Societatea Apa Canal S.A. Galaţi a procedat la sistarea alimentării cu apă potabilă în cazul unor blocuri din 39 de asociaţii de proprietari care înregistrează solduri restante. Astfel, din totalul de 727 de asociaţii de proprietari existente în municipiul Galaţi sunt sistate blocuri din 39 de asociaţii, ceea ce reprezinta cca. 5,4% din totalul acestora. Ca şi valoare, debitul restant al asociaţiilor sistate este de 9.929.056 lei, respectiv 71% din total sold asociaţii proprietari existent la 28.02.2022.

Potrivit reglementărilor în vigoare, utilizatorii (asociaţii de proprietari) au obligatia de a achita facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii acestora. Operatorul are dreptul să sisteze furnizare/prestarea serviciilor acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/ prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei.

”Măsura sistării alimentării cu apă este dispusă de Apa Canal S.A. Galaţi la asociaţiile care înregistrează solduri restante cu o vechime mare şi un nivel redus al plăţilor, ceea ce poate conduce la afectarea derulării lucrărilor de investiţii şi de mentenanţă la reţelele de apă şi canalizare din aria de operare. Societatea are de recuperat de la clienţii din municipiul Galaţi cca. 31.186.000 lei. Din această sumă populaţia datorează cca. 18.314.000 lei, aprox. 13.979.000 lei reprezentând numai datoriile asociaţiilor de proprietari. Subliniem că Societatea Apa Canal S.A. Galaţi a încercat iniţial recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor prin încheierea angajamentelor de plată eşalonată a soldurilor restante, reeşalonarea datoriilor/ revizuirea angajamentelor de plată iniţiale, restricţionarea alimentării cu apă potabilă numai la blocurile/ scările care aveau datorii mai mari (conform informaţiilor furnizate de asociaţiile de proprietari). Din păcate însă, clienţii societăţii (asociaţiile de proprietari) nu sunt întotdeauna receptivi la soluţiile oferite de noi pentru scăderea soldurilor restante datorate”, se arată într-o informare a societăţii Apă Canal SA Galaţi.

Compania menţionează că majoritatea locatarilor buni platnici din cadrul asociaţiilor cu datorii restante s-au branşat individual şi beneficiază de serviciul de alimentare cu apă. Pentru cei fără branşamente individuale, care au în continuare datorii la plata cheltuielilor de întreţinere (reprezentând servicii de alimentare cu apă şi de canalizare), Apa Canal Galati asigură cisterna cu apă în zona blocurilor sistate. Majoritatea asociaţiilor sistate au datorii mai vechi de 270 de zile de la emiterea facturilor.

Lista asociaţiilor aflate în program de sistare:

