Pe fondul secetei prelungite din această perioadă, societatea APA CANAL SA restricţionează furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi din judeţul Galaţi. Dacă, în primă fază, au fost restricţionate trei comune, pe zi ce trece fără ploaie creşte numărul localităţilor în care apa potabilă este furnizată doar câteva ore pe zi.

Potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al societăţii APA CANAL, Cornelia Arnăutu, în acest moment, localităţile în care este furnizarea apei se face după un program redus sunt:
- Comuna Nicoreşti - în satele Braniştea, Grozăveşti  zilnic, în intervalul orar 16.00 - 21.00, iar în sat Fântâni zilnic, în intervalul orar 08.00 - 13.00.
- Comuna Griviţa - sat Călmăţui - în intervalul orar 00.00 - 10.00 şi 16.00 - 24.00, sat Griviţa - în intervalul orar 05.00 - 10.00 şi 17.00 - 22.00.
- Comuna Vârlezi - în intervalul orar 08.00 - 10.00 şi 18.00 - 20.00.
- Comuna Movileni - în intervalul 06.00 - 10.00 şi 16.00 - 21.00.
- Comuna Bereşti Meria - sat Balinteşti - se furnizează apă doar noaptea în intervalul 22.00 - 05.00.
- Comuna Cudalbi, Cuca şi Cavadineşti - apa este furnizată cu restricţii pe perioada în care se realizează lucrări de reparaţii care pot dura în unele cazuri până la aproximativ 2 săptămâni (Cudalbi), după care cele două localităţi nu ar mai trebui să aibă probleme cu apa.

În localităţile Smârdan şi Vânători care ani de zile au întâmpinat probleme cu furnizarea apei, s-au găsit soluţii astfel încât în cele două comune nu se mai întrerupe furnizarea acestui serviciu.

Societatea APA CANAL S.A. Galaţi reiterează apelul către consumatori să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate, strict în scop casnic, menajer, evitând folosirea apei potabile pentru scopuri agricole şi de grădinărit.

Publicat în Știrea zilei

Apă Canal S.A. Galaţi recomandă consumatorilor/clienţilor, cu deosebire celor din mediul rural, să utilizeze apa potabilă cu maximă responsabilitate, strict în scop casnic, menajer, potrivit unui anunţ al societăţii.

"Odată cu venirea căldurii şi începerea lucrărilor agricole, corelat cu seceta din perioada anterioară, Operatorul Regional APA CANAL S.A. GALAŢI poate întâmpina dificultăţi în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi în care operează, dacă resursele de apă nu sunt folosite raţional.

Pentru a avea posibilitatea alimentării cu apă potabilă în regim continuu, trebuie evitată folosirea apei potabile pentru scopuri agricole şi de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puţuri etc.). Dacă unii locuitori nu fac eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea ca o parte a locuitorilor comunei/satului să fie privaţi de dreptul vital de a avea minimul de apă pentru spălat, băut şi alte necesităţi zilnice.

Folosirea raţională a resurselor de apă este o responsabilitate comună, atât a furnizorului, cât şi a consumatorilor.

Precizăm ca legislaţia în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodăreşti.

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.241/2006 a serviciului de apă şi de canalizare, rerepublicată, (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. (4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare. (6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor şi al spatiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), Utilizatorul este obligat: b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor (…).

Societatea Apa Canal SA Galaţi întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor din aria de operare. Avem competenţa tehnică pentru a asigura necesarul de apă; forajele şi reţelele din exploatare sunt inspectate cu regularitate pentru a preveni avariile, iar pe timp de noapte refacem stocurile din rezervoare.

Reamintim, de asemenea, că avem în curs de implementare Proiectul POIM 2014-2020, proiect derulat din fonduri europene, la finalul căruia multe din actualele probleme privind alimentarea cu apă vor fi rezolvate, prin mărirea capacităţilor de captare/ transport/ stocare, extinderea şi reabilitarea reţelelor. Până la finalizarea acestuia însă, resursele de apă ale unora dintre localităţi sunt limitate şi trebuie folosite cu maximă responsabilitate. În caz contrar, vom fi nevoiţi să trecem la furnizarea apei cu program.

