Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: statistician medical; agent D.D.D. în cadrul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 2 posturi de îngrijitoare; 3 posturi de asistent medical generalist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- statistician: diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat); fără vechime; document care să ateste cunoştinţe operare.
- agent D.D.D. în cadrul Compartimentului de prevenire a Infecţiilor asociate asistenţei medicale: minimum şcoală generală; document care să ateste absolvirea cursului de agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare organizat de furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii şl Protecţiei Sociale, cu aprobarea M.S.; fără vechime.
- 2 posturi de îngrijitoare: minimum şcoală generală; fără vechime.
- 3 posturi de asistent medical generalist, cu studii PL/SSD/SS: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997; minimum 2 ani vechime ca asistent medical generalist; cunoştinţe operare PC; diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 iunie 2022, ora 14.00: teremnul limită pentru depunerea dosarelor; 27 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă; data şi ora interviului se vor comunica ulterior. Relaţii suplimentare se găsesc pe site-ul unităţii spitaliceşti - https://pneumogalati.ro/. (sursa posturi.gov.ro)

Citeşte şi Posturi vacante la Spitalul de Psihiatrie şi Spitalul pentru Copii Galaţi

Publicat în Știrea zilei

Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi anunţă că organizează preselecţie în vederea angajării, în cadrul bazei de agrement "Plaja Dunărea". Potrivit anunţului societăţii, se caută 2 electricieni, 4 instalatori apă-canal, 6 muncitori necalificaţi şi 5 casieri. Gălăţenii interesaţi îşi pot depune CV-urile la sediul societăţii din strada Traian, nr. 246.

Publicat în Comunitate

În perioada ianuarie-martie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Galaţi au fost încadrate în muncă 1015 persoane, dintre care 437 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 509 au peste 45 de ani, 204 au varsta mai mica de 25 ani, 176 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 89 au varsta cuprinsa intre 25-30 ani, iar 37 au varsta cuprinsa între 30 şi 35 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 544 provin din mediul urban, iar 471 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu scoli profesionale/arte si meserii (279 persoane), urmate de cei cu studii liceale (275 persoane) si de cei cu studii gimnaziale (270 persoane).
Numărul celor cu studii superioare este de 117, al celor cu studii primare si fara studii este de 56, in timp ce persoanele cu studii postliceale incadrate sunt in numar de 18.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 326 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Galaţi.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada ianuarie-martie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2013 persoane, se arată într-un comunicat de presă al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi.

Publicat în Eveniment

În perioada ianuarie-februarie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Galaţi au fost încadrate în muncă 639 persoane, dintre care 279 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 320 au peste 45 de ani, 132 au varsta mai mica de 25 ani, 119 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 47 au varsta cuprinsa intre 25-30 ani, iar 21 au varsta cuprinsa între 30 şi 35 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 336 provin din mediul urban, iar 303 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu scoli profesionale/arte si meserii (184 persoane), urmate de cei cu studii liceale (169 persoane) si de cei cu studii gimnaziale (156 persoane).
Numărul celor cu studii superioare este de 73, al celor cu studii primare si fara studii este de 44, in timp ce persoanele cu studii postliceale incadrate sunt in numar de 13.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 200 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. "Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre", menţionează AJOFM Galaţi.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada ianuarie-februarie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1268 persoane.

Publicat în Comunitate

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (12 luni), a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, de muncitor IV bucătar - 5 posturi, în cadrul Direcţiei cămine şi cantine.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: Nivelul studiilor minimum studii gimnaziale + curs de calificare bucătar/şcoală profesională specializarea bucătar; Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime în specialitatea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 martie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor; 28 martie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 30 martie 2022, ora 10.00: proba interviu. Detalii suplimentare, pe https://www.ugal.ro/.

Publicat în Comunitate

În luna ianuarie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi au fost încadrate în muncă 305 persoane, dintre care 146 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 153 au peste 45 de ani, 63 au vârstă mai mică de 25 ani, 47 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 29 au vârstă cuprinsă între 25-30 ani, iar 13 au vârstă cuprinsă între 30 şi 35 de ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 174 provin din mediul urban, iar 131 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu şcoli profesionale/arte şi meserii (88 persoane), urmate de cei cu studii liceale (81 persoane) şi de cei cu studii gimnaziale (73 persoane). Numărul celor cu studii superioare este de 36, al celor cu studii primare şi fără studii este de 17, în timp ce persoanele cu studii postliceale încadrate sunt în număr de 10.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 90 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. „Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează că urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în luna ianuarie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă că persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 645 persoane“, potrivit AJOFM Galaţi.

