Timp de de 3 luni, Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului” va derula un proces de consultare şi animare, cu implicarea, în mod activ, a partenerilor din cadrul proiectului, pentru a analiza nevoile şi oportunităţile de dezvoltare şi mecanismul de implicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei în care activează. Precizăm că GAL Lunca Joasă a Siretului reprezintă un parteneriat local alcătuit din 10 unităţi administrativ teritoriale (UAT), 3 ONG-uri, 20 de SRL-uri, 5 PFA-uri, 3 întreprinderi individuale şi un SRL – D. Astfel, s-a constituit un veritabil parteneriat de acţiune locală, acesta reprezentând toţi actorii relevanţi pentru comunităţile care intră sub incidenţa GAL-ului şi, implicit, a proiectului derulat. Atât actorii publici, actorii economici, cât şi societatea civilă au posibilitatea de a se implica activ în viaţa comunităţi sporind posibilităţile comune de dezvoltare.
În cadrul procesului demarat zilele trecute vor fi realizate 14 acţiuni de animare la care vor participa minimum 340 de persoane, 11 acţiuni de informare la care vor participa minimum 220 de persoane şi 3 acţiuni de consultare la care vor participa minimum 120 de persoane. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi sprijinite 10 localităţi.
Un alt rezultat al proiectului, deosebit de relevant pentru actorii implicaţi şi pentru cei 48.339 locuitori aferenţi teritoriului GAL-ului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta se va fundamenta, în primul rând, pe informaţiile obţinute în urma activităţilor de animare şi a celorlalte surse de studiu.

Publicat în Fonduri UE

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc o întâlnire de informare cu privire la stadiul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului”. Trebuie spus că GAL „Lunca Joasă a Siretului” este compusă din nouă localităţi, dintre care opt din judeţul Galaţi (Braniştea, Fundeni, Lieşti, Tudor Vladimirescu, Şendreni, Schela, Slobozia Conachi şi Smârdan) şi o localitate din judeţul Brăila (Siliştea) iar membri fondari au fost şapte comune, trei ONG-uri şi 15 entităţi private, adică PFA-uri şi societăţi comerciale. 

Trebuie spus că, imediat după ce a semnat, în 21 ianuarie 2013, un contract de finanţare, Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului” a luat startul în activitatea de implementare a proiectului finanţat prin Axa 4 Leader - PNDR. La GAL au fost lansate patru sesiuni de depunere a proiectelor în anul 2013 şi trei sesiuni anul acesta, sesiuni în cadrul cărora s-au depus 43 de proiecte, din care 32 au semnat contracte de finanţare cu AFIR Constanţa. Preşedintele GAL „Lunca Joasă a Siretului”, Dorin Butunoiu, a declarat că se lucrează deja la alte proiecte, pentru a se accesa fondurile pentru perioada 2014- 2020. 

Publicat în Economie