În data de 20.09.2022, Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi au încheiat Acordul privind implementarea investiţiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), finanţate prin Componenta C15 - Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi dobândind calitatea de agenţie de implementare a proiectelor depuse de către şcolile din judeţ în cadrul acestui program.

Conform acestui acord şi convenţiei de finanţare care îl însoţeşte, în intervalul 27-28.09.2022, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi s-au semnat contractele de finanţare cu cele 47 de şcoli beneficiare de granturi în cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar - runda 1. Valoarea acestor granturi pentru judeţul Galaţi este de 32.693.821,48 lei, la care se adaugă TVA aferentă.

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) reprezintă o intervenţie sistemică, asumată de Ministerul Educaţiei în vederea combaterii părăsirii timpurie a şcolii şi urmăreşte atingerea următoarelor obiective generale:
a) reducerea abandonului şcolar în minimum 25% în unităţile de învăţământ participante la program;
b) îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;
c) creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la gimnaziu la liceu.

Proiectele depuse de către unităţile de învăţământ gălăţene îşi propun atingerea acestor obiective prin programe de tip „Şcoală după şcoală”, activităţi remediale, activităţi de consiliere, excursii, ateliere de educaţie parentală, mediere, modernizarea spaţiilor şcolare, formarea cadrelor didactice, programe de tip „masă caldă”, activităţi de dezvoltare a climatului pozitiv în şcoală etc.

Lista unităţilor de învăţământ beneficiare

SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA
SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BRAHASESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SLIVNA, COMUNA BERESTI-MERIA
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MORUZI", COMUNA PECHEA
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POALELUNGI", COMUNA MASTACANI
SCOALA GIMNAZIALA "GABRIEL DRAGAN", COMUNA NICORESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FARTANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT ADAM, COMUNA DRAGUSENI
SCOALA GIMNAZIALA "ION PETROVICI", LOCALITATEA TECUCI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GHIDIGENI
SCOALA GIMNAZIALA "NATALIA NEGRU", COMUNA BUCIUMENI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA POIANA
SCOALA GIMNAZIALA "VICTOR ION POPA", COMUNA IVESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGUSENI
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXEI MATEEVICI", COMUNA MOVILENI
SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GHEORGHE", COMUNA CUCA
SCOALA GIMNAZIALA "UNIREA", COMUNA BRANISTEA
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BURLUI", COMUNA SUCEVENI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FRUMUSITA
SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL IERARH NICOLAE", COMUNA VLADESTI
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU", LOCALITATEA TECUCI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CAVADINESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI
SCOALA PROFESIONALA "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU", COMUNA IVESTI
SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA", LOCALITATEA GALATI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA JORASTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA VARLEZI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NAMOLOASA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BANEASA
SCOALA GIMNAZIALA "FLOREA JULEA", COMUNA NEGRILESTI
SCOALA GIMNAZIALA "DOAMNA NICA", COMUNA VALEA MARULUI
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SI MARIA TASCA", COMUNA BALABANESTI
SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE IVASCU", COMUNA CERTESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALATI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGANESTI
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SEICARU", COMUNA OANCEA
SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

45 de unităţi de învăţământ din Galaţi vor primi fonduri pentru programe de reducere a abandonului şcolar. Este vorba de proiecte cu o valoare medie de 140.000 de euro, adaptate fiecărei unităţi, în parte, principalul scop propus fiind creşterea notelor la evaluarea naţională, anunţă deputatul PNL Galaţi, Onuţ Valeriu Atanasiu, prin intermediul unui comunicat de presă.
Conform Ghidului de finanţare, supus dezbaterii publice de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, selecţia a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv:
- procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ;
- rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar;
- raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial;
- rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial;
- procentul absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut note sub 6 la Evaluarea Naţională din total participanţi la evaluare.
Cele 45 de unităţi de învăţământ gălăţene fac parte din primul lot de 1.391 şcoli, selectate la nivel naţional şi bugetate în total cu 180 de milioane de euro.
În prima rundă de finanţare sunt prioritizate şcoli care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii:
- au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenţie ridicată şi în 2020/2021 cu prioritate de intervenţie ridicată şi medie;
- au personalitate juridică;
- au un număr de cel puţin 40 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial;
- şi-au exprimat intenţia de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimată prin Declaraţie de intenţie.
Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi, implicit, creşterea ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior — gimnazial la învăţământul secundar superior — liceu sau învăţământ profesional şi tehnic.
Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcţie de gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învăţământ se calculează în funcţie de efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învăţământ şi poate varia între 65.000 şi 199.000 de euro, fără TVA, per proiect.
Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activităţi care să contribuie la prevenirea abandonului şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii.
Intervenţiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.
Elevii în risc de abandon şcolar sunt:
- elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;
- elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);
- elevii care au repetat cel puţin un an sau doi ani şcolari;
- elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.
Grupurile ţintă eligibile în cadrul PNRAS sunt:
- Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar;
- Copiii de vârstă şcolară (6-17 ani) care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau care au părăsit timpuriu şcoala reînscrişi, inclusiv copii migranţi;
- Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au absolvit cel mult învăţământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) şi nu s-au înscris în nicio altă formă de educaţie sau formare profesională;
- Cadre didactice şi personal auxiliar.
Această primă etapă va fi urmată cu siguranţă de altele, bugetul total alocat prevenirii abandonului şcolar fiind de 600 de milioane de euro, se arată în comunicatul citat.

