Miercuri, 16 Noiembrie 2022 12:06

ATENŢIE! Mesaje false în numele ANAF

ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt informaţi despre "discrepanţe în evidenţa fiscală".
"Mesajului îi este anexat un document, "evidenţa fiscală", pe care vă sfătuim să nu îl deschideţi! Reiterăm următoarele: nu deschideţi aceste emailuri şi nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi bani către conturile menţionate! Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160", potrivit unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie

Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele:
"ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 - 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna octombrie 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
 - inspecţii fiscale (generale şi parţiale) - 34, din care 25 la contribuabili persoane juridice şi 9 la contribuabili persoane fizice;
 - controale (controale inopinate şi controale încrucişate) - 34, din care 31 la contribuabili persoane juridice şi 3 la persoane fizice;
 - obligaţii suplimentare stabilite - 1,32 milioane lei, din care 0,99 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,33 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 47,83 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (2,31 milioane lei).
Impozitul pe profit / venit deţin împreună o pondere de 40,79 % cu o valoare stabilită suplimentar de 1,97 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna octombrie 2022, au constat în:
 - inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
 - inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
 - controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
 - creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul", potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

ANAF organizează, în perioada imediat următoare, licitaţii publice pentru vânzarea de obiecte din metale şi/sau pietre preţioase care au un preţ cumulat de pornire a licitaţiilor de aproape două milioane de lei.
Pentru licitaţiile care se vor organiza în Bucureşti, la sediul ANAF din str. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2, în data de 23.11.2022, preţul total de pornire a licitaţiilor pentru 34 de gropuri care cuprind obiecte din aur, argint şi pietre preţioase este de peste 1,5 milioane de lei.
De asemenea, astfel de acţiuni de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin licitaţie publică vor avea loc şi în Târgu Jiu sau Braşov, astfel:
- în data de 14.11.2022, la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr. 4 din localitatea Tg.Jiu, str. Siretului, nr. 6, cam. 408, et. 4, pentru valorificarea unui grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 9.418,43 lei.
- în data de 16.11.2022, la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr. 7, din localitatea Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, jud. Braşov, pentru valorificarea a două gropuri, un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 65.078,22 lei şi un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 326.647,03 lei.
Anunţurile se găsesc pe portalul ANAF, la rubrica INFO ANAF/Anunţuri/Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului şi cuprind toate informaţiile necesare înscrierii la licitaţie.
Reamintim că ANAF, prin Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate - Direcţia generală de executări silite cazuri speciale, a realizat, în ultima lună, încasări semnificative la bugetul de stat de aproape 600.000 de lei, prin valorificarea unor gropuri de obiecte metale şi/sau pietre preţioase, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos!

Publicat în Economie

Serviciile de mentenanţă ale portalului ANAF, anunţate într-un comunicat anterior, se amână pentru luna decembrie 2022. "Unul dintre obiectivele principale ale ANAF este de a asigura pentru contribuabili cadrul optim de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, prin adaptarea la mediul în permanentă schimbare şi la tehnologiile în permanentă evoluţie, în care administraţia fiscală şi cetăţenii îşi desfăşoară activitatea", informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie

UPDATE: Serviciile de mentenanţă se amână! Detalii AICI!

.......................................................................................................

Portalul ANAF va fi în mentenanţă vineri, 11 noiembrie 2022. "Unul dintre obiectivele principale ale ANAF este de a asigura pentru contribuabili cadrul optim de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, prin adaptarea la mediul în permanentă schimbare şi la tehnologiile în permanentă evoluţie, în care administraţia fiscală şi cetăţenii îşi desfăşoară activitatea. Vineri, 11.11.2022, în intervalul orar 8:00 - 16:00, se vor efectua servicii de mentenanţă care vor afecta serviciul One Stop Shop, pus la dispoziţie contribuabililor pe portalul ANAF, secţiunea Servicii Online. De asemenea, va fi afectată temporar şi depunerea declaraţiilor D398 și D399. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe", informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) începe astăzi, marți, 08 noiembrie 2022, o serie de prezentări ale „Serviciilor oferite contribuabililor”, în colaborare cu universităţile de prestigiu din România. Primul eveniment este găzduit de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi va consta într-o prezentare explicativă şi, totodată, interactivă, în care se vor aborda subiecte precum rolul şi importanţa ANAF în societate, dezvoltarea României pe baza taxelor colectate, serviciile electronice oferite de ANAF prin intermediul cărora contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile fiscale.

