Marți, 02 Februarie 2016 00:00

GAL Tecuci Sud Est a pornit la drum

La sediul UAT Matca a avut loc vinerea trecută o masă rotundă la care au participat Liviu Butunoi - preşedintele GAL Tecuci Sud Est, Nelu Costea - primar comuna Matca, Liviu Condrache - primar comuna Drăgăneşti, Taşcă Georgică - viceprimar comuna Matca, consilieri locali, membri ai societăţii civile şi ai mediul de afaceri şi Viorel Bălan - consultant GAL. În cadrul întâlnirii a avut loc lansarea proiectului prin acţiuni de animare, consultare şi informare pentru zona acoperită de GAL Tecuci Sud Est, acţiuni care au drept scop mediatizarea proiectului şi conştientizarea necesităţii de colaborare între diverşii actori locali. Ulterior se va trece la elaborarea Strategiei integrate de Dezvoltare, care va fi depusă pentru obţinerea următoarei finanţări, aceea de implementare a Strategiei.
Primarul Nelu Costea s-a adresat mătcaşilor prezenţi la întâlnire, explicându-le ce înseamnă asocierea comunei cu alte localităţi în cadrul GAL-ului, ce implică accesarea de fonduri europene şi avantajele acestei asocieri: „Grupul de Acţiune Locală Tecuci Sud Est reprezintă o unitate între mai multe UAT-uri care nu doresc altceva decât să implementeze proiecte prin bani europeni. GAL Tecuci Sud Este este o asociaţie legal consituită, prin care localităţile pot accesa fonduri europene şi pot implementa proiecte. GAL-ul este focalizat pe comunele care fac parte din asociaţie, respectiv Matca, Drăgăneşti, Barcea, Munteni şi Negrileşti. Unii dintre partenerii noştri, la început au fost poate neîncrezători că se poate implementa un proiect şi că se pot accesa bani europeni meniţi să fie utilizaţi pentru dezvoltarea localităţilor noastre şi acum le pare rău. Dar am demonstrat că se poate şi nu rămâne decât să ne apucăm de treabă. Partea frumoasă a lucrurilor şi avantajul asocierii în GAL Tecuci Sud Est este că în perioada 2016-2020 se pot accesa bani europeni de peste 2 milioane de euro”.
Liviu Butunoi, preşedinte GAL Tecuci Sud Est, a punctat pe eficienţa asocierii localităţii, pe nevoile şi implicit pe avantajele accesării banilor europeni nerambursabili, făcând o paralelă între zona Ardealului, unde au fost accesate fonduri europene, şi zona Moldovei, unde noţiunea de „bani europeni nerambursabili” a rămas la stadiul de vorbe.
„În GAL Tecuci Sud Est parteneriatul este format din 36% sector public, 43% sector privat, ceea ce este foarte important, 21% sector civil. Iată, deci, că prin acest GAL se dă o mână de ajutor şi agenţilor economici şi persoanelor care doresc să acceseze fonduri europene şi să se dezvolte în privat”, a mai spus Liviu Butunoi.
Consultantul GAL-ului, Viorel Bălan, a explicat etapele care se vor derula pentru obţinerea finanţărilor, invintând totodată la implicarea directă a populaţiei în Stategia de Dezvoltare Locală.
Viorel Bălan, consultant, a declarat: „Ideea constiturii acestui GAL pe Axa LEADER a fost a domnului Liviu Butunoi împreună cu dl. primar Nelu Costea, s-a întâmplat acum un an şi jumătate. Pentru că au fost comune, cum este şi Matca, care nu au fost parte dintr-o astfel de asociaţie şi care nu a putut beneficia de astfel de fonduri. (...). Aveţi o idee de proiect, de afacere, veniţi la noi şi dezbatem împreună. Avem experienţa realizării de proiecte, avem experienţa implementării de proiecte, avem experienţa în acesarea fondurilor europene. Dumneavoastră, societatea civilă, agenţii economici şi administraţia locală trebuie să va implicaţi în mod activ, pentru că doar aşa, muncind împreună, ne putem dezvolta, ne putem crea o viaţă mai uşoară”.

