Potrivit posturi.gov.ro, "Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi aprobat prin Dispozitia nr. 611/17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi".

Conform sursei citate, "concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, la Sala de Consiliu/Amfiteatru în perioada 04 octombrie 2021 – 24 noiembrie 2021" şi "se desfăşoară în două etape, după cum urmează: a) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs – în data de 08 noiembrie 2021, ora 9.00 – etapă eliminatorie; b) Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – în data de 18 noiembrie 2021, ora 9.00".

Dosarele de concurs se depun secretariatul spitalului, după verificarea prealabilă a dosarelor la Serviciul Managementul Resurselor Umane, până la data de 05 noiembrie 2021, ora 13.00, se mai menţionează în anunţul publicat pe platforma citată. Precizăm că, din luna februarie 2018, managerul Spitalului Judeţean Galaţi este Dobrea Valentina Alina, care înainte de a ocupa această funcţie a fost director financiar contabil - membru al Comitetului Director la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Unitatea Medico-Socială din Găneşti, din judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de medic specialist - specialitatea psihiatrie - 3 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul medicină, certificat de medic specialist; fără condiţie de vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 05 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 13 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 15 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Medico-Sociale din Găneşti, nr. 97, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, telefon 0236/347.679. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Regional

Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi (http://www.isj.gl.edu.ro/html/linkuri_manag.htm) au fost publicate toate informaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform Ordinului nr. 4.597/6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

CALENDARUL concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021:

- 14 septembrie: Anunţarea concursului (publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează concursul). Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere;
- 15 - 26 septembrie: Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată;
- 27 - 29 septembrie: Evaluarea dosarelor de înscriere;
- 30 septembrie: Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor;
- 1 octombrie: Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor şi remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică;
- 4 - 6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere;
- 7 octombrie: Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor;
- 8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise;
- 13 octombrie: Repartizarea candidaţilor pe centre;
- 15 octombrie: Desfăşurarea probei scrise;
- 15 octombrie: Afişarea rezultatelor la proba scrisă;
- 15 - 17 octombrie: Depunerea contestaţiilor la proba scrisă;
- 18 - 20 octombrie: Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă;
- 20 octombrie: Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă;
- 21 - 27 octombrie: Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie;
- 28 - 29 octombrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităţilor locale şi companiilor/universităţilor;
- 1 - 10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu;
- 12 noiembrie: Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor;
- 15 noiembrie - 8 decembrie: Desfăşurarea probei de interviu;
- 16 noiembrie - 10 decembrie: Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu;
- 13 decembrie: Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ;
- 17 decembrie: Validarea rezultatelor finale;
- 20 - 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

LISTA funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Galaţi, pentru care se organizează concurs, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Știrea zilei
Vineri, 03 Septembrie 2021 12:47

Se caută bucătari pentru creșe

Centrul Financiar Creșe, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de: inspector de specialitate - administrativ - 2 posturi; magaziner - 3 posturi; bucătar - 4 posturi.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
- pentru inspector de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în unul din domeniile: economic, administrativ, juridic; curs de achiziții, absolvit sau în curs de absolvire; vechime în specialitate: minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite.
- pentru magaziner: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau dovada înscrierii la un curs de igienă; vechime în specialitate: nu se solicită.
- pentru bucătar: minimum 10 clase absolvite; curs de bucătar absolvit cu diplomă; curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau dovada înscrierii la un curs de igienă; vechime în specialitate: cel puțin un an ca bucătar sau ajutor de bucătar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 septembrie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.
- pentru inspector de specialitate: 23 septembrie 2021, ora 08.00: proba scrisă; 29 septembrie 2021, ora 08.00: proba interviu.
- pentru magaziner: 23 septembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 29 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.
- pentru bucătar: 23 septembrie 2021, ora 14.00: proba practică; 29 septembrie 2021, ora 12.00: proba interviu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Financiar - Creșe, din Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 33 A. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Comunitate
Vineri, 03 Septembrie 2021 12:38

Concurs caritabil de pescuit la Zătun

Sâmbătă, 4 septembrie, la complexul de agrement Zătun, va avea loc concursul de pescuit „Fir întins pentru ajutor”, organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir” și Consiliul Județean Galați.
Este un eveniment caritabil pentru sprijinirea unui fost militar, în vârstă de 41 de ani, încadrat în gradul I de invaliditate, care a făcut parte din Batalionul 300 „Sfântul Andrei”.
La acest eveniment și-au anunțat prezența peste 160 de persoane. Pe lângă baza de agrement, Consiliul Județean va asigura masa participaților și premiile concursului de pescuit.
Programul zilei de 4 septembrie este următorul:
- 06.00: Adunarea echipelor la Complexul de Agrement Zătun;
- 06.25: Ședința tehnică, prezentare arbitri, tragere la sorți;
- 06.45: Intrarea în standuri și pregătirea concurenților;
- 07.00: Startul concursului de pescuit;
- 16.00: Finalul concursului de pescuit;
- 16.20: Cântărirea oficială;
- 16.30: Anunțarea clasamentului final.