Publicat în Comunitate

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, de:
- statistician medical;
- agent D.D.D. în cadrul Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
- infirmieră – 4 posturi;
- magaziner.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Statistician:
- Diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
- Minimum 2 ani vechime în activitatea de statistician;
- Cunoştinţe operare.

Agent D.D.D:
- Minimum şcoală generală;
- Document care să ateste absolvirea cursului de agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, organizat de furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu aprobarea M. S.;
- Fără vechime.

Infirmieră:
- Şcoală generală;
- 6 luni vechime în activitatea de infirmieră;
- Curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizorii autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea S. – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare.

Magaziner:
- Diplomă de bacalaureat;
- Vechime minimum 6 luni ca magaziner;
- Certificat de absolvire a cursului de operator calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 03 martie 2022, ora 14.00: teremnul limită pentru depunerea dosarelor;
- 14 martie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
- data şi ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii suplimentare, pe https://pneumogalati.ro/. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment

Potrivit posturi.gov.ro, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie,vacante de: asistent medical S, specialitatea asistenţă medicală generală; asistent medical PL, specialitatea medicină generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de bacalaureat şi diplomă de şcoală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală, pentru postul de asistent medical PL; diplomă de licenţă, în domeniul sănătate, specialitatea asistenţă medicală generală, pentru postul de asistent medical S; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi şi valabil la data concursului, şi adeverinţă de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie 2022, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 09 martie 2022, ora 11.00: proba scrisă; 14 martie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pe https://www.dsp-galati.ro/.

Aceeaşi sursă arată că, Spitalul General C.F. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de asistent medical debutant, medicină generală - dietetică - Serviciul administrativ, achiziţii publice, contractare, aprovizionare, transport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: fără vechime în specialitate; studii PL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 martie 2022, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 09 martie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 11 martie 2022, ora 10.00: proba interviu/proba practică.

Relaţii suplimentare pe https://www.spitalgeneralcfgalati.ro/.

Publicat în Comunitate

Potrivit posturi.gov.ro, Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, de: şoferi autocamion maşină de mare tonaj - 10 posturi; muncitori calificaţi (mecanici auto) - 5 posturi; muncitori calificaţi (mecanici utilaj/ifronişti) - 2 posturi; muncitori calificaţi (tractorişti) - 2 posturi; muncitor calificat (electrician auto) - 1 post; muncitor calificat (tinichigiu) - 1 post; muncitor calificat (strungar) - 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- Pentru şoferi (autocamion maşină de mare tonaj): studii generale/medii; au minimum 2 ani experienţă în activitate; să posede permis de conducere pentru şofer profesionist, atestat marfă, card.
- Pentru muncitori calificaţi (mecanic auto, electrician auto, mecanic utilaj/ifronist, tinichigiu, strungar): studii generale/medii; certificate de calificare/atestate/diplome; au minimum 2 ani experienţă în activitate.
- Pentru muncitori calificaţi (tractorişti): studii generale/medii; au minimum 2 ani experienţă în activitate; certificate de calificare/atestate/diplome; să posede permis de conducere categoria TR sau permis de conducere categoriile C, E.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 martie 2022, ora 14.00 - termenul limită de depunere a dosarelor; 11 martie 2022, ora 08.00 - proba practică; 16 martie 2022, ora 08.00 - proba interviu.

Detalii suplimentare pe http://www.ecosalgl.ro/.

Publicat în Eveniment
Marți, 15 Februarie 2022 08:16

Angajări cu 10 clase la CSM Galaţi

Clubul Sportiv Municipal Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de îngrijitor baze sportive - 6 posturi, potrivit posturi.gov.ro.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii generale/medii (şcoală generală, şcoală de ucenici, şcoala profesională, învăţământ obligatoriu de 10 clase); disponibilitate de a lucra în două schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbătă şi duminică în bazele sportive; vechimea în muncă nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 martie 2022, ora 11.00: proba scrisă; 10 martie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Detalii suplimentare sunt disponibile accesând pagina https://csmgalati.ro/.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 4