Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au amendat cu 15.000 de lei lanţurile de fast-food McDonalds şi KFC din Capitală, în urma unor nereguli care afectau interesul economic al consumatorilor.
Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), remis miercuri Agerpres, în cazul unităţilor din Piaţa Romană au fost decise şi măsuri complementare de oprire temporară a desfăşurării activităţii până la remedierea abaterilor şi remedierea deficienţelor de informare, în termen de 30 de zile, de la data controlului.
"Furatul la cântar sau cu ocaua păreau lucruri apuse de pe vremea lui Cuza. Sunt convins că nu compania mamă îndeamnă la furt, dar iată că se dovedeşte că ar fi trebuit să se implice mai mult pentru ca aceste situaţii să nu apară. Ce mi se pare cel mai ciudat, este faptul că niciodată nu e favorizat consumatorul, când apar astfel de abateri. Permanent cel care pierde este acesta, iar cel care câştigă este operatorul economic. Transmitem, astfel, un mesaj, la începutul acestui an, că nu vom schimba abordarea decât în mai ferm", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC, în comunicatul citat.
În ceea ce priveşte neregulile găsite, comisarii ANPC au constatat existenţa unor neconcordanţe în defavoarea consumatorilor, în ceea ce priveşte gramajul porţiilor de cartofi prăjiţi, gramajele declarate fiind mai mari decât cele constatate în urma cântăririi produselor gata de consum, prin sondaj; existenţa unor diferenţe, în defavoarea consumatorilor, la băuturile răcoritoare comercializate de la dozator, în sensul că nivelul de lichid nu atingea marcajul înscris pe pahar; lipsa menţiunii asupra ingredientelor cu potenţial alergen, în lista de preţuri cu informaţii privind denumirea, gramajul şi preţul produsului, din vecinătatea caselor de marcat; lipsa menţiunii asupra gramajului produselor, pe panoul tactil interactiv de prezentare şi comandă a produselor; folosirea unor agregate frigorifice cu acumulări de impurităţi, resturi alimentare, praf în strat grosier, exfolieri de vopsea, chedere rupte şi grilaje cu rugină.
Acţiunile de control au fost defăşurate în primele zile ale acestui an de către Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Municipiul Bucureşti (CPCMB).
Lanţurile de fast-food McDonalds şi KFC sunt deţinute de operatorii economici Premier Restaurants Romania SRL, respectiv US Food Network SA. (sursa Agerpres)

Publicat în National

În luna noiembrie 2022, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi a realizat o serie de acţiuni de verificare a modului în care este respectată legislaţia în vigoare, în domeniu, la operatorii economici care produc şi comercializează produse de patiserie şi cofetărie, în cadrul unei tematici regionale de control.

În acest context, au fost verificaţi 11 operatori economici, cărora li s-au aplicat, pentru neregulile constatate, următoarele sancţiuni:
- 15 amenzi contravenţionale, în valoare de 32.000 lei;
- 15 avertismente;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare şi nealimentare neconforme.

Dintre cele mai frecvente abateri constatate, CJPC Galați menţionează:
- comercializarea sau utilizarea în fabricaţie a unor produse alimentare în afara datei durabilităţii minimale/datei limită de consum;
- comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare (produse nesigure);
- folosirea unor practici comerciale incorecte;
- utilizarea unor vitrine frigorifice neigienizate.

! Operatorii economici verificaţi au fost: Spic şi Pâine Brutărie artizanală SRL, Criscakes SRL, Café Anglais SRL, Antia Star SRL, Ţapu Carpatin SRL, Pangrand Gal SRL, Marvi Logistic SRL, Ştefan şi Cami CVV SRL, Profi Rom Food SRL (magazine Tg. Bujor şi magazin Galaţi, Str. 1 Dec.), se arată într-un comunicat al CJPC Galaţi.

VEZI FOTO/VIDEO, mai jos!

