Vineri, 03 Februarie 2023 00:00

Angajari Oferte

convert 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea posturilor, pentru perioadă determinată (01.04.2023 - 31.10.2023), de: - Animator sportiv (Parc Aventura) - studii medii, bune abilități de comunicare, dialog și socializare, condiție fizică bună, fără vechime în muncă - 4 posturi. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu sediul în Galati, strada Traian numar 454 A. Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este: 14.02.2023, ora 15:00. Relații suplimentare la sediul SPJADPP Galati, telelefon +40 236-317.827 sau pe pagina web a institutiei.

Angajez şef fermă, inginer piscicol, pentru fermă piscicolă de 340 ha, în localitatea Bercu Nou, la 25 km de Satu Mare. Asigurăm condiţii de cazare şi masă. Salariu motivant. Telefon 0744-545.341 (235)

Publicat în Angajari

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (01.04.2023-31.10.2023), a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, de animator sportiv (Parc Aventura) (6 posturi), Pădurea Gârboavele.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii; bune abilităţi de comunicare; dialog şi socializare; condiţie fizică bună; fără vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 ianuarie 2023, ora 15.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor; 07 februarie 2023, ora 10.00: proba sportivă; 10 februarie 2023, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituţiei - www.spjadppgalati.ro - şi/sau la sediul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Comunitate

Primăria Comunei Jorăşti, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuţie, unic vacante, de şofer microbuz, categoria D sau D1, în cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală al U.A.T. Comuna Jorăşti, judeţul Galaţi.

(Citește și Angajări la primărie! Se caută şofer cu 11 clase, dar cu diplomă de mecanic auto)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii generale; permis de conducere categoria D sau D1; nu se solicită vechime; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: promptitudine, seriozitate şi profesionalism.

(Citește și Angajări la primărie! Se caută casier doar cu liceul şi fără experienţă)

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 decembrie 2022, ora 13.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 15 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 19 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

(Citește și Angajări la primărie! Se caută şofer cu bacu' luat)

"Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituţiei şi/sau la sediul instituţiei angajatoare (https://www.primariajorasti.ro/)", potrivit posturi.gov.ro.

Publicat în Eveniment

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (de 12 luni), a funcţiilor contractuale, temporar vacante, în cadrul Direcţiei cămine şi cantine, după cum urmează: instalator (2 posturi); muncitor bucătar (2 posturi) – la Cantină; muncitor necalificat cantină (2 posturi) – la Cantină; muncitor necalificat (2 posturi); zugrav zidar (2 posturi). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21-25 noiembrie 2022, ora 14.00: perioada cu data limită pentru depunerea dosarelor; Probele se susţin în 12 decembrie 2022, respectiv 14 decembrie 2022. "Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituţiei şi/sau la sediul instituţiei angajatoare (https://www.ugal.ro/)", potrivit posturi.gov.ro.

Publicat în Comunitate

Unitatea administrativ-teritorială comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de şofer I - Compartimentul de Gospodărire Comunală, potrivit posturi.gov.ro.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii - 11 clase (profesională); permis de conducere categoriile B, C şi CE; vechime în muncă minimum - 5 ani; calificare de mecanic auto.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 noiembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă; 28 noiembrie 2022, ora 09.00: proba practică; 05 decembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituţiei şi/sau la sediul instituţiei angajatoare: https://cuzavoda-galati.ro/ro, conform posturi.gov.ro.

