Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă seria de evenimente naționale dedicate promovării importanței educației non-formale în contextul unui curriculum centrat pe competențe continuă, „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Inspectorat Școlar Județean și cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Vineri, 10 martie 2023, la Inspectoratul Școlar al Județului Galați, s-a desfășurat, în cadrul „Atelierelor CRED – Bune practici în educație” workshopul cu temaEducația non-formală: actori, practici, perspective”.

Educația non-formală are un rol important în mutarea accentului pe ieșirile din proces (output) și/sau pe rezultate (outcomes) și în promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile urmăresc, în egală măsură, dimensiunea cognitivă, socială și emoțională. Acest lucru înseamnă o apropiere între promotorii educației non-formale: profesori, cadre didactice care activează în Palatele și Cluburile copiilor, dar și practicieni din organizații non-guvernamentale care derulează proiecte educaționale.

La eveniment au participat peste 50 de cadre didactice, temele abordate fiind centrate pe o mai bună cunoaștere a practicilor promițătoare în aria educației non-formale, promovate de cadre didactice din sistemul preuniversitar, cu un accent asupra colegilor profesori din Palatele și Cluburile Copiilor; conlucrarea metodologică dintre unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare (Palatele și Cluburile Copiilor); identificarea provocărilor principale cu care se confruntă programele de educație non-formală; identificarea unor modalități de creștere a vizibilității și a relevanței acestor activități pentru procesul de implementare a curriculumului național; crearea unor rețele de practici la nivel județean, prin facilitarea inter-cunoașterii; promovarea și aplicarea rezultatelor proiectului CRED, la nivel județean, regional și național.

În deschidere au fost prezentate rezultatele proiectului la nivel național, regional și local de către, prof. Gina BRÎNZAN, inspector școlar general, prof. Gabriela BRATU, expert operațional monitorizare din Ministerul Educației, , prof. Ștefan TORCĂRESCU, expert regional coordonare și formare, directorul Casei Corpului Didactic Buzău, prof. Doina GERU, directorul Casei Corpului Didactic Galați și prof. dr. Laurențiu ICHIM expert local coordonare și formare.

Temele propuse dezbaterilor, în cadrul celor trei ateliere au fost:

 • Educația non-formală – CRED în educația afară din clasă – prof. metodist Aurora SAVA, Casa Corpului Didactic Galați
 • Abordări transdisciplinare în educația non-formală – prof. metodist Gabriela TSILAKIDIS, Casa Corpului Didactic Galați
 • De la non-formal la formal prin dezbateri academice – prof. dr. Isabela MIRON, Centrul de Excelență Galați
 • Interdisciplinaritatea, parte integrantă a educației non-formale – prof. Nicoleta CHISCOP, Clubul Copiilor Tecuci
 • Incursiune în cultura franceză prin activități extrașcolare – prof. Nina STIRIAN, Palatul Copiilor, Galați
 • Experiențe artistice sub semnul comunicării – prof. Mihaela BRUMAR, Palatul Copiilor, Galați
 • Rolul educației non-formale în dezvoltarea personalității copiilor – prof. Gianina FELEA, Palatul Copiilor, Galați
 • Synergies for Remigrants Children Inclusion – diseminare proiect Erasmus+ – prof. Monica RĂDUCAN, Școala Gimnazială Nr. 26, Galați
 • Comorile basmului resursă de educație non-formală – prof. Adriana CIUBOTARU, Școala Gimnaziala „Miron Costin”
 • Educație pentru inovare socială prin proiectul CSS-EU – prof. Diana CRISTOFAN, Școala Gimnazială Nr. 28, Galați și prof. Nineta BĂRBĂTESCU, Inspectoratul Școlar Județean Galați
 • Digital Cluster – prof. Valentina TANASACIUC, Școala Gimnazială Nr. 26, Galați

Workshop-ul s-a încheiat cu o activitate dezbatere, pe grupe, ce și-a propus să răspundă la următoarele întrebări:

 • Pornind de la exemplele prezentate/analizate, cat de importantă este educația non-formală?
 • Care sunt, în prezent, principalele provocări în promovarea educației non-formale?
 • Cum putem dezvolta competențele profesioniștilor din aria educației non-formale?
 • Cum putem creste șansele ca proiectele de educație non-formală să fie mai relevante pentru activitățile de învățare formale/pentru dezvoltarea competențelor din curriculumul național?
 • Care sunt căile prin care actorii din sistemul de educație pot colabora mai strâns în cadrul unor programe/proiecte comune?
 • Cum putem valorifica activitățile non-formale pentru a sprijini educația copiilor în risc de excluziune?