Sperăm că apelul nostru va fi înţeles, pentru binele întregii comunităţi", se arată în anunţul citat.

Publicat în Comunitate
Joi, 14 Aprilie 2022 17:22

Apă potabilă şi canalizare la Matca

Studiul de fezabilitate aferent proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanţare și elaborare documentaţii de atribuire pentru proiectul de reabilitare și extindere sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în judeţul Galaţi - etapa 2” a fost prezentat joi, 14 aprilie 2022, în cadrul unei conferinţe de presă prezidată de directorul general al APA CANAL SA, Gelu Stan, primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea - în calitate de preşedinte al ADI ”Serviciul Regional Apa Galaţi”, dar şi de primarul comunei Matca.
Prin intermediul acestui proiect, va fi extins sistemul de alimentare cu apă potabilă astfel: 8907 m de extindere a conductei de aducţiune, construirea unei staţii de clorinare, construirea a 2 rezervoare de înmagazinare apă potabilă, construirea a 2 staţii de pompare apă potabilă şi extinderea reţelelor de distribuţie cu 96.984 m. În  privinţa sistemului de canalizare, este vorba despre extinderea reţelei de canalizare cu 92.422 m, construirea a 20 de staţii de pompare apă uzată şi construirea a 8.507 m de conducte de refulare apă uzată.
Investiţia se ridică la aproximativ 140 milioane de lei, iar sursele de finanţare sunt din fonduri europene (maxim 85%), bugetul de stat, bugetul local şi co-finanţare beneficiar.

Publicat în Comunitate

Gălăţenii au putut obseva că uneori apa potabilă de la robinet are un puternic miros de clor. Prezenţa acestui element în apa potabilă este obligatorie, clorul utilizându-se pentru eliminarea bacteriilor şi a altor microbi din apa potabilă.
La o consultare a indicatorilor de calitate a apei potabile furnizată de societatea APA CANAL SA Galaţi, se poate oberva că, din ce în ce mai des, la mai multe staţii nivelul clorului rezidual liber este mai ridicat decât nivelul maxim admis de 0,500 mg/l, aşa cum prevede legislaţia, şi ajunge adeseori până la 0,650 mg/l.
Aceste depăşiri se datorează faptului că potrivit unor recomandări ale OMS, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi a emis o adresă, în luna aprilie 2021, din care reiese că în condiţii epidemiologice deosebite concentraţia de clor poate fi la ieșire din uzină până la 0,650 mg/l pentru ca, la capăt de reţea, să fie 0,10 şi dă asigurări că nu reprezintă nicio problemă pentru sănătatea celor care o consumă.

Publicat în Știrea zilei
Marți, 16 Noiembrie 2021 10:03

Oprire de apă, timp de 19 ore, în Galaţi

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi aduce la cunoştinţă că în intervalul 17-18.11.2021 se vor executa lucrări de cuplare conductă cu rol de provizorat în str. George Enescu. Lucrările se execută de către Dreams Riviera SRL, în cadrul obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Galaţi „Modernizare străzi Valea Oraşului - Etapa VI”.

