Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experţilor electorali, din cadrul căruia vor fi desemnaţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora. Spre deosebire de alegerile de până acum, Legea 208, adoptată în acest an, privind alegerea Senatului, Camerei Deputaţilor şi de organizare şi funcţionare a AEP, prevede înfiinţarea Corpului experţilor electorali, care este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi sau locţiitori ai birouluilor electorale atât din ţară cât şi din străinătate. Pentru înscrieri la concursul de ocupare a acestei funcţii, candidatul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; nu este urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal. Se pot înscrie şi persoanele care au mai îndeplinit astfel de funcţii, anii trecuţi, pentru astfel de cazuri aceştia trebuind să parcurgă o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP. Cei care nu au mai exercitat astfel de funcţii (preşedinte sau locţiitor al secţiei de votare) vor trebui să susţină un examen de admitere în Corpul experţilor electorali. În afară de aceştia, vor susţine examen şi persoanele care: au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului; persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului. Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competenţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia; planificarea operaţiunilor electorale din secţia de votare; consemnarea rezultatelor votării. Examenul poate fi scris sau în sistem online.
Publicat în Politica

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, candidaţii înscrişi la începutul anului şcolar pentru a susţine examenele de Definitivat au fost triaţi după ce au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzite de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine" şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar, după cum se arată în comunicatul citat. 

Astăzi, începând cu ora 10.00, se desfăşoară examenul scris, obligatoriu pentru cine vrea sa facă o carieră la catedră în învăţământul preuniversitar. Proba durează 4 ore, timp în care candidaţii vor avea de rezolvat subiecte de specialitate, din metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cei care nu iau examenul, după maxim trei sesiuni, nu mai pot fi angajaţi în învăţământ, cel puţin cu contract pe perioadă nedeterminată. 

Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Galaţi, peste 250 de profesori din judeţ sunt aşteptaţi la examenul scris, care se va desfăşura la centrul de examen de la Şcoala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu" din municipiu.  Anul trecut, din cei aproape 230 de profesori candidaţi câteva zeci s-au retras din examen, probabil pentru că nu au fost suficient de pregatiţi dar şi pentru a nu pierde şansa celor trei încercări.

Publicat în Eveniment