Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat, în primele 10 luni din acest an, venituri în sumă de 165,33 miliarde de lei, cu 7,3%, respectiv 11,24 miliarde de lei, peste cele înregistrate în perioada similară a anului 2014, se arată într-un comunicat al ANAF.

ANAF precizează că rezultatul se datorează combaterii evaziunii fiscale şi îmbunătăţirii colectării, având în vedere că a fost obţinut în contextul adoptării unor măsuri de relaxare fiscală (scăderea CAS cu 5pp, neimpozitarea profitului reinvestit, diminuarea taxei "pe stâlp" de la 1,5% la 1%, creşterea vărsămintelor la pilonul II de pensii, scăderea TVA la alimente de la 24% la 9%).

„Raportat la programul de încasări rectificat, gradul de realizare este de 101,2%, conform legilor bugetare anuale rectificate. Comparativ cu planul iniţial de încasări de la începutul anului, gradul de realizare este de 104,7%. La rectificare, programul a fost majorat cu suma colectată în plus pe primele 7 luni”, se menţionează în comunicat.

În plus, veniturile au fost diminuate de inflaţia negativă din acest an, în comparaţie cu cele din 2014 când inflaţia a fost pozitivă, subliniază ANAF.

„Totodată, menţionăm faptul că, din cele 11,24 miliarde lei colectaţi în plus faţă de anul trecut, veniturile suplimentare colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde lei ceea ce reprezintă o creştere cu 11,8%, cu mult peste creşterea economică din primele 10 luni. Diferenţa rezultată după eliminarea impactului creşterii economice este rezultatul direct al combaterii evaziunii fiscale”, se mai arată în comunicat.

În structură, la bugetul de stat s-au încasat 116,83 miliarde de lei, cu 11,33% peste cele din aceeaşi perioadă din 2014, pe fondul creşterii generale a volumului obligaţiilor fiscale declarate (cu 4,3% mai mare decât în perioada similară din 2014). La impozitul pe profit s-au încasat 13,055 miliarde de lei, cu 11,22% mai mult decât în 2014, iar la impozitul pe venit s-au încasat 21,63 miliarde de lei, cu 13,19% peste perioada similară din 2014. În acelaşi timp, încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 47,9 miliarde de lei, cu 11,8% mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014. În domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 8%, ajungând la 21,45 miliarde de lei. De asemenea, încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 12,93% faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2014, respectiv 12,13 miliarde de lei.

La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,03% (17,38 miliarde de lei cumulat la zece luni 2015). Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ) în sumă de 1,42 miliarde de lei. În acelaşi timp, la bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o scădere cu 8,59%, la 29,7 miliarde de lei cumulat, iar la şomaj se constată o creştere cu 10,98%, la 1,39 miliarde de lei.

În octombrie, totalul veniturilor realizate de ANAF a însumat 18,75 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 104,33% a programului rectificat, şi o depăşire cu 3,6% a celor realizate în octombrie 2014. 

Publicat în Economie

Încasările bugetare realizate la nivelul D.G.R.F.P. Galaţi în luna august 2015, faţă de programul repartizat de A.N.A.F., au fost realizate într-un procent de 103,16%, depăşindu-se astfel planul cu 31,86 mil. lei, din care 22,60 mil. lei pentru activitatea fiscală şi 9,26 mil. lei pentru activitatea vamală.

În primele opt luni ale anului, având în vedere programul de încasări alocat, în sumă de 8428,64 mil. lei, din care pentru activitatea fiscală 5606,96 mil. lei şi 2821,68 mil. lei pentru activitatea vamală, acesta a fost realizat în procent de 101,12%, încasările fiind de 8522,65 mil. lei, din care 5687,28 mil. lei pentru activitatea fiscală şi 2835,36 mil. lei pentru activitatea vamală.  

Avându-se în vedere încasările realizate în aceeaşi perioadă a anului 2014, în anul curent se evidenţiază o creştere de aproximativ 20% a încasărilor structurilor subordonate D.G.R.F.P. Galaţi. 

Publicat în Economie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat, în primele opt luni din 2015, cu 10,36 miliarde de lei mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv cu 8,6%, informează instituţia, potrivit Agerpres. 

Rezultatele au fost înregistrate în ciuda efectului de contracţie a veniturilor din cauza unor măsuri fiscale cu impact negativ în volumul colectării: scăderea CAS cu 5 puncte procentuale, neimpozitarea profitului reinvestit, diminuarea taxei „pe stâlp”, creşterea vărsămintelor la Pilonul II de pensii şi, mai ales, scăderea cotei de TVA la alimente de la 24% la 9%, precizează ANAF, într-un comunicat.

„Cu toate că, începând cu luna iulie a.c., încasarea veniturilor bugetare a fost influenţată de reducerea la alimente a cotei de TVA de la 24% la 9%, veniturile colectate suplimentar au fost rezultatul unor acţiuni, precum: monitorizare şi control la nivelul activităţilor de administrare şi inspecţie fiscală, vamală şi antifraudă fiscală, acţiuni orientate către domeniile economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare, punerea în aplicare a noilor reglementări legale în materie de TVA şi amnistie fiscală acordată persoanelor fizice pentru anumite categorii de obligaţii fiscale restante”, explică ANAF.

