În cazul unui atac cibernetic, arată STS, deciziile şi măsurile luate într-un timp extrem de scurt sunt esenţiale, iar atunci când echipele de administrare tehnică şi cele de securitate cibernetică depun un efort conjugat, lanţul de decizie şi de răspuns este extrem de scurt şi cu impact imediat. Activităţile întreprinse pentru asigurarea securităţii cibernetice corelează o gamă largă de măsuri defensive, atât la nivelul infrastructurii de comunicaţii, cât şi la nivelul sistemelor de operare şi al aplicaţiilor informatice găzduite.
Măsuri reactive adoptate de specialiştii CORIS-STS în cazul atacurilor DDoS derulate de gruparea Killnet:
- Identificarea surselor de atac;
- Minimizarea efectelor şi restabilirea funcţionalităţilor website-urilor afectate;
- Blocarea (temporară) a traficului din exterior (GEO Fencing);
- Instalarea echipamentelor şi implementarea soluţiilor suplimentare de protecţie;
- Partajarea operativă a informaţiilor cu DNSC şi cu instituţiile din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
- Organizarea în echipe multidisciplinare, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, şi colaborarea foarte bună cu specialiştii IT din instituţiile publice vizate de atacuri.
"Experţii STS în securitate cibernetică şi administratorii tehnici au monitorizat constant şi au reacţionat rapid la toate evenimentele de securitate înregistrate, iar în funcţie de necesitate, li s-au alăturat experţi în comunicaţii, în administrarea sistemelor de operare şi aplicaţii ori în furnizarea serviciilor de Internet. Beneficiind de o înaltă pregătire profesională, atestată prin parcurgerea a numeroase module şi cursuri certificate, inginerii STS au analizat tacticile, tehnicile şi procedurile utilizate de gruparea Killnet în cursul atacurilor cibernetice pentru a identifica noi soluţii de protecţie la nivelul sistemelor şi serviciilor informatice atacate şi le-au transmis, în cel mai scurt timp, către administratorii tehnici şi specialiştii IT ai instituţiilor beneficiare sau către celelalte entităţi de tip CERT, aplicând principiul potrivit căruia securitatea cibernetică trebuie să fie rezultatul unei cooperări interinstituţionale între mai multe categorii de experţi", menţionează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
CORIS-STS va desfăşura în continuare măsuri proactive şi reactive de tip defensiv pentru protecţia infrastructurilor cibernetice aflate în administrare, precum şi pentru asigurarea unui nivel adecvat de securitate pentru serviciile de telecomunicaţii speciale furnizate beneficiarilor, informează sursa citată.