Publicat în Politica

Peste 2.500 de unităţi de învăţământ cu vulnerabilitate ridicată vor beneficia de granturi pentru reducerea şi combaterea abandonului şcolar în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare prin PNRR, a anunţat Ministerul Educaţiei.

În şedinţa de Guvern din, 30 decembrie 2021, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), iniţiată de Ministerul Educaţiei. PNRAS este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă „România Educată”, cu finanţare PNRR, în valoare de 543 milioane euro - componenta PNRR nerambursabilă.

Prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar vor fi acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/şcoală pentru cel puţin 2.500 de unităţi de învăţământ de stat, de nivel primar si gimnazial cu prioritate de intervenţie ridicată, din lista celor 3.235 de şcoli eligibile identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE). Unităţile de învăţământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei în luna ianuarie a anului 2022. Pana la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare.

Tipurile de activităţi eligibile in PNRAS sunt foarte diversificate:
- activităţi pedagogice şi de sprijin - cursuri remediale, activităţi de tip şcoală după şcoală, asigurarea consilierilor si mediatorilor şcolari în comunităţile roma, orientare şcolară, cursuri de educaţie parentală, metode de predare pentru elevii cu CES, sprijin pentru concursuri şcolare şi orice alte activităţi adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaţionale speciale, alţi elevi cu risc ridicat de abandon şcolar);
- activităţi outdoor, recreative, cercuri şcolare, activităţi de sprijin individualizat, subvenţii, activităţi extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activităţi nonformale, activităţi culturale comunitare, sportive, susţinerea unor parteneriate între şcoli şi alte entităţi, sprijin pentru participare la concursuri, activităţi de networking şcolar etc.;
- achiziţia de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajare spaţii de lectură, amenajarea curţii şcolii, abonamente internet, kituri ştiinţifice, abonamente la platforme educaţionale, cheltuieli cu mentenanţa.

Complementar cu granturile directe în suma totală de 500 milioane euro, PNRAS prevede suma de 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajaţi din învăţământul preuniversitar. Formarea implică metode şi tehnici de reducere a abandonului şcolar, identificarea nevoilor şi abilităţilor elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competenţe interculturale şi evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunităţi de practică, învăţarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginţi şi leadership pentru directori.

