În toamna anului trecut, Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost promulgată, iar conform acestui act normativ, gălăţenii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru că au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora.

Aşadar, din septembrie 2020, teoretic gălăţenii care îndeplineau condiţiile, ar fi trebuit să iasă la pensie cu 2 ani mai devreme, fără penalităţi.

Numai că, după cum ne-au sesizat cititorii, acest lucru nu s-a întâmplat de îndată ce legea a intrat în vigoare.

„Interesându-ne la Casa de Pensii Galaţi, despre aplicarea art. 65 referitor la pensia anticipată parţială din Legea  nr. 263/2010, răspunsul a fost că în momentul de faţă, această prevedere a legii pensiilor nu se poate aplica deoarece nu există un program de calcul al zonelor din municipiul Galați, care ar fi incluse în prevederile art. 65. Ca urmare, acest articol nu se aplică şi pensiile anticipate parţiale sunt calculate cu penalităţi, în funcţie de situaţia fiecărui solicitant. Întrebarea mea este: când se va respecta legea pensiilor şi de ce nu se aduce la cunoştinţa pubicului acest lucru, că la Galaţi nu se aplică legea deoarece nu putem calcula o suprafaţă?“, ne-a scris Dragoş Badea.

Răspunsul la întrebarea cititorilor noştri obţinut de la purtătorul de cuvânt al Casei de Pensii Galaţi, Neculai Zburlea, este îmbucurător.

Acesta ne-a declarat că într-adevăr aspectele sesizate de cititorul nostru sunt reale, însă de 4 zile situaţia s-a rezolvat, iar toate persoanele care doresc să beneficieze de această prevedere legislativă pot să se adreseze instituţiei pentru a obţine acest drept.

Neculai Zburlea a mai precizat că dacă în această perioadă au fost gălăţeni care consideră că nu li s-a calculat corect pensia, aceștia sunt rugaţi să se adreseze Casei de Pensii din nou, iar fiecare situaţie va fi analizată şi se va recalcula acolo unde este cazul.

Publicat în Știrea zilei

În cursul lunii iulie, Casa Judeţeană de Pensii Galaţi avea în evidenţă un număr total de 5.694 de popriri înfiinţate asupra drepturilor de pensie, conform Legii 263 din 2010 şi Codului de Procedură Civilă, din care 1.572 de cazuri au la bază titlurile executorii emise de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, reprezentând debite rezultate din prestaţii şi contribuţii sociale, cum ar fi pensii de stat, de agricultori, indemnizaţii, contribuţia la asigurări sociale de sănătate. De asemenea, potrivit datelor care ne-au fost puse la dispoziţie de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, din cele 5.694 de popriri, 102 reprezintă popriri puse pe pensii pentru întretinere şi 1.905 au la bază sentinţe judecătoresti executorii. 

„Aşa cum este precizat la articolul 278 din Legea 263, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale pot fi urmărite până la o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii. Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede alte precizări. În cazul a două sau mai multe popriri înfiinţate, cea mai mare sumă reţinută poate fi de 50% din veniturile nete ale debitorului pensionar, indiferent de suma datorată de acesta.

Publicat în Știrea zilei