Consiliul Judeţean Galaţi va depune pe fonduri europene, în această lună, un proiect de dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate de la Spitalul „Anton Cincu” din Tecuci, în valoare de 6.780.647 de lei.
„Aducem aparatură medicală care nu exista până acum, înlocuim vechile echipamente şi creăm condiţii moderne de diagnostic şi tratament. Asta facem de câţiva ani pentru toate spitalele aflate în coordonare şi nu ne vom opri aici. În perioada următoare, vom depune noi proiecte cu bani europeni pentru achiziţionarea de aparatură medicală. Un proiect extrem de important şi de necesar este cel de dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului «Anton Cincu» din Tecuci, unitate medicală preluată de către Consiliul Judeţean la începutul acestui an. Vorbim de sute de echipamente medicale, piese de mobilier şi dispozitive IT, inclusiv mai multe ecografe, un tomograf în coerenţă optică, un mamograf digital şi un aparat de radiologie. Din păcate, în ultimele decenii, la această unitate medicală nu s-au făcut investiţii majore, astfel că multe dintre aceste echipamente vor fi aduse pentru prima oară la Tecuci. Mai mult, pentru că infrastructura spitalului este veche, am lansat deja procedura de proiectare pentru a construi o clădire nouă”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.
Acest proiect va fi depus spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. De asemenea, sunt în pregătire proiecte similare şi pentru Ambulatoriile de Specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” şi Spitalul Orăşenesc „Târgu Bujor”.

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) pentru reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ, a sălii de sport şi a căminului Liceului cu Program Sportiv, în cadrul unui proiect cu finanţare europeană.
Astfel, în urma licitaţiei publice, oferta declarată câştigătoare a fost cea depusă de Asocierea Moviland Met SRL - Torsen SRL - Submit SRL - Proconstrind SRL - Consumcoop. Valoarea contractului este de 9.601.029,57 lei fără TVA, iar durata este de 13 luni, din care 4 luni sunt prevăzute pentru proiectare, iar 9 luni pentru execuţia lucrărilor.
Proiectul presupune în principal lucrări de izolare termică a clădirilor, reparaţii la faţade, reabilitarea capitală a instalaţiilor electrice şi termice, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, montarea unor panouri fotovoltaice şi/sau termice, realizarea unui acoperiş de tip şarpantă la sala de sport şi la cămin, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea performanţei energetice a construcţiilor aferente Liceului cu Program Sportiv şi reducerea nivelului consumului anual specific de energie.
Valoarea totală a proiectului este de 15.816.992,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 11.749.040,12 lei.
Proiectul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, cod SMIS 137461, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de finanţare europeană pentru Liceul cu Program Sportiv, în valoare de peste 15 milioane de lei, ce vizează reabilitarea clădirii unităţii de învăţământ, a sălii de sport şi a căminului.
Proiectul presupune în principal lucrări izolare termică a clădirilor, reparaţii la faţade, reabilitarea capitală a instalaţiilor electrice şi termice, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, montarea unor panouri fotovoltaice şi/sau termice, realizarea unui acoperiş de tip şarpantă la sala de sport şi la cămin, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea performanţei energetice a construcţiilor aferente Liceului cu Program Sportiv şi reducerea nivelului consumului anual specific de energie.
Valoarea totală a proiectului este de 15.816.992,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 11.749.040,12 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.
Proiectul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, cod SMIS 137461, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a semnat 17 contracte de finanţare în valoare totală de peste 144,65 milioane lei, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Două dintre cele 17 contracte au ca beneficiari spitale gălăţene. Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, pentru care s-au alocat 13,1 milioane lei, şi de Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi, pentru care s-au alocat 2,4 milioane lei.

„Finanţarea are drept destinaţie modernizarea infrastructurii, pentru a creşte siguranţa pacienţilor din spitalele publice care utilizează fluide medicale. Finanţările alocate au drept scop reabilitarea unităţilor spitaliceşti prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, precum şi reabilitarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi a infrastructurii de fluide medicale. Alocarea iniţială a apelului de proiecte a fost de 50 milioane euro, dar conducerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a suplimentat bugetul în două etape, până la 173 milioane euro, pentru a asigura finanţarea integrală a proiectelor depuse”, a declarat Andreea AnaMaria Naggar, Secretar de Stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Celelalte 15 contracte asigură finanţări pentru: Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. A. Trestioreanu”, Spitalul Orăşenesc Corabia, Spitalul Orăşenesc Pucioasa, Spitalul Orăşenesc Horezu, Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi, Spitalul Municipal Câmpulung/ Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti, Spitalul Municipal Mediaş, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, Institutului Regional de Gastroenterologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani, Spitalul Municipal Orşova, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iaşului.