Rezultatele dezbaterilor, exemplele de bune practici, sperăm să devină instrumentele care vor facilita dezvoltarea abordării non-formale, indispensabilă procesului educațional.

Publicat în Eveniment
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Comunitatea Elenă din Galaţi au fost, în perioada 15-17 aprilie 2022, gazdele unei olimpiade şcolare cu un statut aparte faţă de competiţiile de gen, fiind finanţată de Ministerul Educaţiei şi de Uniunea Elenă din România. Adresându-se elevilor de toate vârstele, Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă s-a născut din dragostea faţă de limba şi cultura vechii Elade pe care o nutresc membrii comunităţilor elene din România, dar şi elevii români pasionaţi de studiul limbilor moderne. Comisia Centrală a Olimpiadei de Limbă Neogreacă a reunit personalităţi din Ministerul Educaţiei, Ambasada Greciei, mediul academic din România şi din Grecia, Uniunea Elenă din România, profesori de limba neogreacă, după cum urmează: Preşedinte de onoare - prof. univ. dr. Dragoş Gabriel Zisopol (UER), Preşedinte - prof. univ. dr. Tudor Dinu (Universitatea Bucureşti), Preşedinte executiv - prof. Livia Neculai (Ministerul Educaţiei), Vicepreşedinţi: prof. dr. Katerina Makrogiannaki (Ambasada Greciei), prof. univ. dr. Maria Dimasi (Universitatea Democrit din Tracia, Grecia) şi prof. Lemonitza Chirjac (UER Braşov). Ademeniţi de adierea primăvăratică a valurilor Dunării şi de spiritul de emulaţie, 108 elevi din 19 judeţe ale ţării, însoţiţi de 16 profesori, au venit la Galaţi din dorinţa de a-şi manifesta interesul şi dragostea pentru limba, cultura şi civilizaţia neoelenă, susţinând astfel identitatea lingvistică şi culturală a grecilor de pretutindeni.  Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă a fost, în acest an, organizată prin eforturile comune ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, respectiv ale Inspectorului Şcolar General Adjunct Selena Costea – Preşedinte comisie, a inspectorului de specialitate Eleny Cojocaru – Vicepreşedinte, şi ale Comunităţii Elene din Galaţi, ing. Rodoclia Zamfiropol - Preşedinte CE. Gazda acestui eveniment deosebit a fost o prestigioasă şcoală a elitelor gălăţene şi a performanţei în educaţie, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, care a excelat în ospitalitate şi organizare prin contribuţia valoroasă a echipei manageriale - director prof. Romeo Zamfir şi prof. Elena Corcăcel, a catedrei de limba şi literatura română şi a altor profesori devotaţi. În prima zi s-au desfăşurat, conform programului, activităţile de întâmpinare a loturilor olimpice din ţară şi festivitatea de deschidere la care au susţinut alocuţiuni pline de încurajări oficialităţi precum domnul prof. univ. dr. Dragoş Zisopol, preşedintele Uniunii Elene din România, domnul Subsecretar de stat Dincer Geafer, Departamentul pentru Relaţii Interetnice - Guvernul României, doamna expert Livia Neculai, Direcţia Minorităţi – Ministerul Educaţiei, domnul prof. univ. dr. Tudor Dinu, Universitatea Bucureşti, domnul deputat Onuţ Valeriu Atanasiu, vicepreşedinte Comisia pentru învăţământ – Camera Deputaţilor, doamna ing. Rodoclia Zamfiropol, Preşedintele Comunităţii Elene din Galaţi şi doamna prof. Lemonitza Chirjac, Preşedintele Comunităţii Elene din Braşov. Seara s-a încheiat cu un moment artistic oferit de gazde, prin bunăvoinţa cadrelor didactice şi a elevilor talentaţi de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi şi a coordonatorilor Ansamblului Artistic „Olympos”.  Proba scrisă s-a susţinut la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, în data de 16 aprilie, începând cu ora 10.00, iar evaluarea lucrărilor s-a realizat de către profesori de limba neogreacă din ţară şi din străinătate, membri ai Comisiei Centrale. Oaspeţii noştri, elevi şi profesori însoţitori, au petrecut apoi o după-amiază agreabilă la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din oraş şi au admirat Faleza Dunării. Cina festivă a purtat amprenta muzicii şi a dansurilor greceşti, atrăgând pe scenă elevi şi profesionişti deopotrivă.  Festivitatea de premiere din cea de-a treia zi a fost încărcată de emoţii. Ministerul Educaţiei a oferit 17 premii şi 27 de menţiuni elevilor merituoşi, acoperind aproximativ 40% din numărul de participanţi. Doi dintre concurenţi (din judeţele Brăila şi Botoşani) au obţinut chiar notă maximă. Printre performeri s-au aflat şi doi elevi gălăţeni cu care ne mândrim, Nicolaos Tsilakidis de la Şcoala Gimnazială Nr. 7 - Premiul al III-lea şi David Manolescu de la Colegiul Naţional „Costache Negri” - Menţiune, aceştia fiind pregătiţi de doamna profesor Kyriaki Bardani. Îi felicităm din toată inima pentru această reuşită! Lăudabil este faptul că elevi gălăţeni, care nu aparţin comunităţii elene, participă anual la această olimpiadă şi aduc, prin performanţele lor, elogiul elenismului. Un astfel de exemplu este David Manolescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi, care este membru activ al Ansamblului Artistic „Olympos” şi e prezent la toate evenimentele oficiale desfăşurate de Comunitatea Elenă din Galaţi, din pură pasiune pentru cultura greacă. Din anul 2015 până în prezent, a avut calificări la toate etapele judeţene şi naţionale, obţinând Premiul I la etapele pe judeţ. În 2017 a primit Premiul al III-lea la etapa naţională, iar în luna septembrie a aceluiaşi an, a obţinut Premiul al III-lea la etapa internaţională desfăşurată în Parlamentul României. De amintit este aici şi contribuţia doamnei profesor Elli Vurlis, cadru didactic inimos care a întreţinut spiritul olimpic al discipolului său. În 2019, sub îndrumarea doamnei profesor Kyriaki Bardani, David Manolescu a obţinut din nou Premiul al III-lea la etapa naţională de la Ploieşti şi Menţiune la etapa internaţională de la Bucureşti. Un parcurs olimpic demn de urmat de către orice tânăr preocupat de evoluţia sa intelectuală. Sperăm că evenimentul organizat la Galaţi a fost cu adevărat o întâlnire olimpiană pentru toţi cei care ne-au onorat cu prezenţa şi că am creat o comuniune eleno-română, în spiritul toleranţei şi a ospitalităţii proverbiale a poporului român.   Inspector şcolar, prof. Eleny COJOCARU, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi 
Publicat în Comunitate