Lista celor 91 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi eligibile pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar - finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR) -, realizată în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, intervenţie şi compensare pentru a creşte participarea şcolară”:
Şcoala Gimnazială "Victor Ion Popa", Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Adam, Comuna Draguşeni Adam
Liceul Tehnologic "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Petraşcu", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Blânzi, Comuna Corod
Şcoala Gimnazială "Natalia Negru", Buciumeni
Şcoala Gimnazială "General Dumitru Damaceanu", Cosmeşti
Şcoala Gimnazială Nr.18, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Baneasa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Barcea
Şcoala Gimnazială "Ion Petrovici", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Drăgăneşti
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Draguşeni
Şcoala Gimnazială Nr.20, Galati
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Toflea, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Priponeşti
Liceul Cu Program Sportiv, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.16, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Vărlezi
Şcoala Gimnazială "Ludovic Cosma", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.24, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Vasile Şeicaru", Oancea
Şcoala Gimnazială "Vasile Burlui", Suceveni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Şendreni
Şcoala Gimnazială "Alexei Mateevici", Movileni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Băleni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Brahăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Independenta
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Slivna, Comuna Bereşti-Meria
Şcoala Gimnazială Nr.1, Bălăşeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială "George Ivascu", Cerţeşti
Şcoala Gimnazială "Ene Patriciu", Comuna Smulţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Corni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Jorăşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Poalelungi", Măstăcani
Şcoala Gimnazială "Gabriel Drăgan", Nicoreşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Ungureni, Comuna Munteni
Şcoala Gimnazială "Alexandru Moruzi", Pechea
Şcoala Gimnazială "Ştefan Octavian Iosif", Tecuci
Şcoala Gimnazială Nr.1, Gohor
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir", Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Cavadineşti
Şcoala Gimnazială "Prof.Emil Panaitescu", Cudalbi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Fântânele, Comuna Scânteieşti
Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu", Schela
Şcoala Gimnazială "Anghel Rugina", Tecuci
Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu",Tudor Vladimirescu
Şcoala Gimnazială "Doamna Nica", Valea Mărului
Şcoala Gimnazială "Sfântul Ierarh Nicolae", Vlădeşti
Şcoala Gimnazială Nr.1, Suhurlui
Şcoala Gimnazială Nr.1, Matca
Şcoala Gimnazială Nr.1, Poiana
Şcoala Gimnazială "Sf.Stelian", Sat Umbrăreşti Deal, Comuna Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Sfânta Cuvioasa Parascheva", Smârdan
Şcoala Gimnazială Nr.1, Umbrăreşti
Şcoala Gimnazială "Iulia Haşdeu", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Griviţa
Şcoala Gimnazială Nr.1, Folteşti
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şi Maria Tasca", Bălăbăneşti
Şcoala Gimnazială "Elena Doamna", Cuza Vodă
Şcoala Gimnazială Nr.1, Fârtăneşti
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Luchian", Piscu
Şcoala Gimnazială Nr.1, Tuluceşti
Şcoala Gimnazială "Florea Julea", Negrileşti
Şcoala Gimnazială "Sfantul Nicolae", Vânători
Şcoala Gimnazială "Tudor Pamfile", Ţepu
Şcoala Gimnazială "Sfantul Gheorghe", Cuca
Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi
Liceul Tehnologic "Costache Conachi", Pechea
Şcoala Gimnazială Nr.17, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Nămoloasa
Şcoala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul", Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.1, Munteni
Şcoala Gimnazială Nr.1, Rediu
Liceul Tehnologic "Paul Bujor", Bereşti
Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", Galaţi
Şcoala Gimnazială "Unirea", Braniştea
Şcoala Gimnazială "Negoiţă Dănăilă", Sat Bucesti, Comuna Iveşti
Şcoala Gimnazială Nr.22, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Barcea
Şcoala Gimnazială "Petru Rareş", Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială Nr.33, Galaţi
Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Lieşti
Şcoala Gimnazială Nr.10, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.2, Lieşti
Şcoala Gimnaziala Nr.1, Comuna Slobozia Conachi
Şcoala Gimnaziala "Grigore Hagiu", Târgu Bujor.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Miercuri, 04 Noiembrie 2015 00:00

Abandonul şcolar poate fi combătut

La începutul anului 2015, Şantierul Naval Damen Galaţi a decis să susţină unul dintre cele mai importante proiecte ale Fundaţiei Inimă de Copil. Astfel, „Îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor şi prevenirea abandonului şcolar pentru copii din judeţul Galaţi” sprijină copiii din clasele I – VIII, proveniţi din familii aflate în dificultate. Programul a pornit de la experienţa anterioară a organizaţiei în proiecte sociale, colaborarea pe termen lung cu sponsorul şi înţelegerea profundă a problemelor familiilor cu venituriextrem de reduse. Pentru că abandonul şcolar afectează 1 din 4 copii, cu o rată mai mare în mediul rural, copiii sprijiniţi au fost cei cărora dreptul la educaţie, la o familie, la dezvoltare şi construirea unui viitor le este pus în pericol. În cursul anului 2015, datorită acestei colaborări, 140 de copii au avut şansa continuării educaţiei şcolare, obţinerea unor burse de studiu pentru 20 dintre ei, dezvoltarea prin activităţi nonformale, creşterea semnificativă a calităţii vieţii prin asigurarea unei mese calde, a rechizitelor şi a nevoilor de bază. 75% dintre copii susţinuţi au fost din mediul rural, din 17 localităţi din judeţul Galaţi (Şendreni, Piscu, Tudor Vladimirescu, Lieşti, Slobozia-Conachi, Pechea, Costache Negri, Griviţa, Ţepu, Buciumeni, Cavadineşti, Vânători, Odaia Manolache, Nămoloasa, Galaţi, Tecuci, Frumuşiţa). Deşi iniţial proiectul îşi propusese să susţină 120 de copii, până la acest moment 140 de copii au beneficiat de el.

Proiectul este unic, prin dimensiunea sa la nivelul judeţului şi eficienţa în îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie şi creşterea calităţii vieţii lor. 

