Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat amenzi de 1,4 milioane de lei operatorilor economici care deţin benzinăriile Lukoil şi Gazprom, precum şi lanţul de magazine Berezka, în urma unor controale realizate luni, despre care Monitorul de Galaţi a relatat AICI.
"Situaţia cumplită pe care o traversează omenirea, la acest moment, ne face pe toţi să punem umărul la orice formă de stabilizare a păcii. În puţinele zile trecute de la declanşarea conflictului din ţara vecină, am elaborat un plan, în vederea desfăşurării unor acţiuni de control la operatorii economici care au o cât de mică legătură cu ceea ce trăim acum. Începând de astăzi, evaluăm activitatea Gazprom, Lukoil şi a magazinelor ce comercializează produse importate din Rusia. Vom încheia acţiunea când fiecare punct de lucru va fi aşezat în ordine şi va fi sancţionat acolo unde situaţia o cere. Deja am constatat că avem de dus şi noi un război cu abaterile de la normele legale şi de bun simţ", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.
Comisarii ANPC au constatat nereguli şi, în toate cele 8 regiuni ale ţării, au fost aplicate, până la acest moment, 104 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1,4 milioane lei, cărora li s-au adăugat următoarele măsuri complementare: oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare totală de 58.000 lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare totală de 128.000 lei, oprirea temporară a prestării serviciului, pentru un număr de 35 puncte de lucru, propunerea pentru încetarea practicilor comerciale incorecte, propunere de închidere a unităţii pe o perioadă de până la 6 luni, pentru 5 unităţi.
Potrivit ANPC, cele mai importante deficienţe depistate de echipele de control au fost comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale, deficienţe de informare pe etichetele de produs sau ale raioanelor, referitor la elementele de identificare-caracterizare ale mărfurilor sau la data durabilităţii minimale sau la preţul unitar, congelatoare de gheaţă şi de îngheţată cu aglomerări de gheaţă vizibile, rezultate din întreruperea lanţului frig, cu urme de produse scurse şi congelate. De asemenea, au fost identificate vitrine frig neigienizate şi murdare, pline de praf, mizerie şi insecte moarte, pompe de carburant cu urme vizibile de combustibil scurs atât în zona de insulă, cât şi pe pavimentul din zona de alimentare, butelii expuse la comercializare ruginite la bază, cu vopseaua scorojită. (sursa Agerpres)

Publicat în Eveniment

Având în vedere numărul ridicat de incendii produse în ultima perioadă, ca urmare a arderii necontrolate a miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, Agenţia Pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi atrage atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative privind aceste activităţi.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 96, alin. 1) punctul 9 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

De asemenea, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracţiune potrivit art. 98, alin. 1) lit. a)  şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

APM Galaţi emite acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, doar în baza următoarelor documente:
- notificare către I.S.U. (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 97 alin.(3),(4), art. 99 alin. (3);
- notificare către Grada Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Galaţi;
- act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor;
- adresă de notificare către Primăria pe raza căreia se află situat terenul, privind solicitarea acceptului;
- avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate –Serviciul Teritorial Galaţi, pentru terenurile situate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

„Atragem atenţia că, incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale rezultate în urma recoltării este strict interzisă. Vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică şi se poluează atmosferă, de aceea este indicată utilizarea şi a altor metode alternative agrotehnice de combatere a dăunătorilor. Totodată, în conformitate cu art. 30, alin. 4) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.“, precizează APM Galaţi.

Publicat în Comunitate

În cursul zilei de miercuri, 23 februarie 2022, poliţiştii tulceni au desfăşurat o acţiune de prevenire şi combatere a evenimentelor rutiere, în municipiul Tulcea.
În cadrul acţiunii, poliţiştii au aplicat 508 sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 250.590 de lei, pentru nerespectarea normelor legale în vigoare.
De asemenea, aceştia au reţinut 32 de permise de conducere, dintre care 18 pentru nerespectarea limitei legale de viteză, 4 pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, 4 pentru neacordarea de prioritate vehiculelor şi pietonilor care aveau acest drept, 3 pentru depăşiri neregulamentare şi 3 pentru alte abateri constatate la regimul traficului rutier.
Astfel de acţiuni vor fi organizate şi în perioada următoare.

