activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate (construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii etc)", informează ITM Galaţi.

ITM Galaţi reaminteşte că:
1. Munca nedeclarată reprezintă:
- primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat - se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată;
- primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial - se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

2. Munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale - se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie.

Acţiunea de informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI.MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”

Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acţiunea de informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI.MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”. Prin această acţiune de informare se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce atât munca nedeclarată, cunoscuta sub denumirea de muncă „la negru”, cât şi munca subdeclarată, denumită muncă „la gri”. Un element important al demersului iniţiat de Inspecţia Muncii îl constituie informarea lucrătorilor cu privire la drepurile şi obligaţiile pe care aceştia le au în raport cu angajatorii şi cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri.

"Inspecţia Muncii a elaborat un pliant cu informaţii utile pentru lucrători sau potenţiali lucrători care a fost adaptat cu datele de contact ale instituţiei noastre. Pentru ca informaţiile să ajungă la cât mai multe persoane care fac parte din grupul ţintă al acţiunii de informare am solicitat Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi colaborarea în vederea transmiterii pliantului unităţilor administrativ teritoriale de pe raza judeţului Galaţi, pentru afişarea acestuia de către primăriile din judeţ. Începând cu data de 28 octombrie 2021 inspectorii de muncă au demarat acţiunea de distribuire a pliantelor şi informare a persoanelor în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe, instituţii de colectare a taxelor, instituţii de furnizare de utilităţi, hipermarketuri/marketuri, primării, inclusiv în localităţile rurale din judeţul Galaţi, precum şi cu ocazia controalelor efectuate la angajatori. Pliantul este postat pe pagina de web a instituţiei noastre, precum şi pe pagina noastră de Facebook, este afişat la sediul instituţiei noastre precum şi ale altor instituţii locale din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale altor ministere", precizează ITM Galaţi.

PLIANTUL POATE FI DESCĂRCAT DE MAI JOS! ↓

Publicat în Eveniment
Luni, 06 Septembrie 2021 12:58

Brutăriile din județ controlate de ITM

În perioada 30.08.-02.09.2021 s-a desfășurat Campania națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase - cod CAEN 107, informează ITM Galați.
La nivelul județului Galați au fost efectuate 28 de controale. A fost depistat un angajator care folosea munca nedeclarată a unei persoane (primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă), fapt pentru care a fost sancționat cu o amendă în valoare de 20.000 lei.
Au mai fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată.
Cele mai frecvente neconformități constatate au fost:
- angajatorul nu a asigurat compensarea orelor prestate în zilele de sărbătoare legală, contrar prevederilor art. 142 din Legea nr.53/2003 republicată;
- angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale;
- neevidențierea timpului de muncă cu ora de începere și sfârșit a programului de lucru zilnic;
- netransmiterea în registru datele prevăzute la art.3 alin.2 lit. a) din HG nr.905/2017, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă în baza unui contract individual de muncă;
- lipsa la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă;
- neconcordanțe între salariul net declarat de salariați și statele de plată, fapt pentru care a fost sesizată Agenția Județeană a Finanțelor Publice Galați, precizează ITM Galați.

Publicat în Eveniment

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galați au desfășurat, în perioada 12 - 16 iulie 2021, acțiuni de control, în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, la angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați, potrivit unui comunicat al instituției.

"Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV, prevăzută de Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se impune intensificarea controalelor desfășurate de Inspecția Muncii, în vederea verificării și conștientizării angajatorilor cu privire la aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu, munca în regim de telemuncă, precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor", se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, obiectivele campaniei sunt:
- Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați în vederea conștientizării și determinării acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă, pe timpul deplasării la și de la locul de muncă, precum si cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;
- Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
- Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare;
- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse;
- Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Astfel, la nivelul județului Galați rezultatele verificărilor efectuate se prezintă astfel:
1. În domeniul Relațiilor de Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori, cu un număr total de 2.401 lucrători, din care 148 salariați care lucrează în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
- au fost constatate 15 deficiențe, fiind dispuse 15 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- neevidențierea distinctă în pontaje a orelor suplimentare, respectiv a orelor de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește munca suplimentară;
- netransmiterea în Revisal a elementelor din contractul individual de muncă anterior începerii activității;
- nerespectarea de angajator a obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

2. În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori cu un număr total de 2.434 lucrători, din care 1.306 salariați se aflau la locul de muncă controlat;
- au fost constatate 11 deficiențe, fiind dispuse 11 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 6 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- nepurtarea echipamentului individual de protecție (EIP) din dotare;
- neactualizarea documentului privind evaluarea riscurilor referitoare la riscul epidemiologic;
- neactualizarea planului de prevenire și protecție cu riscuri biologice;
- lipsa evaluării de risc pentru toate activitățile din unitate;
- lipsa deciziei cu nominalizarea lucrătorilor care acordă primul ajutor;
- lipsa organizării activității de prevenire și protecție;
- lipsa autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se precizează în comunicatul ITM Galați.

