Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Andone Ion, actualul primar al orașului Târgu Bujor, județul Galați și fost viceprimar al orașului Târgu Bujor.
Astfel, potrivit ANI, acesta "s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august - 28 septembrie 2020 întrucât a participat la alegerile locale din 2020 în calitate de candidat pentru funcția de consilier local, fără a-și suspenda raportul de serviciu din funcția publică deținută în cadrul Primăriei Orașului Târgu Bujor, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor. Totodată, Andone Ion s-a aflat în incompatibilitate și în perioada 29 septembrie - 02 noiembrie 2020 întrucât, după ce a fost ales în funcția de consilier local, a continuat să exercite funcția publică deținută în cadrul Primăriei Orașului Târgu Bujor timp de încă 35 zile, deși raportul său de serviciu era suspendat de drept. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) și art. 513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019:
- art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia «(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit»;
- art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia «Suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public. (1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații: … h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor»", potrivit ANI.
De asemenea, ANI a mai constatat starea de incompatibilitate și în cazul unui fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Vânători, județul Galați, Hulea Ecaterina.
Potrivit ANI, aceasta "s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 - 2020), a încheiat cu Primăria Comunei Vânători, prin intermediul propriului P.F.A., două contracte de prestări servicii în valoare totală de 30.000 Lei și un act adițional, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003:
- art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia «alin. (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective»", precizează ANI.
"Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Andone Ion și Hulea Ecaterina nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare", menționează ANI.

Publicat în Politica

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul fostului Consilier Asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comuna Negrileşti, Judeţul Galaţi, Lău Ionelia-Mariana.

Potrivit ANI, aceasta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august - 26 septembrie 2020, întrucât  a participat la alegerile locale 2020 în calitate de candidat pentru funcţia de consilier local, fără să-şi suspende raportul de serviciu pe perioada desfăşurării campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.

"Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019), potrivit cărora:
- art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”;
- art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G nr. 57/2019, potrivit căruia „Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor”", precizează ANI.

Lău Ionelia-Mariana a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, dar aceasta nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, menţionează ANI.

Publicat în Politica

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Lupaşcu Cristina Lucia, funcţionar public în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi.
Potrivit ANI, aceasta deţine şi exercită simultan atât calitatea de funcţionar public (auditor în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi) cât şi funcţia de cenzor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” (începând cu data de 11 octombrie 2016), la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi Galaţi (începând cu data de 02 noiembrie 2017) şi la Casa de Ajutor Reciproc al Salariaţilor Spital Boli Infecţioase Galaţi (începând cu martie 2019).
Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu dispoziţiile art. 96, alin. (1) din acelaşi act normativ, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. (...)  c) în cadrul (...) societăţilor (...) din sectorul public”.
Lupaşcu Cristina Lucia a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Aceasta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, menţionează ANI.

Publicat în Eveniment

După ce Curtea de Apel Galaţi a decis să reia judecata în procesul de incompatibilitate al primarului din Vânători, edilul a cerut, din nou, administrarea probei cu înscrisuri. Cererea ridică mai multe semne de întrebare, dat fiind faptul că instanţa gălăţeană suspendase judecarea dosarului la finele lui 2013 tocmai pentru că edilul nu a depus actele cerute de judecători. S-a ajuns astfel în situaţia ca Agenţia Naţională de Integritate (ANI) să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în  ianuarie 2014 să repună pe rol procesul, în ideea ca acţiunea împotriva primarului din Vânători să se judece mai repede, dar judecătorii instanţei supreme au amânat mai bine de un an de zile pronunţarea unui verdict în acest caz. ANI a constatat că Sicuţa Murgu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 7 iulie 2010, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de primar al comunei Vânători şi calitatea de reprezentant al asociaţiei familiale în cadrul „Murgu Sicuţa AF”.

 

Proces întins pe aproape tot mandatul

 

Sicuţa Murgu a ales să se judece cu Agenţia Naţională de Integritate, cerând în justiţie anularea raportului de evaluare, deoarece nu ar fi încălcat legea când a ales să rămână şi reprezentant al asociaţiei pe care familia sa o deţine, dar nu a mai depus şi actele în justiţie, care să facă dovada acestui lucru. De cealaltă parte, ANI susţine că Sicuţa Murgu a încălcat articolul 87, aliniatul 1, litera g din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică”. Conform legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Curtea de Apel Galaţi trebuie să pronunţe un verdict până în 2016, când au loc alegeri locale, pentru a limpezi situaţia în care s-a aflat primarul din Vânători şi pentru a stabili dacă acesta va avea sau nu interdicţie să candideze pentru un nou mandat.

