Primăria municipiului Galaţi va depune o altă serie de proiecte în cadrul PNRR, privind consolidarea şi eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe, unde asociaţiile au dorit să vină în parteneriat cu municipalitatea, dacă proiectele în acest sens vor fi aprobate de consilierii locali ce se vor întruni luni, 11 aprilie, ora 10.00, în şedinţă extraordinară.

Astfel, este vorba de:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovarea energetică, blocul C6, str. Petru Rareş, nr. 16, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul A5 scara 7, str. Brăilei nr. 205, Micro 20, Asociaţia de Proprietari nr. 524”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul B, str.Domneasca nr.17, Centru, Asociaţia de proprietari nr.110”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul B7, str. Petru Rareş nr. 12, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareş nr. 14, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul D7, Str. Siderurgiştilor nr. 18, Tiglina II, Asociaţia de Proprietari nr. 257”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul E, str. Domnească nr. 18, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică blocul E5, str. Constructorilor nr. 25, Ţiglina II, Asociaţia de Proprietari nr. 259”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul G4,  str. Brăilei nr. 254, Micro 18, Asociaţia de Proprietari nr. 353”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica, blocul Şoim, str. Fraternităţii nr. 1, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul A, str. Domnească nr. 20, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul C8, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 39, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul C7, str. Petru Rareş nr. 18, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul K7, scara 1, 3, 4, str. Victor Vâlcovici nr. 10, Micro 21, Asociaţia de Proprietari nr. 575”;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A1, str. Teleajen nr. 9, Micro 16, Asociaţia de Proprietari nr. 317”;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A2, str. Teleajen nr. 7, Miro 16, Asociaţia de Proprietari   nr. 317”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A3, str. Teleajen  nr. 5, Micro 16, Asociaţia de Proprietari nr. 317”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul D11, sc. 1, 2, 3, 4, aferent Asociaţiei de proprietari nr. 560, Municipiul Galaţi”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul E14 scara 2, bd. Dunărea nr. 90, Micro 21, Asociaţia de Proprietari nr. 561”;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul D1 scara 1, 2, str. Furnaliştilor nr. 4, Micro 20, Asociaţia de Proprietari nr. 502”;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul G3, str. Roşiori nr. 14, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 157bis”;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul Jiul sc. 1, 2, 3, str. Portului nr. 47, Port, Asociaţia de Proprietari nr. 135”.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi a publicat un pachet complet de informaţii necesare asocaţiilor de locatari care doresc să obţină fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor. Aşadar, pentru includerea unei clădiri rezidenţiale în programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice: Ghid Specific apel clădiri rezidenţiale renovare energetică, ghid specific apel clădiri rezidenţiale renovare integrată (cu menţiunea că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică şi pot suferi modificări) este necesar parcurgerea următorilor paşi:
1. Solicitarea din partea asociaţiei de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR; (Model solicitare);
2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţarii prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.

IMPORTANT
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
- aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente).
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenţii în interiorul apartamentelor).
- numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
- în cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporţia prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenţi fiecărei asociaţii de proprietari.
- în cazul în care în cadrul unei asociaţii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri şi doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorităţii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociaţiei de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociaţiei de proprietari respective.
- dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
- în situaţia în care există la parter spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spaţii, acestea vor fi tratate ca şi spaţiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

3. Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta  un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică:
- Deasemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie; (Model tabel);
- În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

După depunerea documentelor necesare de către asociaţia de proprietari, UAT Municipiului Galaţi va demara întocmirea documentele necesare, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PNRR:
- Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică - (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociaţiei de proprietari;
- De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Aceste documente vor fi însuşite de către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari:
- Depunerea Cererii de finanţare şi a anexelor necesare în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (MDLPA);
- Asociaţia de proprietari îşi va da acordul pentru implementarea activitaţilor incluse în cadrul documentaţiilor tehnice la momentul întocmirii acestora.

INFORMAŢII SPECIFICE:
- Cererile de finanţare depuse vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
- Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Bugetele alocate acestor apele de proiecte:

Operaţiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru acest apel de proiecte este de: 172.900.000 milioane euro (123.500.000 milioane euro pentru Lucrări de consolidare seismică şi 49.400.000 milioane euro pentru Lucrări de renovare energetică moderată).
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de aproximativ: 4.117.000 milioane euro.
 
Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru aceste apeluri de proiecte este de: 744.705.000 milioane euro.
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de:
- pentru componenta de Renovare energetică moderată (presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) - 17.599.158 milioane euro la care se adaugă suma de 350.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
-  pentru componenta de Renovare energetică aprofundată (presupune economii de energie primară peste 60%) - 1.955.462 milioane euro la care se adaugă suma de 38.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Documentele elaborate de către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54.

Publicat în Știrea zilei

Gospodărire Urbană Galaţi anunţă că săptămâna aceasta echipele societăţii vor monta plase gard tip metro în următoarele zone:
- Strada Laminoriştilor, nr. 3, Bl. T 4 şi Micro 39 B, Strada Grigore Ventura Bl. Y 24;
- Strada Macedonă, nr. 5, Bl. A 5, A 17 şi C 3;
- Strada Slănic, nr. 3, Bl. 4 E, 4 F şi 4 G;
- Strada Barboşi, nr. 12. Bl. L 9.

Săptămâna trecuta s-au montat plase gard tip metro în următoarele zone:
- Strada Saturn, nr. 12, Bl. B 3;
- Strada Slănic, nr. 3, Bl. 4 B;
- Strada Barboşi, nr. 12. Bl. L 9;
- Strada Laminoriştilor, nr. 3, Bl. T 4.

"Programarea poate suferi modificări în funcţie de noi solicitări cu caracter de urgenţă sau din cauza vremii", menţionează Gospodărire Urbană Galaţi.

Publicat în Comunitate

În cadrul lucrărilor executate de AEG Tehnology, lucrări care fac parte din obiectivul de investiţii APA CANAL S.A. Galaţi „Reabilitare reţea apă potabilă Dn400mm, cartier A. Vlaicu, str. Tuşnad”, în data de 10.11.2021 se va executa cuplarea unui nou tronson de conductă Dn400mm - str. Tuşnad, zona bloc R4, la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

În consecinţă, în data de 10.11.2021, între orele 08.00-24.00, se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din blocurile R1, R1A, R1B, R2, R3, R4, R6 - str. Tuşnad; S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16 - str. N. Leonard; C17, LIDL - str. Basarabiei, precum şi a abonaţilor casnici din str. Tuşnad şi str. Alba Iulia.

Pentru situaţii deosebite, APA CANAL S.A. Galaţi va pune la dispoziţie cisterna cu apă, cererile putând fi făcute la Dispeceratul societăţii, la numerele de telefon 0236/463.294 şi 0236/473.380 int. 133.

Publicat în Comunitate

Festival de artă urbană, care îşi propune promovarea artei stradale şi a dialogului ei cu comunitatea locală, precum şi regenerarea spaţiului urban în orasul Galati este în plină desfăşurare.
Artiştii urbani invitaţi să reînsufleţească municipiul vor lucra la faţadele unor clădiri în perioada 2-25 august 2021 fiind animaţi şi reuniţi sub tema HOPE.
Locurile în care artiştii îşi vor etala arta sunt:

Bloc Patiseria Dana Micro 19, 2-7 august – Harcea Pacea
Gard stadion Oţelul – artist Eufonic
Gang Strada Brăilei, bloc I – artist YUPPA
Strada Brăilei nr. 1, bloc I, scara 8 – artist Pandele
Parcare supraetajată Mazepa 13-22 august – artist Iluc
Bloc (în spate la) Nespalata 16 – 22 august – artist Atoma
Rampă Grădina Botanică 19-25 august – artist Medeea
Cămine studenţeşti 2 – 8 august – artişti Cazacincu şi Korolenco
Sala sport Şcoala 28, 4-11 august – artist Mihail Alin
Graffiti experience, sâmbăta 7 august, Grădina Publică, ora 18.

Festivalul este organizat de Asociaţia Innovation Education Lab cu susţinerea financiară a Primăriei municipiului Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi constatând în continuare deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. Problemele nerezolvate ale instalaţiilor de canalizare din subsolurile blocurilor pot genera, pe lângă mirosul neplăcut şi umiditate excesivă, probleme majore ale structurii de rezistenţă a clădirilor.

