Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa opiniei publice că numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2022 este de 18.865.076, cu 4.160 mai puţini faţă de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 martie 2022 figurau în Registrul electoral 18.869.236 de alegători români.
"Diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale conduse de aceştia.
Precizăm că, în perioada 01.04.2022 - 30.04.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
- 22.280 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
- 54 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeaşi lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puşi sub interdicţie.
Un număr de 80 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.
Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.04.2022 - 30.04.2022 este de 18.094, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Menţionăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.070.464 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 794.612 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS.
Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii", menţionează AEP.

Publicat în Politica

Partidele politice au obligaţia de a depune la AEP până la 30 aprilie un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor şi tot până la 30 aprilie, partidele publice trebuie să publice în Monitorul Oficial şi informaţii privind cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară şi lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Având în vedere aceste reglementări, Partidul Social Democrat este printre primele partide care au publicat situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2021 pentru fiecare organizaţie din ţară. Potrivit raportului, Organizaţia PSD Galaţi a început anul bine, dar la sfârşit prost. Dacă în luna ianuarie 2021, suma încasată din cotizaţii se ridica la 17.272 lei, în luna decembrie încasările scăzuseră la aproape jumătate, adică 9.644 lei. Pe întreg anul 2021, suma strânsă din cotizaţii la PSD Galaţi se ridica la 170.027 lei.
La Brăila însă, în comparaţie cu Galaţi, este regal de cotizaţii. Spre exemplu, luând ca reper tot prima şi ultima lună a anului, în luna ianuarie 2021, brăilenii social democraţi au adunat din cotizaţii suma de 49.497 lei, iar în decembrie 2021 au strâns 28.465 lei. În total, pe tot parcursul anului trecut, au strâns cotizaţii în sumă totală de 281.801 lei.
Aşteptăm cu interes ca şi celelalte partide să facă publice situaţiile cotizaţiilor pe anul 2021.

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa opiniei publice că numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 martie 2022 este de 18.869.236, cu 11.713 mai mulţi faţă de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 28 februarie 2022 figurau în Registrul electoral 18.857.523 de alegători români.
Diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale conduse de aceştia, a importurilor de date de la DGP şi DEPABD.
"Precizăm că, în perioada 01.03.2022 – 31.03.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
- 27.299 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
- 58 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeaşi lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puşi sub interdicţie.
Un număr de 110 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.
Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.03.2022 – 31.03.2022 este de 18.255, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Datele importate de la Direcţia Generală de Paşapoarte în data 21.03.2022 relevă că au intrat în evidenţe 16.421 alegători noi, iar un număr de 377 alegători nu mai figurează în Registrul electoral, ca urmare a decesului sau pierderii cetăţeniei.
Ca urmare a importului de date de la DEPABD au apărut 4.661 alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 martie 2022.
Menţionăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.074.540 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 794.696 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS", se arată într-un comunicat al AEP.

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a demarat un sondaj privind îmbunătăţirea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale. În acest context, AEP face apel la organizaţiile care reprezintă persoanele cu dizabilităţi  să încurajeze completarea chestionarului, care poate fi accesat la următorul link: https://forms.gle/ZcAiYzQBAVRJcecf8.
Potrivit AEP, completarea chestionarului durează doar câteva minute, iar opiniile persoanelor cu dizabilităţi, ale reprezentanţilor şi ale organizaţiilor acestora vor intra într-un proces de analiză în vederea îmbunătăţirii cadrului legal de organizare şi desfăşurare a alegerilor. "Precizăm că, în contextul pregătirii alegerilor din anul 2024, Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să realizeze o serie de demersuri în vederea asigurării accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la procesul electoral. Acestea vizează, printre altele, furnizarea de informaţii complete şi comprehensibile referitoare la procesul electoral, în formate accesibile diferitelor categorii de persoane cu dizabilităţi şi adoptarea unor măsuri adecvate care să asigure îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi în secţiile de votare. Totodată, o atenţie specială va fi oferită identificării unor soluţii tehnice alternative care să faciliteze exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilităţi, inclusiv prin promovarea unor modificări legislative care să vină în sprijinul creşterii accesibilităţii la procesul electoral", menţionează AEP.

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică valoarea subvenţiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna martie 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 şi a înregistrării fuziunii prin absorbţie a Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvaţi România”  în Registrul Partidelor Politice şi a radierii Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinţei civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată  de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IV-A Civilă  în 16.04.2021 şi a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna martie 2022 (lei):
1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT = 8.502.549,58 lei;
2. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL = 7.208.021,16 lei;
3. UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA = 3.885.691,68 lei;
4. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR = 1.720.849,18 lei;
5. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ = 444.860,46 lei;
6. PARTIDUL PRO ROMÂNIA = 321.420,44 lei;
TOTAL = 22.083.392,50.

