Reprezentanții CJAS Galaţi precizează, ca urmare a analizei documentare s-a constatat faptul că unii furnizori au raportat un număr ridicat de servicii la domiciliu, cu mult peste medie, fapt ce a ridicat semne de întrebare cu privire la veridicitatea efectuării acestora, cu atât mai mult cu cât o consultaţie la domiciliul pacientului este cotată, conform legislaţiei, cu un număr mai mare de puncte faţă de o consultaţie la cabinet.
Având în vedere aspectele constatate, în luna iunie, echipele de control ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi au finalizat controale operative, dispuse de Directorul General, la 10 astfel de furnizori aflaţi în relaţie contractuală. Dintre cei verificaţi, 5 medici au cabinete în mediul rural şi 5 în mediul urban, respectiv 3 în municipiul Galaţi şi 2 în municipiul Tecuci.
Acţiunea în cauză a scos la iveală o serie de neconcordanţe, de gravitate diferită, motiv pentru care 4 medici au fost sancţionaţi, iar celorlalţi 6 le-a fost imputată contravaloarea serviciilor raportate, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu normele legale.
„Asistenţa medicală primară este unul dintre cele mai importante elemente ale sistemului sanitar. Pe parcursul activităţii profesionale, dar şi ca pacient, am cunoscut medici de familie care merită toată aprecierea noastră, dar există, din păcate, şi situaţii pe care nu le putem lăuda. Deşi ne dorim să creştem încrederea faţă de partenerii noştri, am constatat situaţii atipice, care ieşeau din tipare şi care au făcut obiectul verificărilor Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi ce au scos la iveală neconformităţi. Astfel, niciunul din cei 10 medici de familie avuţi în vedere nu a fost în regulă. Indiferent că a fost vorba de erori de raportare, interpretări eronate ale actelor normative sau raportarea unor servicii neefectuate, s-a dispus recuperarea valorii serviciilor şi sancţionarea, după caz. Personal, sunt uimit de faptul că din cei 10 medici verificaţi şi sancţionaţi, există unii care continuă să raporteze aceste servicii la nivelul maxim, deşi pe durata controlului au afirmat că a fost vorba de o eroare. Prin urmare, acţiunea va avea mai multe etape”, a declarat directorul general al CAS Galaţi, George Toderaşc.
La momentul de faţă, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi se află în relaţie contractuală cu 229 medici de familie, dintre care 142 din mediul urban şi 87 din mediul rural.
Medicul de familie este furnizorul de îngrijiri de sănătate care coordonează şi integrează serviciile medicale furnizate pacienţilor de către el însuşi sau de către alţi furnizori de servicii de sănătate, acesta constituind punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate.
Activitatea medicului de familie se bazează pe comunicarea directă medic-pacient, care conduce în timp la stabilirea unei relaţii interumane de încredere, în care pacientul devine un partener responsabil al medicului pentru menţinerea/restabilirea propriei sănătăţi.

Publicat în Eveniment