Lecţii pentru mediul guvernamental

Din experienţa recentelor atacuri cibernetice, STS precizează că s-au desprins câteva lecţii pentru mediul guvernamental, fiind identificate o serie de aspecte care trebuie avute în vedere în pregătirea generală pentru prevenirea şi contracararea ameninţărilor de securitate, astfel:
- necesitatea creşterii expertizei în securitate cibernetică la nivelul administratorilor de sisteme IT din administraţia publică;
- necesitatea cooperării şi schimbului permanent şi rapid de informaţii la nivelul entităţilor de tip CSIRT/SOC (Computer Security Incident Response Teams/Security Operations Centers);
- nevoia de reanalizare a investiţiilor în consolidarea securităţii cibernetice (echipamente IT şi soluţii noi de securitate);
- găsirea unor soluţii fezabile pentru salarizarea specialiştilor tehnici IT/Sec din sectorul public;
- este imposibil ca o singură entitate să asigure securitatea cibernetică pentru sistemele informatice ale statului.
STS recomandă ca entităţile de tip CERT şi instituţiile guvernamentale să fie vigilente, pregătite, să deţină know-how şi să disemineze oportun date şi informaţii relevante către toţi cei interesaţi, pentru a avea capacitatea de a anticipa, pe cât posibil, evenimentele de securitate. Apoi, trebuie să construiască apărări dinamice, adaptate noilor forme de atac cibernetic, precum cele care utilizează elemente de inteligenţă artificială şi machine learning.
"În acelaşi timp, să nu subestimăm sau, din contră, să hiperbolizăm atacurile cibernetice sau capacitatea atacatorilor, admiţând faptul că "în cursul unui atac informatic, nimic nu este ceea ce pare a fi" sau "ce nu cunoaştem nu înseamnă că nu există". Astfel de reacţii pot conduce foarte lesne spre "confortul" falselor senzaţii de securitate, cu repercusiuni majore asupra datelor şi sistemelor pe care trebuie să le protejăm. Reacţia potrivită constă în preocuparea adecvată pentru cunoaşterea ameninţărilor şi riscurilor, inclusiv din perspectiva a ceea ce se numeşte "insider threat" - adică angajatul, colaboratorul, managerul sau reprezentantul, care, intenţionat ori din neglijenţă, nepricepere sau în lipsa unei culturi de securitate, reprezintă cea mai mare vulnerabilitate a unei organizaţii şi este un pericol care nu trebuie neglijat", adaugă reprezentanţii STS.
Nu în ultimul rând, un alt aspect foarte important îl reprezintă pregătirea temeinică şi din timp a viitoarelor generaţii de specialişti în securitate, aspect faţă de care conducerea instituţiei manifestă un interes aparte.
"În concluzie, aflăm pe zi ce trece că nu există soluţii miraculoase care să asigure 100% disponibilitatea, integritatea şi confidenţialitatea serviciilor pentru că atacurile cibernetice, precum cele despre care am vorbit, variază în complexitate şi intensitate şi se adaptează continuu la metodele de contracarare, iar o securitate de tip "bullet-proof" nu poate fi garantată de nimeni. Ceea ce poate să promită STS este faptul că dispune de expertiză şi va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea unei rezilienţe adecvate a infrastructurilor, reţelelor şi serviciilor furnizate. Conectivitatea, interoperabilitatea şi măsurile de securitate cibernetică asociate sunt condiţii cheie pentru viitorul digital. Şi pentru acest lucru resursa umană este vitală şi valoroasă, ea cuantificându-se în cunoştinţe, inovaţie, mult efort şi dăruire", transmite SRS. (sursa Agerpres)

Citește și STS: Scopul atacurilor cibernetice din aprilie-mai, întreruperea accesului la site-urile celor mai importante instituţii (I)

Publicat în National

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a transmis că scopul atacurilor de tip DDoS (Distributed Denial of Service) din lunile aprilie-mai a fost acela de a întrerupe accesul public la site-urile web ale celor mai importante instituţii din România, fiind realizate de către atacatori cu acces la resurse sofisticate.
Potrivit unui comunicat al STS transmis Agerpres, de la sfârşitul lunii aprilie au fost atacuri cibernetice fără precedent la nivel mondial, fiind constatată o intensificare a acestora ca număr, volum şi complexitate.
"Ţinta: serviciile expuse în mediul internet. Numărul: de ordinul miilor. Complexitatea? Specialiştii STS au făcut o analiză pe care au împărtăşit-o şi celorlalte entităţi de tip CERT de la nivelul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN)", se precizează în comunicat.
Conform sursei citate, scopul atacurilor de tip DDoS identificate a fost acela de a întrerupe accesul public la site-urile web ale celor mai importante instituţii din România, motivaţie regăsită la acelaşi tip de atacuri executate şi în alte ţări.
"Aceste atacuri cibernetice sunt realizate, de regulă, de către atacatori cu acces la resurse sofisticate, prin folosirea surselor multiple de agresiune pentru a perturba funcţionarea normală a serviciilor informatice care susţin funcţiile unui stat. Prin blocarea accesului la informaţii oficiale şi întreruperea relaţionării rapide şi eficiente cu instituţiile statului, efectul urmărit prin aceste operaţiuni cibernetice este crearea confuziei şi panicii în rândul cetăţenilor, dar mai ales a neîncrederii în capacitatea autorităţilor de a oferi protecţie", explică STS.
Serviciul spune că intensificarea atacurilor cibernetice era de aşteptat, ţinând cont de actualul context de securitate din regiune, însă atacurile în sine nu au reprezentat o surpriză pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, întrucât instituţia dispune de mecanismele şi expertiza necesare pentru a identifica şi contracara acest tip de agresiuni în mod eficient. De altfel, CORIS-STS s-a mai confruntat cu astfel de atacuri şi în trecut, iar limitele au rămas gestionabile datorită activităţilor întreprinse atât prin mecanisme automatizate, cât şi prin măsuri în timp real.