Publicat în Regional

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a extins controalele în marile reţele de retail la nivelul întregii ţări, marţi fiind verificate 65 de unităţi, care au fost amendate, în total, cu 772.000 lei pentru neregulile constatate, conform unui comunicat al ANPC.
Controalele au vizat magazine aparţinând lanţurilor Mega Image, Penny, Profi, Cora, Auchan, Carrefour şi Lidl, în toate fiind găsite nereguli.
"Am schimbat "picătura chinezească" pe o adevărată cascadă de acţiuni la nivel naţional. Rezultatele primelor controale din Bucureşti şi de la Cluj ne-au arătat că trebuie o mobilizare la nivel naţional. Trebuie să arătăm că întreaga Autoritate funcţionează ca o maşinărie şi are o abordare unitară la nivelul întregii ţări. Pentru noi nu există mai multe variante de consumatori, ci doar unul singur: cetăţeanul român. Fie că acesta locuieşte la oraş sau în mediul rural, merită să fie tratat cu respect şi trebuie să ştie că noi suntem aici pentru a-l proteja. Nu amenzile sunt importante, ci modul în care operatorii economici îşi schimbă abordarea de până acum. Murdarul trebuie să devină curat, dezordinea ordine şi nepăsarea atenţie! Mulţumesc public colegilor mei comisari din rândurile cărora şi eu fac parte. Chiar dacă avem salariile cele mai mici dintre toate autorităţile de control rezultatele muncii noastre sunt din ce în ce mai vizibile. Ne vom opri când nu vom mai găsi motive de sancţionare la niciun magazin!", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.
În urma acţiunilor întreprinse, într-o singură zi, comisarii ANPC au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 772.000 lei şi măsuri complementare: oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor cu deficienţe; oprirea temporară a prestării de servicii până la remedierea deficienţelor constatate, pentru 6 magazine, oprirea temporară a prestării de servicii în raioanele în care s-au înregistrat abateri, până la remedierea deficienţelor constatate, pentru 25 de unităţi; a fost propusă sancţiunea complementară de închidere temporară a unităţii, pe o durată de cel mult 6 luni, pentru 2 magazine.
La nouă unităţi s-a verificat îndeplinirea măsurilor complementare aplicate în cadrul unei acţiuni de zilele trecute şi, fiind constatată conformitatea acestora, s-a dispus reluarea activităţii comerciale.

