Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, promoţia 2022, se pot înregistra în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice de la absolvire, pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă, precizează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi.

"Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţa AJOFM Galaţi, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2022, termenul de 60 de zile, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, începe cu data de 28.05.2022, având în vedere Ordinul nr. 5549/05.11.2021, modificat, privind structura anului şcolar 2021-2022, în care este specificată data de 27.05.2022 ca data de încheiere a anului şcolar pentru clasele terminale din învăţământul liceal, ultima zi de înregistrare fiind 26.07.2022.

În cazul persoanelor care au corijenţe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile începe de la data susţinerii şi promovării examenului de corijenţă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Plata se efectuează în două tranşe: prima după încadrare şi a doua după cele 12 luni.

Pentru absolvenţii de studii superioare, termenul de 60 de zile se calculează de la finalizarea studiilor anului terminal (data promovării ultimului examen) sau de la data susţinerii şi promovării examenului de licenţă/disertaţie (promoţia 2022).

Unde se realizează înregistrarea

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Galaţi, str. Domnească nr.191, la sediul ALOFM Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 60, Bl. A 2, parter şi la sediul ALOFM Târgu Bujor, str. Eremia Grigorescu, nr. 28, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii, pe baza următoarelor documente:
- Act de studii original şi copie;
- Act de identitate original şi copie.

Absolvenţii în vârstă de minim 16 ani care în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, pot beneficia, la cerere, de indemnizaţie de şomaj, egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru o perioadă de 6 luni, dacă cererea este înregistrată în termen de maxim 12 luni de la expirarea celor 60 de zile. Menţionăm ca indemnizaţia de şomaj se poate acorda de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (începând cu data de 27.07.2022), în situaţia în care cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire, sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dacă aceasta este înregistrată după expirarea celor 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data expirării perioadei de 60 de zile.

Documente necesare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj:
- Act de studii original şi copie;
- Act de identitate original şi copie.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care nu s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă în termenul de 60 de zile de la data absolvirii studiilor şi cei care, la data solicitării, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii", potrivit AJOFM Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Prima generație de tineri instalatori, absolvenți ai programului de învățământ profesional în sistem dual organizat de ENGIE Romania, a finalizat ciclul de studii, primind calificarea de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. 54 de absolvenți au acceptat oferta companiei și s-au alăturat filialelor ENGIE Servicii și Distrigaz Sud Rețele.

În contextul unui deficit de personal calificat pe piața muncii, ENGIE Romania a lansat, în 2018, un program de învățământ profesional în sistem dual prin care, de atunci, au fost selectați și înscriși în această formă de învățământ 115 elevi din București și Brașov.

“Ne bucurăm să urăm bun-venit la ENGIE primei generații de absolvenți ai programului nostru de învățământ profesional în sistem dual. Entuziasmul celor 54 de tineri ne motivează să continuăm investiția în învățâmântul profesional dual și să formăm noi generații de specialiști în ariile tehnice esențiale pentru companie.”, Eric Stab, Președinte Director General ENGIE Romania

În anul școlar 2021-2020, ENGIE Romania a lansat înscrierile pentru încă două clase de învățământ profesional în sistem dual, în București și Galați. Pentru calificarea celor 50 de tineri ce urmează a fi selectați pentru anul școlar 2021-2022, ENGIE Romania investește 2.000.000 de lei, sumă care se adaugă celor 5.850.000 de lei pe care compania i-a investit până în prezent în formarea a 115 elevi din București și Brașov și în dotarea cu aparatura necesară a atelierelor de practică din București.

Programul de învățământ profesional în sistem dual, “Energie pentru meseria mea”, pentru anul școlar 2021-2022 este derulat în parteneriat cu asociația Hands Across România, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Galați, fiind disponibile 25 de locuri pentru fiecare unitate de învățământ.

Avantaje financiare multiple ale programului : până la 1.050 de lei lunar, transport urban dedicat și masa de prânz pe durata practicii.

