Primăria municipiului Galaţi a publicat un pachet complet de informaţii necesare asocaţiilor de locatari care doresc să obţină fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor. Aşadar, pentru includerea unei clădiri rezidenţiale în programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice: Ghid Specific apel clădiri rezidenţiale renovare energetică, ghid specific apel clădiri rezidenţiale renovare integrată (cu menţiunea că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică şi pot suferi modificări) este necesar parcurgerea următorilor paşi:
1. Solicitarea din partea asociaţiei de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR; (Model solicitare);
2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţarii prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.

IMPORTANT
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
- aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente).
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenţii în interiorul apartamentelor).
- numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
- în cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporţia prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenţi fiecărei asociaţii de proprietari.
- în cazul în care în cadrul unei asociaţii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri şi doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorităţii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociaţiei de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociaţiei de proprietari respective.
- dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
- în situaţia în care există la parter spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spaţii, acestea vor fi tratate ca şi spaţiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

3. Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta  un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică:
- Deasemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie; (Model tabel);
- În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

După depunerea documentelor necesare de către asociaţia de proprietari, UAT Municipiului Galaţi va demara întocmirea documentele necesare, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PNRR:
- Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică - (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociaţiei de proprietari;
- De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Aceste documente vor fi însuşite de către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari:
- Depunerea Cererii de finanţare şi a anexelor necesare în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (MDLPA);
- Asociaţia de proprietari îşi va da acordul pentru implementarea activitaţilor incluse în cadrul documentaţiilor tehnice la momentul întocmirii acestora.

INFORMAŢII SPECIFICE:
- Cererile de finanţare depuse vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
- Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Bugetele alocate acestor apele de proiecte:

Operaţiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru acest apel de proiecte este de: 172.900.000 milioane euro (123.500.000 milioane euro pentru Lucrări de consolidare seismică şi 49.400.000 milioane euro pentru Lucrări de renovare energetică moderată).
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de aproximativ: 4.117.000 milioane euro.
 
Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru aceste apeluri de proiecte este de: 744.705.000 milioane euro.
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de:
- pentru componenta de Renovare energetică moderată (presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) - 17.599.158 milioane euro la care se adaugă suma de 350.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
-  pentru componenta de Renovare energetică aprofundată (presupune economii de energie primară peste 60%) - 1.955.462 milioane euro la care se adaugă suma de 38.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Documentele elaborate de către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54.

Publicat în Știrea zilei

În lumina evenimentelor care se desfăşoară la mică distanţă de hotarele României şi a menţionării arsenalului nuclear, nu mai putem avea certitudinea că situaţia nu va escalada. Şi, deşi sperăm că nu se va ajunge aici, CasaDex.ro vine cu o serie de recomandări de pregătire a casei pentru eventualitatea unui atac nuclear ce poate fi declanşat de către Rusia.
Nu cred că există vreun român din generaţiile actuale care să-şi fi imaginat că poate deveni contemporan cu un război în imediată apropiere, război ce poate pune în pericol vieţile noastre şi ale celor apropiaţi. Cu atât mai puţîn ne-am imaginat că ne vom face griji din cauza ameninţării unui posibil atac nuclear şi că ne vom întreba cum anume ne putem pregăţi pentru o situaţie că această. Cum să ne pregătim casele, ce măsuri putem lua din timp şi ce reguli trebuie să respectăm în cazul unui astfel de atac?

Ermetizarea eficientă a locuinţei împotriva radiaţiilor

Sper că toate aceste informaţii să se dovedească a fi inutile şi războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând şi cu cât mai puţine pierderi. Cum însă pază bună trece primejdia rea, iar o explozie nucleară este periculoasă şi pentru cei aflaţi la multe sute de km distanţă de locul deflagratiei, căci norul radioactiv poate călători zile în şir, pe distanţe uriaşe, e bine să fim pregăţiţi şi pentru scenariul unui atac nuclear. Iată, aşadar, cum ne putem pregăţi casele pentru o situaţie de acest tip.
Să ne asigurăm că locuinţa poate fi închisă cât mai ermetic posibil, pentru a nu permite radiaţiilor emise în urmă unui atac nuclear să pătrundă în interior. Dacă ferestrele casei sau apartamentului nu sunt din termopan şi nu se închid etanş pot fi acoperite cu o folie de plastic fixată cu stinghii din lemn de jur împrejurul ferestrelor. Ideal este că folia să se monteze în exterior, însă acest lucru nu poate fi realizat în cazul apartamentelor situate la etajele superioare, unde folia se va aplică în interior. Şi sigilarea cu bandă adezivă a spaţiilor prin care aerul pătrunde din exterior în interior poate fi o soluţie rapidă de etanşare.
Pentru a preveni pătrunderea aerului contaminat în interiorul locuinţei este important că pe perioada în care nivelul radiaţiilor se va menţine ridicat să nu folosim aparatele de aer condiţionat şi să sigilăm cât mai etanş toate gurile prin care aerul poate pătrunde în casă. Cei care locuiesc la casă şi au seminee sau sobe, trebuie să sigileze neapărat gurile acestora. Nu trebuie omise hotele de bucătărie şi gurile de ventilaţie din zona centralelor termice de apartament.