Cele mai frecvente abateri constatate de către echipele de control

Printre cele mai frecvente abateri constatate de către echipele de control se numără: comercializarea unor produse în afara termenului de valabilitate; comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale care prezentau insecte în ambalaj; comercializarea unor produse congelate neconforme (produse cu culoarea modificată şi cu acumulări de gheaţă în ambalaj); comercializarea unor fructe şi produse din carne cu modificări organoleptice evidente şi urme de mucegai; comercializarea a diverse sortimente de salate fără informaţii privind data şi ora deschiderii ambalajului, deşi acestea aveau valabilitate 2 zile de la deschidere; comercializarea unor produse preparate în zona de gătire a magazinului fără informare asupra orei de producţie, deşi acestea aveau valabilitate două ore din momentul producţiei; utilizarea unui spaţiul de expunere al produselor preambalate şi congelate neigienizat, cu resturi de etichete, impurităţi mecanice, insecte moarte (muşte şi gândaci de bucătărie); prezenţa, în sistemul de ventilaţie al vitrinelor frigorifice de expunere a produselor la vânzare a prafului în strat grosier, ruginei, a vopselei exfoliate; utilizarea unor vitrine frigorifice cu rafturi care prezentau un grad avansat de uzură, depreciate, pătate, cu insecte moarte, resturi şi reziduri alimentare; nerespectarea regimului de temperatură pentru păstrarea preparatelor (de exemplu, unele vitrine cu masa caldă nu asigurau temperatura minimă de +60 grade C, necesară sau unele pentru răcire, care depăşeau valoarea de 4-8 grade C necesară).
De asemenea, comisarii ANPC au mai sancţionat: utilizarea unor spaţii de depozitare neigienizate sau neconforme din punctul de vedere al regimului de temperatură sau al gradului de uzură al aparaturii; utilizarea unor cuptoare neigienizate, prezentând un strat gros de arsură şi grăsimi; prezenţa în magazin a gândacilor; existenţa pavimentului neigienizat, în magazine, cu un strat de praf gros, grăsime si zone depreciate sau a plafonului deteriorat; comercializarea unor mărţişoare din argint, fără a deţine autorizaţie pentru comerţul obiectelor din metale preţioase; nereguli în ceea ce priveşte promoţiile; deficienţe de informare pe etichetele de produs sau ale raioanelor, referitor la elementele de identificare-caracterizare ale mărfurilor sau la data durabilităţii minimale; lipsa informaţiilor referitoare la ingredientele cu potenţial alergen; practici comerciale înşelătoare - utilizarea unor sintagme comerciale de promovare, care nu pot fi probate cu documente sau care se dovedesc a fi neadevărate comparând preţurile din magazin (exemplu "Super ofertă", "cel mai mic preţ" etc.); neconcordanţă între preţul la raft şi cel de la casa de marcat; utilizarea, în magazine a unor automate neracordate la apă curentă, deşi aceasta era necesară pentru preparatele pe care le asigurau; comercializarea unor produse cu ambalajul deteriorate; utilizarea unor mijloace de măsurare neverificate metrologic. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Având în vedere pericolul mare pe care îl reprezintă ambrozia asupra sănătăţii oamenilor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi atrage atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative privind combaterea buruienii ambrosia conform Legii nr. 62/2018 cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 129/2020.
Originară din America de Nord, ambrozia face parte din categoria speciilor invazive. Este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, respectiv în zonele lăsate în paragină, cum sunt cele de pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor pe şantierele de construcţii, în zonele în care s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi neîntreţinute.
Pericolul mare pe care il reprezintă extinderea acestei specii nu este concurenţa ei cu plantele de cultură ci efectul deosebit de grav asupra sănătăţii oamenilor, cauzat de polenul produs în perioada înfloririi (peste 20 grame). Alergiile cauzate de polenul acestei plante pot să apară chiar şi după 24-48 de ore după ce persoanele sensibile au intrat în contact cu polenul plantei.
Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de construcţii, unde au fost identificate focare de infestare cu ambrozie, au obligaţia distrugerii buruienii ambrozia şi să informeze în scris autoritatea administraţiei publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.
Măsurile recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz. Aceste măsuri se vor aplica periodic, în special în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, însă aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia, respectiv sfârşitul lunii octombrie
Potrivit Legii nr.62/2018 constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţie şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.  
Verificarea şi constatarea nerespectării prevederilor legale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiilor publice locale se verifică de către specialisti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor legale în acest sens, informează Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Consiliul Concurenţei a sancţionat cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline şi alte medicamente derivate din plasma umană, precum şi asociaţia reprezentativă a sectorului producătorilor de terapii cu proteine plasmatice - PPTA (Belgia) cu amenzi în valoare totală de 353.393.694 lei (aprox. 71 milioane euro).

Companiile sancționate sunt:
- Baxalta Gmbh, Elveţia: 109.372.066 lei;
- CSL Behring Gmbh, Germania: 76.840.182 lei;
- Biotest AG, Germania: 25.512.194 lei;
- Kedrion Spa, Italia: 16.111.871 lei;
- Octapharma AG, Elveţia: 125.181.860 lei;
- PPTA, Belgia: 375.521 lei.