De asemenea, având în vedere creşterea cu 5,85% a volumului sumelor declarate la TVA cumulate pe şapte luni din 2015 faţă de perioada similară din 2014, ANAF consideră că aceasta se datorează în cea mai mare măsură efectului conjugat al măsurilor precum: acţionarea asupra operatorilor economici ce activează în domeniile economice cu potenţial de risc fiscal major, prin destructurarea lanţurilor evazioniste şi eliminarea din sistem a firmelor de tip „fantomă”, creşterea gradului de conformare voluntară la declarare prin conştientizarea agenţilor economici privind riscul neutilizării caselor de marcat, respectiv neemiterii bonurilor fiscale, prin suspendarea operativă a activităţii din locaţia respectivă, precum şi prin stimularea consumatorilor de a solicita bonuri fiscale (Loteria fiscală), implementarea noilor reglementări privind modul de înregistrate în scopuri de TVA pe baza analizei de risc.

Potrivit ANAF, totalul veniturilor bugetare realizate de instituţie cumulat pe opt luni 2015 a însumat 130,867 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,79% a programului de încasări conform legilor bugetare anuale rectificate prin corelare cu încasările efective din operaţiuni tip „swap” şi taxa clawback (129,837 miliarde de lei), în condiţiile în care rectificarea pozitivă a majorat programul de încasări cu suma colectată în plus în primele şapte luni.

Aceasta reprezintă o depăşire cu 8,6% - indice nominal, respectiv cu 10,36 miliarde de lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014.

„Rezultatele au fost obţinute în condiţiile în care activitatea de colectare din anul curent este influenţată negativ de: creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, datorită creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% în anul 2014, la 5% în anul 2015, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 698,59 milioane de lei mai mare faţă de cea virată în 2014; aplicarea, începând cu data de 1 iunie, a cotei reduse de TVA de la 24% la 9% pentru alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu un impact estimat lunar la 470 milioane lei”, se menţionează în comunicat.

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată indică faptul că la bugetul de stat s-au încasat 92,106 miliarde de lei, cu 10,674 miliarde de lei (13,11% indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014.

La impozitul pe profit s-au încasat 9,854 miliarde de lei, cu 976,64 milioane de lei (11% indice nominal) mai mult decât în 2014 (8,877 miliarde de lei), gradul de realizare a programului la acest impozit fiind de 100%.

„Creşterea încasărilor în perioada analizată din anul 2015 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 la acest impozit s-a datorat atât creşterilor înregistrate la impozitul pe profit de la agenţii economici (+10%), cât şi impozitului virat de băncile comerciale (+62%)”, spune ANAF.

Totodată, instituţia menţionează faptul că din totalul impozitul pe profit sumele virate de băncile comerciale reprezintă circa 2,5 - 3%.

La impozitul pe venit, s-au încasat 17,204 miliarde de lei, cu 2,041 miliarde de lei (13,5% indice nominal) mai mult decât în 2014 (15,162 miliarde de lei).

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 38,288 miliarde de lei, cu 4,988 miliarde de lei (15% indice nominal) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 (33,300 miliarde de lei). Încasările din TVA, în primele opt luni ale anului 2015, au fost mai mari faţă perioada similară a anului 2014, pentru operaţiunile interne cu 8,06% (3,256 miliarde de lei) şi mai mari cu 12,6% (572,61 milioane de lei) la importul de bunuri.

În domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (15,312 miliarde de lei), accizele au fost mai mari cu 9% (în termeni nominali), veniturile colectate în 2015 fiind de 16,682 miliarde de lei. Încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1,318 miliarde de lei (15,76%) faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului 2014.

„Încasările mai mari la acest capitol se datorează creşterii, faţă de anul anterior, a volumului vărsămintelor din dividende, cu 482,42 milioane de lei , a sumelor din vânzarea certificatelor verzi, cu 295,55 milioane de lei, a sumelor încasate din taxa de autorizare pentru jocurile de noroc, cu 86,68 milioane de lei precum şi a veniturile suplimentare obţinute din dereglementarea preţului la gazele naturale, cu 56,74 milioane de lei”, precizează Agenţia.

La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate, se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,8% indice nominal (14,058 miliarde de lei cumulat 8 luni 2015 faţă de 12,354 miliarde de lei în perioada similară a anului 2014).

În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale de stat, aici se constată o scădere cu 8,3% (23,592 miliarde de lei cumulat opt luni 2015 faţă de 25,727 miliarde de lei în perioada similară a anului 2014). ANAF menţionează faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influenţate negativ de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, precum şi de reducerea cu 5 p.p a contribuţiei datorate de angajator.

În cazul bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj, se observă o creştere cu 11,92% (1,109 milioane de lei cumulat opt luni 2015 faţă de 991,11 milioane de lei în perioada similară a anului 2014. 

