S-a stabilit când vor avea elevii din judeţul Galaţi săptămâna de vacanţă din februarie 2023, această perioadă de vacanţă fiind stabilită la decizia inspectoratelor şcolare din fiecare judeţ, în perioada 6 - 26 februarie 2023.

Astfel, potrivit anunţului făcut de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în învăţământul preuniversitar din judeţul Galați, vacanţa din luna februarie a anului şcolar 2022-2023 este stabilită în perioada 20 - 26 februarie 2023.

Anul şcolar 2022-2023 este structurat astfel:
Modulul 1 - cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
- vacanţă: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022.

Modulul 2 - cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
- vacanţă: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023.

Modulul 3 - cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023;
- vacanţă: de luni, 20 februarie 2023, până duminică 26 februarie 2023.

Modulul 4 - cursuri: de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023;
- vacanţă: de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023.

Modulul 5 - cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
- vacanţă: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Excepţii pentru anumite clase:

- pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;
- pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023;
- pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023;
- pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).

Prin excepţie de la prevederile menţionate mai sus, „la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor «Şcoala altfel» şi «Săptămâna verde» se organizează activităţi de instruire practică”.

Site-ul Edupedu.ro a realizat un calendar într-o grafică simplă şi uşor de înţeles (vezi foto deschidere ↑).

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că începe o nouă etapă privind rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare în cartierele Mazepa I, Mazepa II, Ţiglina I, Ţiglina II, Micro 18 şi Micro 21. Astfel, în această etapă se vor atribui locuri de parcare din 3 subzone noi, 10A, 19A, 9C, precum şi locurile rămase neatribuite din prima etapă - VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓, informează Primăria municipiului Galaţi, prin intermediul unui comunicat pe presă, pe care îl redăm integral:

"În urma finalizării lucrărilor de marcare şi numerotare a locurilor de parcare din mai multe zone din municipiul Galaţi, începând cu data de 28.05.2022 ora 00:00 şi până pe 31.05.2022 ora 23:59, locurile disponibile (culoarea verde – acces general şi albastru – acces pentru persoanele cu handicap) pot fi rezervate numai prin accesarea aplicaţiei informatice, online la adresa https://parcarigalati.gisapp.ro.

Ulterior finalizării perioadei de rezervare, în intervalul 2-10.06.2022, se pot depune cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reşedinţă însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările şi completările ulterioare, la Registratura municipiului Galaţi, sau electronic pe adresa de e-mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.

Rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă se poate realiza doar de către persoanele cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care:
- nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.

Autovehiculul trebuie să fie cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat şi înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei municipiului Galaţi, fără obligaţii de plată.

IMPORTANT! Momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare.

Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reşedinţă;
- solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar şi au înregistrat la rolul fiscal construcţie cu destinaţie garaj în municipiul Galaţi; (deţin garaje amplasate în municipiul Galaţi)
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare;
- au efectuat rezervarea online ca persoană cu handicap sau ca deţinător a unui autovehicul electric (all electric, plug-in hybrid, hybrid, mild hybrid), dar documentele depuse nu confirmă acestea.

Situaţiile prezentate mai sus nu sunt cumulative şi vor fi verificate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Galaţi.

Începând cu data afişării acestui anunţ, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice în vederea rezervării, tutorialul şi arondarea imobilelor se pot accesa şi consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă.

În context, precizăm că în cele 3 subzone noi sunt disponibile aproximativ 700 de locuri de parcare, iar în celelalte zone este vorba despre aproximativ 300 de locuri de parcare rămase neatribuite din prima etapă".

Publicat în Comunitate

Ordinul Ministerului Educaţiei privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi al Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 a fost publicat astăzi, 23 martie 2022, în Monitorul Oficial şi astfel se dă startul oficial la înscrierea la clasa pregătitoare.

Înscrierile încep oficial pe 11 aprilie şi au loc până pe 10 mai 2022, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. În această perioadă, părinţii vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Pe 28 martie se afişează circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

CALENDAR OFICIAL AL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar:
- 28 martie 2022: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
- 29 martie 2022: Postarea pe site-ul CJRAE/ CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa nr. 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, şi care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit în ţară din străinătate.
- 29 martie 2022: Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către  consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi.
- 30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar.

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:
- Înregistrarea cererilor transmise/ depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
- Eliberarea / transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar are comandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:
- Înregistrarea de către CJRAE/ CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin.
- Planificarea de către CJRAE/ CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare.
- Desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/ CMBRAE.
- Eliberarea/ transmiterea către părinte de către CJRAE/ CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
- Soluţionarea de către Comisia judeţeană de înscrierea copiilor în învăţământul primar a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea scrierii învăţământul primar.
- 11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/ CMBRAE, către comisiile judeţene/ Comisia Municipiului Bucureşti.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar:
- 11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.
- Depunerea/ transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.
- 13 mai – 25 mai 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază; Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
- 26 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
- 27 mai 2022: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 30 mai 2022: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar.
Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.
- 31 mai – 7 iunie 2022: Depunerea/ transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
- 8 iunie – 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă.
- 10 iunie 2022: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
- 1 septembrie – 8 septembrie 2022: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a  cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Publicat în National

