Gălățenii au început de astăzi protestele în benzinării, revoltați de creșterea fără precedent a prețului combustibilului.

Șoferii s-au organizat pe rețelele de socializare și au început să programeze câte un protest pe zi, în fiecare zi, de la ora 18.00, în altă benzinărie.

Chiar din prima zi de protest, zeci de șoferi, dar și de motocicliști, au blocat cât de mult au putut pompele unei stații peco de pe bulevardul Coșbuc.

Screenshot 20220615 205356 Gallery

Au plătit și de mai multe ori câte 0.90, 1 leu, maxim 2 lei, cu cardul, pentru a-i obliga să plătească comision băncii. Apoi, tacticos, au spălat parbrizele sau au mai luat o cafea, tot să tragă de timp.

Oamenii spun că în situația în care crește prețul și cu 10 bani pe zi, este clar că efectiv așa nu mai fac față mult.

Publicat în Știrea zilei
Vineri, 01 Aprilie 2022 15:42

Noi controale la benzinăriile din Galaţi

În perioada 10 – 17.03.2022, comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Galaţi au desfăşurat un control tematic dispus de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu privind respectarea legislaţiei de mediu la staţiile de distribuţie carburanţi din judeţul Galaţi.
Acţiunea de inspecţie şi control a urmărit următoarelor aspecte:
- deţinerea şi respectarea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului atât pentru staţiile de distribuţie carburanţi în funcţiune cât şi la cele în curs de edificare.
- respectarea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi de la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, conform prevederilor legii 264/2017.
- funcţionalitatea echipamentelor ce trebuie exploatate, cu referire la sistemele de recuperare a vaporilor de benzine.
- aplicarea măsurilor restrictive pentru reducerea emisiilor de COV în vederea respectării standardelor de calitate a aerului stabilite în legea 104/2011.
- organizarea serviciilor de preluare acumulatori uzaţi, uleiuri uzate şi modul de gospodărire a acestora la staţiile care comercializează astfel de produse.
- inscripţionarea corespunzătoare a recipienţilor de colectare a diferitelor tipuri de deşeuri din incintă staţiilor de distribuţie.
- instituirea/existenţa zonelor de protecţie pentru forajele de observaţie din perimetrul staţiei de distribuţie carburanţi.
- funcţionalitatea şi modul de întreţinere a instalaţiilor de preepurare/ epurare ape uzate/ impurificate rezultate din activitatea staţiilor de distribuţie carburanţi.
- modul de gestionare a tuturor categoriilor şi tipurilor de deşeuri generate din activitate.
- existenţa şi modul de asumare a responsabilităţilor din planurile de prevenire a poluărilor accidentale.
- funcţionalitatea rigolelor de preluare scurgeri substanţe şi/sau volume de apă impurificată de pe pavimentele staţiei.
- verificarea stării generale de salubrizare a staţiilor de distribuţie carburanţi.
- depozitarea materialelor/substanţelor în funcţie de caracteristicile fizico chimice ale acestora în perimetrul staţiei.
În cadrul controlui tematic, GNM – Comisariatul Judeţean Galaţi a desfăşurat un număr de 31 acţiuni de inspecţie şi control la operatori economici care desfăşoară activităţi în  cadrul staţiilor de distribuţie carburanţi din judeţul Galaţi.
S-au constatat deficienţe privind lipsa punctului de colectare a uleiurilor uzate (un operator economic), desfăşurarea activităţii fără autorizaţie de mediu şi autorizaţie de gospodărire a apelor (un operator economic), lipsa zona de protecţie puţ forat (doi operatori economici), neaplicarea sistemului “depozit” asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto (un operator economic).
Au fost stabilite măsuri de conformare cu legislaţia de mediu în vigoare
Având în vedere neconformităţile constatate, comisarii GNM – Comisariatul Judeţean Galaţi au aplicat sancţiuni contravenţionale, constând în o amendă în cuantum 40.000 RON şi sancţiune contravenţională complementară de sistare de activitate şi 6 avertismente, informează Garda de Mediu Galaţi.