Publicat în Eveniment

Centrul Financiar Creșe Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: infirmier㠖 17 posturi, îngrijitor spații – 2 posturi, spălătoreas㠖 2 posturi.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
- infirmieră: studii: absolvenți de liceu; curs de infirmiere absolvit organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare; în cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmieră, care se va desfășura în termen de 6 luni; curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă; vechime în specialitate: nu se solicită.
- îngrijitor spații: studii: minimum studii generale absolvite; curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă; vechime în specialitate: nu se solicită.
- spălătoreasă: studii: minimum 10 clase absolvite; curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă; vechime în specialitate: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 septembrie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor. Proba scrisă: infirmier㠖 în data de 22.09.2021, ora 08.00; îngrijitor spații – în data de 22.09.2021, ora 11.00; spălătoreas㠖 în date de 22.09.2021, ora 14.00. Proba interviu: infirmier㠖 în data de 28.09.2021, ora 08.00; îngrijitor spatii – în data de 28.09.2021, ora 10.00; spălătoreas㠖 în data de 28.09.2021, ora 12.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului din str. Regiment 11 Siret, nr. 33 A. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Comunitate

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în Comunitate

Astăzi, la complexul de agrement de la Zătun, a fost organizată Cupa Danubius, un concurs sportiv internaţional destinat persoanelor cu handicap locomotor. Au participat 120 de persoane, din 21 de judeţe şi Republica Moldova. Probele competiţiei au fost: pescuit sportiv, aruncarea greutăţii, tir cu arcul şi aruncarea suliţei.

„Dacă în urmă cu aproximativ o lună, Consiliul Judeţean a organizat un concurs naţional de pescuit sportiv pentru persoanele cu deficienţe de vedere, astăzi, tot în complexul de agrement de la Zătun, am pregătit un concurs sportiv internaţional dedicat persoanelor cu handicap locomotor. Participanţii, prin curajul şi voinţa de care dau dovadă clipă de clipă, ne-au arătat că viaţa e frumoasă şi că obstacolele pot fi depăşite dacă suntem uniţi şi solidari unii cu alţii. A fost multă bucurie şi bună dispoziţie. Ba chiar şi multă pasiune atunci când vorbim de întrecerea pescarilor. Participanţii au tras cu arcul la ţintă, s-au întrecut la aruncarea suliţei sau a greutăţii şi s-au duelat în capturi şi poveşti pescăreşti. Dincolo de întrecerea sportivă, acest eveniment a fost şi despre integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi mai ales despre relaxare în aer liber”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Cazarea, masa şi premiile au fost asigurate de către Consiliul Judeţean Galaţi. VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Comunitate

Potrivit posturi.gov.ro, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.), din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la: CAS Argeş, CAS Bacău, CAS Brăila, CAS Buzău, CAS Caraş-Severin, CAS Călăraşi, CAS Dolj, CAS Galaţi, CAS Giurgiu, CAS Harghita, CAS Hunedoara, CAS Ialomiţa, CAS Ilfov, CAS Mureş, CAS Mehedinţi, CAS Neamţ, CAS Prahova, CAS Sibiu, CAS Suceava, CAS Teleorman, CAS Timiş, CAS Vaslui, CAS Vrancea și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 august 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă (la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti din Bucureşti - Splaiul Independenţei, nr. 169); data şi ora interviului va fi comunicată ulterior (la sediul C.N.A.S. din Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 248, bl. S19, sectorul 3).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - https://cnas.ro/. Pentru Galaţi, relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul CAS Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 42.

Articole similare:
- CNAS reia concursul pentru ocuparea a 35 de posturi de directori de Case judeţene, printre care şi cel de la Galaţi

- Candidatul la funcţia de director al CAS Galaţi a fost respins la concurs cu un punctaj ruşinos

- Postul de director general al CAS Galaţi scos la concurs

Publicat în Comunitate

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de:

- 3 posturi registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu diplomă de bacalaureat, curs operator PC:
Secţia clinică pediatrie III – 1.
Laboratorul clinic radiologie şi imagistică medicală – 1.
Laboratorul recuperare medicină fizică şi balneologie – 1.

- 10 posturi îngrijitoare cu studii generale, fără vechime în muncă:
Secţia clinică pediatrie I – 2.
Secţia clinică pediatrie III – 2.
Secţia clinică A.T.I. – 1.
Laboratorul recuperare medicină fizică şi balneologie – 2.
Compartimentul O.R.L. – 1.
Centrul de sănătate mintală – 1.
Secţia Recuperare Neuropsihomotorie – 1.

- 1 post şofer II în cadrul Serviciului Aprovizionare, Transport şi Administrativ, studii generale/medii, permis conducere categoriile B şi C, minimum 10 ani vechime ca şofer.

- 2 posturi muncitor calificat II – lăcătuş mecanic în cadrul Serviciului aprovizionare, transport şi administrativ – Staţie de oxigen, studii generale/medii, diplomă de calificare, minimum 6 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 18 august 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

- 25 august 2021, ora 08.30 – proba scrisă;

- 31 august 2021, ora 08.30 – proba practică/interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi, str. Gheorghe Asachi, nr. 2,  judeţul Galaţi, dar şi pe site-ul unităţii - www.spcopgalati.ro, telefon 0236/469.100, interior 134, email: runosspcopiigl@gmail.com. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 4