Proba scrisă pentru concursul de ocupare a funcțiilor de directori şi directori adjuncţi de şcoli a avut loc vineri, 18 februarie. În judeţul Galaţi, au fost scoase la concurs 90 de posturi, din care 60 de director şi 30 de director adjunct.

Pentru aceste posturi, după evaluarea dosarelor, au fost 93 de candidaţi care au fost admişi să participe la concurs. Dintre aceştia, 1 candidat a susţinut proba în alt judeţ, 5 au absentat, 36 nu au promovat şi doar 51 au fost admişi .

Cea mai mare notă a fost 9,20 iar cea mai mică 5,20, însă au fost declaraţi admişi, conform metodologiei, doar candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.

Rezultatele au fost afişate, cu anonimizarea numelui şi prenumelui candidaţilor, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi pot fi consultate AICI .

Potrivit calendarului concursului, cei care au fost admişi, urmează să susţină şi proba de interviu.

 

Calendarul concursului de directori 2022:

18 februarie – Desfăşurarea probei scrise

18 februarie – Afişarea rezultatelor la proba scrisă

18-19 februarie – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

21-22 februarie – Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

22 februarie – Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

4 martie – Proba scrisă pentru candidaţii care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau izolare

4 martie – Afişarea rezultatelor la proba scrisă

4-5 martie – Depunerea contestaţiilor

4-8-martie – Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

14 martie – Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor

16-25 martie Desfăşurarea probei de interviu

17-29 martie – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

29 martie – Afişarea rezultatelor finale ale concursului

30 martie – Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ

31 martie – Validarea rezultatelor finale

4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)

 

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei