Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) a judeţului Galaţi anunţă că va achita de bună voie cheltuielile de judecată celor care au obţinut câştig de cauză în instanţă la plângerile împotriva sancţiunilor primite pentru că nu au completat formularul digital (PLF) de intrare în România în perioada pandemiei de COVID-19.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, instituţia anunţă că „în calitate de intimat în cauzele civile rămase definitive, având ca obiect plângere contravenţională formulată împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind implementarea formularului digital de intrare în România, având în vedere dispoziţiile legale incidente aplicabile în vigoare, prin prezenta vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu responsabilitate şi celeritate, de îndată, la adresa de corespondenţă din Galaţi, str. Brăilei, nr. 177, sau la adresa de e-mail: dspgl@dsp-galati.ro, pentru a executa de bunăvoie obligaţia stabilită în sarcina Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, respectiv cheltuielile de judecată acordate prin sentinţe civile pronunţate de către instanţele de iudecată competente, rămase definitive, următoarele înscrisuri: Cererea de plată a cheltuielilor de judecată acordate, formulată de dvs., adresată instituţiei noastre; Copia Senţintei civile aferente pronunţată de către instanţa de judecată competentă, rămasă definitivă, învestită cu menţiunea expresă a instanţei (fie după soluţionarea apelului, fie după expirarea termenului de apel, în 30 de zile de la comunicare); Extras Cont bancar având ca titular petentul, în care să fie clar menţionat CNP-ul şi contul IBAN”. DSP Galaţi informează că după primirea documentelor solicitate, institutia va achita de bunăvoie petentului, în termenul legal, suma stabilită de către instanţa de judecată cu titlu de cheltuieli de judecată, în contul bancar indicat.
Este bine de ştiut că în cazul în care persoanele care au de recuperat cheltuieli de judecată nu se adresează repede instituţiei, responsabilitatea pică tot pe ei. „Pe cale de consecinţă, având în vedere aspectele mai sus precizate, vă adresăm respectuasa rugăminte de a ne sprijini cu celeritate şi responsabilitate în acest demers necesar, util şi oportun pentru aplicarea întocmai a tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în vigoare. În eventualitatea în care nu veţi da curs în timp util solicitării noastre şi nu veţi avea amabilitatea de a răspunde demersurilor noastre întemeiate, răspunderea şi responsabilitatea vă revine în exclusivitate”, se arată în comunicatul DSP Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Potrivit posturi.gov.ro, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie,vacante de: asistent medical S, specialitatea asistenţă medicală generală; asistent medical PL, specialitatea medicină generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de bacalaureat şi diplomă de şcoală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală, pentru postul de asistent medical PL; diplomă de licenţă, în domeniul sănătate, specialitatea asistenţă medicală generală, pentru postul de asistent medical S; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi şi valabil la data concursului, şi adeverinţă de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie 2022, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 09 martie 2022, ora 11.00: proba scrisă; 14 martie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pe https://www.dsp-galati.ro/.

Aceeaşi sursă arată că, Spitalul General C.F. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de asistent medical debutant, medicină generală - dietetică - Serviciul administrativ, achiziţii publice, contractare, aprovizionare, transport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: fără vechime în specialitate; studii PL.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 martie 2022, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 09 martie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 11 martie 2022, ora 10.00: proba interviu/proba practică.

Relaţii suplimentare pe https://www.spitalgeneralcfgalati.ro/.

Publicat în Comunitate

În ultima săptămână, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi a confirmat primele cinci cazuri de gripă din acest an. Toți sunt copii.

Potrivit datelor DSP Galaţi, este vorba despre patru cazuri cu virus gripal de tip A, înregistrate la un adolescent de 16 ani, un copil de 8 ani, un altul de 5 ani şi la un bebeluş de 11 luni. Al cincilea caz înregistrat este cu virus gripal de tip B, la un copil de 4 ani.

Doar copilul în vârstă de 5 ani, cu virus gripal de tip A, este internat, dar starea lui de sănătate este bună.

Publicat în Știrea zilei

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Ioan Mariana, a infracţiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017) şi de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, menţionează ANI.