Publicat în Eveniment

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat în perioada 10.03.2022-16.03.2022 Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.
Campania naţională a fost coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, şi a  vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.
Principalele obiective urmărite au fost:
- identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
- eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor auto;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul de activitate sus-menţionat;
- eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi au efectuat verificări la un număr de 37 de agenţi economici care desfăşoară activitate în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto de pe raza judeţului Galaţi.
În urma verificărilor, în domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 44 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 au fost avertismente şi 5 amenzi în cuantum de 7.500 lei.
În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă au fost constatate 79 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 79 de sancţiuni contravenţionale, din care 71 au fost avertismente şi 8 amenzi în cuantum de 33.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate au fost:
- lipsa evidenţei timpului de muncă la locul de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea repausului săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
- lipsa documentului privind protecţia la explozie;
- neasigurarea echipamentului individual de protecţie din materiale care nu produc descărcări electrostatice;
- neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă;
- lipsa controlului medical la angajarea lucrătorilor.
Pe parcursul derulării acţiunilor de verificare s-a urmărit şi conştientizarea angajatorilor şi  lucrătorilor cu privire la importanţa respectării şi aplicării legislaţiei muncii atât cu privire la stabilirea relaţiilor de muncă cât şi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.
Pentru urmărirea în continuare a obiectivelor care au fundamentat acţiunea, inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi vor monitoriza unităţile verificate cu privire la modul de realizare a măsurilor dispuse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului gălăţean.

Publicat în Știrea zilei

Comisariatului Judeaţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi anunţă că seria de controale ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) la staţiile de distribuţie de carburant, la nivelul întregii ţări, parte a unei tematici de control naţionale, iniţiată de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, şi coordonată de directorul general, Paul Anghel, aplicând o abordare unitară, la nivelul tuturor judeţelor, a modului de a verifica felul în care sunt respectate prevederile legii în domeniul protecţiei consumatorilor de către operatorii economici, pentru maximizarea randamentului acţiunilor, a continuat începând cu 10 martie 2022.

Astfel, la nivelul judeţului Galaţi, s-au desfăşurat 8 acţiuni de control la staţiile care activează pe raza acestuia, incluzând magazinele care funcţionează în incinta acestora. În urma abaterilor înregistrate, au fost aplicate următoarele sancţiuni: 8 amenzi contravenţionale în valoare totală de 68.000 lei şi 3 avertismente. "Acestora li se adaugă următoarele măsuri complementare: oprire definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor în valoare de 110 lei şi 3 propuneri de încetare a practicii incorecte. Dintre cele mai frecvente nereguli constatate, menţionăm: practici comerciale incorecte prin modificări de preţ la stocuri deja existente şi prin nerespectarea diligenţelor profesionale; existenţa la comercializare a sandwich-urilor cu gramaj real, cântărit de echipele de control ale Comisariatului Judeaţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, mult mai mic decât cel afişat; comercializarea unor produse expirate", informează CJPC Galați.

Publicat în Știrea zilei

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfăşura Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730, potrivit unui comunicat ITM Galaţi.

Campania naţională este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, se va desfăşura în perioada 10 - 16 martie 2022, în toate judeţele şi vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecţia Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă cu privire la:
- angajarea personalului (contracte  individuale de muncă cu normă întreagă, contracte   individuale de muncă cu timp parţial etc.);
- transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
- întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi;
- repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
- munca de noapte;
- acordarea drepturilor salariale;
- regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conţine verificarea tuturor cerinţelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
- deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
- evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
- întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
- evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- existenţa instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă;
- asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
- asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
- asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;
- respectarea interdicţiei de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanţă de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

„Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din inspectoratele teritoriale de muncă din toată ţara, în anii anteriori, precum şi evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficienţe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt legate de activităţile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul menţionat şi eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Publicat în Știrea zilei

Așa cum am relatat AICI, un bazin cu 1.000 de litri de motorină s-a răsturnat pe șosea, în această după-amiază, 10 martie, la Tecuci. Incidentul a avut loc pe str. 1 Decembrie 1918, în zona OMV.

Stația Peco a fost sancționată cu 10.000 de lei pentru că a permis alimentarea în recipiente neconforme. Nici șoferul nu va scăpa de amendă, anunță autoritățile.

