Informarea făcută de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar la Prefectura Galaţi, cu privire la organizarea şi desfăşurarea

Examenelor naţionale pentru elevii din învăţământul preuniversitar, a cuprins date relevante atât despre Evaluarea Naţională cât şi despre admiterea la licee.

Începând cu Evaluarea Naţională, la Galaţi s-a pus accent pe supraveghere şi monitorizare. Una dintre temerile iniţiale a membrilor echipei de monitorizare a fost că nu se vor asigura sistemele de supraveghere peste tot. Raportul de la Prefectură arată că temerea nu a fost justifcată. Toate unităţile şcolare în care s-a derulat examenul de Evaluare Naţională 2015 au avut în dotare camere de supraveghere video funcţionale în sălile de clasă în care s-a susţinut examenul. Ba mai mult, camere de supraveghere au existat şi în centrele de comunicare, în spaţiile în care s-au descărcat subiectele pentru probele de examen, precum şi în centrele zonale de evaluare, în spaţiile în care s-a realizat procesul de predare-primire a lucrărilor scrise.

Comparativ cu examenul de Bacalaureat, în sesiunea din iunie 2015, la Evaluarea Naţională nu au existat candidaţi eliminaţi de la proba scrisă în judeţul Galaţi.

În date statistice,  4.510 absolvenţi din seria curentă şi 2 din seria anterioară s-au înscris la evaluarea naţională organizată la Galaţi. Prezenţi au fost 4.391 absolvenţi de gimnaziu, 121 de elevi absentând de la probe. Procentul de promovabilitate pentru judeţul Galaţi înainte de contestaţii a fost de 83,60%. După contestaţii a mai crescut puţin, la 83,64%. Au fost depuse 173 de contestaţii la matematică şi un număr de 275 de contestaţii la limba română. După corectarea contestaţiilor a mai promovat doar un singur elev. 

Ca şi concluzie, la finalul examenului şi în urma recomandărilor echipei de monitorizare, pe viitor va creşte foarte mult rolul cadrelor cu pregătire de informatician ce vor fi cooptate în organizarea unor astfel de examene. 

Publicat în Comunitate

Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a s-a făcut marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Astăzi, 15 iulie, se vor afişa în unităţile de învăţământ gimnazial listele cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi listele cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal. A doua etapă de repartizare computerizată va avea loc pe 23 iulie, iar cea de a treia în zilele de 3 şi 4 septembrie. 

În perioada 9 - 11 iulie au avut loc înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, iar în 6 - 8 iulie repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi. 

Procentul de promovabilitate la Evaluarea Naţională 2015, după rezolvarea contestaţiilor, a fost de 83,64% în judeţuul Galaţi faţă de 79,36% înregistrat la nivel naţional.

Publicat în Comunitate