Sărbătoare mare pentru creştini astăzi, marţi, 09 noiembrie 2021. În fiecare an, Sfântul Nectarie din Eghina, episcop al Pentapolisului, cunoscut drept şi Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer este sărbătorit în biserica ortodoxă.
În calendarul ortodox pe data de 9 noiembrie, este prăznuit Sfântul Nectarie din Enghina, vindecătorul de cancer. Împreună cu el, în aceeaşi zi, sunt sărbătoriţi şi alţi sfinţi. Aceştia sunt: Sfântul Simeon Metafrastul, Sfânta Matroana, Sfânta Teoctista, Sfintele Eustolia şi Sopatra şi Sfinţii Onisifor şi Porfirie.
Sfântul Nectarie din Eghina sau Nectarie Taumaturgul a trăit în Tracia, între anii 1846 şi 1920. Acesta s-a născut pe data de 1 octombrie, într-o familie săraca, ce locuia pe malul mării Marmara. Numele dat de părinţii săi, Dimos şi Marie Kephala, a fost cel de Anastasie.

Rugăciune pentru această zi

„O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­meşte a­ceastă puţină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri şi grabnic fo­lo­sitor şi ajutător prea­minunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră”, este rugăciunea pe care trebuie să o rostiţi astăzi.
Acesta a avut o viaţă curată, închinată Domnului, şi după ce a slujit drept călugăr la mai multe mănăstiri, Sfântul Nectarie din Eghina a trecut la cele sfinte pe data de 08 noiembrie 1920, dându-şi ultima suflare la Atena. El a fost răpus de un cancer de prostată de care a suferit vreme de un an şi jumătate. Acesta a fost înmormântat la mănăstirea lui.

Publicat în Comunitate

Luni, 28 iunie 2021, începe examenul de Bacalaureat 2021. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. În continuare, vă prezentăm integral calendarul examenului de Bacalaureat:

Sesiunea iunie - iulie 2021

- 31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen;
- 4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
- 14-16 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
- 16-17 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
- 18-23 iunie 2021 Evaluarea competenţelor digitale - proba D;
- 23-25 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C;
- 28 iunie 2021 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
- 29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
- 30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;
- 1 iulie 2021 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
- 5 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00 - 18.00;
- 6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestaţiilor;
- 9 iulie 2021 Afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea august - septembrie 2021

- 19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe;
- 16 august 2021 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
- 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
- 18 august 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;
- 19 august 2021 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
- 23-24 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
- 25 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
- 26 - 27 august 2021 Evaluarea competenţelor digitale - proba D;
- 30 - 31 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C;
- 31 august 2021 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00 - 18.00);
- 1 - 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestaţiilor;
- 3 septembrie 2021 Afişarea rezultatelor finale.

Publicat în National

Calendarul Admiterii la liceu 2021, stabilit prin ordin de ministru din august anul trecut, a fost modificat la finalul lunii trecute. Repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu are loc pe 24 iulie, în loc de 16 iulie, cum era în ordinul iniţial. Completarea fişelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, faţă de 8-14 iulie, cum era în calendarul Admiterii. Aceste modificări sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
Una dintre cele mai importante modificări este introducerea planificării pentru depunerea fizică a dosarelor. Această planificare ar trebui să se facă în prima zi a etapei de depunere a dosarelor, adică pe 25 iulie, pentru etapa I, de exemplu.
„Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-şi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”, prevede ordinul citat.
Noile reguli arată că „depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate”, iar „în cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie”. „Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii”, se precizează în noile norme. Cine depune dosarul online trebuie să meargă, totuşi, la şcoală cu documentele în original până pe 24 septembrie.

Publicat în National

Elevii de clasa a VIII-a au dat astăzi, 29 martie 2021, proba la limba şi literatura română, urmând ca marţi, 30 martie, să dea proba la Matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din localităţile carantinate vor putea susţine simulări ale examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele şcolare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021. Subiectele şi baremele pot fi descărcate AICI!

Calendarul simulărilor EN este următorul:

29 martie 2021: Limba şi literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Calendar examene Evaluare Naţională:

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea naţională

22 iunie 2021 – Limba şi literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Publicat în National

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a declarat astăzi, 23 martie 2021, la dezbaterea online “Educaţia digitală asimptomatică”, organizată de Edupedu.ro în parteneriat cu World Vision România, că şcolile vor rămâne deschise cel puţin până pe 1 aprilie, iar examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a se mută după Bacalaureat.

“Nu vor fi perturbate simulările, care se încheie pe data de 31 martie, deci şcolile vor rămâne deschise cel puţin până la data de 1 aprilie. De asemenea pot să vă spun că examenul bacalaureat va rămâne pe aceleaşi date care au fost deja stabilite, comunicate şi sunt cunoscute. Evaluarea naţională se va muta după examenul de bacalaureat”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Calendarele în vigoare, în acest moment, sunt următoarele:

Calendar Evaluarea Naţională 2021

07 – 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea naţională

11 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021 - Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba şi literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

Calendar BAC 2021

31 mai – 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

28 iunie 2021 - Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor

9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Publicat în National