Luni, 10 Mai 2021 00:00

Diverse

Iamandi Cameliu, titular al proiectului „Garaje şi împrejmuire teren” anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Garaje şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat in mun. Galați, Str. Drumul de Centură, nr. 98E. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08:30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.3, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.ro la sectiunea: Reglementari-Acord de mediu-Proiect decizie etapa de incadrare. Publiculul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

Publicat în Diverse