"Unul dintre obiectivele imediate ale ANAF este acela de a promova o cultură în care conformarea fiscală voluntară să fie percepută drept o atitudine corectă, în care plata taxelor este atât o obligaţie legală, cât şi un act de responsabilitate socială. ANAF îşi concentrează toate eforturile pentru creşterea gradului de conformare, iar studiile efectuate arată că, pe termen lung, pentru îndeplinirea acestui deziderat, este necesară o educaţie fiscală timpurie şi continuă. Astfel, suntem convinşi că implicarea comună ANAF - instituţii de învăţământ superior va conduce la creşterea conformării fiscale, implicit a civismului fiscal din România", potrivit unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Următoarea prezentare ANAF va avea loc joi, 10 noiembrie 2022, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. La nivel naţional, cei peste 50 de specialişti în fiscalitate vor furniza studenţilor şi informaţii menite să sprijine integrarea optimă a acestora pe piaţa muncii şi a antreprenoriatului, precum şi creşterea civismului fiscal.

Publicat în Comunitate

ANAF publică pe portalul propriu prima listă a contribuabililor persoane juridice care nu au obligaţii restante, aferentă trimestrului III al anului curent. Lista cuprinde un număr de 571.300 de contribuabili persoane juridice care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante.
Lista cuprinde denumirea contribuabilului şi codul de identificare fiscală şi este ordonată alfabetic.
Totodată, există opţiunea interogării punctuale a informaţiilor despre fiecare contribuabil după denumirea acestuia.
Conform procedurii de publicare condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei sunt:
- sunt depuse pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale potrivit vectorului fiscal până la întocmirea listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu   s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie, de către organul fiscal;
- au achitat la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile principale şi accesoriile în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;
- nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.
De asemenea, în categoria contribuabililor care sunt cuprinşi în listă fac parte şi contribuabilii care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 157 alin (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii şi care se află în derulare.
În categoria contribuabililor care nu fac obiectul publicării sunt cuprinşi contribuabilii care au fost declaraţi inactivi temporar de către Registrul Comerţului sau care au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor din art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
ANAF va publica lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligaţii restante, trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
Lista poate fi vizualizată pe www.anaf.ro/ Servicii online/ Lista contribuabililor fără obligaţii restante, la acest link https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml, informează ANAF.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Serviciul de valorificare bunuri Bucureşti din cadrul Direcţiei operative de valorificare bunuri confiscate - Direcţia generală de executări silite cazuri speciale, a organizat săptămâna trecută o licitaţie publică în urma căreia a realizat încasări semnificative la bugetul de stat.
"Încasarile, în sumă de 326.325 de lei, au fost realizate prin valorificarea unui grup de obiecte metale şi/sau pietre preţioase compus din 136 de obiecte din aur. Valorificarea s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", se precizează în comunicatul AJFP Galaţi.

Publicat în Economie

La nivelul structurii de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi, au fost desfăşurate 61 acţiuni de control, astfel:
- inspecţii fiscale generale şi parţiale în număr de 36, din care 25 la contribuabili persoane juridice şi 11 la contribuabili persoane fizice;
- controale inopinate şi controale încrucişate în număr 25, din care 24 la persoane juridice şi 1 la persoane fizice, urmare cărora au fost stabilite obligaţii suplimentare în sumă de 1,32 milioane lei, din care 0,99 milioane lei la persoane juridice şi 0,33 milioane lei la persoane fizice.

! Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 57,58 %, respectiv suma de 0,76 milioane lei iar impozitul pe salarii şi contribuţiile aferente veniturilor deţin împreună o pondere de 14,40 %, respectiv suma de 0,19 milioane lei.

Principalele acţiuni întreprinse de structurile de inspecţie fiscală, au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat, pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente precum şi stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilii, se arată într-un comunicat al AJFP Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile că, în vederea stabilirii rezidenţei fiscale, au obligaţia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.
Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin împuternicit, la registratura instituţiei sau prin poştă, cu confirmare de primire.
Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) secţiunea „Servicii online” rubrica „Descărcare Declaraţii electronice” - „Descărcare Declaraţii” şi pot fi descărcate de contribuabili utilizând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm.
Astfel, formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:
- Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;
- Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.
Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro , respectiv pe portalul www.anaf.ro, prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), accesând link-ul  https://formularespv-pf.anaf.ro.
Ca urmare a depunerii Chestionarelor mai sus menţionate, ANAF analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoanei, stabileşte rezidenţa fiscală şi transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă.
Informaţii suplimentare cu privire la stabilirea rezidenţei fiscale sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica „Servicii oferite contribuabililor” subsecţiunea „Ghiduri curente şi alte materiale informative” fiind incluse în „Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română şi limba engleză). Ghidul poate fi accesat la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2021_RO.pdf.
Contribuabilii pot beneficia de asistenţă telefonică cu privire la modalitatea de completare şi de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenţei fiscale prin apelarea Call-center-ului ANAF la nr. de telefon +4 031.403.91.60, potrivit unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.

Publicat în Economie
Pagina 1 din 9