În perioada ianuarie-septembrie 2022, că urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Galaţi au fost încadrate în muncă 2979 persoane, dintre care 1299 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1543 au peste 45 de ani, 655 au vârsta mai mică de 25 ani, 434 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 258 au vârsta cuprinsă între 25-30 ani, iar 89 au vârsta cuprinsă între 30 şi 35 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1595 provin din mediul urban, iar 1384 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu studii liceale (875 persoane), studii gimnaziale (844 persoane), urmate de cei cu şcoli profesionale/arte şi meserii (727 persoane).
Numărul celor cu studii superioare este de 318, al celor cu studii primare şi fără studii este de 166, în timp ce persoanele cu studii postliceale încadrate sunt în număr de 49.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 852 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.
Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează că urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituţiei.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6328 persoane.

Publicat în Eveniment

La sfârşitul lunii septembrie 2022, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi erau înregistraţi 10390 şomeri (din care 4757 femei), rata şomajului fiind de 6,27% (recalculată în funcţie de populaţia activă civilă la data de 01.01.2022).
Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 6,56% (recalculată în funcţie de populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2022), în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,29 pp.
Din totalul de 10390 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Galaţi, 977 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 9413 erau şomeri neindemnizaţi.
În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 8503 şomeri provin din mediul rural şi 1887 sunt din mediul urban.
Conform ultimei situaţii statistice lunare publicată pe site-ul ANOFM, cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului (calculate cu populaţia activă civilă la 01.01.2022) la data de 30 septembrie 2022 au fost: Vaslui (8,03%), Teleorman (7,79%), Dolj (6,95%), Mehedinţi (6,48%), Galaţi (6,27%), Olt (5,70%).
Judeţul Galaţi ocupă locul 5 în topul judeţelor cu rata mare a şomajului înregistrat (6,27%).
Judeţele cu cel mai mare număr de şomeri în evidenţă, la data de 30 septembrie 2022, au fost următoarele: Dolj (15644 şomeri), Bucureşti (13037 şomeri), Galaţi (10390 şomeri).
Structura şomajului pe grupe de vârste arată că cei mai mulţi şomeri gălăţeni (2.334) au între 40-49 ani (22,46%).
Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Galaţi (35,35%), urmaţi de cei cu studii primare (19,77%).
Şomerii cu nivel de instruire inferior (învăţământ primar şi fără studii, învăţământ gimnazial, învăţământ profesional/arte şi meserii) reprezintă 78,38% din totalul şomerilor înregistraţi, cei cu studii medii (liceale şi postliceale) reprezintă 18,85%, iar cei cu studii superioare reprezintă 2,76%.
Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3391 persoane foarte greu ocupabile, 4493 greu ocupabile, 1695 mediu ocupabile, iar 811 sunt persoane uşor ocupabile.
Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituţiei.

Publicat în Eveniment

În perioada ianuarie-august 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi au fost încadrate în muncă 2.539 de persoane, dintre care 1.089 de femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1.256 au peste 45 de ani, 582 au vârsta mai mică de 25 ani, 384 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 234 au vârsta cuprinsă între 25-30 ani, iar 83 au vârsta cuprinsă între 30 şi 35 de ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.331 provin din mediul urban, iar 1.208 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu studii liceale (741 de persoane), studii gimnaziale (716 persoane), urmate de cei cu şcoli profesionale/arte şi meserii (624 de persoane). Numărul celor cu studii superioare este de 283, al celor cu studii primare şi fără studii este de 139, în timp ce persoanele cu studii postliceale încadrate sunt în număr de 36. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 751 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

"Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în perioada ianuarie-august 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5.452 de persoane. Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, puteţi accesa www.anofm.ro", precizează AJOFM Galaţi.

Publicat în Eveniment

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi organizează, în data de 14 octombrie 2022, evenimentul „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”.
Obiectivele principale ale evenimentului sunt creşterea gradului de ocupare pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi crearea de noi oportunităţi pentru angajatori în identificarea potenţialilor viitori angajaţi, care prin experienţă şi abilităţile lor pot contribui la succesul activităţii economice, transmite AJOFM Galaţi.
„Prin organizarea acestui eveniment, instituţia noastră urmăreşte realizarea întâlnirii directe a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea. Astfel, adresăm invitaţia de a participa la «Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi - 2022», în egală măsură agenţilor economici care dispun de locuri de muncă vacante, absolvenţilor instituţiilor de învăţământ cât şi reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanţilor societăţii civile, reprezentanţilor mediului academic şi universitar, mass-mediei locale, actorilor relevanţi care sunt implicaţi sau doresc să se implice în reducerea şomajului şi creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, atât din mediul urban cât şi din mediul rural”, potrivit AJOFM Galaţi.
Agenţii economici interesaţi au termen limită de confirmare a participării la eveniment. „Vă rugăm să confirmaţi participarea, numele delegatului dumneavoastră, locurile de muncă vacante, până pe data de 13.10.2022, la fax 0236/415.151, tel./fax 0236/820.398, e-mail: ajofm.gl@anofm.gov.ro sau la sediul AJOFM Galaţi şi ALOFM Tecuci. Informaţii suplimentare puteţi solicita la AJOFM Galaţi, str. Domnească, nr. 191, persoană de contact: Vîrtosu Vasile - şef serviciu, tel. 0236/412.262, e-mail: vasile.virtosu.gl@anofm.gov.ro”, precizează AJOFM Galaţi.
Evenimentul „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi - 2022” se va desfăşura vineri, 14 octombrie 2022, începând cu ora 08.45, simultan în următoarele locaţii: Municipiul Galaţi - Holul Universităţii „Dunărea de Jos”; Municipiul Tecuci - Sediul ALOFM Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 60, bl. A2, parter. Participarea este gratuită.