Publicat în Eveniment

Consiliul Concurenţei monitorizează piaţa carburanţilor şi investighează situaţiile în care preţurile au crescut foarte mult, fără a avea o justificare economică. Anticiparea unui anumit preţ ce ar trebui practicat de către o companie şi anunţarea acestuia în piaţă poate intra sub incidenţa prevederilor Legii Concurenţei. Companiile trebuie să îşi stabilească în mod independent politica de preţuri, în funcţie de propria strategie şi de structura costurilor implicate de desfăşurarea activităţii, înţelegerile şi/sau acţiunile concertate referitoare la comportamentul pe piaţă fiind sancţionate de legislaţia în domeniu.
„Este o situaţie internaţională dificilă şi volatilă generată, în principal, de adoptarea măsurilor economice de combatere a agresiunii ruse în Ucraina. În acest context, noi veghem ca unele companii să nu profite de această situaţie, deoarece o eventuală creştere nejustificată a preţurilor poate conduce la sancţiuni”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Reprezentanţii Guvernului au anunţat miercuri că nu sunt probleme cu stocurile de carburanţi, iar România nu are nicio problemă cu aprovizionarea benzinăriilor.
Conform datelor afişate de aplicaţia Monitorul Preţurilor, creşteri mari ale preţurilor carburanţilor s-au înregistrat la benzinăriile unui singur lanţ de distribuţie şi unele benzinării independente din vestul tării. Acest lucru poate fi explicat de faptul că în Ungaria preţurile carburanţilor sunt plafonate, ceea e a condus la penurie.
Consumatorii pot utiliza aplicaţia Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi pentru a afla care sunt preţurile practicate de benzinării. Aplicaţia este valabilă atât sub formă de aplicaţie web, cât şi ca aplicaţie mobilă (IOS şi Android) ce poate fi descărcată din App Store şi Google Play şi afişează preţurile pentru carburanţii standard şi premium (benzină şi motorină) practicate în staţiile de distribuţie, oferind multiple facilităţi de căutare, sortare şi filtrare a datelor.
Reamintim că autoritatea de concurenţă a aplicat mai multe sancţiuni pe piata carburanţilor. Astfel, 6 companii de distribuţie a carburanţilor (OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing, Rompetrol Downstream SRL, Mol Romania Petroleum Products SRL, ENI Romania SRL şi Lukoil Romania SRL) au fost amendate cu 205 milioane euro pentru încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale, sancţiune confirmată de instanţă în 2016.
De asemenea, trei companii din domeniul comercializării angro de carburanţi (SC Tinmar Ind SA Bucureşti, SC Planoil SRL Bucureşti, SC Planoil Industries SRL Bucureşti) au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 16.907.202 lei (aproximativ 3,7 milioane euro) pentru încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale, potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă.

Citește și În numai câteva ore, în Galaţi, preţul carburanţilor a sărit la peste 9 lei/litru

Publicat în Știrea zilei

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat amenzi de 1,4 milioane de lei operatorilor economici care deţin benzinăriile Lukoil şi Gazprom, precum şi lanţul de magazine Berezka, în urma unor controale realizate luni, despre care Monitorul de Galaţi a relatat AICI.
"Situaţia cumplită pe care o traversează omenirea, la acest moment, ne face pe toţi să punem umărul la orice formă de stabilizare a păcii. În puţinele zile trecute de la declanşarea conflictului din ţara vecină, am elaborat un plan, în vederea desfăşurării unor acţiuni de control la operatorii economici care au o cât de mică legătură cu ceea ce trăim acum. Începând de astăzi, evaluăm activitatea Gazprom, Lukoil şi a magazinelor ce comercializează produse importate din Rusia. Vom încheia acţiunea când fiecare punct de lucru va fi aşezat în ordine şi va fi sancţionat acolo unde situaţia o cere. Deja am constatat că avem de dus şi noi un război cu abaterile de la normele legale şi de bun simţ", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.
Comisarii ANPC au constatat nereguli şi, în toate cele 8 regiuni ale ţării, au fost aplicate, până la acest moment, 104 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1,4 milioane lei, cărora li s-au adăugat următoarele măsuri complementare: oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare totală de 58.000 lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare totală de 128.000 lei, oprirea temporară a prestării serviciului, pentru un număr de 35 puncte de lucru, propunerea pentru încetarea practicilor comerciale incorecte, propunere de închidere a unităţii pe o perioadă de până la 6 luni, pentru 5 unităţi.
Potrivit ANPC, cele mai importante deficienţe depistate de echipele de control au fost comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale, deficienţe de informare pe etichetele de produs sau ale raioanelor, referitor la elementele de identificare-caracterizare ale mărfurilor sau la data durabilităţii minimale sau la preţul unitar, congelatoare de gheaţă şi de îngheţată cu aglomerări de gheaţă vizibile, rezultate din întreruperea lanţului frig, cu urme de produse scurse şi congelate. De asemenea, au fost identificate vitrine frig neigienizate şi murdare, pline de praf, mizerie şi insecte moarte, pompe de carburant cu urme vizibile de combustibil scurs atât în zona de insulă, cât şi pe pavimentul din zona de alimentare, butelii expuse la comercializare ruginite la bază, cu vopseaua scorojită. (sursa Agerpres)

Publicat în Eveniment