Publicat în National

Decizia a fost luată astăzi, joi, 28 aprilie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea instituţiei.

Astfel, începând de vineri, 29 aprilie 2022, şi până duminică (inclusiv), 01 mai 2022, toţi vizitatorii au intrarea liberă la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, inclusiv Grădina Zoologică şi Grădina Botanică, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul Satului şi Muzeul Pescăresc din Pădurea Gârboavele.

Program de vizitare

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”:
- secţiile muzeului - vineri şi sâmbătă 09.00 -17.00/ duminică 10.00 - 18.00;
- Observatorul Astronomic - vineri şi sâmbătă 21.00 - 23.00;
- Grădina Zoologică - vineri şi sâmbătă 09.00 - 17.00/ duminică 10.00 - 18.00.

Muzeu de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi:
- secţia Lapidarium - vineri, sâmbătă şi duminică 10.00 - 18.00;
- Casa Memorială „Costache Negri” - vineri, sâmbătă şi duminică 10.00 - 18.00;
- Casa rurală „Ion Avram Dunăreanu” (Suhurlui) - vineri, sâmbătă şi duminică 10.00 - 18.00;
- Casa Hortensia Papadat Bengescu (Iveşti) - vineri, sâmbătă şi duminică 10.00 - 18.00.

Muzeul de Artă Vizuală:
- vineri, sâmbătă şi duminică  09.00 - 16.30.

Muzeul Satului şi Muzeul Pescăresc:
- sâmbătă şi duminică 10.00 - 17.00.

Publicat în Știrea zilei

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că, „potrivit prevederilor art. 69. - Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
(1^1) Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen, astfel cum acesta este definit la art. 701 alin. (2) (…).
… (4) Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent. În acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului. (…)
Prevederile  art. 701 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare reglementează modalitatea de colaborare:
(1) Furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată, astfel:
a) în cazul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen;
b) în cazul persoanelor juridice de drept privat utilizând sisteme informatice dedicate.
(2) PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F., în condiţiile legii, de la autorităţile/instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetăţenilor şi în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea autorităţilor judiciare ori în situaţia în care, din motive tehnice, informaţiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi de stocare a datelor.
(4) Prin Ordin al preşedintelui A.N.A.F. se aprobă:
a) procedura de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen;
Potrivit art. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2022, prevederile art. 701 alin. (4) lit a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată intră în vigoare la 1 martie 2022.
b) condiţiile de furnizare a informaţiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii între A.N.A.F. şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi modalităţile de acces în sistemele informatice dedicate.
În Monitorul Oficial nr. 136/10/02/2022 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor nr.109/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.
Facem precizarea că toate cele 65 de Unităţi administrative din judeţul Galaţi utilizează sistemul informatic PatrimVen, iar acest lucru a simplificat atât activitatea funcţionarilor publici, cât şi a cetăţenilor, care nu se mai deplasează la sediile A.N.A.F. pentru obţinerea unor adeverinţe de venit, care să fie depuse la Primărie, pentru obţinerea unor ajutoare cum sunt ajutoarele sociale, ajutoare de încălzire, cantină socială, cămine de bătrâni etc.
De asemenea, Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi (A.J.O.F.M. Galaţi) este utilizator al sistemului informatic PatrimVen, iar cetăţenii nu mai solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală adeverinţele de venit, pentru depunerea dosarului de şomaj.
Un alt exemplu de instituţie publică este Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi (A.J.P.I.S. Galaţi), utilizator al sistemului informatic PatrimVen, pentru completarea dosarelor în cadrul activităţii specifice, astfel încât, şi în relaţia cu această instituţie publică, cetăţenii nu mai solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală adeverinţele de venit pentru obtinerea indemnizaţiilor.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 69 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru evitarea deplasării contribuabililor la sediile unităţilor fiscale, pentru obținerea unor documente fiscale, pentru a fi prezentate instituțiilor statului, precum şi pentru eficientizarea activităţilor instituţionale, rugăm instituţiile/autorităţile publice să facă toate demersurile necesare înrolării în sistemul informatic PatrimVen“.