Lucrările executate vor conduce la sistarea apei în intervalul 17 noiembrie, ora 08.00 - 18 noiembrie, ora 03.00, pentru următorii consumatori: Hotel Vega, Curtea de Conturi, Perseu, Restaurant Andrada, ag. ec. Valurile Dunării, blocurile Siret (sc. 5-9), Bistriţa 1A, Bistriţa 1B, Bistriţa 1C, Bistriţa 2, Malina 1, 2, Brateş 1, 2, Cătuşa, Jiu, Mureş, Olt - str. Portului, A, B - str. Grivitei, Căminele ILTG, FAM, Menarom, Metacom, SNG 1, 2, Casele Muncii, Inspectoratul Şcolar, Liceul de Marină, Facultatea de Medicină şi Farmacie, spălătorii: Hyundai, str. Sulinei, str. A. Ipătescu, str. Moruzzi, Intfor, Navlomar, Căpitănia Portului, AFDJ, APDM, Navrom, ICEPRONAV, Cantina de Ajutor Social, Spital CFR, Prutul SA, Autogara, Spiact, Romtrans, Plasma SA, Zetec SA, Renel-garaje, Port Docuri, Navrom reparaţii, Vama, Restaurant Neacşu, INTFOR şi PECO, Hyundai service, abator str. A.Ipatescu, Profi Market, bar Napoli, Hanul Izvor, MAR-INA Prod Prest, Hotel Navrom River, punctele termice PT P1, PT P2, abonaţii casnici din str. Dogăriei, G.Enescu, Plevnei, Vămii, Săliştei, Decebal, Sulinei, Mircea cel Bătrân, D. Cantemir, Crişana, Ghecet, Fdt. Măcin, Sindicatelor, Gh.Stroiciu, Gloriei, Leului, Spaniolă, Sculpturii, Griviţei, Daciei, Dacului, Farului, Apolonă, Tăuni, V. Lupu, Vidra, Elicei, C. Boliac, Răsăritului, Olteniţei, V. Cărăbuş, Cernei, Fdt. Cernei, Al. Moruzzi.

Pentru situaţii deosebite, Apă Canal S.A. Galaţi va pune la dispoziţie cisterne cu apă, cererile putând fi făcute la dispeceratul societăţii, la numerele de telefon 0236/463.294 şi 0236/473.380 int. 133.

„Ne cerem scuze faţă de consumatorii afectaţi de sistarea apei potabile, mulţumim pentru înţelegere şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor şi reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp. Totodată, rugăm toţi abonaţii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei”, precizează societatea.

Publicat în Știrea zilei

Începând cu data de 01 iulie 2021, societatea Apă Canal SA a majorat tarifele.
Astfel, pentru populaţie, apa potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare a societăţi va avea un preţ de 5,46 lei/mc, de la 5,20 lei, iar tariful pentru restul utilizatorilor (societăţi comerciale etc.) va creşte de la 4,77 lei la 5,01 lei/mc.
Tarifele pentru canalizare - epurare vor creşte de la 3,47 lei la 3,85 lei/mc pentru populaţie, iar pentru restul utilizatorilor preţul va creşte de 3,18 lei la 3,53 lei/mc.
Aceaste tarife au fost aprobate de ANRSC - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - la data de 25 mai 2021 şi au intrat în vigoare începând din data de 01 iulie 2021.

Publicat în Eveniment

Staţia de Pompare Turnul de Apă şi Staţia de Repompare Fileşti nu mai furniza apă potabilă în 8 cartiere din municipiul Galaţi ca urmare a unei avarii la reţeaua de energie electrică. Sunt afectate cartierele: Fileşti, Micro 13, 38, 39, 40 şi I.C.Frimu, Aurel Vlaicu, Micro 14 (parţial).

„O avarie pe reţeaua de alimentare cu energie electrică a SDEE a afectat funcţionarea Staţiei de Pompare Turnul de Apă şi a Staţiei de Repompare Fileşti. Între timp Staţia de Pompare Turnul de Apă a fost realimentată cu energie electrică, iar pompele au fost repornite. Este în curs de remediere şi realimentarea Staţiei de Repompare Fileşti. Sunt afectate cartierele: sat Fileşti, Micro 13, 38, 39, 40 şi I.C.Frimu, Aurel Vlaicu, Micro 14 (parţial). Estimăm că în maxim o oră întregul areal afectat va reintra în parametri“, se arată într-un mesaj al societăţii Apă Canal S.A. Galați