Un proiect de educaţie juridică iniţiat de Uniunea Naţională a Barourilor din România capătă contur şi la Galaţi. Baroul Galaţi, prin coordonatorul local al proiectului, avocat Alice Comănescu, a semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, reprezentat de Gina Brînzan, inspector general şcolar, pentru a implementa în unităţile de învăţământ gălăţene proiectul "Fii avocat în şcoala ta!", urmând ca în zilele următoare să se finalizeze şi lista şcolilor în care se va desfăşura acest proiect.

„Până la sfârşitul anului şcolar, cei 40 de avocaţi din cadrul Baroului Galaţi care au ales să se implice direct în această iniţiativă se vor întâlni cu elevi din gimnaziile şi liceele gălăţene, pentru a-i ajuta să se familiarizeze cu noţiunile de bază ale dreptului, promovând respectul faţă de lege şi o atitudine civică pozitivă. Ne dorim să ajungem cu mesajul nostru la cât mai mulţi copii, atât din mediul urban cât şi din cel rural, convinşi fiind că educaţia este răspunsul pentru o societate democratică sănătoasă, bazată pe principii corecte, de natură a forma o nouă generaţie de cetăţeni responsabili şi lideri ai viitorului!”, a anunţat decanul Baroului Galaţi, avocat Cristian Săraru.

Publicat în Eveniment

Proba scrisă pentru concursul de ocupare a funcțiilor de directori şi directori adjuncţi de şcoli a avut loc vineri, 18 februarie. În judeţul Galaţi, au fost scoase la concurs 90 de posturi, din care 60 de director şi 30 de director adjunct.

Pentru aceste posturi, după evaluarea dosarelor, au fost 93 de candidaţi care au fost admişi să participe la concurs. Dintre aceştia, 1 candidat a susţinut proba în alt judeţ, 5 au absentat, 36 nu au promovat şi doar 51 au fost admişi .