Publicat în De interes public

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea prin care se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către entităţi ale statului.
Legea completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
"Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public", prevede legea. (sursa Agerpres)

Publicat în Politica

Guvernul Ungariei le va cere angajaţilor din instituţiile de stat să fie vaccinaţi împotriva COVID-19, după o creştere a numărului de contaminări, a anunţat joi şeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, informează Reuters.
Potrivit lui Gergely Gulyas, companiile private vor fi de asemenea împuternicite să impună obligativitatea vaccinării pentru angajaţii lor dacă ele vor considera acest lucru necesar, iar purtarea măştii sanitare va fi din nou obligatorie în toate mijloacele de transport public începând cu 1 noiembrie.
Ungaria înregistrează o creştere constantă a numărului de infectări de câteva săptămâni. Joi, autorităţile au raportat 4.039 de noi contaminări, un număr de două ori mai mare comparativ cu săptămâna trecută.
De la începutul pandemiei, Ungaria, ţară cu 10 milioane de locuitori, a raportat 30.692 de decese cauzate de COVID-19. Până acum, mai mult de 5,72 de milioane dintre cetăţenii Ungariei au fost vaccinaţi complet împotriva noului tip de coronavirus şi peste 1,16 milioane au primit a treia doză booster.
"Ne aşteptăm ca numărul de noi contaminări să crească şi ca numărul de persoane internate în spital să crească de asemenea, chiar dacă într-o măsură mai mică... însă vom avea mai puţini oameni care vor avea nevoie de ventilatoare sau care vor muri (comparativ cu valul precedent al pandemiei)", a spus Gulyas.
Vizitele în instituţiile din domeniul sanitar şi social vor fi de asemenea interzise.
În acest context, Gergely Gulyas i-a îndemnat pe unguri să se vaccineze, subliniind totodată că rata de vaccinare din Ungaria este relativ mare comparativ cu alte ţări din Europa Centrală şi de Est - care au cele mai mici rate de vaccinare din UE -, dar încă sub nivelul ratei medii de vaccinare la nivelul întregii UE.
"Vom putea depăşi al patrulea val al pandemiei... doar dacă oamenii se vor vaccina. Avem destule vaccinuri", a adăugat el. (sursa Agerpres)

Publicat în Mapamond

Având în vedere noile reglementări în vigoare, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul municipiului Galaţi, Poliţia Locală este implicată într-o serie de acţiuni specifice. Astfel, începând de astăzi poliţiştii locali asigură sprijin pentru verificarea certificatelor verzi, conform prevederilor HG 1.130/22 octombrie 2021, la un număr de nouă instituţii aflate în subordinea Primăriei Municipiului Galaţi. De asemnea, poliţiştii locali sunt prezenţi zilnic, la orele de vârf, în cele mai aglomerate staţii ale mijloacelor de transport în comun, recomandând populaţiei păstrarea distanţei fizice, portul măştii şi urcarea în autobuze/troleibuze doar a unui număr redus de călători. De menţionat că pe finalul săptămânii trecute, poliţiştii locali au împărţit pliante în mijloacele de transport în comun, pliante ce conţin informaţii cu privire la măsurile pentru prevenirea pandemiei de COVID-19.