Publicat în Eveniment

Atenţie la artificii, petarde şi alte obiecte pirotehnice de sezon! Pentru a preveni rănirea sau chiar decesul, din motive de securitate, siguranţă publică sunt interzise deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice din categoria P2. Unele dintre ele par inofensive, dar pot duce la grave răniri. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1, mai cunoscute ca petarde, nu pot fi comercializate către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ar trebui folosite doar la sperierea animalelor sălbatice şi nu aruncate pe străzi.

! Evident că o parte din articolele pirotehnice de sezon, cele din categoria 1, pot fi folosite nu neapărat de specialişti, sunt aşa numitele "pirotehnice" legale.

ATENŢIE: Urmează noi percheziţii!

Internetul este în mod special monitorizat acum de poliţiştii de la Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase. "Sunt acţiuni specifice ale Poliţiei Române care se bazează pe culegerea de informaţii pe surse umane, surse deschise. Sunt vizate cu precădere site-urile de socializare, pentru că acolo s-au creat anumite grupuri, s-au creat tot felul de reţele şi se întâlnesc, vorbesc, unde se vând astfel de articole pirotehnice. Avem deja acţiuni făcute, avem deja percheziţii făcute, urmează să mai facem şi alte percheziţii", a precizat scms. Daniel Ionuţ Pricop, şef SAESP Galaţi.

! În cazul celor care aruncă petarde, nici amenzile nu lipsesc, dar dacă este vorba despre cei care le utilizează pe stradă, sunt mai greu de prins. „Constatarea contravenţiei se face, cum spunem noi, în flagrant, atunci când îl depistăm când pocneşte, când utilizează, lui sau părinţilor. Sancţiunea contravenţională este de la 5.000 la 7.500 de lei”, a mai spus scms. Daniel Ionuţ Pricop, şef SAESP Galaţi.

În loc de distracţie, risc de deces!

Medicii reamintesc şi ei cât de periculoase pot fi aceste obiecte explozibile, care în loc de distracţie pot duce la grave accidentări sau chiar la moarte. „Riscurile sunt de la o leziune banală, o arsură la nivelul membrelor, până la pierderea unui ochi, până la arsuri foarte grave, incendii provocate şi chiar deces. În plus, aceste artificii din categoriile interzise poluează apa, aerul, ele conţin metale grele, prin inhalarea acelui fum există şi riscuri de acumulare în organism şi de apariţie a bolilor grave”, a spus dr. Mihai Polinschi, director medical SAJ Galaţi.

! Articolele pirotehnice ce pot fi utilizate de oricine trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Organizarea de petreceri private cu muzică tare în mediul rural va intra sub incidenţa normelor legale şi vor putea fi amendate, aşa cum deja se întâmplă la oraş, în mediul urban.
Normele legale actuale ce sancţionează organizarea de petreceri private cu muzică tare vor începe să fie aplicate, din 13 ianuarie, şi mediului urban, şi celui rural, în egală măsură, deoarece o decizie a Curţii Constituţionale a României (CCR) a eliminat sintagma "în mediu urban" din prevederile legate de amenzile aplicabile pentru petrecerile zgomotoase.
Este vorba despre Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice care stabileşte că este contravenţie "organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban".
Sintagma "în mediul urban" a fost stabilită ca fiind neconstituţională de către CCR în vara acestui an. Judecătorii îşi motivează decizia spunând că această contravenţie are scopul asigurării respectării vieţii private în sfera relaţiilor dintre particulari, însă norma contravenţională protejează doar drepturile persoanelor din mediul urban.
"Curtea reţine că între locuitorii din mediul urban şi aceia din mediul rural se creează o inegalitate sub aspectul ocrotirii uneia dintre componentele dreptului la viaţă privată, şi anume garantarea liniştii în spaţiul de locuit, o discriminare care nu are la bază un criteriu obiectiv şi raţional de vreme ce rezultatul faptei ilicite - tulburarea liniştii - este acelaşi pentru toţi locuitorii, indiferent că locuiesc în mediul rural sau urban", se arată în Decizia nr. 368/2022.
Legea 61/1991 prevede o amendă cuprinsă între 3.000 şi 6.000 lei, sau prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul comunităţii, pentru cei care ţin petreceri zgomotoase în mediul urban şi, mai nou, şi în mediul rural. *foto: Nuntaşa energică

