Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele! Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi au efectuat, în luna februarie 2023, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 41, din care 29 la contribuabili persoane juridice şi 12 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 20, din care 17 la contribuabili persoane juridice şi 3 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 1,07 milioane lei, din care 0,95 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,12 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 58,88 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (0,63 milioane lei).
Impozitul pe profit/impozitul pe venit deţin o pondere de 27,10 %, fiind stabilite suplimentar 0,29 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna februarie 2023, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, potrivit AJFP Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

"ATENŢIE! Persoane care solicită sume de bani în numele ANAF", atrage atenţia, prin intermediul unui comunicat de presă, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi.
"ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat următoarea situaţie: o persoană folosea, fără drept, o calitate oficială - inspector superior ANAF - şi solicita sume de bani în numele instituţiei. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de email care nu aparţine instituţiei, anafro@europe.com. Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum şi metoda de plată: crypto monede! Aceste elemente, nespecifice unei instituţii de stat, au dat de gândit contribuabililui, care a contactat administraţia fiscală din raza domiciliului, singura acţiune recomandabilă în situaţia în care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situaţia fiscală proprie.
Menţionăm că orice persoană fizică ce urmează a fi supusă verificării situaţiei fiscale personale va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate), solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi de venituri.
În plus faţă de elementele de mai sus, avizul conţine:
- rubrica "persoana de contact" care se completează cu numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat;
- menţiunea că la data începerii verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică este invitată să se prezinte la sediul (locul unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia.
Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării situaţiei fiscal personale, prin modalităţile stabilite la art. 47 din Codul de procedură fiscală.
Odată cu avizul de verificare, persoana fizică este înştiinţată asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege ce-i revin în desfăşurarea procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale.
La data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri, organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.
ATENŢIE! Eventualele sume de plată (creanţe fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situaţiei fiscale personale, acestea fiind evidenţiate în actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare şi comunicat persoanei fizice verificate", se arată în comunicatul citat.

Publicat în Economie

Controalele pentru scoatere la suprafaţă a muncii la negru sau la gri vor continua şi în acest an, în baza unui protocol între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Inspecţia Muncii, a afirmat joi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş.
"Acţiuni pe care le întreprindem cu Antifrauda pe partea de scoatere la suprafaţă a muncii la negru sau la gri vor continua şi anul acesta. Este acel protocol numit Cronos, cu ITM-urile, care este prins şi în PNRR şi în care, împreună, Antifrauda cu Inspecţia Muncii, încearcă să identifice, acolo unde încă se mai foloseşte, munca la negru sau munca la gri. Încercăm să identificăm şi alte mecanisme prin care se ocoleşte plata contribuţiilor, în general - şi se caută alte modalităţi de a fi cumva recompensată prestaţia pe care o face o persoană, la un moment dat. Dar, toate aceste lucruri, să fie foarte bine înţeles, nu le facem decât în baza unei analize de risc. Nu mai mergem decât pe baza analizei de risc. Este unul dintre jaloanele pe care mi le-am impus eu, ca preşedinte, ca tot controlul, să-l numim generic, indiferent cine-l face, orice acţiune pe care o face ANAF în acest sens, are în spate o analiză de risc corectă, bine făcută - şi care să ne şi ducă la rezultatele pe care le aşteptăm şi, în acelaşi timp, să nu deranjez niciodată un contribuabil care îşi face bine treaba şi care încearcă să respecte legislaţia din România", a menţionat Lucian Heiuş, la Conferinţa Anuală de Taxe PwC România.
Şeful ANAF a subliniat că inspectorii vor merge acolo unde există suspiciuni că TVA este evazionată. De asemenea, aceştia vor merge să verifice "acolo unde există tranzacţii intragrup, tranzacţii cu persoane afiliate".
"Este unul dintre elementele pe care le avem în în analiză. Vom încerca să verificăm şi luăm în studiile pe care le facem noi zone unde, în perioada de pandemie, statul a direcţionat sume importante de bani - şi vrem să vedem dacă într-adevăr ele au fost folosite corect şi au şi ajutat la acest lucru. Anul trecut au fost, de exemplu, sectoare ale economiei care pe datele statistice, date de Institutul National de Prognoză, am avut o creştere spectaculoasă, dar noi am constatat că impozitele şi taxele declarate din acele sectoare nu a avut trendul pe care l-a avut dezvoltarea acelor domenii - şi o să încercăm să identificăm şi în aceste sectoare unde trebuie să mergem să facem controale. În mare, cam asta este viziunea noastră pentru anul 2023 şi obiectivele pe care ni le-am stabilit", a mai spus Lucian Heiuş, potrivit Agerpres.