Publicat în Comunitate

După mai bine de trei luni, de când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a dat dreptate inspectorilor de integritate şi a hotărât ca procesul de incompatibilitate al primarului din Vânători, Sicuţa Murgu, să fie reluat, Curtea de Apel Galaţi a decis finalmente să reia judecata în dosar. Instanţa gălăţeană suspendase judecarea dosarului la finele lui 2013, în condiţiile în care edilul nu a depus actele cerute de judecători. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) ceruse Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în luna ianuarie 2014 să repună pe rol procesul, în ideea ca acţiunea împotriva primarului din Vânători să se judece mai repede, dar judecătorii instanţei supreme au amânat mai bine de un an de zile pronunţarea unui verdict în acest caz. ANI a constatat că Sicuţa Murgu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 7 iulie 2010, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de primar al comunei Vânători şi calitatea de reprezentant al asociaţiei familiale în cadrul „Murgu Sicuţa AF”.

 

Verdict pe final de mandat

 

Sicuţa Murgu a ales să se judece cu Agenţia Naţională de Integritate, cerând în justiţie anularea raportului de evaluare, deoarece nu ar fi încălcat legea când a ales să rămână şi reprezentant al asociaţiei pe care familia sa o deţine, dar nu a mai depus şi actele în justiţie, care să facă dovada acestui lucru. De cealaltă parte, ANI susţine că Sicuţa Murgu a încălcat articolul 87, aliniatul 1, litera g din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică”. Conform legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Cel mai probabil, Curtea de Apel Galaţi va da un verdict până în 2016, când au loc alegeri locale, pentru a limpezi situaţia în care s-a aflat primarul din Vânători şi pentru a stabili dacă acesta va avea sau nu interdicţie să candideze pentru un nou mandat.

Publicat în Politica

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut zilele trecute primul pas spre finalizarea procesului deschis de către directorul Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi împotriva Agenţiei Naţionale de Integritate, care îl declarase anterior incompatibil. Instanţa supremă a dispus comunicarea raportului, procedură prin care se verifică dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de lege ori dacă este nefondat. Asta după ce a trecut mai bine de un an de când judecătorii Curţii de Apel Galaţi au anulat raportul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), iar instituţia a atacat decizia cu recurs. Agenţia Naţională de Integritate susţine că directorul Teatrului Muzical ”Nae Leonard” din Galaţi ar fi fost în stare de incompatibilitate, în condiţiile în care în perioada 31 ianuarie 2012 - 17 octombrie 2012 a exercitat, simultan, funcţia de manager interimar al teatrului şi pe cea de decan al Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi. În replică, Teodor Niţă ne declara că „din punctul meu de vedere nu există incompatibilitate. Funcţia de decan este funcţie didactică, nu publică, iar funcţia de director interimar nu este funcţie de conducere. Când am fost numit manager, îmi dădusem demisia din funcţia de decan”. 

Conform inspectorilor de integritate, Teodor Niţă a încălcat dispoziţiile art. 3 din O.U.G nr. 189/2008, potrivit cărora managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România, coroborate cu dispoziţiile art. 207, alin. (2) din legea nr. 1/2011, potrivit cărora funcţiile de conducere sunt următoarele: decan la nivelul facultăţii”. Dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va confirma decizia Curţii de Apel Galaţi, Teodor Niţă poate spune că a scăpat de riscul de a-şi pierde funcţia. Conform legii,  „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”. Mai mult decât atât, pentru o perioadă de trei ani Niţă nu ar mai putea ocupa o funcţie publică.

Publicat în Comunitate

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie le-a dat dreptate inspectorilor de integritate şi a hotărât ca procesul de incompatibilitate al primarului din Vânători, Sicuţa Murgu, să fie reluat, dar Curtea de Apel Galaţi nu a mai demarat judecata în dosar, deşi au trecut mai bine de trei luni de când instanţa supremă a hotărât ca procesul să îşi urmeze cursul. Instanţa gălăţeană suspendase judecarea dosarului la finele lui 2013, în condiţiile în care edilul nu a depus actele cerute de judecători. Agenţia Naţională de Integritate (ANI) ceruse Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în luna ianuarie 2014 să repună pe rol procesul, în ideea ca acţiunea împotriva primarului din Vânători să se judece mai repede, dar judecătorii instanţei supreme au amânat mai bine de un an de zile pronunţarea unui verdict în acest caz. ANI a constatat că Sicuţa Murgu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 7 iulie 2010, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de primar al comunei Vânători şi calitatea de reprezentant al asociaţiei familiale în cadrul „Murgu Sicuţa AF”.

 

Un proces cât un mandat

 

Sicuţa Murgu a ales să se judece direct cu Agenţia Naţională de Integritate, cerând în justiţie anularea raportului de evaluare, deoarece nu ar fi încălcat legea când a ales să rămână şi reprezentant al asociaţiei pe care familia sa o deţine, dar nu a mai depus şi actele în justiţie, care să facă dovada acestui lucru. De cealaltă parte, ANI susţine că Sicuţa Murgu a încălcat articolul 87, aliniatul 1, litera g din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică”. Conform legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. În ritmul în care merg lucrurile în prezent, procesul riscă să rămână fără obiect, dacă Curtea de Apel Galaţi nu va da un verdict până în 2016, când au loc alegeri locale.

Publicat în Comunitate