Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 se face în baza Metodologiei specifice şi a calendarului aferent, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3445/17.03.2022.
În clasa pregătitoare pot fi înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2022, inclusiv. Cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv, pot fi înscrişi la clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea la şcoală se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.
În intervalul 30 martie – 08 aprilie 2022 se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.
Prima etapă a procesului de completare şi de depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar se desfăşoară între 11 aprilie –10 mai 2022 şi va fi urmată de o a doua etapă, programată între 31 mai – 7 iunie 2022. Aceasta este rezervată părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcţie de locurile disponibile.
Centralizarea şi soluţionarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ şi soluţionarea oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar se realizează în perioada 1- 8 septembrie 2022.
La nivelul judeţului Galaţi sunt disponibile 4152 locuri, organizate în 210,74 clase, pentru anul şcolar 2022-2023, la clasa pregătitoare.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi pune la dispoziţia părinţilor, pentru informaţii suplimentare, numărul Telverde 0800816236, disponibil în intervalul orar 9.00 – 15.00, de luni până joi, iar vineri între orele 9.00 – 13.00, se arată într-un comunicat al IȘJ Galați.

Publicat în Știrea zilei

Ordinul Ministerului Educaţiei privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi al Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 a fost publicat astăzi, 23 martie 2022, în Monitorul Oficial şi astfel se dă startul oficial la înscrierea la clasa pregătitoare.

Înscrierile încep oficial pe 11 aprilie şi au loc până pe 10 mai 2022, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. În această perioadă, părinţii vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Pe 28 martie se afişează circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

CALENDAR OFICIAL AL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar:
- 28 martie 2022: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
- 29 martie 2022: Postarea pe site-ul CJRAE/ CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa nr. 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, şi care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit în ţară din străinătate.
- 29 martie 2022: Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către  consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi.
- 30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar.

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:
- Înregistrarea cererilor transmise/ depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
- Eliberarea / transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar are comandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:
- Înregistrarea de către CJRAE/ CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin.
- Planificarea de către CJRAE/ CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare.
- Desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/ CMBRAE.
- Eliberarea/ transmiterea către părinte de către CJRAE/ CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
- Soluţionarea de către Comisia judeţeană de înscrierea copiilor în învăţământul primar a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea scrierii învăţământul primar.
- 11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/ CMBRAE, către comisiile judeţene/ Comisia Municipiului Bucureşti.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar:
- 11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.
- Depunerea/ transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.
- 13 mai – 25 mai 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază; Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
- 26 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
- 27 mai 2022: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 30 mai 2022: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar.
Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.
- 31 mai – 7 iunie 2022: Depunerea/ transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
- 8 iunie – 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă.
- 10 iunie 2022: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
- 1 septembrie – 8 septembrie 2022: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a  cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Publicat în National

O elevă în vârstă de 6 ani din clasa pregătitoare a unei şcoli din Tecuci s-a aruncat în gol de la etajul 1 după ce a fost încuiată în clasă din greşeală. Fetiţa s-a panicat, înfricoşată de varianta că-şi va petrece seara şi mai ales noaptea în şcoală, şi a decis să sară în gol. Noroc cu un alt cadru didactic al şcolii care întâmplător era în apropiere şi a sărit să o prindă atenunâd astfel căderea.

Sunt anchete acum deschise la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi al Poliţiei. Povestea s-a petrecut ieri la finalul orelor de curs, când învăţătoarea clasei se pregătea să conducă coloana de copii de la clasă către poarta şcolii unde aşteptau părinţii. Atrasă într-o discuţie cu unul dintre copii, cadrul didactic n-a observat că una dintre fetiţe s-a desprins din coloană şi a revenit în clasă pentru că uitase ceva. Şi aşa a încuiat-o în clasă.

„Este foarte bine fetiţa, a fost la şcoală, nu are absolut nimic. Mi-a povestit fetiţa că a rămas în clasă închisă, că s-a panicat şi a sărit de la geam. A fost un eveniment nefericit care din fericire, toată lumea a fost bine, putea să mi se întâmple şi mie acasă. Am vorbit cu fetiţa, o să fac nişte ore de psihologie cu ea, o să o duc la un psiholog şi să sperăm că a tras o lecţie importantă copilul meu din toată întâmplarea asta“, a spus mama fetiţei.

Reprezentanţii şcolii explică şi ei ce s-a întâmplat. „În acel moment doamna ştiind că toţi elevii sunt pe hol, că toţi erau câte 2 pentru a-i pregăti să îi scoată în faţa şcolii, a încuiat uşa, îşi lăsase obiectele personale în clasă, urmând să se întoarcă imediat după lăsarea copiilor, nu şi-a dat seama că elevă a intrat în clasă, fetiţa presupunem că s-a panicat. S-a urcat pe geamul de la biroul doamnei, a deschis geamul, a sărit, noroc că altă doamnă învăţătoare ieşea din şcoală cu elevii, exact sub geamul de unde fetiţa şi-a dat drumul, doamna învăţătoare din instinct a întins braţul şi a prins-o pe fetiţă de sub umeri, fetiţa în cădere s-a atins un pic la genunchi“, a spus Adriana Lefter, directoarea Şcolii „Elena Doamna“, Tecuci.

Inspectoratul Şcolar Galaţi a trimis o echipă de inspectori pentru a verifica ce s-a întâmplat. „Vom pune cap la cap toate informaţiile pe care le avem, notele de relaţii pe care le solicităm, vom vedea dacă este vorba despre culpă, neglijenţă sau o altă încadrare de natură a se impune vreo măsură specială“, a explicat Teodor Ştefănică, IŞJ Galaţi.

Fetiţa a fost astăzi la şcoală şi este perfect sănătoasă. Va urma totuşi câteva şedinţe cu un psiholog pentru a înţelege pe viitor că soluţiile extreme nu sunt mereu şi cele mai bune. Lipsa ei ar fi fost oricum sesizată la poartă şi ar fi fost descoperită în clasă. Poliţiştii gălăţeni s-au autosesizat şi anchetează cazul.

Publicat în Știrea zilei

Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 este în plină desfăşurare. În intervalul 22 martie - 27 martie 2021 s-a realizat evaluarea dezvoltării psiho-somatice a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01 septembrie - 31 decembrie 2021, urmată de eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar. Această evaluare se face pe baza solicitării scrise a părinţilor.

Prima etapă a procesului de completare şi de depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar se desfăşoară între 29 martie - 28 aprilie 2021 şi va fi urmată de etapa a doua care va avea loc în perioada 24 mai - 31 mai 2021. Cea de a doua etapă este adresată părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi în prima etapă. Cererile trebue completată din nou, în funcţie de locurile disponibile.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, pentru anul şcolar 2021 - 2022, la nivelul judeţului Galaţi, la clasa pregătitoare sunt disponibile 4.102 locuri, organizate în 208 clase. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi pune la dispoziţia părinţilor, pentru informaţii suplimentare, numărul Telverde 0800816236, disponibil în intervalul orar 09.00 - 15.00, de luni până joi, iar vineri între orele 09.00 - 13.00.

Publicat în Știrea zilei