De Ziua Eroilor (2 iunie), autorul gălățean Gheorghe Marcu aduce un omagiu tuturor celor care s-au jertfit în luptă pentru patrie și libertate, prin cartea sa "Jertfa poartă numele lor".

"Am scris această carte în memoria eroilor, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român", își descrie cartea Gheorghe Marcu.

Screenshot 20220528 163323 Gallery

Totodată, Gheorghe Marcu dedică această carte bunicului său, care a luptat în cele două războaie mondiale.

"Dedic această carte memoriei bunicului meu, Constantin (Tache) Marcu, care a luptat în cele două războaie mondiale. Cu toate că era un tânăr soldat, a avut onoarea de a-i cunoaște personal pe Regele Ferdinand și pe Regina Maria, pe care i-a prețuit foarte mult. Regina Maria i-a făcut cunoștință cu bunica, care era o "copiliță" de 16 ani. Străbunica nu vedea cu ochi buni această relație, de prietenie. Mai târziu, străbunica s-a convins că Regina Maria s-a orientat bine", povestește Gheorghe Marcu.

Gheorghe Marcu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul IPJ Galaţi între anii 1978 - 2005. În prezent, este pensionar MAI şi autor de cărţi.

Publicat în Comunitate

Biroul Executiv al Filialei Judeţene Galaţi „Gl. Alexandru Cernat” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează în data de 19 mai 2022, între orele 11.00 şi 13.00, la sediul din Cercul Militar Galaţi, str. Eroilor nr. 40, adunarea festivă cu prilejul Zilei Eroilor – 02 iunie 2022 şi aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea filialei.
Programul adunării cuprinde în prima parte evocarea istorică a Zilei eroilor, a înfiinţării şi evoluţiei Asociaţiei şi Filialei, simultan cu proiectarea unei prezentări video a acestora, mesaje de la invitaţi, acordarea de distincţii şi diplome fondatorilor şi celor mai activi membri, precum şi colaboratorilor din alte structuri asociative şi unele instituţii gălăţene, în semn de preţuire pentru colaborarea din ultimii ani.
Se vor prezenta şi principalele priorităţi şi obiective ale conducerii Filialei în anul 2022 şi în perspectivă, două cărţi cu tematică eroică, o Monografie a operelor comemorative de război din judeţul Galaţi, un invitat veteran din Republica Moldova în Anul Recunoştinţei faţă de veteranii şi eroii războiului nistrean de acum 30 de ani.
Vor fi prezenţi ca invitaţi reprezentanţi din conducerea centrală a ANCERM şi filiale vecine, autorităţi şi instituţii publice, asociaţii colaboratoare.

Istoria Cultului Eroilor Galaţi

"După Revoluţia din 1989, ecoul Comitetului de iniţiativă din Bucureşti pentru constituirea «Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor» (C.N.R.Î.M.C.E.), care a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătoriei S 1 Bucureşti cu nr. 664, din data de 19.11.1991, s-a resimţit şi la Galaţi. În martie 1992 s-a constituit un Comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea Organizaţiei Judeţene Galaţi condus de lt.col.(r) Gheorghe Lipan, Comitet care a fost împuternicit să organizeze constituirea conform metodologiei primite de la Bucureşti.
De la înfiinţare, Comitetul Naţional a preluat obiectivele şi activităţile Societăţii «Mormintele Eroilor Căzuţi în Război» înfiinţată în septembrie 1919, redenumită Aşezământul Naţional «Regina Maria» pentru Cultul Eroilor în 1940, care a funcţionat până în anul 1948. Comitetul şi-a desfăşurat activitatea sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au înfiinţat comitete judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti. Cu prilejul celei de a treia Conferinţe Naţionale a Comitetului, în ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii C.N.R.Î.M.C.E. în Asociaţia Naţională «Cultul Eroilor». De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiţiei interbelice, de editare a revistei «România Eroică», care a devenit organul de presă al Asociaţiei Naţionale «Cultul Eroilor».
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 698, înregistrată în Monitorul Oficial nr. 619 din 19 august 2014, A.N.C.E. «Regina Maria» a primit statutul de utilitate publică.
Pentru a asigura un cadru legal activităţii, ANCERM a propus legiuitorului – Parlamentul României proiectul care a devenit Legea nr. 379/30.09.2003, în baza căruia s-a înfiinţat apoi Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, ca departament în structura M.Ap.N.
Filiala Judeţeană Galaţi ANCERM s-a înfiinţat în aprilie 1992 şi a obţinut personalitate juridică proprie prin Hotărâre Judecătorească şi a fost înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Galaţi în 2016, iar din 2019 are Statut propriu. Ultima adunare generală de alegeri a avut loc pe 14.04.2021, noile organe de conducere fiind înregistrate la Judecătoria Galaţi prin Încheierea  nr. 378/29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani.
Adunarea festivă din 19 mai 2022, dedicată Zilei Eroilor şi celei de-a 30-a aniversări de la înfiinţarea Filialei, va prilejui ocazia unei mai bune cunoaşteri a scopului şi obiectivelor asociaţiei şi filialei, precum şi a activităţii la nivelul judeţului Galaţi, în care putem găsi forme de colaborare", precizează, prin intermediul unui comunicat de presă, Preşedintele Filialei, Comandor(r) Constantin Asofronie (foto ↑).