Publicat în National

Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) a judeţului Galaţi anunţă că va achita de bună voie cheltuielile de judecată celor care au obţinut câştig de cauză în instanţă la plângerile împotriva sancţiunilor primite pentru că nu au completat formularul digital (PLF) de intrare în România în perioada pandemiei de COVID-19.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, instituţia anunţă că „în calitate de intimat în cauzele civile rămase definitive, având ca obiect plângere contravenţională formulată împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind implementarea formularului digital de intrare în România, având în vedere dispoziţiile legale incidente aplicabile în vigoare, prin prezenta vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu responsabilitate şi celeritate, de îndată, la adresa de corespondenţă din Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, sau la adresa de e-mail: dspgl@dsp-galati.ro, pentru a executa de bunăvoie obligaţia stabilită în sarcina Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, respectiv cheltuielile de judecată acordate prin sentinţe civile pronunţate de către instanţele de iudecată competente, rămase definitive, următoarele înscrisuri: Cererea de plată a cheltuielilor de judecată acordate, formulată de dvs., adresată instituţiei noastre; Copia Senţintei civile aferente pronunţată de către instanţa de judecată competentă, rămasă definitivă, învestită cu menţiunea expresă a instanţei (fie după soluţionarea apelului, fie după expirarea termenului de apel, în 30 de zile de la comunicare); Extras Cont bancar având ca titular petentul, în care să fie clar menţionat CNP-ul şi contul IBAN”. DSP Galaţi informează că după primirea documentelor solicitate, institutia va achita de bunăvoie petentului, în termenul legal, suma stabilită de către instanţa de judecată cu titlu de cheltuieli de judecată, în contul bancar indicat.
Este bine de ştiut că în cazul în care persoanele care au de recuperat cheltuieli de judecată nu se adresează repede instituţiei, responsabilitatea pică tot pe ei. „Pe cale de consecinţă, având în vedere aspectele mai sus precizate, vă adresăm respectuasa rugăminte de a ne sprijini cu celeritate şi responsabilitate în acest demers necesar, util şi oportun pentru aplicarea întocmai a tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în vigoare. În eventualitatea în care nu veţi da curs în timp util solicitării noastre şi nu veţi avea amabilitatea de a răspunde demersurilor noastre întemeiate, răspunderea şi responsabilitatea vă revine în exclusivitate”, se arată în comunicatul DSP Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Miercuri, 16 noiembrie, în intervalul orar 07:00-11:00, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au desfăşurat, pe drumurile publice din judeţ, o acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră şi prevenirea accidentelor de circulaţie ale căror cauze generatoare sunt abaterile săvârşite de către biciclişti.
Indisciplina bicicliştilor, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila este una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.
În ceea ce priveşte mortalitatea, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, una din principalele cauze generatoare este reprezentată de abaterile săvârşite de biciclişti.
Poliţiştii au ca obiectiv impunerea respectării legii prin prezenţa activă în zonele şi pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, precum şi pentru combaterea comportamentului agresiv la volan.
În urma abaterilor constatate au fost aplicate, în total, 142 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 31.810 de lei, 71 de sancţiuni fiind aplicate bicicliştilor, 15 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 5 pentru căruţaşi, 6 pentru neportul centurii de siguranţă şi 45 pentru alte abateri.

Exemplu: Miercuri, în jurul orei, 07:50, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier, au depistat un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din Brăila, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe Şoseaua Râmnicu-Sărat din municipiu, sub influenţa băuturilor alcoolice.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Biciclistul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 580 de lei, conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

! De asemenea, au fost reţinute 4 permise de conducere şi retrase 4 certificate de înmatriculare.

Pentru siguranţa bicicliştilor, poliţiştii recomandă:
- nu încercaţi să învăţaţi să conduceţi biciclete pe drumurile intens circulate;
- în mers, să ţineţi cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
- să nu circulaţi în timp ce vă afaţi sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
- când circulaţi pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, bicicleta trebuie  echipată cu lumini şi să purtaţi vestă reflectorizantă pentru a fi observaţi de ceilalţi participanţi la trafic;
- să nu circulaţi cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare.