Publicat în Știrea zilei

S-au încheiat lucrările de modernizare la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (nr. 11), din cartierul Ţiglina III, în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare de 11,5 milioane de lei, informează Primăria municipiului Galaţi. „Investiţiile în educaţie sunt o prioritate pentru noi. La Şcoala nr. 11 «Mihail Sadoveanu» am prevăzut modernizarea şi reabilitarea clădirilor în care învaţă copiii, dar şi reabilitarea sălii şi a terenului de sport. Elevii şi profesorii s-au întors acum într-un spaţiu complet schimbat, modern şi sigur. În plus, avem acum proiecte de modernizare, în diferite stadii, în valoare de peste 50 de milioane de euro pentru alte 50 de unităţi de învăţământ”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.
La Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, s-au modernizat şi reabilitat corpurile A şi B unde se desfăşoară cursurile, precum şi sala de sport şi terenul de sport. Lucrările au vizat: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; refacerea trotuarelor; refacerea şarpantei din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică; reabilitarea termică a sistemului de încălzire şi de furnizare a apei calde de consum prin instalarea de panouri fotovoltaice; instalare sisteme de climatizare; modernizarea instalaţiei de iluminat; montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie pentru încălzire, apă rece şi apă caldă de consum; montare parchet din sălile de clasă şi sala de sport; reabilitare casa scării, holuri şi grupuri sanitare; înlocuire uşi interioare; instalaţie semnalizare incendiu, complet echipată; realizare gospodărie de apă şi montare hidranţi exteriori; reabilitare teren de sport; refacerea împrejmuirii şcolii; refacere iluminat exterior; refacere spaţii verzi şi montare sistem de irigare automată; refacere alee pietonală dalată şi amenajare rigole preluare ape pluviale; refacere covor asfaltic alei de acces şi parcare; instalare sistem antiefracţie şi sistem supraveghere video.
Valoarea totală a proiectului este 11.538.601,01 lei, din care finanţare europeană nerambursabilă în sumă de 11.211.436,40 lei. Proiectul Modernizare şi reabilitare Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi, Cod SMIS 120287, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 - Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1 - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi. VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Eveniment

61 de universităţi din România vor primi fonduri europene pentru modernizare şi digitalizare, prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar printre acestea se numără şi cele două universităţi din Galaţi: Universitatea "Dunărea de Jos" şi Universitatea "Danubius".
Lista universităţilor selectate pentru finanţare a fost aprobată de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, şi o puteţi consulta în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu program prelungit nr. 9, situată în cartierul Ţiglina 2, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.
Valoare contractului este de 1.563.270,00 lei fără TVA, ofertantul câştigător în urma licitaţiei publice fiind Asocierea Silgamat SRL - Galbusiness SRL - Arhideskvision SRL. Durata contractului este de 6 luni (2 luni proiectare şi 4 luni execuţie).
Principalele lucrări de intervenţie vor fi izolarea termică a faţadei, înlocuirea tâmplăriei exterioare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalaţiei de iluminat, refacerea tencuielilor degradate, refacerea finisajelor, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, reparaţii la trotuare etc.
"Continuăm investiţiile în educaţie, astfel încât copiii să se bucure de spaţii moderne şi primitoare. Am semnat contractul de lucrări pentru modernizarea Grădiniţei nr. 9 din cartierul Ţiglina 2, după ce am atras fonduri europene în acest scop. Principalele lucrări presupun izolarea termică, înlocuirea tâmplăriei exterioare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalaţiei de iluminat, refacerea tencuielilor, refacerea finisajelor, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, reparaţii la trotuare etc. Valoarea contractului este de 1,5 milioane de lei fără TVA", spune primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.
Lucrările vor conduce la creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi scăderea costurilor de energie termică. Grădiniţa a fost construită între anii 1969-1970, iar intervenţii se vor realiza la corpurile A şi B.
Proiectul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galaţi” este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, anunţă pe facebook că, în cartierul Micro 39, au început lucrările de modernizare la locul de joacă din apropierea Bl. B3-B4 (zona Supeco) şi urmează cele de la Bl. G-A9 şi Bl. W2-W3.

"Copiii trebuie să se bucure de locuri de joacă moderne şi sigure, iar în zona cartierului Micro 39 vom amenaja trei asemenea spaţii. Am început deja lucrările la locul de joacă din apropierea Bl. B3-B4 (zona Supeco) şi urmează cele de la Bl. G-A9 şi Bl. W2-W3. Proiectul prevede dotarea cu noi echipamente de joacă şi fitness, montarea de covor antitraumă, amenajarea spaţiilor verzi şi a aleilor, montarea de stâlpi de iluminat şi de mobilier urban", se arată în postarea edilului.

Pentru modernizarea acestor locuri de joacă, municipalitatea a obţinut finanţare europeană, iar valoarea proiectului este de 2,4 milioane de lei.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de finanţare europeană pentru creşterea performanţei energetice a blocului S2, situat în cartierul Micro 17. Principalele lucrări de intervenţie presupun izolarea termică, termohidroizolarea terasei, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planşeului peste subsol, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de lămpi de iluminat tip LED.
Valoarea totală a proiectului este de 1.525.187,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 906.668,61 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.
Blocul S2 este situat pe str. Gorunului nr. 4, a fost dat în folosinţă în anul 1979, având regimul de înălţime St+P+8E şi o suprafaţă construită desfăşurată de 3431,80 mp.
"Continuăm să atragem fonduri europene pentru modernizarea blocurilor din oraş, unde asociaţiile au intrat în parteneriat cu Primăria. Dat în folosinţă în urmă cu peste 40 de ani, blocul S2 va beneficia de lucrări ce presupun izolarea termică, hidroizolarea terasei, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planşeului peste subsol, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de lămpi de iluminat tip LED. Valoarea proiectului cu fonduri europene este de 1,5 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 906.000 de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni", a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, informează Primăria municipiului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi informează că fost semnat contractul de finanţare europeană pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galaţi”. Principalele categorii de lucrări de intervenţie sunt: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu (pompe de căldură de tip aer-apă); modernizarea instalaţiei de iluminat aferente clădirii; instalarea sistemelor de climatizare; lucrări de management energetic; lucrări conexe.

Valoarea totală a proiectului este de 3.825.593,46 lei cu TVA, din care fondurile nerambursabile reprezintă 2.235.417,91 lei cu TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, termenul de finalizare fiind 30.06.2023.

Obiectivul de investiţii este situat în municipiul Galaţi, strada Basarabiei, nr. 25, clădirea fiind construită în anul 1960. Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt cei 501 elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial, 35 de cadre didactice şi 7 cadre didactice auxiliare şi nedidactice.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul Galaţi, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi implicit scăderea costurilor cu energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.

Proiectul este finanţat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 8