Miercuri, 18 Mai 2022 00:00

Licitatii

Siriso Group SRL, societate în faliment (dosar nr.3377 /121/2016 -Tribunal Galaţi), prin lichidator judiciar SALINA 2000 SPRL Galaţi, vinde prin licitaţie publică bunuri mobile. Caietul de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, preturile de pornire la licitatie şi regulamentul de vanzare poate fi obtinut de la sediul lichidatorului din Galati, str.Regimentul 11 Siret nr.50 bloc G1 ap.45, zilnic, intre orele 09,00 – 16,00. Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului, in data de  25.05.2022, 02.06.2021 si 09.06.2022 - orele 13,00. Relaţii suplimentare la telefon 0236326052.

Primaria Oancea organizeaza licitatie publica pentru concesionarea directa a unui lot de teren pentru construire locuinta, in data de 07.06.2022, ora 10.00. Informatii la telefon 0236-343011.

Publicat în Licitatii