Publicat în Economie

Chiar dacă fiscul gălăţean, respectiv inspectorii Agenţiei Judetene a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi au depăşit planul la încasări în primele 7 luni ale acestii an, suma colectată fiind de 1.005.404.018 RON, mai mare comparativ cu suma atrasă la buget în aceeaşi perioadă a anului trecut, care a fost de 925.159.975 RON, nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte veniturile încasate la bugetul asigurărilor sociale. Conform datelor furnizate de către reprezentanţi ai AJFP Galaţi, la solicitarea noastră, suma încasată în primele 7 luni ale acest an la fondul asigurărilor sociale  a fost mai mică, comparativ cu cea încasată în aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind singura situaţie de acest fel, motivul fiind, se pare, reducerea cu 5%  a CAS-ului datorat de către angajatori. Astfel, nivelul sumei atras la bugetul asigurărilor sociale de stat a scăzut de la 349.976.599 RON la 337.114.158 RON, sumă atrasă în primele 7 luni ale acestui an. Reamintim că în primele 7 luni ale anului 2015 gradul de realizare a programului de încasări a fost de 107,58%.

Publicat în Economie
Marți, 18 August 2015 00:00

Încasări mai mari la fiscul galăţean

Conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii conducerii Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi, în primele 7 luni ale acestui an au fost atraşi la bugetul statului 1.005.404.018 lei, faţă de suma de 925.159.975 lei colectată în aceeaşi perioadă a anului trecut. Practic, s-a înregistrat o creştere cu 80.244.043 lei a nivelului veniturilor aferente primelor 7 luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut. Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor o au încasările la bugetul statului (48,62 %), urmate de încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat (33,53 %). Practic, se poate spune că s-a înregistrat depăşirea programului de încasări, procentul atins fiind de 107,69 %. În primele 7 luni ale acestui an, cea mai mare sumă a fost încasată în cursul lunii martie, şi anume de 164.716.189 lei, urmată de luna iulie, când suma încasată a fost de 163.445.242 lei.

Publicat în Comunitate

Bugetul general consolidat a încheiat primul semestru al anului 2015 cu un excedent de 4,2 miliarde lei, respectiv 0,6% din PIB, faţă de un deficit de 3,5 miliarde de lei, respectiv un minus de 0,5% din PIB, înregistrat la aceeaşi dată în anul 2014, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 110,6 miliarde lei, reprezentând 15,8% din PIB, au fost cu 10,2% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit datelor MFP, s-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din TVA (18,3%), impozitul pe venit (14,2%), venituri nefiscale (11,1%) şi accize (8,6%).

Încasările din contribuţii de asigurări sociale au scăzut doar cu 1,3% faţă de anul anterior, fiind influenţate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor angajatorilor, cât şi creşterea pe anul 2015 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie către pilonul II de pensii.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 3,4%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 7,5% şi venituri nefiscale cu 1%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 106,4 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,4 pp ca pondere în PIB.

În structură, pe principalele titluri de cheltuieli s-au înregistrat reduceri în cazul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (2,4%). O reducere semnificativă s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (7,9%) ca urmare a sezonalităţii plăţilor şi a scăderii randamentelor la titlurile de stat.

În paralel, se remarcă o creştere semnificativă, cu 27,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, a cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 9,6 miliarde lei, respectiv 1,4% din PIB , in termeni nominali la acelaşi nivel cu cel înregistrat la aceeaşi perioadă a anului trecut.

Publicat în Economie

În primul semestru al acestui an, programul de încasări alocat DGRFP Galaţi de la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, în sumă de 6.045 milioane de lei, din care 4.178,22 milioane de lei pentru activitatea fiscală şi 1.866,78 milioane de lei pentru activitatea vamală, a fost realizat în procent de 103,45%, anunţă reprezentanţii instituţiei. În ceea ce priveşte Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Galaţi, gradul de realizare a veniturilor a fost de 106,9%, programul de încasări fiind de 792,4 milioane de lei pe primele 6 luni ale anului, în timp ce nivelul încasărilor s-a ridicat la 841,96 milioane de lei. Eugen Ciorici, directorul general al DGRFP Galaţi, apreciază eforturile depuse de organele fiscale din regiune, concretizate în depăşirea programului de încasări aferent semestrului I 2015 cu 3,45%. „În mod constant, preocuparea noastră constă în conştientizarea contribuabililor pe care îi avem în administrare, având în vedere faptul că declararea şi achitarea la termen a obligaţiilor bugetare înseamnă finanţarea sectoarelor vitale pentru funcţionarea normală a unei societăţi moderne, cum ar fi: cel sanitar, educaţia sau ordinea şi siguranţa publică”, a declarat Eugen Ciorici. Şi activitatea vamală a determinat o creştere a nivelului veniturilor la bugetul statului în primul semestru, planul fiind realizat în procent de 110,47%, în condiţiile în care programul de încasări a fost de 1866,78 milioane de lei, realizându-se efectiv 2062,37 milioane de lei.

Publicat în Economie