Creşterea numărului de clienţi, a cifrei de afaceri şi dezvoltarea obiectivului de activitate, într-o piaţă concurenţială acerbă, este proritate de grad zero pentru orice firmă care vrea să funcţioneze pe termen lung.

În acest sens, SC ERG Termrom SRL - Filiala Galaţi a reuşit să acceseze, să implementeze şi să deruleze un proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (prin operaţiunea 2 - „Sprjin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri", Axa prioritară 3 "TIC pentru sectoarele privat şi public", din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" POS CCE 2007-2013, în baza contractului de finanţare nr.1821-332 din 31.03.2014, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar pentru axa prioritară 3 - Dezvoltarea activităţii SC ERG Termrom Filiala Galaţi SRL, prin implementarea unei soluţii de comerţ electronic.

Acesta este, de altfel, şi obiectivul general al proiectului, iar implementarea a dus la realizarea unei serii de activităţi principale propuse prin proiect. După constituirea şi instruirea unităţii de implementare şi campania publică de mediatizare a obiectivelor proiectului s-a derulat seria de achiziţii necesare. Au fost achiziţionate servicii de design şi implementare portal de comerţ online, echipamentele IT necesare şi serviciile de consultanţă, audit, instruire şi publicitate.

După implementarea şi testarea soluţiei de comerţ electronic au fost întocmite rapoartele de progres şi a cererii de rambursare. Potrivit iniţiatorilor, implementarea proiectului generează numeroase avantaje: reducerea costurilor, comunicare facilă cu clienţii, promovare targetată, expunere la nivel naţional şi internaţional, creşterea vânzărilor şi care, implicit, a condus la stocuri minime iar disponibilitatea firmei a devenit de 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână. 

În acelaşi timp, pe lângă obiectivul general, au fost vizate şi obiectivele specifice propuse: creştera cifrei de afaceri cu minim 5% în 12 luni de la implementarea proiectului şi îmbunătăţirea vizibilităţii online a societăţii. 

Proiectul, în valoare totală de 1.383.809 lei fără TVA, a primit o asistenţă financiară nerambursabilă de 924.034,65 lei defalcată astfel: 764.176,65 lei reprezentând investiţiile în echipamente hardware şi software achiziţionate pe FEDR, iar restul sumei a fost asigurat de la Bugetul de Stat. Proiectul s-a implementat în localitatea Galaţi, pe o durată de 16 luni. 

Publicat în Fonduri UE