Miercuri, 04 Noiembrie 2015 00:00

Abandonul şcolar poate fi combătut

La începutul anului 2015, Şantierul Naval Damen Galaţi a decis să susţină unul dintre cele mai importante proiecte ale Fundaţiei Inimă de Copil. Astfel, „Îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor şi prevenirea abandonului şcolar pentru copii din judeţul Galaţi” sprijină copiii din clasele I – VIII, proveniţi din familii aflate în dificultate. Programul a pornit de la experienţa anterioară a organizaţiei în proiecte sociale, colaborarea pe termen lung cu sponsorul şi înţelegerea profundă a problemelor familiilor cu venituriextrem de reduse. Pentru că abandonul şcolar afectează 1 din 4 copii, cu o rată mai mare în mediul rural, copiii sprijiniţi au fost cei cărora dreptul la educaţie, la o familie, la dezvoltare şi construirea unui viitor le este pus în pericol. În cursul anului 2015, datorită acestei colaborări, 140 de copii au avut şansa continuării educaţiei şcolare, obţinerea unor burse de studiu pentru 20 dintre ei, dezvoltarea prin activităţi nonformale, creşterea semnificativă a calităţii vieţii prin asigurarea unei mese calde, a rechizitelor şi a nevoilor de bază. 75% dintre copii susţinuţi au fost din mediul rural, din 17 localităţi din judeţul Galaţi (Şendreni, Piscu, Tudor Vladimirescu, Lieşti, Slobozia-Conachi, Pechea, Costache Negri, Griviţa, Ţepu, Buciumeni, Cavadineşti, Vânători, Odaia Manolache, Nămoloasa, Galaţi, Tecuci, Frumuşiţa). Deşi iniţial proiectul îşi propusese să susţină 120 de copii, până la acest moment 140 de copii au beneficiat de el.

Proiectul este unic, prin dimensiunea sa la nivelul judeţului şi eficienţa în îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie şi creşterea calităţii vieţii lor. 

„Ni se pare esenţial pentru copii şi o mare investiţie în viitorul nostru, al tuturor, să asigurăm dreptul şi şansa copiilor, a tuturor copiilor, la educaţie, indiferent de cât de modestă este familia din care provin. Drumul educaţiei pentru unii copii de multe ori se încheie tragic şi mult prea devreme, din cauza sărăciei. Vrem să oferim copiilor şansa să devină viitorii instalatori, tâmplari, ingineri, medici, laureaţi de premiu Nobel, să îşi atingă propriul potenţial cu care au fost dăruiţi...”, a declarat Anna Cristina Burtea, director executiv al Fundaţiei Inimă de Copil

Managementul Şantierului Naval Galaţi a înţeles nevoia acută de măsuri urgente pentru susţinerea accesului copiilor la educaţie în judeţul Galaţi cât şi faptul că acest proiect este integrat într-un program pe termen lung al organizaţiei, contribuind la obiective de termen lung: împlinirea potenţialului fiecărui copil prin accesul la educaţie şi schimbarea de mentalităţi în comunitate. Implicarea unuia dintre cei mai importanţi lideri ai industriei gălăţene, Şantierul Naval DamenGalaţi, în proiecte de responsabilitate socială a crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani, iar asocierea companiei în proiecte ce sprijină educaţia şi zone vulnerabile ale societăţii, alături de cele care susţin performanţa, poate să devină un standard şi un model de cooperare între societatea civilă, organizaţii şi companii importante din industria locală.

„Trăinicia proiectelor derulate împreună cu Fundaţia Inimă de Copil, atât cele care susţin educaţia copiilor cât şi cele dedicate zonelor vulnerabile ale societăţii este dovedită prin realizările vizibile înregistrate. Strategia de responsabilitate socială a Şantierului Naval Damen Galaţi se înscrie cu succes în acţiunile implementate la nivelul Grupului Damen în acest sens vizând o colaborare profundă între societatea civilă, organizaţii puternice şi actori importanţi ai industriei locale”, a explicat Corina Pîrvu, de la Departamentul Relaţii Publice al S.N. Damen Galaţi.

Publicat în Comunitate

Procentul elevilor care părăsesc timpuriu şcoala trebuie să se situeze sub 10%, în prezent ponderea acestora fiind de 18,5% (trimestrul IV, 2014), conform datelor prezentate în Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 - 2020, adoptată recent de Guvern.

Potrivit documentului, ţinta pentru 2020 este ca doar 11,3% dintre elevi să mai părăsească timpuriu şcoala.

"Părăsirea timpurie a şcolii este un fenomen cu precădere întâlnit în mediul rural din România: rata de abandon a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare în unităţile de învăţământ secundar din mediul rural, decât în cele din mediul urban. Pe măsură ce tinerii avansează în sistemul de învăţământ, subreprezentarea celor din mediul rural se amplifică, având cea mai mare valoare în învăţământul superior", se arată în document.

"În cazul în care estimările actuale se dovedesc corecte, numărul elevilor va scădea cu 40% în 2025 (faţă de 2005), determinând necesitatea unor reforme pentru educaţie care să abordeze calitatea, eficienţa, echitatea şi relevanţa. Populaţia activă şi numărul de studenţi în scădere au implicaţii, imediate şi pe termen lung, asupra capitalului uman din România şi agendei macroeconomice pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice. Capitalul uman este esenţial pentru toate sectoarele de activitate, îndeosebi pentru sectoarele servicii şi agricultură, care utilizează cea mai mare parte a forţei de muncă", se explică în strategie.

Pe de altă parte, documentul prevede că ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani care au finalizate studii terţiare trebuie să crească de la 23,8% în trimestrul IV, 2014 la 26,7% în 2020.

Strategia, care citează datele curente de la INS, relevă că numai 24% din numărul total de studenţi provin din mediul rural.

De asemenea, potrivit strategiei, procentul celor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani care trebuie să participe la învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie să se mărească de aproximativ şase ori, de la 1,8% în 2013 la 10% în 2020.

Guvernul a aprobat pe 15 iulie, printr-o hotărâre, Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 — 2020, de care vor beneficia aproximativ 625.000 de oameni.

Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 — 2020 vizează două grupuri ţintă: beneficiarii principali ai învăţământului terţiar — studenţi şi elevi, inclusiv din grupuri dezavantajate sau subreprezentate, personalul din instituţiile de învăţământ superior, participanţii adulţi în învăţământul profesional şi tehnic continuu—, precum şi organizaţiile şi furnizorii de educaţie.

Publicat în Regional