Şeful ANAF, despre comerţul online: Avem nişte steguleţe roşii care s-au aprins acolo

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, a declarat joi că vin deja date de la firmele de curierat, care încep să depună declaraţia 395 - existând "nişte semne mari de întrebare, nişte steguleţe roşii care s-au aprins acolo, că sunt încă multe lucruri care nu sunt în regulă" la comerţul online.
"Nu pot şi nu-mi permit, cu cei circa 600 de inspectori de antifraudă pe care-i am, să pierd vremea începând şi numărând la un magazin din colţ câţi bani are în casa de marcat - şi fără să mă uit, să văd dacă în RO-eTransport şi-au luat sau nu şi-au luat, cei care ştim noi că fac evaziune fiscală, codul, dacă şi-au înregistrat facturile, fără să ne uităm în datele, că deja ne vin, de la firmele care fac curierat şi care deja încep să depună declaraţia 395. Deja avem nişte semne mari de întrebare, nişte steguleţe roşii care s-au aprins acolo, că sunt încă multe lucruri care nu sunt în regulă la acest comerţ online, fără să ne uităm la alte zone unde este mare, mare evaziune fiscală - şi unde, poate, din diverse motive, nu s-a făcut cât trebuia să se facă - şi acolo trebuie să ne ducem. Dar, în acelaşi timp, să nu-şi imagineze cineva că nu suntem cu ochii şi pe restul, ce se întâmplă. Fiecare trebuie să înţeleagă că eşti mai mic sau eşti mai mare, trebuie să respecţi legile din ţara asta - şi asta este bine şi pentru tine, ca şi companie", a menţionat Lucian Heiuş, la Conferinţa Anuală de Taxe PwC România.
În opinia sa, cu cât actele de inspecţie fiscală vor fi de o calitate mai bună, cu atât se va descuraja fenomenul de evaziune fiscală.
"Cu cât vom reuşi noi să facem inspecţia fiscală mai eficientă, cu cât actele de inspecţie fiscală vor fi de o calitate mai bună, cu atât se va descuraja fenomenul de evaziune fiscală şi, implicit, va creşte conformarea voluntară. Nu sunt de acord cu modul în care s-a întâmplat sau se întâmplă în multe situaţii - noi să alergăm după cel care face evaziunea fiscală. El să tot facă, noi să tot alergăm să-l prindem, poate îl prindem, poate nu-l prindem. Nu-i normal aşa. Trebuie să creăm nişte mecanisme structurale care să descurajeze evaziunea fiscală şi, în acelaşi timp, să înţeleagă cel care este predispus sau se gândeşte s-o facă că suntem pregătiţi să-l prindem şi fizic, atunci când se întâmplă - şi când o face şi să-l identificăm, fie prin mijloacele care ne permite codul fiscal, codul de procedură, fie controlând veniturile fiscale personale şi identificând pe cei care nu pot să-şi justifice veniturile obţinute. Trebuie să mergem pe toate aceste trei canale ca să avem într-adevăr eficienţă şi să reducem acest fenomen care există. Eu nu cred, în schimb, că este aşa mare cum ne place la toţi să spunem că este", a mai spus Lucian Heiuş, potrivit Agerpres.

Publicat în Economie

Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele. ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna ianuarie 2023, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 27, din care 21 la contribuabili persoane juridice şi 6 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 16, din care 14 la contribuabili persoane juridice şi 2 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 1,18 milioane lei, din care 1,15 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,03 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, contribuţiile aferente veniturilor deţin o pondere de 40,68 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (0,48 milioane lei).
Alte impozite stabilite de inspectorii fiscali deţin o ponere de 21,81 %, fiind stabilite suplimentar 0,34 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna ianuarie 2023, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

Articole similare: Aproape 800 de gălăţeni vizitaţi de ANAF în 2022

Publicat în Eveniment

Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele anului 2022:
ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în anul 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
 - inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 435, din care 315 la contribuabili persoane juridice şi 120 la contribuabili persoane fizice;
 - controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 355, din care 322 la contribuabili persoane juridice şi 33 la persoane fizice;
 - obligaţii suplimentare stabilite – 45,06 milioane lei, din care 37,00 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 8,06 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 39,26 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (17,69 milioane lei).
Impozitul pe profit / impozitul pe venit deţin o pondere de 32,40 %, fiind stabilite suplimentar 14,60 milioane lei.
Pentru nerespectarea legislaţiei fiscale au fost aplicate un număr de 54 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 133.200 lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în perioada 01.01 – 31.12.2022, au constat în:
 - inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Eveniment
Luni, 30 Ianuarie 2023 22:58

Stomatologii intră în vizorul ANAF

Inspectorii ANAF au constatat că, în medie, venitul declarat al unui stomatolog este puţin peste 3.000 lei. Aşa a reieşit din veniturile totale declarate la fisc de cei aproape zece mii de dentişti din România.  