Elevii care optează pentru programul de învățământ profesional în sistem dual “Energie pentru meseria mea” se bucură de avantaje financiare acordate de companie, suplimentar față de bursa lunară acordată de statul român, în valoare de 200 de lei. Beneficiile oferite de către ENGIE Romania:

  • Bursă lunară în valoare de 500 de lei;
  • Bursă de merit în valoare de 200 de lei, în funcție de rezultatele școlare înregistrate;
  • Supliment de 150 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport pre-urban sau a cazării în regim de semi-internat;
  • Masă de prânz pe toată durata practicii;
  • Condiții excelente de practică, sub îndrumarea mentorilor cu experiență;
  • Certificarea de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze și oportunitatea de a se angaja în cadrul uneia dintre filialele companiei, Distrigaz Sud Rețele și ENGIE Servicii, la finalul celor trei ani de studii.

În primul an de studiu, elevii beneficiază de 40 de zile de formare practică, urmând ca în anii următori această perioadă să se extindă până la 120 de zile. În baza parteneriatului existent între companiile Grupului ENGIE Romania și instituțiile de învățământ partenere, elevul beneficiază de formare teoretică și practică, timp de trei ani, în baza unui contract de pregătire practică. Școala asigură resursele umane și financiare pentru formarea teoretică, iar compania pe cele pentru formarea practică a elevilor.

Pentru anul școlar 2021-2022, pre-înscrierile se realizează în perioada 4 mai - 30 iunie 2021, iar înscrierile între 5 și 8 iulie pentru ambele instituţii de învăţământ incluse în program, respectiv Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Galați. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul engie.ro, în pagina dedicată programului. Cei interesați pot afla mai multe informații la nr. de telefon 0749.692.676 pentru București și 0743.654.113 pentru Galați.

Grupul ENGIE este o referință globală în domeniul energiei și al serviciilor cu emisii reduse de carbon. Alături de cei 4.000 de angajați din România, de clienți, parteneri și părți interesate, ne angajăm să accelerăm tranziția către o economie cu impact neutru în ceea ce privește emisiile de carbon, printr-un consum redus de energie și soluții prietenoase cu mediul. Inspirați de ambiția noastră, îmbinăm performanța economică cu producerea unui impact pozitiv asupra oamenilor și planetei, bazându-ne pe activitățile noastre cheie – gaze naturale, energie electrică, servicii tehnice – pentru a oferi soluții competitive clienților noștri.

Publicat în Comunitate

Principalul factor care blochează dezvoltarea mai rapidă a industriei româneşti de software este lipsa disponibilităţii resurselor umane, numărul absolvenţilor de la specializările cu profil tehnic fiind prea mic în comparaţie cu cererea de pe piaţă, atrag atenţia reprezentanţii Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă, transmis Agerpres.

„Companiile anunţă constant intenţii de angajare pentru perioade scurte spre medii (1-3 ani); dacă luăm în considerare doar aceste anunţuri publice, estimările pentru anul viitor, de exemplu, depăşesc 5.000 de noi poziţii deschise, doar în companiile mari. Foarte probabil ca numărul final să se apropie de 9.000 - 10.000”, este de părere directorul executiv ANIS, Valerica Dragomir.

Potrivit Asociaţiei, numărul anual de absolvenţi de la specializările tehnice nu depăşeşte 7.000, cu o rată de absorbţie pe piaţa muncii de 100%, iar în aceste condiţii sistemul de educaţie superioară tehnică nu este în măsură să acopere cererea, companiile compensând prin atragerea de angajaţi cu calificări diferite şi complementare cu cele tehnice.

„Modalităţile prin care industria încearcă să compenseze decalajul între cerere şi ofertă sunt dintre cele mai variate - de la programe de stagii, la burse, programe de pregătire interne, şcoli de vară, evenimente şi competiţii de codare, precum şi programe de training de durată scurtă care au ca obiectiv să pregătească angajaţi pentru poziţii entry-level”, notează ANIS.

Pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor companiilor, discuţiile din interiorul ANIS au în vedere implicarea asociaţiei în mai multe tipuri de iniţiative - iniţierea de programe de recalificare de durată scurtă şi medie, implicarea în definirea de programe de educaţie formală superioară de scurtă durată şi, nu în ultimul rând, susţinerea creşterii cifrelor de şcolarizare la specializările tehnice.

Conform ANIS, estimarea de creştere a cifrei de afaceri pentru industria de software şi servicii IT din România este de 11% pentru următorii trei ani. În condiţiile în care cifra de afaceri a industriei este generată în continuare, în mare parte, de zona de servicii, previziunile ANIS arată că rata medie de creştere ar putea depăşi 20%, cu suficiente resurse disponibile.

ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei româneşti de software şi servicii şi creşterea, atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 1998 şi numără, în prezent, peste 120 de membri, care includ companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaţionale, cu sedii în toate marile centre IT din ţară.

Publicat în Regional

Conform estimărilor realizate la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, la începutul acestei luni, la nivelul judeţului Galaţi existau circa 2.000 de absolvenţi fără un loc de muncă. Este vorba, în principal, de tineri care nu au promovat examenul de bacalaureat, dar şi despre absolvenţi de studii superioare care nu au reuşit să se angajeze, sau despre tineri care au abandonat şcoala. Pentru toţi aceştia – dar nu doar pentru ei – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi organizează bursa generală a locurilor de muncă, programată să se desfăşoare vineri la Galaţi şi Tecuci. Potrivit datelor AJOFM Galaţi, în total, se vor oferi minim 747 (623 la Galaţi şi 124, la Tecuci) de locuri de muncă, din care pentru 633 sunt destinate celor cu studii medii, iar 144 – celor cu studii superioare.

Ponderea ofertei de joburi este axată pe absolvenţii de studii medii, o situaţie logică având în vedere că din cei 19.640 de şomeri (înregistraţi la finele lunii august), cei mai mulţi, 15.535 (79,1%) reprezintă persoane cu studii inferioare (fie fără studii, cu studii gimnaziale, şcoala profesională sau ucenici), urmaţi de cei cu studii liceale/postliceale – 3.553 persoane (18,09%) şi abia apoi de cei cu studii superioare – 552 de persoane (2,81%). Cum rata şomajului la nivel judeţean a ajuns la 9,58% (faţă de rata naţională care se situează undeva la 4,99% , la începutul lunii august) este de înţeles interesul autorităţilor şi societăţii civile pentru angajarea cât mai multor absolvenţi. 

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în parteneriat cu Ministerul Muncii, familiei şi Protecţiei Sociale, derulează un proiect cu finanţare europeană intitulat “Garanţii pentru TINEri”, care se va încheia în luna noiembrie a acestui an şi care urmăreşte consilierea şi calificarea profesională a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani nu sunt înscrişi în nicio formă de învăţământ. Vineri, bursa locurilor de muncă, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România aduce angajatori care oferă locuri de muncă atât în ţară cât şi în străinătate, după ce, joi, zeci de tineri au asistat la seminarii susţinute de antreprenori, consilieri şi psihologi care le-au explicat tinerilor care sunt modalităţile prin care pot convinge angajatorii săi îi angajeze chiar şi fără experienţă. 

 

Investim în tineri pentru a pleca la muncă, în străinătate?

 

De cealaltă parte se află absolvenţi fără un loc de muncă, tineri care nu consideră la fel de bun un astfel de proiect. “Este bine că se acordă şi o subvenţie, dar ce se întâmplă după cursuri? Tinerii pot pleca în străinătate, că în ţară nu acceptă decât salarii cu minim 1.000 de lei pe lună. Deci, pleacă... şi atunci... cum se ajută mediul de afaceri din România? Ar trebui convinşi să rămână, nu ştiu cum, poate printr-o politică salarială mai bună”, crede Oana, o absolventă a Facultăţii de Litere, cu masterat, care de doi ani încearcă să se angajeze ca profesoară, în oraş, dar “de fiecare dată mi se oferă posturi la ţară, la mare distanţă. Am fost şi la alte joburi, dar am fost refuzată, am cerut explicaţii şi nu mi s-au dat...”. Punctul de vedere al  Oanei este confirmat, într-un fel de Cosmin Andrei, un elev de clasa a XII-a al unui liceu de alimentaţie publică: “Am auzit de vase de croazieră, de lucru în hoteluri... Şi eu vreau să mă angajez în Germania, acolo e şi sora mea, care a terminat acelaşi liceu şi acum e ghid... Eu mă voi angaja ca ospătar”.

Publicat în Știrea zilei

Reamintim faptul că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi organizează vineri “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2015”, începând cu ora 9.00, în două locaţii: holul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi şi Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci. Până ieri dimineaţă au fost transmise invitaţii la peste 1.025 angajatori din judeţul Galaţi iar 72 au confirmat deja participarea, cu 747 de locuri de muncă. Pentru 633 dintre aceste locuri de muncă se solicită persoane cu studii medii, iar pentru un număr de 114 locuri de muncă se solicită persoane cu studii superioare. Din cele 747 locuri de muncă, 623 sunt oferite la Bursa din municipiul Galaţi, iar restul de 124 sunt oferite la Bursa din municipiul Tecuci.