Articole similare:
- Angajări la primărie! Se caută şofer cu bacu' luat

- Angajări la primărie! Se caută casier doar cu liceul şi fără experienţă

Publicat în Comunitate
Marți, 01 Noiembrie 2022 16:02

Angajări la Penitenciarul Galaţi

Penitenciarul Galaţi a scos la concurs, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, din sursă externă, 1 post de ofiţer (consilier juridic).
Pentru ocuparea postului de ofiţer (consilier juridic), candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în ramura de ştiinţe juridice – specializarea drept;
II. vechime în specialitate juridică de minim 5 ani sau calitatea de consilier juridic definitiv;
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie).
Probele de concurs pe care candidaţii trebuie să le susţină, în cazul postului de ofiţer (consilier juridic), sunt:
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.
Pe lângă probele de concurs pe care candidaţii trebuie să le susţină, aceştia trebuie să fie declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic şi medical la etapa preliminară de selecţie, prin susţinerea unei testări psihologice şi întocmirea unei fişe medicale, specifice sistemului penitenciar.
Candidaţii pot depune dosarele complete la sediul Penitenciarului Galaţi, str. Traian nr. 252, până la data de 22.11.2022, inclusiv, ora 15:00.
Pentru mai multe informaţii privind documentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile specifice, tematica şi bibliografia necesară pentru proba scrisă, precum şi detalii despre probele de concurs, persoanele interesate sunt rugate să acceseze pagina de internet a Penitenciarului Galaţi: http://anp.gov.ro/penitenciarul-galati/, la secţiunea „Carieră” – „Concursuri”, sau să contacteze telefonic Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Penitenciarului Galaţi, la numărul: 0236/479407, int. 139.

Publicat în Eveniment

În perioada ianuarie-august 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi au fost încadrate în muncă 2.539 de persoane, dintre care 1.089 de femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 1.256 au peste 45 de ani, 582 au vârsta mai mică de 25 ani, 384 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 234 au vârsta cuprinsă între 25-30 ani, iar 83 au vârsta cuprinsă între 30 şi 35 de ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.331 provin din mediul urban, iar 1.208 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane sunt cu studii liceale (741 de persoane), studii gimnaziale (716 persoane), urmate de cei cu şcoli profesionale/arte şi meserii (624 de persoane). Numărul celor cu studii superioare este de 283, al celor cu studii primare şi fără studii este de 139, în timp ce persoanele cu studii postliceale încadrate sunt în număr de 36. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Galaţi, 751 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

"Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în perioada ianuarie-august 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 5.452 de persoane. Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, puteţi accesa www.anofm.ro", precizează AJOFM Galaţi.

Publicat în Eveniment

Primăria comunei Scânteieşti, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de casier în cadrul Compartimentului financiar-contabil, potrivit posturi.gov.ro.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: nivelul studiilor: liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitate necesară ocupării postului: nu se solicită; cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office, Word, Microsoft Excel - nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 octombrie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 19 octombrie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 21 octombrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul Primăriei comunei Scânteieşti.

Articole similare: Angajări la primărie! Se caută şofer cu bacu' luat

Publicat în Comunitate

Primăria Comunei Vlădeşti, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de şofer, potrivit posturi.gov.ro.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: nivelul studiilor - medii cu diplomă de bacalaureat; posedă permis de conducere categoria D; posedă atestat valabil pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR; aviz psihologic şi adeverinţă de sănătate eliberată de medicina muncii; posedă card tahograf; vechime în muncă necesară ocupării postului - minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 04 octombrie 2022, ora 10.00: proba inteviu.
Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul Primăriei Comunei Vlădeşti - https://primaria-vladesti.ro.

Publicat în Comunitate

Autoritatea Vamală Română anunță că va relua la începutul lunii septembrie 2022, procedura de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice.
Procedura vizează 194 de posturi dintre care: 22 posturi din cadrul aparatului propriu al Autorității Vamale Române, 25 posturi din cadrul Direcției Regionale Vamale București, 92 posturi din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, 11 posturi din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj și 44 posturi din cadrul Direcției Regionale Vamale Galați.
Pentru ocuparea posturilor candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și condițiile specifice în ceea ce privește deținerea avizului psihologic.
Proba scrisă va consta în rezolvarea unui test grilă care va cuprinde întrebări din bibliografie și tematică.
Concursul se va organiza la sediul Autorității Vamale Române și la sediile Direcției Regionale Vamale București, Biroului vamal de frontieră Constanța, Direcției Regionale Vamale Iași, Direcției Regionale Vamale Cluj și Direcției Regionale Vamale Galați, urmând ca locația să fie stabilită și anunțată ulterior, pe site-ul www.customs.ro, la rubrica INFO PUBLICE/ Concursuri.
Toate informațiile referitoare la concursurile de recrutare și selecție, conținutul dosarului de înscriere și condițiile de participare, vor fi comunicate în perioada imediat următoare și le puteți obține accesând următorul link: https://www.customs.ro/Infopublice/Concursuri/.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 6