Astfel, potrivit ANI, în perioada exercitării funcţiei de conducere de şef al Compartimentului de supraveghere şi control boli transmisibile, a semnat 8 procese - verbale de constatare şi un raport de evaluare, întocmite ca urmare a controalelor efecuate la unităţi sanitare cu care aceasta are relaţii contractuale, respectiv Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, Spitalul General C.F. Galaţi, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf. Ioan” Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. Ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii dintre Ioan Mariana şi unităţile sanitare menţionate, aceasta a obţinut în intervalul 2014 - 2020 foloase patrimoniale constând în încasarea sumei totale de aproximativ 646.100 lei, precizează ANI.

Publicat în Eveniment

Ministerul Sănătăţii a decis încetarea mandatului de exercitare cu caracter temporar a funcţiei de director executiv a dr. Liliana Moise, actualul director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Galaţi.

Potrivit datelor confirmate de către purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi, Liliana Iordăchescu, printr-o adresă emisă de Ministerul Sănătăţii, de pe data de 05.05.2021, dr. Liliana Moise îi încetează mandatul de exercitare a funcţiei de director executiv al DSP Galaţi.

Dr. Liliana Moise se va întoare pe funcţia de şef al serviciului de control în sănătate publică din cadrul DSP Galaţi. Urmează ca reprezentanţii Ministerului Sănătăţii să informeze, în cursul acestei zile, cine va prelua funcţia de director executiv al DSP Galaţi.

Citeşte pe aceeaşi temă şi:

- Fostul director al DSP Galaţi, medicul Liliana Moise, din nou la conducerea instituţiei

- Vid de putere: DSP Galaţi cu director nou, dar care a contestat numirea

Publicat în Eveniment

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: asistent medical principal PL, specialitatea igienă – I post; asistent medical principal PL, specialitatea laborator – 3 posturi, potrivit posturi.gov.ro.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de şcoală postliceală sanitară sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797-1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea igienă, pentru postul de asistent medical principal PL, specialitatea igienă; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea laborator, pentru posturile de asistent medical principal PL, specialitatea laborator; 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 aprilie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 mai 2021, ora 09.00 – proba scrisă; 14 mai 2021, ora 09.00 – proba practică/interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei.

Publicat în Comunitate

Echipa mixtă de control ale Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Galaţi şi ale Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi au continuat acţiunile de verificare a continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă la 3 centre din judeţul Galaţi. Echipa s-a deplasat pe 16 martie 2021, la unităţile din comunele Bălăbăneşti şi Cavadineşti, precum şi la cea din oraşul Bereşti, centre care au mai fost verificate de cele două instituţii.

Dacă, anterior, în cazul ultimelor două unităţi au fost identificate deficienţe în desfăşurarea activităţii, cauzate de absenţa medicilor de familie, cu această ocazie s-a constatat că toţi medicii erau prezenţi şi era asigurată continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă. Facem precizarea că, după controalele precedente, medicilor ce efectuau garda la centrele din Bereşti şi Cavadineşti şi au fost găsiţi în neregulă le-au fost aplicate sancţiuni, ca urmare a nerespectării programului de lucru corespunzător graficului de gărzi.

„Rezultatul controalelor din această lună dovedeşte intrarea în normalitate, în ceea ce priveşte activitatea centrelor de permanenţă verificate. Faptul că nu a fost cazul să fie aplicate sancţiuni din nou este o dovadă a asumării responsabilităţii de către medicii de familie, care au încheiat contracte cu CAS Galaţi pentru asigurarea acestui tip de servicii. Iată că, prin eforturile comune ale tuturor celor implicaţi, reuşim să apropiem furnizorii de asistenţă medicală de comunităţile locale, respectiv de pacienţi. Trebuie să menţionez că un rol important l-au avut şi reprezentanţii acestei categorii socio-profesionale, atât Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie, cât şi Preşedintele Asocieţiei Patronatului Medicilor de Familie“, a declarant directorul general al CAS Galaţi, George Toderaşc.

Acţiunile de control vor continua. Acestea vor fi extinse şi la alte categorii de furnizori de servicii medicale.