Asociaţia de Proprietari/Cartier/Blocuri afectate/SOLD la 28.02.2022 (lei)
1. Asoc. 402 - Micro 19 - Bl. G2 sc.1,2,3 - 608.505,49 lei
2. Asoc. 414 - Micro 19 - Bl. G4  sc.1,2,3 - 604.895,73 lei
3. Asoc. 335 - Sid. Vest - Bl. 2A sc. 3,4 ; 2C sc. 1,2,3 - 430.391,76 lei
4. Asoc. 601 - Micro 40 - Bl. A6 sc.1,2,3; I1 sc.1,2,3,4 - 274.132,36 lei
5. Asoc. 615 - Micro 40 - Bl. E sc.1,2,3,4 - 52.846,21 lei
6. Asoc. 616 - Micro 40 - Bl. H2 sc.1,2,3,4 - 111.559,18 lei
7. Asoc. 619 - Micro 40 - Bl. B sc.1,2,3,4,5,6,7,8 - 412.945,53 lei
8. Asoc. 621 - Micro 40 - Bl. T3 sc.2 - 22.210,44 lei
9. Asoc. 714 - Micro 38 - Bl. N11 sc.1,2,3,4; N12 sc.1,2,3,4; O4 sc.1,2,3 - 664.388,00 lei
10. Asoc. 856 Pexco - Micro 39A - Camin Pexco - 668.017,68 lei
11. Asoc. Dunarea C29 - Tiglina I - Bl. C29 sc.1,2,3 - 49.922,46 lei
12. Asoc. 372 - Micro 17 - Bl. G2B sc.1; G2C sc.1,3,4; G3A sc.1,2,3; G4A sc.1,2; G4B sc.2; G4C sc.3 - 55.400,18 lei  
13. Asoc. 269 - Sid. Vest - Bl. A2 sc.1,2; C1 sc.1,2,3; D1 sc.1,3; SD6A sc.1,2,3,4; SD6B sc.5,6; SD6C sc.1,2,3,4; C6 sc.1,2,3,4 - 861.668,41 lei
14. Asoc. 850 - Micro 39 B - Bl. T11 sc.1,2,3; T12 sc.1,2,3; K8 sc.1,2,3,4; K10 sc.1,2,4; J4 sc.1,2; K7 sc.2,3,4; Y22 sc.1,2; Y23 sc.1,2 - 1.448.196,38 lei
15. Asoc. 816 - Micro 14 - Bloc B; Bloc C - 52.548,27 lei
16. Asoc. 775 - I.C.Frimu - Bl. S10 sc.1,2,3; S11 sc.1,2,3; R3 sc.1,2,3; R4 sc.2,3; R6 sc.1,2,3; S7 sc.1,2 - 286.270,74 lei
17. Asoc. 768 - Micro 14 - Bl. K9A sc.1,2; U1A sc.1,2; L6 sc.1,2,3,4; Z2 sc.1 - 684.650,28 lei
18. Asoc. 371 - Micro 17 - Bl. D6 sc.1,2,3,4; D7 sc.1,2,3,4,5; D8A sc.1,2; D9A sc.1,2; E8 sc.1,2,3; E10 sc.1,2; E11 sc.1,2,3,4; E12 sc.1,2 - 456.018,83 lei
19. Asoc. 509 - Micro 20 - Bl. M sc.1 - 165.587,18 lei
20. Asoc. 371bis - Micro 17 - Bl. E9 sc.1,2 - 85.268,64 lei
21. Asoc. 550 bis - Micro 21 - Bl. D14 sc.1 - 155.295,85 lei
22. Asoc. 311 - Micro 16 - Bl. C5 sc.1,2; C6 sc.1,2; C7 sc.1,2 - 65.655,64 lei
23. Asoc. 393 - Micro 17 - Bl. I sc.1,2,3 - 8.041,62 lei
24. Asoc. 525 - Micro 20 - Bl. A5 sc.1,2 - 61.009,75 lei
25. Asoc. 332 - Sid. Vest - Bl. 9F sc.1,2,3,4,5,6; 9H sc.1,2; 11D sc.1,2,3,4; 11E sc.1,2,3,4 - 421.077,47 lei
26. Asoc. 761 - Micro 14 - Bl. PM1 sc.1,2; PM2 sc.1,2; PM3 sc.1,2; PM4 sc.1,2; PM5 sc.1,2; PM7 sc.1,2,4; M6 sc.1,2,3; M7 sc.1,2,3,4; S5A sc.2 - 205.629,69 lei
27. Asoc. 894 - Traian Nord - Avicola sc.2 - 7.481,14 lei
28. Asoc. 711 - Micro 39 - Bl. A9 sc.1,2; C120 sc.2,3,4,5; C8 sc.2,3; C9 sc.1,2,3,4,5,6,7; A8 sc.1,2; B8 sc.1,2 - 311.401,47 lei
29. Asoc. 811 - Micro 14 - Camin 1, Camin 2 - 10.000,00 lei
30. Asoc. 844 - Micro 14 - Bl. SD4A sc.3 - 135.124,24 lei
31. Asoc. 852 - Micro 39B - Bl. J5 sc.1,2,3,4,5,6; J10 sc.2; J11 sc.1,2,3,4; J12 sc.1,2; PM sc.1,2; W5 sc.1,2 - 135.124,24 lei
32. Asoc. 702 - Micro 38 - Bl. T6 sc.1,2,3; T7 sc.1,2,3; Y3 sc.1,2; Y4 sc.1,2 - 71.799,50 lei
33. Asoc. 702bis - Micro 38 - Bl. J1 sc.1,2,3; K2 sc.1; Y1 sc.1,2; Y2 sc.1,2; Y5 sc.1; U1 sc.1; U2 sc.1; - 155.267,27 lei
34. Asoc. 328 - Sid. Vest - Bl. 11I sc.1,2,3,4; 9G sc.1,2,3,4,5,6,7; 9D sc.1,2,3,4,5 - 11.022,00 lei
35. Asoc. 303 - Micro 16 - Bl. A18 sc.1,2,3; E2 sc.1,2 - 164.373,61 lei
36. Asoc. 617 - Micro 40 - Bl. J7, O1, N4, HIGA - 48.682,82 lei
37. Asoc. 606 - Micro 40 - Bl. T3, sc.1 - 14.353,14 lei
38. Asoc. 424 - Micro 19 - Bl. T1 sc.1-2 - 2.993,72 lei
39. Asoc. 787 - Micro 14 - Bl. P1A sc.1,2,3,4; P6A sc.1,2,3,4; B2 sc.2; S8 sc.2,3,4,5 - 68.650,59 lei.