Cea mai mare notă a fost 9,20 iar cea mai mică 5,20, însă au fost declaraţi admişi, conform metodologiei, doar candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

Rezultatele au fost afişate, cu anonimizarea numelui şi prenumelui candidaţilor, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi pot fi consultate AICI .

Potrivit calendarului concursului, cei care au fost admişi, urmează să susţină şi proba de interviu.

 

Calendarul concursului de directori 2022:

18 februarie – Desfăşurarea probei scrise

18 februarie – Afişarea rezultatelor la proba scrisă

18-19 februarie – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

21-22 februarie – Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

22 februarie – Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

4 martie – Proba scrisă pentru candidaţii care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau izolare

4 martie – Afişarea rezultatelor la proba scrisă

4-5 martie – Depunerea contestaţiilor

4-8-martie – Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

14 martie – Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor

16-25 martie Desfăşurarea probei de interviu

17-29 martie – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

29 martie – Afişarea rezultatelor finale ale concursului

30 martie – Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ

31 martie – Validarea rezultatelor finale

4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)

 

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 este în plină desfăşurare. În intervalul 22 martie - 27 martie 2021 s-a realizat evaluarea dezvoltării psiho-somatice a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2021, urmată de eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar. Această evaluare se face pe baza solicitării scrise a părinţilor.

Prima etapă a procesului de completare şi de depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar se desfăşoară între 29 martie - 28 aprilie 2021 şi va fi urmată de etapa a doua care va avea loc în perioada 24 mai - 31 mai 2021. Cea de a doua etapă este adresată părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în prima etapă. Cererile trebue completată din nou, în funcţie de locurile disponibile.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, pentru anul şcolar 2021 - 2022, la nivelul judeţului Galaţi, la clasa pregătitoare sunt disponibile 4.102 locuri, organizate în 208 clase. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi pune la dispoziţia părinţilor, pentru informaţii suplimentare, numărul Telverde 0800816236, disponibil în intervalul orar 09.00 - 15.00, de luni până joi, iar vineri între orele 09.00 - 13.00.

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi, la nivel naţional, scade anul viitor cu 14.000 de locuri, potrivit proiectului de hotărâre de guvern pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Asta înseamnă că vor fi desfiinţate, în anul şcolar actual, 538 de clase cu câte 26 de elevi, comparativ cu anul şcolar 2020-2021.

La nivelul judeţului Galaţi, potrivit informaţiilor obţinute de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, la clasa a IX-a se propune un număr total de 134 de clase (în prezent sunt 133 de clase) din care:
- învăţământ cu frecvenţă zi - 117 clase (în prezent sunt 121 de clase) cu 4 clase mai puţin.
- seral - 11 clase (în prezent sunt 7 clase) cu 3 clase în plus.
- frecvenţă redusă - 6 clase (în prezent sunt 5 clase) cu 1 clasă mai puţin.

Învăţământ profesional, la clasa a IX-a, zi, sunt propuse un număr de 43 de clase (în prezent sunt 40 de clase), iar clasa a XI-a învăţământ liceal seral sunt propuse 8 clase (în prezent - 11 clase).

Numărul estimat al elevilor din clasa a VIII-a este de 4.000 de copii, cu precizarea că în iunie 2020 au absolvit clasa a VIII-a, 4.475 de elevi, iar la liceu s-au înscris 4.432 de elevi, ceea ce înseamnă că 43 de absolvenţi de clasa a VIII-a s-au mutat din judeţ sau au abandonat şcoala.

Reamintim că prin metodologia pentru stabilirea cifrei de şcolarizare, Ministerul Educaţiei a modificat numărul elevilor luaţi în calcul pentru o clasă de liceu, de la 28 de elevi/clasă, la 26 de elevi/clasă. În acest context, la nivelul judeţului Galaţi ar putea fi reduse un număr de 104 locuri, adică 4 clase. Rămâne de văzut dacă, după adoptarea hotărârii de Guvern, Galaţiul va rămâne cu ce a propus sau vor veni alte ordine de la Minister.

Inerent, reducerea numărul de locuri şi implicit a numărul de clase, ar putea duce şi la o reducere a numărului de norme didactice pentru profesorii de liceu.

Interesant este că cifra de şcolarizare pentru facultăţi este în creştere, dar vom reveni ulterior cu un articol pe această temă.

Informații adiționale

 • editie 1
Publicat în Știrea zilei