Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, care a fost elaborat în scopul eliminării diferitelor interpretări legate de încadrările activităţilor în codurile CAEN, stabilirea unor cerinţe specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor. Totodată, la întocmirea acestui Ordin, s-a avut în vedere şi creşterea numărului de proiecte şi iniţiative locale pentru eradicarea speciilor alogene invazive.

Actul normativ va cuprinde doar denumiri ale activităţilor/instalaţiilor cu posibil impact asupra mediului care se vor supune procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi va introduce o serie de cerinţe specifice minimale de care se va ţine cont la autorizarea activităţilor de colectare a deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu. De asemenea, noul Ordin propune cerinţe specifice de autorizare pentru deţinerea/utilizarea speciilor alogene invazive de interes naţional şi pentru Uniunea Europeană.

Publicat în De interes public
Luni, 10 Mai 2021 00:00

Diverse

Iamandi Cameliu, titular al proiectului „Garaje şi împrejmuire teren” anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Garaje şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat in mun. Galați, Str. Drumul de Centură, nr. 98E. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08:30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.3, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.ro la sectiunea: Reglementari-Acord de mediu-Proiect decizie etapa de incadrare. Publiculul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

Publicat în Diverse

Conform informaţiilor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cursul zilei de azi ar urma să aibă loc o nouă etapă a procesului de reactualizare a autorizaţiei integrate de mediu a fostului colos siderurgic, obţinută în 2007 şi care reprezintă cel mai elaborat document de acest fel la nivel naţional. Autorizaţia integrată de mediu prevedea date şi termene precise până la care ar fi urmat să se deruleze şi să se implementeze unele măsuri legate de protecţia mediului. În cursul anului trecut, reprezentanţiii unităţii au solicitat să se opereze o serie de modificări în actuala autorizaţie integrată de mediu, făcând referire la anumite aspecte ce ţineau de Halda de Zgură a Combinatului. După ce va avea loc dezbaterea publică, urmează parcurgerea celorlalte etape şi emiterea unui verdict, unul din punctele principale privind Halda de Zgură.

Publicat în Comunitate