Publicat în Știrea zilei

Ca urmare a unei sesizări a unui locatar supărat pe administraţia asociaţiei de proprietari din care face parte, Primăria municipiului Galaţi, prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari, a declanşat, în luna decembrie 2021, un amplu control la asociaţia respectivă care s-a lăsat cu o avalanşă de sancţiuni.

În fapt, ca urmare a verificării activităţii Asociaţiei de Proprietari nr. 556 au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale. După cum ne-a informat Primăria Galaţi, sancţiunile s-au dat pentru că nu s-a convocat adunarea generală a membrilor asociaţiei, nu s-a încheiat poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională, nu s-au luat măsurile în scopul constituirii fondului de rulment, dar şi pentru nerespectarea prevederilor privind plăţile curente ale asociaţiei de proprietari în contul curent al asociaţiei, nerespectarea prevederilor art. 70 privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune, nerespectarea termenului de răspuns la solicitările locatarilor. Valoarea totală a sancţiunilor este de 18.000 lei.

Potrivit portalului Primăriei municipiului Galaţi, Asociaţia de Proprietari nr. 556 se află în cartierul Micro 21, pe str. Oţelarilor, nr. 23 B, bl. D9 B, sc. II, parter şi are arondate 108 apartamente.

Publicat în Știrea zilei

Expertul chemat să spună la ce valoare se ridică prejudiciul creat de fostul administrator al Asociaţiei de Proprietari 251 din Galaţi, Mihaela Surugiu, va face mai multe precizări legate de raportul de expertiză pe care l-a întocmit, înainte ca instanţa de judecată să se pronunţe în acest caz. Mihaela Surugiu a fost trimisă în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi pentru delapidare şi înşelăciune în formă continuată. Femeia este acuzată că nu a mai plătit furnizorii de utilităţi din 2003, motiv pentru care Apaterm a oprit apa caldă, iar Apă Canal a stabilit un program pentru furnizarea apei reci. După numirea unui nou administrator la Asociaţia de Proprietari 251, au ieşit la iveală motivele pentru care furnizorii de utilităţi au sistat sau restricţionat furnizarea serviciilor. În gestiunea asociaţiei apare o lipsă de 800.000 de lei, reprezentând suma ce ar fi trebuit plătită către Apaterm şi Apă Canal, la care nu s-au calculat penalităţi. 

 

Încasa bani, cu toate că fusese demisă

 

În urma unor manevre numai de ea ştiute, Mihaela Surugiu a încasat în paralel bani pentru întreţinere de la locatarii care nu ştiau că fusese demisă, motiv pentru care s-a ales cu o doua plângere penală la Poliţie. Nu a durat mult până când fostul administrator al asociaţiei de proprietari 251 a dispărut din peisaj cu arhiva administraţiei, ce a fost recuperată ulterior de oamenii legii. Interesant de amintit este că, în ciuda prejudiciului substanţial, Mihaela Surugiu este judecată în libertate, nefiind stabilită nici măcar o măsură restrictivă de drepturi împotriva sa. Noua conducere a Asociaţiei de Proprietari 251 a reuşit să obţină o reeşalonare a datoriilor către Apaterm şi Apă Canal, dar nu ştie dacă va mai reuşi să recupereze, măcar în parte, prejudiciul creat de fostul administrator şi, mai ales, când se va putea întâmpla acest lucru.