Publicat în Fonduri UE

Timp de de 3 luni, Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului” va derula un proces de consultare şi animare, cu implicarea, în mod activ, a partenerilor din cadrul proiectului, pentru a analiza nevoile şi oportunităţile de dezvoltare şi mecanismul de implicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei în care activează. Precizăm că GAL Lunca Joasă a Siretului reprezintă un parteneriat local alcătuit din 10 unităţi administrativ teritoriale (UAT), 3 ONG-uri, 20 de SRL-uri, 5 PFA-uri, 3 întreprinderi individuale şi un SRL – D. Astfel, s-a constituit un veritabil parteneriat de acţiune locală, acesta reprezentând toţi actorii relevanţi pentru comunităţile care intră sub incidenţa GAL-ului şi, implicit, a proiectului derulat. Atât actorii publici, actorii economici, cât şi societatea civilă au posibilitatea de a se implica activ în viaţa comunităţi sporind posibilităţile comune de dezvoltare.
În cadrul procesului demarat zilele trecute vor fi realizate 14 acţiuni de animare la care vor participa minimum 340 de persoane, 11 acţiuni de informare la care vor participa minimum 220 de persoane şi 3 acţiuni de consultare la care vor participa minimum 120 de persoane. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi sprijinite 10 localităţi.
Un alt rezultat al proiectului, deosebit de relevant pentru actorii implicaţi şi pentru cei 48.339 locuitori aferenţi teritoriului GAL-ului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta se va fundamenta, în primul rând, pe informaţiile obţinute în urma activităţilor de animare şi a celorlalte surse de studiu.

Publicat în Fonduri UE

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Eremia Grigorescu 1863 Galaţi” îşi propune implementarea unui proiect cu finanţare europeană prin intermediul PNDR 2014 – 2020 în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală. Pentru îndeplinirea acestui scop, trebuie derulat un proces de consultare şi animare realizat la nivel local şi realizată o analiză a nevoilor şi oportunităţilor de dezvoltare şi a mecanismului de implicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei.
Proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galaţi” îşi propune să contribuie la atingerea indicatorilor de dezvoltare durabilă din zona rurală, dar succesul PNDR 2014-2020 nu va depinde numai de existenţa sprijinului financiar, ci va depinde, de asemenea, şi de existenţa de idei bune pentru proiecte noi care să promoveze dezvoltarea afacerilor rurale şi a comunităţilor rurale. De aceea, este absolut necesar ca GAL „Eremia Grigorescu 1863 Galaţi” să dezvolte o Strategie de Dezvoltare Locală fundamentată pe nevoile curente ale actorilor relevanţi pentru comunitate. Aşa se face că partenerii provin din sectorul public - 12 UAT-uri; din sectorul privat - 16 SRL-uri, 4 PFA-uri, 2 întreprinderi individuale, o întreprindere familială şi o societate pe acţiuni; din rândul societăţii civile - 2 asociaţii.
În ceea ce priveste populaţia, cele 12 UAT ce fac parte din parteneriatul propus au o populatie 46.343 persoane cu o densitate de 57,74 locuitori/kmp. Activităţile din cadrul proiectului se vor desfăşura în toate localităţile prinse în GAL şi fiecare în întâlnire se va constitui într-un proces de consultare şi animare realizat la nivel local, culegerea de informatii (pe baza unor chestionare), cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali şi a organizaţiilor din teritoriu. Trebuie spus, însă, că s-au selectat 3 UAT-uri reprezentative: Cuca – având în vedere dispunerea acesteia în centrul unei zone cu mai multe UAT-uri din teritoriul Grupului de Acţiune Locală; Tîrgu Bujor – la acest UAT s-a dorit ca persoanele fizice şi juridice să conştientizeze apartenenţa la GAL; Tuluceşti – a fost selectată ca UAT reprezentativ având cel mai mare număr de locuitori. Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 luni, deoarece se doreşte ca Strategie de Dezvoltare Locală să sprijine identificarea şi valorificarea resurselor teritoriale în intereseul comunităţii locale şi să contribuie la consolidarea identităţii locale precum şi la promovarea aspectelor specifice regiunii.

Publicat în Fonduri UE

Quantum Construct SRL a reuşit să-şi extindă şi să-şi modernizeze capacităţile de producţie realizând o investiţie totală de de aproape 10 milioane de lei, sumă din care peste 5 milioane de lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Totul a fost posibil datorită implementării proiectului „Extinderea şi modernizarea capacităţii de producţie structuri metalice a companiei Quantum Construct SRL”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul căruia s-a reuşit crearea a 13 locuri de muncă şi achiziţionarea a 15 utilaje performante cu ajutorul cărora cifra de afaceri a societăţii a crescut cu peste 200%. Obiectivul proiectului a constat în eficientizarea şi modernizarea fluxului productiv şi creşterea capacităţii de producţie construcţii metalice prin achiziţia de linii de producţie automatizate şi echipamente performante, cu tehnologii noi şi s-a derulat pe o perioadă de 21 de luni.