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat, luni, că partidele politice au primit subvenţii în valoare de peste 18,2 milioane de lei în luna ianuarie 2022.
Într-un comunicat de presă remis Agerpres, AEP menţionează că a virat în conturile partidelor, în luna ianuarie, în urma aplicării legislaţiei, 18.278.378 de lei.
Potrivit sursei citate, PSD a primit 7.037.542 lei, PNL - 5.966.064 lei, USR - 3.216.179 lei, AUR - 1.424.343 lei, PMP - 368.210 lei, Pro România - 266.039 lei. (sursa Agerpes)

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică valoarea subvenţiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna septembrie 2021, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 şi a înregistrării fuziunii prin absorbţie a Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvaţi România” în Registrul Partidelor Politice şi a radierii Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinţei civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IV-A Civilă în 16.04.2021 şi a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003 - Legea partidelor politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, totalul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic, este următorul:
1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 3.350.675,95;
2. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - 2.840.529,53;
3. UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - 1.531.269,36;
4. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - 678.150,46;
5. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ - 175.310,15;
6. PARTIDUL PRO ROMÂNIA - 126.665,03;
TOTAL - 8.702.600,48.

Publicat în Politica

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică valoarea subvenţiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna iulie 2021, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 şi a înregistrării fuziunii prin absorbţie a Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvaţi România” în Registrul Partidelor Politice şi a radierii Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinţei civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-A Civilă în 16.04.2021 şi a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003 - Legea partidelor politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, totalul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic, este următorul:
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD): 3.350.675,59 lei;
- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (PNL): 2.840.529,22 lei;
- UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA (USR): 1.531.269,20 lei;
- ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR: (AUR) 678.150,39 lei;
- PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ (PMP): 175.310,13 lei;
- PARTIDUL PRO ROMÂNIA: 126.665,02 lei;
- TOTAL: 8.702.599,55 lei.

Publicat în Politica

Alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar al oraşului Galaţi s-au încheiat, iar rezultatul votului este cel preconizat. PSD a câştigat din nou. Iniţial, la alegerile locale din septembrie 2020, alegerile au fost câştigate de Laurenţiu Viorel Gîdei (PSD) care a renunţat la această funcţie după ce a candidat şi la alegerile parlamentare fiind ales deputat. Atunci, Gîdei Laurenţiu-Viorel (PSD) a câştigat alegerile cu un procent de 69,81% (1.945 voturi), candidatul PNL de atunci, Artene Sorin-Aurelian a primit 696 de voturi (24,98%).

La alegerile din această duminică (27 iunie 2021), potrivit numărătorii paralele a PSD, câştigător este tot candidatul PSD, Ion Andone (foto ↑) cu 60 (%) voturi, iar candidatul PNL, Andra Mihaela Costache a obţinut un procent de 30 %. Ceilalţi 3 candidaţi, Tudorel Avram (AUR), Ion Vieru (ProRomânia), Cătălin Tudose (PMP) au procente foarte mici. La acest scrutin, în oraşul Târgu Bujor au fost înscrişi 6.459 de votanţi pe liste permanente şi complementare, iar la urne s-au prezentat 46,95% dintre aceştia, adică 3.033 de bujoreni.

Potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Electorală Permamentă, Ion Andone (PSD) a obţinut 1.922 de voturi (64,38%), Andra-Mihaela Costache - 1.021 voturi (34,20%), Tudorel Avram (AUR) - 23 voturi (0,77%), Cătălin Tudose (PMP) - 13 voturi (0,43%) şi Ion Vieru (Pro România) - 6 voturi (0,20 %).

Publicat în Eveniment

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) precizează că numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 28 februarie este de 18.930.421, cu 8.009 mai puţini faţă de ultima informare publică realizată de AEP.
Potrivit AEP, la data de 31 ianuarie figurau în Registrul electoral 18.938.430 de alegători români.
În perioada 1 - 28 februarie, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri: 24.497 persoane au fost radiate ca urmare a decesului şi 195 persoane au fost radiate ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a alege sau au fost puşi sub interdicţie, informează AEP într-un comunicat transmis, luni, Agerpres.
Un număr de 109 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.
Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 - 28 februarie este de 16.574, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
"Menţionăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.185.857 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 744.564 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS", arată sursa citată.

Publicat în Politica
Pagina 1 din 2