Având în vedere că sumele sunt extrem de mici, comparativ cu tarifele practicate în cabinete, ANAF a ajuns la concluzia că aproximativ 80% dintre dentişti nu declară, de fapt, tot ce încasează.

În multe cabinete stomatologice, o singură coroană ceramică poate să coste în jur de patru mii de lei, iar o plombă, câteva sute. În comparaţie cu preţul lucrărilor, veniturile dentiştilor par cel puţin modeste.

Potrivit ANAF, venitul net declarat de stomatologi în 2021 a fost sub 400 de milioane de lei. La Registrul Comerţului sunt înregistraţi zece mii de dentişti în toată ţara. La un calcul simplu reiese că fiecare a declarat că ar fi câştigat, în medie, doar puţin peste trei mii de lei pe lună.

Lucian Heiuş, preşedintele ANAF: „Din estimările noastre, se consideră că undeva la 80% nu declară integral veniturile pe care le realizează. Ştiţi şi dumneavoastră că de puţine ori aţi primit şi bon”.

Ca să lămurească situaţia veniturilor, şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală declara anul trecut că instituţia pregăteşte o campanie de informare şi că nu exclude să treacă şi la controale apoi.

Publicat în Eveniment

ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna decembrie 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 42, din care 31 la contribuabili persoane juridice şi 11 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 17, din care 16 la contribuabili persoane juridice şi 1 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 18,39 milioane lei, din care 13,10 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 5,29 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 49,37 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (9,08 milioane lei).
Impozitul pe profit / impozitul pe venit deţin o pondere de 41,65 %, fiind stabilite suplimentar 7,66 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna decembrie 2022, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie
Vineri, 20 Ianuarie 2023 14:36

ANAF a publicat DECLARAŢIA UNICĂ 2023

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice faptul că în data de 11.01.2023 a fost publicat pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Servicii Online/ Descărcare declaraţii electronice, formatul electronic al DECLARAŢIEI UNICE (formular 212).
"Modelul Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice precum şi  instrucţiunile de completare ale acesteia au fost aprobate prin OPANAF nr. 2541/2022 şi pot fi consultate accesând site-ul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Declararea obligaţiilor fiscale/ Toate formularele, cu explicaţii.
Prin declaraţia unică cu termen de depunere 25 MAI 2023 se declară impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pe anul 2022, precum şi a impozitul estimat şi contribuţiile sociale aferente anului 2023.
Recomandăm depunerea electronică a declaraţiei unice, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, accesând secţiunea Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF, disponibilă pe prima pagină a site-ului ANAF.
Reamintim totodată că persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor au şi obligaţia înregistrării la organul fiscal central competent a contractelor de închiriere, respectiv  a modificărilor ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin depunerea Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune. (În format electronic este disponibil formularul C168).
Pentru contractele de închiriere încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din chirii (altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală) au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora (1 ianuarie 2023)", potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte contribuabililor faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional.
Persoanele juridice române, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa, pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
Art. 47 alin. (1) din Codul fiscal defineşte microîntreprinderea ca fiind o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: (...)
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
g) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);
h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.
Condiţia prevăzută la art. 47, alin. (1), lit.c) din Codul fiscal, referitoare la plafonul maxim de 500.000 euro, se aplică începând cu veniturile anului 2023, pentru veniturile aferente anului 2022 plafonul fiind de 1.000.000 euro. (Reglementare: art. IX lit. e) din O.G. nr. 16/2022, modificată prin Legea nr. 370/2022)
Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul fiscal comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023, prin depunerea formularului 700.
Începând cu data de 1 ianuarie 2023 persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal.
În situaţia în care persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa obţin în cursul anului venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN aferente domeniului HoReCa, pentru veniturile din alte activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Titlul II - Impozitul pe profit din Codul fiscal, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:
a) realizează venituri din consultanţă şi/sau management în proporţie de peste 20% inclusiv din veniturile totale;
b) desfăşoară activităţile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i) din Codul fiscal;
c) veniturile din alte activităţi au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro.
Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activităţi începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiţii, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.
Temei legal: Art. 47 alin. (1), (2) şi (5), art. 48 alin. (1) şi (2) şi art. 55 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat în Economie

Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele:
"ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna noiembrie 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 28, din care 21 la contribuabili persoane juridice şi 7 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 31, din care 30 la contribuabili persoane juridice şi 1 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 1,14 milioane lei, din care 1,02 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,12 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 38,60% din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (0,44 milioane lei).
Alte impozite stabilite de inspectorii fiscali deţin o ponere de 42,98%, fiind stabilite suplimentar 0,49 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna noiembrie 2022, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul", potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 10