Quantum Construct SRL este parte a Quantum Group, o companie reprezentativă în domeniul construcţiilor metalice, oferind soluţii complete pentru hale industriale, hale frigorifice, construcţii agro-zootehnice, structurilor metalice pentru orice industrie, precum şi orice construcţie conexă acestora şi instalaţii aferente prin antrepriza generală prestată. 

Societatea dispune de o bază de producţie care se întinde pe 80.000 mp, din care peste 30.000 mp alocaţi doar activităţii de producţie structură metalică. Cu utilaje de ultimă generaţie, agregate în flux optimizat şi echilibrat, dispune de o capacitate de producţie de 750 t/lună datorită finalizării acestui proiect.

Publicat în Fonduri UE

Mediatizată în noiembrie 2014 de însuşi ministrul de la acea vreme a Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, finanţarea proiectului „Platformă multimodală de containere în portul Galaţi” nu a fost aprobată de Comisia Europeană, a anunţat, vineri, directorul APDM Galaţi, Marius Luigi Ciubrei. Potrivit acestuia, deşi proiectul a fost apreciat ca unul bine întocmit şi necesar pentru zona noastră, el nu a obţinut finanţare pe prima sesiune de finanţare, deoarece „politica Comisiei Europene şi a Ministerului Transporturilor” a considerat prioritare alte proiecte. Potrivit reprezentantului APDM Galaţi, finanţarea platformei multimodale de containere în portul Galaţi a fost pierdută în favoarea unui mare proiect de infrastructură feroviară - închiderea coridorului IV Paneuropean pe ramura feroviară (modernizarea legăturii feroviare între Braşov şi Sighişoara, secţiunea Braşov-Apata şi Cata-Sighişoara, proiect care a primit o finanţare de circa 800 de milioane de euro - majoritatea sumei totale alocate pe prima sesiune de finanţare), precum şi altor proiecte mai mici - modernizarea portului Giurgiu şi finanţarea actualizării studiului de prefezabilitate al unor lucrări de întreţinere a canalului navigabil comun româno-bulgăresc (proiect al AFDJ). „În total, pentru prima sesiune de finanţare s-au alocat circa 860 de milioane de euro, dar nu disperăm, sperăm să obţinem finanţare la următoarea sesiune de finanţare care va avea un buget total de circa 480 de milioane de euro şi care se va deschide în noiembrie 2015. În total, nu cred că vor mai mai mult de trei sesiuni de finanţare pe acest program european, respectiv Connecting Europe Facility”, a mai precizat directorul APDM, Marius Luigi Ciubrei.

 

Un proiect care ar crea 8.000 de locuri de muncă

 

Reamintim că în luna noiembrie a anului trecut, la Galaţi, în prezenţa ministrului  Eugen Teodorovici, s-a mediatizat intenţia de obţinere a finanţării europene a unui proiect unic la nivel naţional - construcţia unui teminal de containere (platformă multimodală) la Galaţi, proiect în valoare totală de circa 120 de milioane de euro. Din valoarea totală a bugetului acestui proiect, 85% ar trebui să reprezinte fonduri europene nerambursabile, restul de 15% reprezentând contribuţie locală, repartizată astfel: 60% - contribuţia partenerilor privaţi - Port Bazinul Nou şi 40% - contribuţia statului român, prin Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi.

Realizarea unei astfel de investiţii la Galaţi ar avea ca efect crearea a peste 8.000 de locuri de muncă la Galaţi, declara, în noiembrie 2014, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici care, tot atunci, spunea că obţinerea finanţării proiectului de realizare a platformei multimodale este „aproape o certitudine”. Proiectul are termen de execuţie 36 de luni şi poate fi realizat printr-un parteneriat între portul românesc Galaţi (APDM – aplicant de stat şi societăţile private Port Bazinul Nou, Metaltrade) şi cel german Duisburg, terminalul de la Galaţi urmând să asigure transportul mărfurilor pe ruta Rhin-Dunăre-Asia. Duisburg este cel mai mare port interior din lume, tranzitând anual 4 milioane de containere cu marfă pe rute lungi. Potrivit directorului SC Port Bazinul Nou, Corneliu Găvăneanu, la maturitatea investiţiei de la Galaţi, prin platforma multimodală ar putea fi tranzitate circa 300.000 de containere, echivalentul a 5-6 milioane de tone de marfă pe an, în condiţiile în care traficul maxim realizat prin Port Bazinul Nou a fost de un milion de tone, în perioada în care combinatul siderurgic ArcelorMittal Galaţi era la capacitate maximă de producţie.

Publicat în Știrea zilei