Publicat în Comunitate

Judecătoria Galaţi încearcă să identifice toate persoanele care ar putea clarifica situaţia de la Asociaţia de proprietari 251 din Galaţi, unde fostul administrator, Mihaela Surugiu, este acuzat de delapidare şi înşelăciune, la mai bine de un an de când dosarul a ajuns pe masa instanţei. Judecătorii au  stabilit recent ca asociaţia de proprietari 251 să plătească către Apaterm suma de 164.674 de lei, din care 140.796 de  lei reprezintă contravaloarea serviciilor de termoficare prestate în perioada 16.11.2011 – 10.12.2012, iar majorările de întârziere se ridică la 23.877 de lei, acestea fiind calculate pentru perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, pentru neplata în termen a serviciilor de energie termică aferente perioadei 31.10.2010 – 10.04.2013. Femeia este acuzată că nu a mai plătit furnizorii de utilităţi din 2003, motiv pentru care Apaterm a oprit apa caldă, iar Apă Canal a stabilit un program pentru furnizarea apei reci. După numirea unui nou administrator la asociaţia de proprietari 251, au ieşit la iveală motivele pentru care furnizorii de utilităţi au sistat sau restricţionat furnizarea serviciilor. În gestiunea asociaţiei apare o lipsă de 800.000 de lei, reprezentând suma ce ar fi trebuit plătită către Apaterm şi Apă Canal, la care nu s-au calculat penalităţi. 

 

Încasa bani, deşi fusese demisă

 

Mihaela Surugiu a încasat în paralel bani pentru întreţinere de la locatarii care nu ştiau că fusese demisă, motiv pentru care s-a ales cu o doua plângere penală la Poliţie. Nu a durat mult până când fostul administrator al asociaţiei de proprietari 251 a dispărut din peisaj cu arhiva administraţiei, ce a fost recuperată ulterior de oamenii legii. Interesant de amintit este că, în ciuda prejudiciului substanţial, Mihaela Surugiu este judecată în libertate, nefiind stabilită nici măcar o măsură restrictivă de drepturi împotriva sa. Noua conducere a asociaţiei de proprietari 251 a reuşit să obţină o reeşalonare a datoriilor către Apaterm şi Apă Canal, dar nu ştie dacă va mai reuşi să recupereze, măcar în parte, prejudiciul creat de fostul administrator şi mai ales când se va putea întâmpla acest lucru.

Publicat în Comunitate

Judecătoria Galaţi a avizat executarea silită a fostului administrator al Asociaţiei 245 din Galaţi, Elena Fotache, pentru suma de 128.000 de lei, după ce aceasta a fost condamnată la patru ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată de către Curtea de Apel. Acesta nu a mai fost de găsit nici de către locatarii păgubiţi, nici nu s-a mai prezentat la proces. Proprietarii de apartamente ce fac parte din asociaţia 245 s-au interesat la Apaterm şi Apă Canal, de unde au aflat că datoria asociaţiei către cele două societăţi totaliza peste 153.000 de lei, reprezentând datoriile şi penalităţile. Asta în condiţiile în care locatarii nu ştiau absolut nimic de o asemenea datorie şi nici nu existau rău platnici la întreţinere. De altfel, la panoul de afişaj al datoriilor la întreţinere apărea un debit total mult mai mic, de doar 38.962 de lei. Când oamenii au luat-o la întrebări pe Elena Fotache, fostul administrator a recunoscut că nu a rezistat ispitei de a lua din banii asociaţiei pentru a-şi rezolva nişte probleme personale, dar s-a obligat să îi restituie într-un an de zile. 

 

A recunoscut tot

 

Proprietarii au reclamat-o la Poliţie, pe lista de acuzaţii numărându-se furtul, înşelăciunea, abuzul în serviciu, falsul intelectual şi uzul de fals. În urma unei expertize contabile, s-a constatat că prejudiciul cauzat Asociaţiei de Proprietari 245 în urma gestionării frauduloase a banilor proveniţi de la locatari se ridică la peste 128.000 de lei. Practic, Elena Fotache „uita” să mai plătească facturile către furnizorii de utilităţi, astfel că datoriile către aceste societăţi crescuseră de patru ori. Femeia a recunoscut şi în faţa procurorilor că a furat banii locatarilor, afişând datorii cu mult mai mici decât cele reale pentru a-i induce în eroare. Fostul administrator a motivat că spera să acopere prejudiciul după ce ar fi primit o moştenire, constând într-un teren şi o suprafaţă de pădure pe raza judeţului Bacău, numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Publicat în Comunitate