Ascunzătoarea ideală în caz de război şi atac nuclear

Adăposturile antiatomice sau bunkerele antiaeriene au fost construite special pentru a proteja cetăţenii în caz de război. Din păcate însă numărul acestora este insuficient pentru toţi românii şi, în plus, nu toată lumea are adăposturi antiaeriene în imediată apropiere, deşi ar trebui că fiecare clădire să aibă un astfel de spaţiu în care locatarii să se pună la adăpost. Cei care locuiesc la casă pe pământ şi au beciuri bine construite şi bine dotate, se pot adăposti acolo pe durata unui atac nuclear, cu condiţia să le etanseze cât mai ermetic. În varianta ideală, beciul ar trebui să aibă intrarea direct din casă, în acest fel pe toată perioada izolării forţate cei adăpostiţi vor putea avea acces şi la baie, fără să fie nevoiţi să ia contact cu exteriorul şi, în plus, vor putea beneficia de volumul de aer din interiorul casei.
Dacă însă nu ai un beci la casă sau locuieşţi la bloc, trebuie să te concentrezi pe ermetizarea şi etansarea locuinţei, cum am explicat anterior. Amenajează-ţi un spaţiu sigur în care să-ti petreci următoarele câteva zile în interiorul casei, ideal în centrul acesteia, la distanţă de pereţii exteriori. Poţi amenaja un spaţiu protejat sub o masă mare pe care să o acoperi cu paturi şi cuverturi. Apoi, este suficient să te asiguri că nu vei părăşi locuinţa cât timp particulele radioactive sunt încă prezente în aer.
Casele mobile, maşinile şi spaţiile exterioare (terase, balcoane, foişoare etc.) nu sunt sigure şi nu asigura protecţie în timpul unui atac nuclear.

Lista de lucruri necesare pe durata unui atac nuclear

Pentru a ne asigura supravieţuirea în cazul unui atac nuclear este important să ne pregătim din timp o lista de lucruri şi produse pe care trebuie să le avem în casă. Iată cu ce anume e bine să te aprovizionezi din timp:
- Apă potabilă pentru cel puţîn 2 săptămâni. Ideal este că fiecare membru al familiei să aibă asiguraţi un necesar de 2 litri de apă potabilă pe zi. Pe lângă apă potabilă, e bine să se ia în considerare şi o rezervă de apă menajeră.
- Alimente neperisabile ce pot fi consumate fără o preparare termică anterioară: conserve de legume, conserve de peste şi carne, biscuiţi, pesmeţi, fursecuri, fructe deshidratate, lapte UHT, nuci, alune, ciocolată, zacuscă şi diverse conserve preparate în casă etc.
- Alimente neperisabile care necesită preparare termică: orez, fasole, cartofi, mălai, paşte etc. Acestea vor putea fi utilizate şi în diverse preparate gătite doar dacă situaţia nu va impune debranşarea locuinţei de la reţeaua de gaze sau curent electric.
- Deschizător de conserve.
- Un aparat de radio care poate furniza ştiri despre ce se întâmplă în afară casei. În caz de război, radiourile rămân singurele surse de informare. Ideal este să alegi un aparat ce poate fi alimentat şi cu baterii, în cazul în care se va sista furnizarea curentului electric.
- Lanterne cu baterii de rezervă.
- Lumânări.
- Articole şi produse de igienă, în funcţie de necesităţi: săpun, hârtie igienică, şerveţele umede şi uscate, absorbante, scutece pentru copii etc.
- Telefoane şi încărcătoare.
- Medicamente de prima necesitate.

Proceduri în caz de contaminare

Dacă e să mergem cu imaginaţia şi precauţia mai departe, e bine să cunoaştem şi ce avem de făcut în cazul în care ne-am expus radiaţiilor.
Primul lucru pe care trebuie să-l facă oricine a intrat în contact cu particule radioactive este să dea jos toate hainele purtate şi să se spele cu apă şi săpun. Important de ştiut: soluţiile dezinfectante nu sunt eficiente şi nici şerveţelele dezinfectante. Dacă nu există posibilitatea spălării cu apă şi cu săpun, pielea expusă la particulele radioactive trebuie decontaminată cu o cârpă udă, prin ştergere. De asemenea, se va evita contactul mâinilor nedecontaminate cu ochii, gură şi nasul.
Urmăreşte canalele de informare disponibile pentru a rămâne permanent conectat la situaţia din exterior şi pentru a fi la curent cu instrucţiunile autorităţilor.