„Ni se pare esenţial pentru copii şi o mare investiţie în viitorul nostru, al tuturor, să asigurăm dreptul şi şansa copiilor, a tuturor copiilor, la educaţie, indiferent de cât de modestă este familia din care provin. Drumul educaţiei pentru unii copii de multe ori se încheie tragic şi mult prea devreme, din cauza sărăciei. Vrem să oferim copiilor şansa să devină viitorii instalatori, tâmplari, ingineri, medici, laureaţi de premiu Nobel, să îşi atingă propriul potenţial cu care au fost dăruiţi...”, a declarat Anna Cristina Burtea, director executiv al Fundaţiei Inimă de Copil

Managementul Şantierului Naval Galaţi a înţeles nevoia acută de măsuri urgente pentru susţinerea accesului copiilor la educaţie în judeţul Galaţi cât şi faptul că acest proiect este integrat într-un program pe termen lung al organizaţiei, contribuind la obiective de termen lung: împlinirea potenţialului fiecărui copil prin accesul la educaţie şi schimbarea de mentalităţi în comunitate. Implicarea unuia dintre cei mai importanţi lideri ai industriei gălăţene, Şantierul Naval DamenGalaţi, în proiecte de responsabilitate socială a crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani, iar asocierea companiei în proiecte ce sprijină educaţia şi zone vulnerabile ale societăţii, alături de cele care susţin performanţa, poate să devină un standard şi un model de cooperare între societatea civilă, organizaţii şi companii importante din industria locală.

„Trăinicia proiectelor derulate împreună cu Fundaţia Inimă de Copil, atât cele care susţin educaţia copiilor cât şi cele dedicate zonelor vulnerabile ale societăţii este dovedită prin realizările vizibile înregistrate. Strategia de responsabilitate socială a Şantierului Naval Damen Galaţi se înscrie cu succes în acţiunile implementate la nivelul Grupului Damen în acest sens vizând o colaborare profundă între societatea civilă, organizaţii puternice şi actori importanţi ai industriei locale”, a explicat Corina Pîrvu, de la Departamentul Relaţii Publice al S.N. Damen Galaţi.

Publicat în Comunitate

Procentul elevilor care părăsesc timpuriu şcoala trebuie să se situeze sub 10%, în prezent ponderea acestora fiind de 18,5% (trimestrul IV, 2014), conform datelor prezentate în Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 - 2020, adoptată recent de Guvern.

Potrivit documentului, ţinta pentru 2020 este ca doar 11,3% dintre elevi să mai părăsească timpuriu şcoala.

"Părăsirea timpurie a şcolii este un fenomen cu precădere întâlnit în mediul rural din România: rata de abandon a fost de aproximativ 1,5 ori mai mare în unităţile de învăţământ secundar din mediul rural, decât în cele din mediul urban. Pe măsură ce tinerii avansează în sistemul de învăţământ, subreprezentarea celor din mediul rural se amplifică, având cea mai mare valoare în învăţământul superior", se arată în document.

"În cazul în care estimările actuale se dovedesc corecte, numărul elevilor va scădea cu 40% în 2025 (faţă de 2005), determinând necesitatea unor reforme pentru educaţie care să abordeze calitatea, eficienţa, echitatea şi relevanţa. Populaţia activă şi numărul de studenţi în scădere au implicaţii, imediate şi pe termen lung, asupra capitalului uman din România şi agendei macroeconomice pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice. Capitalul uman este esenţial pentru toate sectoarele de activitate, îndeosebi pentru sectoarele servicii şi agricultură, care utilizează cea mai mare parte a forţei de muncă", se explică în strategie.

Pe de altă parte, documentul prevede că ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani care au finalizate studii terţiare trebuie să crească de la 23,8% în trimestrul IV, 2014 la 26,7% în 2020.

Strategia, care citează datele curente de la INS, relevă că numai 24% din numărul total de studenţi provin din mediul rural.

De asemenea, potrivit strategiei, procentul celor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani care trebuie să participe la învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie să se mărească de aproximativ şase ori, de la 1,8% în 2013 la 10% în 2020.

Guvernul a aprobat pe 15 iulie, printr-o hotărâre, Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 — 2020, de care vor beneficia aproximativ 625.000 de oameni.

Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar 2015 — 2020 vizează două grupuri ţintă: beneficiarii principali ai învăţământului terţiar — studenţi şi elevi, inclusiv din grupuri dezavantajate sau subreprezentate, personalul din instituţiile de învăţământ superior, participanţii adulţi în învăţământul profesional şi tehnic continuu—, precum şi organizaţiile şi furnizorii de educaţie.

Publicat în Regional