În urma investigaţiei, declanşate în 2018, autoritatea de concurenţă a constatat că, în perioada 2015-2018, cele cinci companii au adoptat o strategie coordonată, care a vizat limitarea şi, chiar, întreruperea aprovizionării pieţei româneşti cu imunoglobuline, cu scopul de a exercita o presiune asupra autorităţilor de a suspenda taxa clawback pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană. În acest fel, companiile urmăreau să îşi creeze un avantaj comercial, respectiv ameliorarea marjelor de profit.
PPTA a facilitat aceste practici anticoncurenţiale şi a contribuit prin propriile acţiuni la atingerea obiectivului comun, depăşind, prin aceasta, sfera activităţilor specifice la nivelul unei asociaţii cu scopul de a influenţa procesul legislativ.
Lipsa accesului la imunoglobuline, ca medicamente esenţiale destinate tratamentului unor multiple afecţiuni grave, a pus în pericol viaţa pacienţilor şi a determinat autorităţile să adopte măsuri de criză pentru a asigura medicametele necesare pacienţilor, prin declanşarea Mecanismului European de protecţie civilă, ceea ce indică, implicit, amploarea gravităţii situaţiei generate pe piaţa naţională.
Decizia Autorităţii de Concurenţă, care va fi publicată în formă neconfidenţială pe pagina web a instituţiei, www.consiliulconcurentei.ro, poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti.

Publicat în Sanatate

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat furnizorilor de gaze naturale şi de energie electrică amenzi contravenţionale în valoare totală de 2,63 de milioane de lei, în cadrul unei noi serii de acţiuni de control, potrivit unui comunicat remis joi de instituţie.
În timpul verificărilor, ANRE a constatat că societăţile CEZ Vânzare, Electrica Furnizare şi RES Energy Solutions nu au emis facturi aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale conţinând schema de sprijin prevăzută de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.
Pentru această contravenţie, ANRE a sancţionat CEZ Vânzare cu o amendă de 200.000 de lei pentru activitatea referitoare la gaze naturale şi cu o amendă de 10.000 de lei pentru activitatea referitoare la energia electrică. De asemenea, Electrica Furnizare a fost sancţionată cu amendă de 200.000 de lei pentru partea de gaze naturale, iar RES Energy Solutions a primit amendă de 10.000 de lei pentru partea de energie electrică.
Totodată, ANRE a dispus măsuri pentru ca toţi furnizorii să respecte prevederile legale, în sensul facturării consumului de gaze naturale cu aplicarea schemei de sprijin pentru beneficiarii acesteia.
Pe de altă parte, acţiunile de control ale ANRE au verificat respectarea de către furnizorii de gaze naturale şi de electricitate a mai multor obligaţii legale, astfel: obligaţia de transmitere, în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale şi plata compensaţiilor aferente în cazul depăşirii termenului; obligaţia de transmitere, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică şi plata compensaţiilor aferente în cazul depăşirii termenului; obligaţia privind emiterea facturii cu decontul final de lichidare şi transmiterea acesteia clientului final, în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale.

Ce amenzi au primit fiecare

În urma constatării încălcărilor acestor obligaţii, ANRE a aplicat furnizorilor de energie electrică următoarele amenzi contravenţionale: Electrica Furnizare - 400.000 de lei, E.ON Energie - 400.000 de lei, Hidroelectrica - 90.000 de lei, Tinmar Energy - 60.000 de lei, CEZ Vânzare - 20.000 de lei.
De asemenea, în urma constatării încălcărilor acestor obligaţii, ANRE a aplicat furnizorilor de gaze naturale următoarele amenzi: Engie - 400.000 de lei, E.ON Energie - 400.000 de lei, Energie Gas & Power - 100.000 de lei.
O altă acţiune de control, în domeniul gazelor naturale, a fost finalizată de ANRE la CEZ Vânzare, prin care a fost verificată respectarea obligaţiei de returnare către clientului final, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii cu decontul final, a sumei datorate, în situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ.
În urma finalizării acestei acţiuni de control, s-au constatat încălcări ale obligaţiei legale verificate, în sensul depăşirii termenului legal, societatea CEZ Vânzare fiind sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 240.000 lei.
O altă acţiune de control a fost finalizată la societatea Euro Seven Industry, prin care ANRE a constatat neîndeplinirea măsurilor dispuse printr-un proces verbal de constatare şi sancţionare aplicat în perioada anterioară, aplicându-se amendă contravenţională în valoare de 100.000 lei, pentru facturarea clienţilor finali, în mod greşit, a costurilor generate de dezechilibrele zilnice şi de depăşirea capacităţii de transport.
ANRE a mai dispus societăţii ca, în termen de 45 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, să restituie clienţilor finali din portofoliu, sumele de bani facturate şi încasate în mod nejustificat. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Poliţişti din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier şi Poliţiilor Orăşeneşti Făurei, Ianca şi Însurăţei au acţionat, în cursul zilei de marți, în intervalul orar 16.30 - 20.30, pe raza judeţului Brăila, pentru reducerea accidentelor rutiere produse ca urmare a indisciplinei bicicliştilor.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 156 de sancţiuni contravenţionale conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în valoare totală de 33.360 de lei.