Publicat în Eveniment

La sfarsitul lunii aprilie 2022, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati erau inregistrati 10225 someri (din care 4607 femei), rata somajului fiind de 5,44% (calculata in functie de populatia activa civila la data de 01.01.2021). Comparativ cu luna precedentă, când rata somajului a fost de 5,60%, in această luna acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,16 pp.
Din totalul de 10225 persoane inregistrate in evidenţele AJOFM Galati, 937 erau beneficiari de indemnizaţie de somaj, iar 9288 erau someri neindemnizaţi. In ceea ce priveste mediul de rezidenţă, 8701 someri provin din mediul rural si 1524 sunt din mediul urban.
Conform ultimei situatii statistice lunare publicata pe site-ul ANOFM, cele mai ridicate niveluri ale ratei somajului (calculate cu populatia activa civila la 01.01.2021) la data de 30 aprilie 2022 au fost: Vaslui (6,63%), Teleorman (5,88), Dolj (5,63%), Galati (5,44 %). Judetul Galati ocupa locul 4 in topul judetelor cu rata mare a somajului inregistrat (5,44%). Judetele cu cel mai mare numar de someri in evidenta, la data de 30 aprilie 2022 au fost urmatoarele: Dolj (15022 someri), Bucuresti (13537 someri), Galati (10225 someri).
Structura somajului pe grupe de varste arată că cei mai mulţi şomeri gălăţeni (2565) au intre 40 şi 49 de ani.
Somerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistraţi in evidenţele AJOFM Galati (38,96%), urmati de cei cu studii primare (23,49%).
Somerii cu nivel de instruire inferior (invatamant primar si fara studii, invatamant gimnazial, invatamant profesional/arte si meserii) reprezintă 84,14% din totalul somerilor inregistraţi, cei cu studii medii (liceale si postliceale) reprezinta 12,79%, iar cei cu studii superioare reprezinta 3,07%.
Structura somerilor inregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3597 persoane foarte greu ocupabile, 4423 greu ocupabile, 1612 mediu ocupabile, iar 593 sunt persoane usor ocupabile.
Incadrarea intr-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor inregistrate in evidenţele AJOFM Galaţi.

Publicat în Comunitate

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, promoţia 2022, se pot înregistra în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice de la absolvire, pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă, precizează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi.

"Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în evidenţa AJOFM Galaţi, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum şi de facilităţi financiare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2022, termenul de 60 de zile, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, începe cu data de 28.05.2022, având în vedere Ordinul nr. 5549/05.11.2021, modificat, privind structura anului şcolar 2021-2022, în care este specificată data de 27.05.2022 ca data de încheiere a anului şcolar pentru clasele terminale din învăţământul liceal, ultima zi de înregistrare fiind 26.07.2022.

În cazul persoanelor care au corijenţe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile începe de la data susţinerii şi promovării examenului de corijenţă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Plata se efectuează în două tranşe: prima după încadrare şi a doua după cele 12 luni.

Pentru absolvenţii de studii superioare, termenul de 60 de zile se calculează de la finalizarea studiilor anului terminal (data promovării ultimului examen) sau de la data susţinerii şi promovării examenului de licenţă/disertaţie (promoţia 2022).

Unde se realizează înregistrarea

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Galaţi, str. Domnească nr.191, la sediul ALOFM Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 60, Bl. A 2, parter şi la sediul ALOFM Târgu Bujor, str. Eremia Grigorescu, nr. 28, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii, pe baza următoarelor documente:
- Act de studii original şi copie;
- Act de identitate original şi copie.

Absolvenţii în vârstă de minim 16 ani care în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, pot beneficia, la cerere, de indemnizaţie de şomaj, egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru o perioadă de 6 luni, dacă cererea este înregistrată în termen de maxim 12 luni de la expirarea celor 60 de zile. Menţionăm ca indemnizaţia de şomaj se poate acorda de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (începând cu data de 27.07.2022), în situaţia în care cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire, sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dacă aceasta este înregistrată după expirarea celor 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data expirării perioadei de 60 de zile.