Publicat în Eveniment

Sunt rezultatele triajului epidemiologic realizat în unităţile de învăţământ la începutul şcolii şi raportate către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi. „În urma triajului epidemiologic, în şcolile din judeţul Galaţi au fost depistaţi 111 elevi cu probleme de sănătate, din care 110 aveau pediculoză şi unul angină. Nu s-a depistat, prima oară după multă vreme, nici un caz de scabie (râie). Numărul pediculozelor se înregistrează la acelaşi nivel ca şi la celelalte triaje efectuate anterior“, a precizat Liliana Iordăchescu, purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi.

Dintre cele 110 cazuri de pediculoză, 92 sunt înregistrate în rural şi 18 în mediul urban. Spălarea frecventă a mâinilor şi folosirea dezinfectanţilor în şoli ar fi explicaţia pentru care, măcar acum, nu s-au mai înregistrat cazuri de râie printre elevi. „Populaţia a început să respecte normele sanitare în ceea ce priveşte utilizarea apei şi săpunului, iar soluţiile dezinfectante pot să ajute la eradicarea scabiei. Dar, din păcate, subdimensionarea sau lipsa spaţiilor locative, aglomerarea familiilor, în mediul rural - acolo sunt mai frecvent decât în urban probleme cu spaţiile locative încălzite iarna şi acolo întâlnim cazuri mai multe de pediculoză - explică şi de ce această afecţiune parazitată este cam la acelaşi nivel ca înainte“, a explicat Valentin Boldea, medic de familie. Au fost verificaţi la acest triaj epidemiologic peste 31.000 de elevi din judeţul Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

În ultima săptămână de raportare a situaţiei epidemiologice la nivelul judeţului Galaţi se menţine la fel de ridicat numărul gălăţenilor care au fost diagnosticaţi a suferi de infecţii respiratorii. În ceea ce priveşte virozele, s-au înregistrat 2.345 de cazuri, cele mai multe la categoria de vârstă 2-14, populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară. 66 de persoane au fost spitalizate, în acelaşi interval, din cauza complicaţiilor apărute la viroze. Cel mai mare număr de internări, 27, s-a înregistrat la categoria de vârstă 0-1 an. În ceea ce priveşte pneumoniile, în ultima săptămână de raportare s-au înregistrat 370 de cazuri cele mai multe, 101, la categoria de vârstă 0-1 an. Şi aici au existat cazuri care au suferit complicaţii fiind necesară internarea a 119 persoane cele mai multe, 42, având vârsta de la 0 la 1 an. 

„Făcînd o comparaţie cu săptămâna trecută, am constatat că numărul virozelor şi cel al pneumoniile se menţin ridicate, cam la acelaşi nivel. Variaţiile de temperatură foarte mari de la zi la noapte, de la 20 de grade ziua uneori până la zero grade noaptea, sunt cele care favorizează apariţia infecţiilor respiratorii. De aceea sfătuim în continuare populaţia să aibă grijă atât la regimul alimentar cât şi la îmbrăcămintea necesară, pentru a nu contracta aceste infecţii“, a precizat dr. Valentin Boldea, DSP Galaţi.

Publicat în Comunitate

O echipă a Ministerului Sănătăţii a fost la Galaţi pentru a discuta cu medicii şi coordonatorii programului de telemedicină în care va intra de anul viitor şi judeţul nostru alături de Tulcea şi Brăila. Deocamdată, în proiect sunt incluşi 84 de medici de familie. Programul se adresează medicilor din mediul rural, care vor primi echipamente de investigaţii miniaturizate, de ultimă generaţie, cu ajutorul cărora vor colecta date ale pacienţilor pe care le vor urca pe o platformă online şi vor avea acces la sfatul a circa 500 de medici specialişti din toată ţara. „Deocmadată, pe 23 noiembrie vom primi echipamentele şi va începe instruirea cu privire la utilizarea  acestora. Se va organiza până la sfârşitul anului şi cursul de telemedicină pentru medicii specialişti care vor să ia parte la proiect”, a declarat coordonatorul gălăţean al proiectului, dr. Valentin Boldea, din cadrul DSP Galaţi. Programul de telemedicină este realizat cu fonduri europene accesate de către Ministerul Sănătăţii. 

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2