Cele mai multe din locurile de muncă oferite sunt următoarele profesii şi meserii: confecţioner textile, prelucrător prin aşchiere, operator IVP date, inginer în diverse domenii, operator maşini comandă numerică, muncitor necalificat, lăcătuş, sudor, vânzător, agent curăţenie.

Participarea la acest eveniment este gratuită şi se pot prezenta nu doar absolvenţii de anul acesta ci şi alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Publicat în Eveniment

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi organizează evenimentul anual “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2015”, care va avea loc pe 25 septembrie, începând cu ora 9.00, în două locaţii: la Galaţi, în holul Universităţii „Dunărea de Jos”, şi la Tecuci, la Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie.

„Ca în toamna fiecărui an, invităm la eveniment tinerii aflaţi într-un moment important al vieţii lor, când sunt pregătiţi să treacă de la perioada de formare teoretică la cea de valorificare practică a cunoştinţelor dobândite, dar aceeaşi invitaţie de participare este adresată în egală măsură tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, considerând interacţiunea directă cea mai bună premisă pentru selectarea forţei de muncă. Nu e de ratat oportunitatea pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi, indiferent de calificare şi vârsta, de a cunoaşte mai bine piaţa muncii şi de a se întâlni cu angajatorii” spune directyorul executiv al AJFM Galaţi, Cezar Năstase.

Până la această dată au fost transmise invitaţii prin e-mail, prin fax şi prin contactare directă la peste 600 angajatori din judeţul Galaţi. Dintre aceştia, 32 au confirmat deja participarea, cu 237 de locuri de muncă. Pentru 202 dintre aceste locuri de muncă se solicită persoane cu studii medii, iar pentru un număr de 35 locuri de muncă se solicită persoane cu studii superioare. Cele mai multe din locurile de muncă oferite sunt pentru următoarele profesii şi meserii: confecţioner textile, prelucrător prin aşchiere, operator IVP date, inginer în diverse domenii, operator maşini comandă numerică, muncitor necalificat, vânzător, agent curăţenie. 

Publicat în Economie

Printr-o hotărâre de Guvern, adoptată săptămâna trecută, s-a aprobat acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională şi la sesiunea iunie-iulie a  examenului de Bacalaureat, în anul 2015.

Astfel, la nivelul judeţului Galaţi, doar un singur absolvent de liceu - Claudia Ghiţă - elevă a Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, care a obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, va beneficia de prevederile HG şi va fi recompensată bănesc. Stimulentul financiar acordat este în valoare de 3.000 de lei. De asemenea, alţi 13 elevi gălăţeni, absolvenţi ai clasei a VIII-a, promoţia 2015, care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, vor primi câte un stimulent financiar în valoare de 1.000 de lei, conform actului normativ amintit. 

 

Olimpicii vor primi bursa de merit olimpic internaţional 

 

Premii consistente în bani vor primi şi reprezentanţii României care au obţinut rezultate notabile la olimpiadele internaţionale din acest an. Spre finalul săptămânii trecute s-a aprobat şi lista nominală a elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi care sunt beneficiari ai prevederilor Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional. Din cei 114 olimpici români de top de până acum, doar doi sunt din Galaţi dar vor primi trei premii, pentru cele trei medalii câştigate: Andrei Bogdan Puiu (elev de clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”) a luat medalia de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Seniori din mai 2015 şi va fi recompensat de statul român cu bursa de merit olimpic internaţional în cuantum de 525 lei. Robert Cristian Râclea, elev al aceluiaşi colegiu, dar în clasa a XI-a, a obţinut în mai medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie „D.I. Mendeleev”, iar în iulie medalia de aur la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Tuymaada”. Pentru rezultatele lui va primi două burse de merit olimpic internaţional, în valoare de 788 lei, şi respectiv 1.050 lei, corespunzător locurilor ocupate în competiţii.

Sumele necesare acordării stimulentelor financiare se alocă din bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Potrivit declaraţiilor oficiale, identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrată a politicilor educaţionale promovate de MECŞ.

Publicat în Comunitate