! Astfel de acţiuni vor continua pe parcursul întregii săptămâni având ca scop reducerea riscului rutier.

Publicat în Regional

Persoanele fizice şi juridice care deţin fose septice sunt obligate să se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate, conform H.G. nr. 714 din 26 mai 2022.
Conform hotărârii Guvernului, indiferent că este vorba despre persoane fizice sau juridice, deţinătorii foselor septice sunt obligaţi să se înscrie în registrul de evidenţă în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate (conform art.11, alin.1 din hotărâre), sau în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a H.G. 714 pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (conform art.11, alin.2 din hotărâre). Deci, obligaţia se aplică atât pentru fosele/haznalele existente, cât şi în cazul celor care sunt în curs de construire.

Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT), adică primăriile localităţilor, au avut termen până la 31 octombrie 2022 să raporteze către Garda de Mediu completarea Registrelor de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate, însă potrivit declaraţiilor şefului Gărzii de Mediu Galaţi, Sorin Dănăilă, foarte puţine primării din judeţul Galaţi au reuşit să transmită datele în termen.
Sorin Dănăilă a mai declarat pentru Monitorul de Galaţi că scopul final al acestui act normativ este să se ajungă la diminuarea semnificativă a poluării primei pânze freatice. Despre controale, şeful Gărzii de Mediu Galaţi a declarat că acestea vor viza UAT-urile, pentru că instituţia nu este abilitată să controleze gospodăriile dacă au declarat corect sau nu. Cu toate acestea, dacă în urma controalelor, se vor depista persoane fizice sau juridice care deţin şi utilizează fosă septică, însă nu s-au înscris în registrul de evidenţă, Garda de Mediu va putea aplica amenzi cu valori cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.
Înscrierea se face printr-un formular pus la dispoziţie de fiecare primărie în parte, fie online - pe site-urile instituţiilor, fie fizic - la sediile acestora.

Majoritatea gălăţenelilor din mediul rural nu s-au înghesuit încă să declare fosele, mulţi dintre ei temându-se de amenzi pentru că nu au contracte de vidanjare sau nu au autorizaţii de contrucţie pentru fose, ori au haznale. Însă amenzi riscă şi dacă nu declară aceste sisteme.
În plus, contractele de vidanjare nu au fost obligatorii până acum, companiile care asigură aceste servicii veneau în baza unei comenzi ferme, fără a avea la bază neapărat un contract.
De exemplu, compania APA CANAL Galaţi asigură servicii de vidanjare fără contract, însă la solicitarea beneficiarului, se poate încheia şi contract, fără a fi vorba de costuri suplimentare lunare, dar dezavantajul este că durează încheierea efectivă a contractului până la 30 de zile de la solicitarea şi prezentarea actelor necesare (cartea de identitate a solicitantului şi actul de proprietate al imobilului).
Reprezentantul unei alte firme private care asigură servicii de vidanjare a spus ca i se par exagerate cerinţele unor comune din judeţul Galaţi care au cerut în fişa de înscriere inclusiv date despre contract precum numărul de metri cubi vidanjat şi perioada la care se execută acest serviciu, însă şeful Gărzii de Mediu a afirmat că aceste date vor fi necesare la raportările pe care primăriile le vor face.

Cert este că oamenii din mediul rural, unde puţini sunt cei care deţin fose septice conforme, majoritatea având clasica hazna din fundul curţii, se tem să le declare pentru că vor fi puşi pe drumuri pentru a obţine autorizaţii de construire (care necesită bani mulţi şi timp) şi contracte de vidanjare, dar mai ales se tem că vor fi obligaţi - până când va ajunge sistemul de canalizare la poarta lor (acolo unde nu există) - să-şi construiască fose septice betonate sau sisteme septice moderne, lucrări pe care nu şi le permit financiar.
În avantaj sunt doar cei cărora deja le trece sistemul de canalizare pe la poartă pentru că statul le oferă sprijin pentru conectarea la sistem, de până la 1.900 euro/gospodărie racordată şi/sau branşată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Articole similare: Gălăţenii cu fose septice riscă amenzi de până la 10.000 lei

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

În perioada 03-14.10.2022, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi a realizat o serie de acţiuni de verificare a modului în care este respectată legislaţia în vigoare, în domeniu, la operatorii economici din incinta unităţilor de învăţământ şi din proximitatea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu o tematică regională de control, în cele două municipii ale judeţului, Galaţi şi Tecuci.