Publicat în Eveniment

Nicoreştiul s-a confruntat cu absenţa apei potabile în zilele anterioare. Primarul a hotărât sistarea furnizării apei potabile motivându-şi decizia ca reacţie la faptul că a fost amendat de către inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi. Mai mult, edilul s-a plâns de abuzul inspectorilor mai sus, pe unde a putut şi el. Furnizarea apei potabile s-a oprit marţi, 11 august, la decizia edilului. În ziua următoare, miercuri, pe 12 august, o altă echipă a instituţiei, din care făcea parte şi directoarea, dr. Liliana Moise, a descins la Nicoreşti. Furnizarea apei potabile era încă oprită, iar probele recoltate au demonstrat că în continuare apa potabilă nu era clorinată. Problema s-a rezolvat atunci prin împrumutarea de la o localitate învecinată a unei cantităţi de clor suficientă pentru tratarea apei, până la achiziţia de către Nicoreşti a cantităţii de clor pe care trebuie să o folosească. 

Aflată joi, pe 13 august, la o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, directoarea DSP Galaţi a precizat că amenda aplicată a fost una "blândă". În apărarea primarului din Nicoreşti a ţinut să intervină edilul Tecuciului, Daniel Ţuchel, care a cam apostrofat-o pe directoare fiindcă prin amenda aplicată a afectat bugetul localităţii, şi în fapt, a pedepsit locuitorii comunei. Prefectul Dorin Otrocol i-a cerut directoarei să nu dezvolte subiectul în plenul şedinţei Prefecturii, iar aceasta s-a conformat, rămânând cuminţică pe cojile de nuci pe care o aşezase edilul Tecuciului. 

Rămâne totuşi firească întrebarea dacă un primar îşi poate permite riscul îmbolnăvirii întregii comunităţi doar pentru simplul motiv că propria ignoranţă îl face să încalce o măsură obligatorie: asigurarea tratamentului corespunzător al apei potabile furnizată întregii comunităţi.

Publicat în Comunitate
Marți, 04 August 2015 00:00

Fără apă în anumite zone din Galaţi

APĂ CANAL a anunţat că în data de 5 august, între orele 8.00 şi 17.00 (9 ore) se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în str. Traian, tronson: str. Cezar – str. Radu Negru, pentru executarea de către S.C. ATLAS S.A. a lucrărilor de cuplare a conductei nou executată Dn 200 mm PEHD, lucrări realizate în cadrul obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Galaţi “Modernizare str. Traian, între str. Brăilei şi Metro, Reabilitare reţele de apă potabilă şi de canalizare str. Traian, tronson str. Dumbrava Roşie – Parc Rizer, inclusiv str. Al. Macelaru”. 

Sunt afectaţi: consumatorii casnici din str. Traian, tronsonul cuprins între Baia Comunală şi str. Radu Negru; str. Cezar,  tronsonul cuprins între str.Traian şi str. Domnească; str. Domnească tronsonul cuprins intre str. V. Alecsandri şi str. Cezar; str. Cerealelor; str. Dragoş Vodă precum şi câteva blocuri (A, B, C – str.Domnească; IREG, A,B,C – str.Cezar, Cămine Studenţeşti), punctele termice PT Cezar şi PT Studenţi (Calorgal), Baia Comunală, Penitenciarul Galaţi, Poliţia Locală Galaţi şi  Gospodărire Urbană – str.Traian.

Publicat în Eveniment

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a anunţat că în data de 5 iunie, în intervalul orar 8.00-13.00 (5 ore) va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în Cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Tecuci, pentru executarea unor lucrări la reţeaua publică de apă,

respectiv: cuplarea staţiei de pompare nou executată la reţeaua de distribuţie apă. Consumatorii afectaţi vor fi: consumatorii casnici din Cartier N.Bălcescu; Şcoala Generală nr.7, Grădiniţa nr.12, Parohia Naşterii Maicii Domnului; Centrul Meteo

Tecuci; Cabinet medical Grosu Virginia; Olcitav SRL; Adelante SRL; Miralid SRL; La Gogu SRL; Construcţia SA; OUAI Tecuci; Flintab constructor; Marcel Prod - fabrica mobilă; Klaus SRL; Resources SARM Impex. Consumatorii afectaţi trebuie să îşi asigure o rezervă minimă de apă necesară pentru intervalul orar precizat.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 2