Publicat în Comunitate

Astăzi, 10 iunie 2021, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălţarea Domnului, o sărbătoare importantă, notată cu cruce roşie în calendarul ortodox.
Înălţarea Domnului se celebrează la 40 de zile de la Învierea Sa. Anul acesta, Înălţarea Domnului este sărbătorită pe 10 iunie la ortodocşi, în timp ce la la catolici a fost sărbătorită pe 13 mai.
Începând din secolul al IV-lea, Înălţarea este celebrată atât în Răsărit, cât şi în Apus la 40 de zile după Paşte, întotdeauna într-o zi de joi. Înainte de fixarea acestei zile, evenimentul era prăznuit de Rusalii.
Oamenii se salută în această zi cu formulele “Hristos s-a Înălţat!” şi “Adevărat s-a Înălţat!”.
Timp de patruzeci de zile de la Înviere, Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor săi şi prin multe semne doveditoare i-a încredinţat că el este Mântuitorul înviat.
La sfârşitul celor 40 de zile, Mântuitorul s-a arătat pentru ultima dată ucenicilor săi, le-a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt şi, mergând în afara Ierusalimului, s-a înălţat la cer sub privirile lor.
Potrivit tradiţiei, locul de pe care Mântuitorul Hristos s-a înălţat la cer este situat la Ierusalim, pe Muntele Măslinilor.
Micuţa capelă rotundă de acolo păstrează încă o piatră imprimată cu urma piciorului lui Hristos.
Capela Înălţării Domnului este un loc de închinăciune, atât pentru creştini, cât şi pentru musulmani.
De sărbătoarea Înălţării Domnului este şi Ziua Eroilor, în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, la troiţele şi monumentele închinate acestora fiind făcute praznice de pomenire.
Pomenirea eroilor la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare naţională bisericească.
Din 2003, ziua Înălţării Domnului a fost stabilită prin lege şi sărbătoare naţională a poporului român.

Tradiţii şi obiceiuri

În popor, sărbătoarea Înălţării Domnului se mai numeşte şi Ispas, după numele ciobanului care a stat ascuns după pietre, a urmărit uimit şi apoi a povestit înălţarea domnului.
De Ispas, în unele zone, oamenii îşi pun la brâu frunze de nuc, pentru că se crede că şi Iisus a avut când s-a înălţat la ceruri şi se bat cu leuştean, ca să fie feriţi de rele şi de boli.
În această zi se sfinţesc plantele de leac, leuşteanul, paltinul şi alunul. Tot în tradiţia populară se spune că cine moare de Ispas nu mai trece prin Judecata de Apoi, ci ajunge direct în Rai.
La Înălţarea Domnului sunt, în unele zone, Moşii de Ispas, când se fac pomeniri pentru morţi, mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin, iar oamenii îşi pun la ferestre frunze de leuştean. Se fac pomeni pentru morţi, împărţindu-se mai ales pâine caldă, brânză, ceapă verde şi rachiu.

Publicat în Comunitate

Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi şi Garnizoana Galaţi organizează joi, 10 iunie 2021, o serie de manifestări prilejuite de „Ziua Eroilor - 10 Iunie 2021”. Manifestările dedicate eroilor neamului vor avea loc la Cimitirul Eternitatea, după următorul program:
- 12.50 – 13.00 - Constituirea detaşamentului de onoare;
- 13.00 – 13.03 - Întâmpinarea oficialităţilor şi salutul Drapelului de Luptă (la intrarea în Cimitirul Eternitatea);
- 13.03 – 13.15 - Procesiune la Mausoleul Eroilor;
- 13.15 – 13.20 - Intonarea Imnului de Stat al României;
- 13.20 – 13.50 - Rostirea numelor eroilor neamului;
- 13.50 – 14.00 - Oficierea serviciului religios;
- 14.00 – 14.10 - Ceremonial de depunere a coroanelor de flori;
- 14.10 – 14.15 - Salve de foc în memoria eroilor.

Publicat în Comunitate