Inventarierea locurilor cu probleme a început în luna februarie 2019, când a fost dată publicităţii o primă situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 de asociaţii de proprietari, respectiv 412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri. Ulterior, până în luna decembrie 2019, s-au identificat alte 371 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 de asociaţii de proprietari. Inventarierea a continuat şi în anul 2020. Au fost verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre locaţiile la care anterior s-au constatat deficienţe.

În tabelul ataşat - VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓ -, este prezentată situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în 2020, în plus faţă de locaţiile din anul 2019, respectiv 83 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 de asociaţii de proprietari.

Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galaţi în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcţionarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând cca. 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (cca. 37,3% din totalul blocurilor din municipiu). Din totalul de 727 de asociaţii, la un numar de 317 s-au constatat deficienţe in funcţionarea racordurilor de canalizare.

Aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp.

În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) generează focare de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei.

„Facem precizarea că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal SA Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleaşi acte normative prevăd că instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Societatea Apă Canal S.A. Galaţi, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare”, informează Apă Canal SA Galaţi.

Legea nr.196/2018 privind funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede că activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari. Aceeaşi lege prevede şi modalitatea de stabilire a condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirii.

Publicat în Știrea zilei
Marți, 09 Martie 2021 09:30

Piromanul din Galaţi a fost reţinut

Un bărbat de 50 de ani, care locuia fără forme legale în Galaţi, a fost reţinut în cursul serii de luni, 08 martie 2021, pentru 24 de ore. Poliţiştii gălăţeni l-au prins şi este vorba despre bărbatul suspectat că vineri spre sâmbătă noapte a incendiat uşile a două apartamente din două blocuri din cartiere diferite ale oraşului. Nu s-a stabilit vreo legătură între el şi cea de-a treia incendiere intenţionată a nopţii, cea a unui tomberon. Bărbatul, care este acuzat de distrugere, ar fi recidivist. El va fi prezentat în faţa instanţei.

Publicat în Știrea zilei

Încă trei blocuri din Galaţi vor fi modernizate cu bani europeni, a anunţat astăzi, marţi, 02 martie 2021, Primăria municipiului Galaţi. „A fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea a încă trei blocuri, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop. Este vorba despre blocurile G2 şi G3 din cartierul Ţiglina 2 şi despre blocul C6C din cartierul I.C. Frimu - vezi galeria de imagini ↓. Valoarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor este de 4.143.109 lei fără TVA. Durata contractului este de 15 luni, ofertant câştigator fiind Asocierea Consumcoop Galati Societate Cooperativa - Submit SRL“, precizează municipalitatea.

Principalele lucrări de intervenţie presupun izolarea termică exterioară, schimbarea integrală a elementelor vechi de tâmplărie cu profile PVC şi geam termoizolator triplu. Se vor face lucrări de izolare a conductelor de agent termic, se vor schimba corpurile de iluminat cu lămpi economice şi senzori de mişcare, se va reface stratul de acoperire cu beton al armăturilor de la planşeul peste subsol, se vor instala noi sisteme de ventilare a subsolului, rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi şi se vor echipa scările de acces.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 5.984.163,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.590.498,16 lei, contribuţia Primăriei Galaţi şi a asociaţiilor de proprietari fiind de 2.393.665,45 lei. Proiectul „Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe: Bloc G2 - aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 283, Bloc G3 - aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 283 şi Bloc C6C - aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 271, din Municipiul Galaţi” beneficiază de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Publicat în Știrea zilei

Ideea amenajării unor apartamente la subsolul blocurilor începuse să câştige din ce în ce mai mulţi adepţi la Galaţi, iar iniţiatorul, Nicu Bezman, patronul unei firme de construcţii, părea că va rupe gura târgului cu acest proiect. Elanul i-a fost însă tăiat de o hotărâre a Consiliului Local (62/26.02.2015), prin care s-a decis că „nu este permisă schimbarea subsolurilor tehnice şi amenajarea de locuinţe, birouri”. Problema iniţiatorului acestui proiect este că a investit deja în reabilitarea unor spaţii de la subsolul blocurilor în cartierele Micro 20 şi Micro 40, iar acum nu are cum să îşi mai recupereze investiţia. „Am băgat ceva bani în aceste spaţii şi nu mă aşteptam să fiu blocat astfel. O să cer să iau cuvântul într-o şedinţă de Consiliu Local, pentru a le explica consilierilor că ideea este practică şi nu se pune problema de igienă în aceste locuinţe”, ne-a declarat Nicu Bezman.