Dintre sancţiunile aplicate pe linie rutieră, 91 au fost aplicate bicicliştilor şi 65 pentru alte abateri.

Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 5 permise de conducere, au ridicat 4 certificate de înmatriculare şi au reţinut două seturi de plăcuţe cu numere de înmatriculare.

În continuare poliţiştii brăileni vor acţiona pe raza întregului judeţ, pentru prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum şi conştientizarea tuturor participanţilor la trafic despre importanţa respectării normelor rutiere.

Publicat în Regional

Anul trecut, în domeniul transporturilor navale au fost iniţiate 88 de acţiuni şi au fost înregistrate 112 dosare penale, în care au fost cercetate 119 persoane, fiind constatate 174 de infracţiuni, în special pe timpul desfăşurării de activităţi circumscrise planurilor de acţiune la nivel naţional şi internaţional SAFE WATERS şi CLEAN WATERS (cu aplicabilitate în toate statele europene traversate de fluviul Dunărea).
De asemenea, au fost efectuate 306 patrulări navale şi 36 de acţiuni comune cu Garda de Mediu, Căpitănia Galaţi şi ANPA. Cu ocazia acţiunilor, au fost aplicate 313 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 35.425 de lei, potrivit bilanţului I.P.J. Galaţi pe anul 2021, prezentat joi, 03 februarie 2022.

Publicat în Știrea zilei

După apariția în mediul virtual a mai multor poze vizând un lup și un ponei de la Zoo Galați, mai multe instituții s-au autosesizat.

Reclamațiile vizau în special starea precară de sănătate a unui lup din țarcul rezervat speciei.

Animalul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, era evident subnutrit fără posibilitatea de a apuca din carnea procurată de îngrijitori, el pierzându-și din abilitățile de prădător fiind cel mai bătrân exemplar.

Având în vedere faptul că era și în imposibilitate de a se apăra, atacat probabil adeseori de haită, exemplarul ar fi trebuit demult separat.

Acest lucru s-a întâmplat abia astăzi în urma acuzațiilor formulate.

Responsabilii de la Zoo Galați au spus că animalul are și o boală de piele, dar speră să îl vindece acum.

De asemenea, un ponei arată de parcă fusese uitat când s-a făcut ultima oară procesul de tăiere și curățare a copitelor.

Bietul ponei mergea greu, i-au crescut și încovoiat copitele ca și cum ar fi fost încălțat.

Poneiul era în aceeași stare și acum. Oficialii de la Zoo Galați susțin că acesta are un metabolism altfel decât ceilalți tovarăși de țarc, dar și așa ar fi trebuit să fie toaletat individual, nu să aștepte următoarea acțiune care va fi în februarie-martie, ultima fiind în august-septembrie anul trecut.

Reprezentanții asociației de Protecția Animalelor susțin că atât lupul cât și poneiul ar fi trebuit să fie îngrijiți fără a se face programări sau reclamații.

Poliția a deschis o anchetă, a verificat dacă reclamațiile se adeveresc și așteaptă raportul medicilor de la DSV, pentru încadrarea faptei.

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, administratorii Zoo Galați riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 lei. (sursa foto: facebook)

Publicat în Știrea zilei
Pagina 4 din 12