Documente necesare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj:
- Act de studii original şi copie;
- Act de identitate original şi copie.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care nu s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă în termenul de 60 de zile de la data absolvirii studiilor şi cei care, la data solicitării, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii", potrivit AJOFM Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

În perioada ianuarie-aprilie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi au fost încadrate în muncă 1337 persoane, dintre care 493 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 687 au peste 45 de ani, 275 au varsta mai mica de 25 ani, 218 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 112 au varsta cuprinsa intre 25-30 ani, iar 45 au varsta cuprinsa între 30 şi 35 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 710 provin din mediul urban, iar 627 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu scoli profesionale/arte si meserii (368 persoane), urmate de cei cu studii gimnaziale (367 persoane), cu studii liceale (362 persoane). Numărul celor cu studii superioare este de 147, al celor cu studii primare si fara studii este de 72, in timp ce persoanele cu studii postliceale incadrate sunt in numar de 21.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 412 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Galaţi.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2509 persoane, precizează AJOFM Galaţi.

Publicat în Eveniment

În perioada ianuarie-martie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Galaţi au fost încadrate în muncă 1015 persoane, dintre care 437 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 509 au peste 45 de ani, 204 au varsta mai mica de 25 ani, 176 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 89 au varsta cuprinsa intre 25-30 ani, iar 37 au varsta cuprinsa între 30 şi 35 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 544 provin din mediul urban, iar 471 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu scoli profesionale/arte si meserii (279 persoane), urmate de cei cu studii liceale (275 persoane) si de cei cu studii gimnaziale (270 persoane).
Numărul celor cu studii superioare este de 117, al celor cu studii primare si fara studii este de 56, in timp ce persoanele cu studii postliceale incadrate sunt in numar de 18.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 326 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Galaţi.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada ianuarie-martie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2013 persoane, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi.

Publicat în Eveniment

Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului a fost aprobat prin ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 705 publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie 2022, anunţă Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi.
"Luând în considerare faptul că activitatea unor angajatori a fost afectată ca urmare a declanşării conflictului din Ucraina şi impunerii sancţiunilor economice la nivel internaţional împotriva Federaţiei Ruse şi a Belarusului, a fost aprobată OUG 36/2022, prin care se instituie posibilitatea ca salariaţii acestor firme să beneficieze de indemnizaţia de şomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, începând cu data de 7 aprilie 2022 şi până la data de 31 decembrie 2022.
Indemnizaţia de şomaj tehnic se va acorda salariaţilor al cărui contract individual de muncă este suspendat temporar din iniţiativa angajatorului, conform art.52 alin (1) lit c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, şi se stabileşte ca valoare brută la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Categorii de salariaţi

Categoriile de salariaţi care beneficiază de prevederile OUG 36-2022 sunt:
- salariaţii angajatorilor afectaţi economic în mod direct sau indirect ca urmare a conflictului din Ucraina şi impunerii sancţiunilor economice la nivel internaţional împotriva Federaţiei Ruse şi a Belarusului şi care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021;
- salariaţii angajatorilor supuşi sancţiunilor internaţionale care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de preşedintele ANAF.
Indemnizaţia de şomaj tehnic se va calcula şi se va acorda proporţional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.

Documente necesare

Documentele necesare acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic angajatorilor se depun de către angajator prin poştă electronică la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv:
- cererea datată şi semnată de către reprezentantul legal al firmei însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectaţi în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacţii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;
- balanţa de venituri şi cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizaţia, precum şi cea la care se raportează diminuarea sau, după caz, copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale, emis de preşedintele ANAF;
- lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie.
Modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia de şomaj tehnic se pot descărca în format editabil pe site-ul www.anofm.ro , secţiunea „Formulare angajatori”", precizează AJOFM Galaţi.

Publicat în Economie

Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de Munca (ANOFM) prin AJOFM Galati, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr. 191, judetul Galati, prin reprezentantii sai legali, "aducem la cunostinta Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 64 din 25.02.2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II — Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021, care prevede faptul ca anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat Agentia Judeteana a Ocuparii Fortei de Munca, conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la  procedură, depusă la registratura AJOFM Galati, din str. Domneasca nr. 191, sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Mentionam ca cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 30 iunie 2022 inclusiv", se arată într-un comunicat al AJOFM Galaţi.
Pentru detalii suplimentare, persoanele interesate pot accesa site-ul https://www.anofm.ro/?idpostare=19810&fbclid=IwAR2O6_qpLzJBnKaT6zaa08m3e5aYwuatpM4RzlXnlGQXv48vMd-0aVKQrAg sau apela numarul de telefon 0236/412.262 sau trimite email la adresa ajofm.gl@anofm.gov.ro, mai precizează instituția.

Publicat în Economie
Pagina 1 din 4