 

„Locuinţele nu corespund standardelor şi nu pot fi autorizate”

 

Primăria Galaţi susţine hotârârea adoptată de consilierii locali, astfel că proiectul locuinţelor underground la Galaţi pare îngropat la propriu. „Domnul în cauză a avut o intervenţie în şedinţa de Consiliu Local din iulie 2015. S-a adresat consilierilor cu această problemă şi i s-a explicat că nu poate încălca legea. Locuinţele respective, conform HCL, dar şi a normelor sanitare în vigoare, nu corespund standardelor şi nu pot fi autorizate”, ne-a declarat Emanuela Turcu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi. La rândul său, patronul firmei de construcţii susţine că „există modalităţi tehnice şi proceduri moderne, verificate în practică, ce permit amenajarea subsolurilor pentru a deveni spaţii utile, iar acest lucru îl putem demonstra sub toate aspectele tehnice”. Până una, alta, acest lucru nu este posibil la Galaţi, dar Nicu Bezman susţine că, dacă nu va reuşi să îi convingă pe aleşii locali despre viabilitatea proiectului, are oferte pentru a amenaja locuinţe la subsolul blocurilor în alte oraşe, cum ar fi Buzăul.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi a finalizat procedurile de licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de creştere a eficienţei energetice a celor 11 blocuri de locuinţe, pentru care a obţinut fonduri europene.

”Aşa cum am spus şi la momentul semnării contractelor de finanţare, este un prim pas extrem de important făcut de Galaţi în domeniul creşterii eficienţei energetice a clădirilor de locuit. Suntem singurul oraş din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care a reuşit să facă proiecte eligibile şi să atragă fonduri europene consistente pe această axă de finanţare. La finalizarea acestor lucrări, vom avea primele 11 blocuri din oraş complet reabilitate din punct de vedere termic, ceea ce va însemna o diminuare a facturilor la încălzire cu până la 40%, dar şi primele blocuri din oraş care vor arăta aşa cum trebuie şi din punct de vedere estetic. Acest gen de proiecte trebuie multiplicat şi în noul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, astfel încât să putem avea cât mai multe blocuri plăcute ca aspect şi eficiente din punct de vedere energetic”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Marius Stan.

Lucrările au ca termen de execuţie finalul anului 2015 şi vizează: 

- blocurile A7 (Asociaţia 396), A21 (Asociaţia 881), C11, C12 şi D8 (Asociaţia 257) – Executant: Asocierea Proconstrid SRL/Moviland Met SRL;

- blocurile Y5, Y6, Y7 (Asociaţia 518) – Executant: RBX Electric SRL;

- blocul L (Asociaţia 306) – Executant: Euroamcon SRL;

- blocurile G10 (Asociaţia 380) şi X4 (Asociaţia 574) – Executant: EOL Facility SRL.

În momentul de faţă, lucrările sunt în etapa de organizare şantiere şi  măsurători.

Conform proiectelor, blocurile aflate în programul de creştere a eficienţei energetice vor beneficia de lucrări de izolare termică exterioară, de izolare termică a caselor de scară, de înlocuire a tâmplăriei vechi cu tâmplărie de tip termopan, de termohidroizolaţie a teraselor/acoperişurilor şi de reabilitate a conductelor de apă caldă şi căldură din subsol.

Primăria municipiului Galaţi a atras până acum de la Uniunea Europeană 16 milioane de lei, fonduri nerambursabile, pentru proiecte de creştere eficienţei energetice a imobilelor (blocuri). Municipiul Galaţi este singura unitate administrativ-teritorială din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est care a obţinut fonduri pentru acest gen de proiecte.

Publicat în Știrea zilei