Publicat în Eveniment

În cursul acestei dimineţi, echipe complexe formate din poliţişti şi reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor au efectuat un control în piaţa agroalimentară din comuna Matca, pentru verificarea legalităţii comercializării legumelor. În timpul desfăşurării activităţii, patru dintre producătorii agricoli s-au opus prezentării documentelor, devenind recalcitranţi şi manifestându-se violent, instigându-i, în acelaşi timp, şi pe ceilalţi la nerespectarea legii. Toţi cei aflaţi la acea oră în piaţă, atât comercianţii, cât şi clienţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de organele de control, au început să huiduiască şi să îşi strige nemulţumirea faţă de inspectorii veniţi în control.

Cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, a fost restabilită, în scurt timp, ordinea publică, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj.

Poliţiştii au identificat trei dintre persoanele bănuite de comiterea infracţiunii de ultraj, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 51 de ani, toţi din comuna Matca.

În continuare, poliţiştii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, efectuează activităţi pentru identificarea şi depistarea celui de-al patrulea bărbat.

Deşi iniţial s-a zvonit că inspectorii veniţi în control ar fi fost de la ANAF, instituţia a venit cu următoarea precizare ”cu privire la informaţiile prezentate de mass-media despre un incident petrecut într-o piaţă agroalimentară din judeţul Galaţi, ca urmare a unui control al ANAF, precizăm următoarele: inspectorii ANAF, respectiv inspectorii DRAF 2 Constanţa nu au desfăşurat acţiuni de control la târgul de legume - fructe din localitatea Matca, judeţul Galaţi”. 

Publicat în Știrea zilei

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi, trei angajaţi din cadrul instituţiei vor fi detaşaţi la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi pentru o perioadă de până la şase luni, în vederea evaluării dosarelor de pensii, în urma unui protocol încheiat joi, 04 martie 2021, între cele două instituții.

„La sediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi a fost semnat, joi, 04 martie 2021, protocolul încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi Casa Judeţeană de Pensii Galaţi care are ca obiect implementarea Procedurii de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, în vederea recalculării, şi care constă în realizarea unei baze de date complexă, fiabilă, eficientă, constituită din sursele în format electronic şi/sau letric existente la nivelul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 157 alin (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordinului Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 108/28.01.2021. Acest protocol stabileşte colaborarea dintre cele două instituţii, pentru următoarele 18 luni, pentru a susţine cu personal suplimentar procedura de evaluare a dosarelor din sistemul public de pensii. Conform protocolului, trei angajaţi din cadrul instituţiei noastre vor fi detaşaţi la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, dintre care unul la Casa locală de pensii Tecuci, pentru o perioadă de până la şase luni“, se arată în comunicatul citat.

Publicat în Știrea zilei

În ziua de 24 septembrie, în sala de conferinţe a Hotelului Mercur se va desfăşura simpozionul „Siguranţa tinerilor şoferi-răspunderea noastră” în cadrul Campaniei Naţionale pentru Securitate şi Siguranţă Rutieră iniţiate de Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM) în parteneriat cu Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări care au avut şi vor avea loc în mai multe oraşe din ţară. La Galaţi, acesta este organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

„În judeţul Galaţi este imperios necesar ca toţi factorii cu atribuţii să-şi intensifice eforturile pentru prevenirea riscurilor rutiere, pentru că statistica evenimentelor este îngrijorătoare. Numai în ceea ce priveşte evenimentele de muncă, accidentele de muncă de traseu şi de circulaţie reprezintă peste 12% din totalul accidentelor înregistrate de inspectoratul teritorial, iar numărul victimelor se apropie de 25% din totalul persoanelor accidentate. În anul 2012 au fost accidentate 20 de persoane, din care 3 persoane au fost încadrate în grad de invaliditate iar 2 au decedat; în 2013, din totalul de 17 victime, 5 au decedat, iar în anul 2014, din cele 19 victime ale accidentelor de muncă de circulaţie, 3 au fost accidentate mortal. Acesta este unul din motivele pentru care ne-am implicat în desfăşurarea campaniei organizate de Asociaţia Romana pentru Securitate şi Sănătate în Muncă”, a declarat Ionel Petrea, inspectorul şef al ITM Galaţi.

La simpozion vor participa şi vor susţine lucrări reprezentanţi ai Instutiei Prefectului, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciului Judeţean de Ambulanţă, Poliţiei Locale, Autorităţii Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, ai Asociaţiei Romane pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, ai sindicatelor şi patronatelor, ai şcolilor de şoferi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă va executa în parcarea de lângă Palatul Navigaţiei un exerciţiu de descarcerare şi acordare a primului ajutor în cazul unui eveniment rutier.

Publicat în Economie