În acest context, au fost verificaţi 9 comercianţi. Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Galaţi au aplicat următoarele sancţiuni şi măsuri complementare:
- 9 amenzi contravenţionale, în valoare de 21.000 lei;
- 8 avertismente;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme.

Dintre cele mai frecvente abateri constatate, CJPC Galaţi menţionează:
- comercializarea unor produse alimentare în afara datei durabilităţii minimale/datei limită de consum;
- comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare (produse nesigure);
- comercializarea unor produse alimentare nerecomandate şcolarilor (băuturi răcoritoare, alimente cu conţinut mare de zaharuri, alimente cu conţinut mare de grăsimi etc.).

Operatorii economici verificaţi au fost: SC Proca Deeafab SRL, SC Ciocanel G.I. SRL, SC Toromih SRL, SC India SRL, IF Dragos S Mariana, SC Davionic Prod SRL, SC Zauberer SRL, SC Annjeliq P.Minimarket SRL, SC Tupan SRL, potrivit CJPC Galaţi.

VEZI FOTO, mai jos!

Publicat în Comunitate

Atenţie la achiziţiile de la târguri! Este semnalul de alarmă tras de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi, care, în data de 27 octombrie 2022, a realizat o acţiune de control pentru a verifica modul în care este respectată legislaţia în vigoare, în domeniu, la comercianţii de la târgul amplasat în parcarea din zona Casei de Cultură (Păpădie).

În acest context, au fost verifcaţi 5 operatori economici. Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Galaţi au aplicat următoarele sancţiuni: 5 amenzi contravenţionale, în valoare de 3.600 lei; 6 avertismente.

! Neregulile constatate, în timpul controalelor au fost: Existenţa unor practici comerciale incorecte folosind pentru denumirea unor produse alimentare un nume necaracteristic produsului ori precizarea unor ingrediente care, de fapt, nu există în produs; Depozitarea produselor alimentare care necesită refrigerare la temperatura mediului ambiant, celelalte nefiind protejate şi aflându-se sub acţiunea insectelor şi a prafului; Lipsa parţială a informaţiilor prevăzute de lege, de pe etichetele produselor cosmetice, potrivit CJPC Galaţi.

VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos!

Dar acţiunea CJPC Galaţi se pare că nu i-a speriat pe comercianţi, care astăzi îşi vând marfa în aceleaşi condiţii (foto ↓).

WhatsApp Image 2022 10 28 at 13.50.02

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că, potrivit reglementărilor legale în vigoare, persoanele fizice şi juridice care deţin sisteme individuale adecvate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (fose septice) au obligaţia de a se înscrie în „Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate”.
Conform H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Galaţi în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (până la finalul lunii noiembrie 2022). Obligaţia se aplică atât pentru sistemele existente, cât şi în cazul celor care sunt în curs de construire.
Pentru înscrierea în Registru este pus la dispoziţie formularul: https://servicii.ghiseulonline.ro/dm_depuneri_online/forms.nsf?Open&c=A1EAFF7131EB71EDC22588C2002438A9&e=EpurareApeUzate.
În cazul persoanelor care nu utilizează mijloace electronice, acestea pot găsi formularul pe site-ul www.primariagalati.ro sau tipărit la sediul Primăriei municipiului Galaţi din strada Domnească nr. 54. După completare, acestea se vor depune la Registratura generală a municipiului Galaţi, pentru înregistrare, dovadă că s-au achitat de această obligaţie.
Pentru sprijin în completarea formularului se poate apela numărul de telefon: 0336.102.117.
! În conformitate cu art. 23 din H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 13