Cadrul legislativ pentru operaționalizarea Casei de Comerț Unirea a fost definitivat, prin intermediul acestui instrument fiind asigurat accesul ritmic al consumatorilor la produse de proaspete, de calitate, prin lanțul scurt de aprovizionare, evitându-se intermedierea și deformarea prețurilor, potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea.
Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Executivul a aprobat în ședința de vineri Ordonanța de Urgență ce completează OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
Astfel, se introduc o serie de măsuri care permit operatorilor economici, la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, să fundamenteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, putând astfel să crească operaționalizarea acestora.
Fondurile vor putea fi utilizate pentru reorganizarea și eficientizarea activităților în domenii-cheie (tehnic, operațional și marketing), menținerea și atragerea de personal cu pregătire și experiență profesională, precum și îndeplinirea obiectivelor de politică salarială.
În acest scop, operatorii economici vor realiza și aproba programe de dezvoltare, care vor cuprinde măsuri ce vizează creșterea profitului/reducerea pierderilor, după caz, majorarea cifrei de afaceri, sporirea productivității muncii, reducerea plăților și a creanțelor restante, se menționează în comunicat.
"Casa de Comerț Unirea este un instrument necesar economiei de piață, care vizează în principal valorificarea produselor agro-alimentare pe piața internă a României, cu accent deosebit pe preluarea și valorificarea producțiilor realizate de micii producători. Prin intermediul acestui instrument, asigurăm accesul ritmic al consumatorilor la produse de proaspete, de calitate, prin lanțul scurt de aprovizionare, evitându-se intermedierea și deformarea prețurilor", a declarat Petre Daea.
Beneficiarii actului normativ sunt întreprinderile publice care nu au obținut în ultimii doi ani venituri conform obiectului principal de activitate și care își desfășoară activitatea curentă potrivit criteriilor stabilite la art.8 alin. (1) din OUG nr. 26/2013, iar perioada de aplicare a actului normativ este anul 2022. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ – sesiunea 2021, va avea loc pe data de 14 iulie 2021, începând cu ora 09.00, la Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” Galaţi (Strada Regiment 11 Siret nr. 41 A). Sunt înscrişi 185 de candidaţi, cei mai mulţi având specializarile ”Învăţământ preşcolar” şi ”Învăţământ primar”.
Examenul va avea o durată de 4 ore şi va conţine subiecte de specialitate şi de didactica specialităţii, în conformitate cu metodologia în vigoare. Intrarea candidaţilor în săli se va face în intervalul orar 7.30 - 8.00, pe baza actului de identitate valabil (BI/CI, paşaport).
Candidaţilor li se interzice accesul în sală cu lucrări, manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate ca surse de informare pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Conform metodologiei, candidaţii care susţin examenul la disciplina limba latină sau limba greacă veche pot avea dicţionare, iar cei de la specializarea economie, administrativ, poştă  pot avea planuri de conturi.
Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă, atrag după sine eliminarea candidatului din examen. Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere în sesiunea următoare de examen.
Subiectele şi baremele vor fi afişate la sediul centrului de examen la ora 16.00 şi vor fi postate pe site-ul www.edu.ro. Afişarea rezultatelor iniţiale se va realiza pe data de 21 iulie 2021, la centrul de examen şi pe site-ul www.edu.ro. Contestaţiile se pot depune în aceeaşi zi, la Şcoala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu” Galaţi, în intervalul orar 14.00 - 20.00 şi pe data de 22 iulie 2021, între ora 8.00 şi ora 12.00.
Rezultatele finale se vor afişa la centrul de examen şi pe site-ul www.edu.ro, pe data de 28 iulie 2021.

Publicat în Comunitate

Scădere foarte mare de promovabilitatea la definitivat în acest an la Galaţi. Anul trecut au promovat examenul 69,51% dintre cadrele didactice gălăţene, în timp ce în acest an abia 46,7% au reuşit să ia nota 8 pentru a trece examenul. Nu s-au obţinut note de 10 în Galaţi, dar cea mai mare notă s-a luat la psihopedagogie specială, exact obiectul care a fost contestat de mai toţi candidaţii. „Din păcate, în acest an, la definitivat, rezultatele nu sunt la fel de bune ca acelea de anul trecut. Dacă anul trecut am avut, înainte de constestaţii, un procent de 69,51% promovabilitate la definitivat, în acest an nu am reuşit nici măcar să atingem 50%. Doar 47,6% dintre candidaţi au reuşit să ia peste 8. Ne aşteptăm la contestaţii mai ales din partea celor care au note între 7 şi 8. Cea mai mare notă a fost 9,90, la psihopedagogie specială; nu am mai avut 10 ca anul trecut, iar cea mai mică notă a fost 3,60, la informatică“, a precizat Diana Bulai, reprezentantul ISJ Galaţi. Au existat foarte multe retrageri încă înainte de finalizarea acestui examen. Dintre cei 222 candidaţi înscrişi iniţial, doar 156 au şi predat lucrările. Restul s-au retras în timpul probelor. Se pare că problema a fost mai ales la modul în care s-a realizat şi corectat subiectul de psihopedagogie. Sindicaliştii au cerut Ministerului Învăţământului să verifice modul în care s-au rezolvat subiectele, dar şi baremul de corectare. „În legătură cu baremul de corectare greşeala constă în faptul că acum candidaţilor li s-a dat o bibliografie cu 18 teme. Corectarea însă s-a făcut în baza unor baremuri în care erau incluse şi alte teme în afara celor date. Asta i-a dezavantajat pe candidaţi, care s-au pregătit aşa cum li s-a cerut”, a precizat Adrian Andrăşescu, preşedintele Sindicatului Liber Educaţia Galaţi, sindicat afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. 

Şi candidaţii au văzut care este problema la psihopedagogie, dar unii au trecut examinarea şi nu mai au de gând să depună contestaţii. „Da, la psihopedagogie subiectul a fost oarecum ambiguu, deoarece nu s-au dat prea multe criterii. Nu s-a spus clar ce se doreşte. S-a făcut comparaţie între grupul de elevi şi grupul de copii, s-au dat câteva criterii, dar subiectul a fost foarte vast”, a spus învăţătoarea Cristina Huruianu, una dintre candidatele care au reuşit cu notă mare la definitivat. 

Publicat în Eveniment

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, candidaţii înscrişi la începutul anului şcolar pentru a susţine examenele de Definitivat au fost triaţi după ce au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzite de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine" şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar, după cum se arată în comunicatul citat. 

Astăzi, începând cu ora 10.00, se desfăşoară examenul scris, obligatoriu pentru cine vrea sa facă o carieră la catedră în învăţământul preuniversitar. Proba durează 4 ore, timp în care candidaţii vor avea de rezolvat subiecte de specialitate, din metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cei care nu iau examenul, după maxim trei sesiuni, nu mai pot fi angajaţi în învăţământ, cel puţin cu contract pe perioadă nedeterminată. 

Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Galaţi, peste 250 de profesori din judeţ sunt aşteptaţi la examenul scris, care se va desfăşura la centrul de examen de la Şcoala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu" din municipiu.  Anul trecut, din cei aproape 230 de profesori candidaţi câteva zeci s-au retras din examen, probabil pentru că nu au fost suficient de pregatiţi dar şi pentru a nu pierde şansa celor trei încercări.

Publicat în Eveniment