Publicat în Comunitate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance S.A.) şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.
 
Ce măsuri de protecţie există pentru consumatori în această situaţie?

Pentru a proteja consumatorii de produse şi servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), care are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziţia FGA este plata către creditorii  de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanţă de asigurare).

Cine este un creditor de asigurare în raport cu City Insurance?

- persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;
- un beneficiar al asigurării – o terţă persoană căreia City Insurance S.A. ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condiţiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;
- persoana păgubită – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance S.A.. Se include în această categorie şi asigurătorul îndreptăţit în baza legii să recupereze de la City Insurance S.A. sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance S.A.

Ce este o creanţă de asigurare?

Creanţele de asigurări, indiferent de momentul naşterii acestora în raport cu deschiderea procedurii de faliment, sunt cele care rezultă dintr-un contract de asigurare.
Creanţele de asigurări ale creditorilor de asigurări se referă la:
- despăgubirile/indemnizaţiile datorate în temeiul unui contract de asigurare;
- cota parte din prima de asigurare datorată de asigurător pentru perioada în care riscul nu mai este acoperit, ca urmare a încetării contractului de asigurare înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrise în poliţă (restituirea unei cote părţi a primelor de asigurare achitate);
- sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă.
Creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanţelor judecătoreşti pentru obţinerea din disponibilităţile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată.
În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluţionare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulţumiţi de această decizie (în sensul respingerii parţiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiţie.
De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance S.A. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum şi creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance S.A. în intervalul de timp dintre decizia ASF şi 90 de zile de la data pronunţării de către instanţa judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societăţii, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru  deschiderea dosarului de daună respectiv.

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor? Când mă adresez FGA?

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a situaţiei de insolvenţă a City Insurance S.A., dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.
Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.
Pentru daunele avizate de City Insurance S.A. înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021 şi pentru care City Insurance S.A. nu a deschis dosarul de daună, FGA procedează la deschiderea acestui dosar, la solicitarea scrisă a petentului.
Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizaţiilor (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.
Pentru ca orice creditor de asigurare să urmărească termenele aferente procedurii, ASF va face public data hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele competente în cauza având ca obiect cererea ASF privind deschiderea procedurii de faliment, în cazul societăţii City Insurance S.A.

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare?

Contractele de asigurare încheiate cu societatea City Insurance S.A. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situaţii:
- data expirării menţionată de contract;
- data denunţării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societăţii sau lichidatorului judiciar;
- la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/poliţele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept în termen de 90 de zile.
Decizia de denunţare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Cui mă adresez în caz de daună?

Conform prevederilor legale aplicabile, FGA va proceda la deschiderea dosarelor de daună, va întreprinde cele necesare pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună, precum şi pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic.
FGA vă va pune la dispoziţie cererea-tip de deschidere a dosarului de daună pe care urmează să o completaţi şi, de asemenea, vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoţească această cerere. Informaţiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA.
Cererea de deschidere a dosarului de daună (model) se regăseşte în normele ASF şi pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.

Ce am de făcut pentru a recupera creanţa de asigurare?

Pentru a recupera o creanţă (despăgubire, indemnizaţie etc.) de la FGA, veţi depune la FGA:
- pentru despăgubire/indemnizaţie: o cerere motivată de plată însoţită de documente justificative.
- pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporţional cu timpul rămas până la expirarea asigurării: o cerere de plată (cerere-tip) însoţită de documente justificative.

Cine poate completa cererea de deschidere a dosarului de daună?

Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva societăţii City Insurance S.A. ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-un contract de asigurare valabil poate solicita deschiderea dosarului de daună.
Această solicitare se face prin completarea „Cererii de deschidere a dosarului de daună”, împreună cu „Declaraţia privind evenimentul” şi transmiterea acestor acte către FGA. Aceste documente le puteţi găsi pe pagina de internet a FGA.
După transmiterea cererii, veţi fi contactat de FGA în vederea deschiderii dosarului de daună şi a constatării pagubelor. FGA va comunica părţii prejudiciate documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire (poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.).
Constatarea daunelor se face de FGA, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părţile interesate.
Constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare.
Pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile şi a condiţiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare.
Anexele necesare pentru completare sunt disponibile pe pagina de internet a FGA (www.fgaromania.ro).
 
Care este suma cu care pot fi despăgubit?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plăţii în sumă de maxim 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare (indiferent câte creanţe de asigurare are un creditor de asigurare).

Când primesc banii?

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor de insolvenţă a City Insurance S.A., FGA poate începe efectuarea de plăţi din disponibilităţile sale, pentru sumele cuvenite creditorilor de asigurări ai societăţii City Insurance S.A. Plăţile se efectuează după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată, aşa cum este prevăzută de legislaţia în vigoare.

Publicat în Economie