„Conform legislaţiei în vigoare, în continuare poliţiştii locali au competenţe în ceea ce priveşte prevenirea infectării cu noul coronavirus. Practic, în primele 9 luni ale anului 2021, Poliţia Locală a continuat activităţile de verificare a respectării măsurilor instituite pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, desfăşurând totodată activităţi de ordine publică şi siguranţă rutieră în zona centrelor de vaccinare de la nivelul municipiului. În urma activităţilor specifice, poliţiştii locali au aplicat, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 55/2020, un număr de 4.750 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 594.000 lei.  Aceste activităţi vor continua pe toată perioada prevăzută de actele normative în vigoare, şi vom participa la acţiuni comune cu poliţiştii de la Poliţia Municipiului Galaţi, în zonele aglomerate şi cele care prezintă riscuri, privind infectarea comunitară,” a declarat Petrică Hahui, director general, Poliţia Locală Galaţi.

Tot în primele 9 luni ale anului, s-au efectuat verificări în peste 18.000 mijloace de transport în comun, fiind sancţionaţi cu amendă contravenţională 95 călători ce au fost identificaţi că nu purtau mască de protecţie individuală sau o purtau fără să-şi acopere nasul şi gura, valoarea totală a sancţiunilor aplicate fiind de aproximativ 8.000 lei. Totodată, au fost avertizaţi verbal alţi 178 de călători. La rândul lor, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Activităţi Comerciale, au continuat verificările la operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale pe raza municipiului Galaţi. Cu acest prilej s-au efectuat controale la 387 societăţi comerciale şi 484 persoane fizice. De asemenea, s-a acţionat în toate pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Galaţi, informează Poliţia Locală Galaţi.

Publicat în Eveniment

Întorşi din drum. Gălăţenii care au venit astăzi la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Galaţi nu au putut intra decât dacă aveau certificat verde. Unii supăraţi, alţii resemnaţi îşi vor face un test certificat sau aşteaptă să îşi termine schema de vaccinare. Asta deoarece erau destui care de abia şi-au făcut prima doză în aceste zile. „Nu au putut intra toate persoanele care aveau programare pentru astăzi, motivul a fost că fie abia s-au vaccinat cu prima doză în weekend, bănuiesc că în urmă hotărârii de guvern care a apărut, fie codul QR nu corespunde. Cei care nu aveau nici vaccin, nici test, nu pot fi lăsăţi să pătrundă în sediu”, a precizat cms. şef Cristinel Baciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Galaţi.
Din păcate, în ceea ce priveşte acest serviciu, nici susţinerea examenului teoretic în vederea obţinerii examenului auto şi nici înmatricularea maşinilor nu sunt proceduri care deocamdată să se poată face doar online. Unii dintre cei care au venit degeaba se plângeau că nu au aflat din timp. „De abia sâmbătă seară am aflat că îmi trebuie certificatul verde şi nu am găsit nici o clinică unde să îmi fac testul. Nu am schemă completă de vaccinare. O să mă reprogramez, dar, din păcate, aveam nevoie să pot lua permisul cât mai repede”, spunea un tânăr care tocmai pierduse posibilitatea să dea examenul teoretic în vederea obţinerii permisului auto. Supăraţi mai mult erau cei care aveau programare la înmatriculări şi pentru că nu au avut certificat verde nu au putut intra şi nu îşi puteau folosi maşinile. Unii s-au dus să îşi facă vaccin, dar alţii au refuzat vaccinarea şi vor face test.

Publicat în Știrea zilei

România a cunoscut, înainte de pandemie, una dintre cele mai rapide creşteri economice din Uniunea Europeană, dar are nevoie de instituţii mai puternice şi de disciplină fiscală pentru a o menţine şi este important să îşi îmbunătăţească urgent rezilienţa în faţa dezastrelor naturale şi a schimbărilor climatice, a declarat vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, Anna Bjerde (foto).
Aceasta a efectuat, în luna iulie, prima sa vizită oficială în România, ocazie cu care a apreciat nivelul înalt recent de creştere economică al ţării, precum şi răspunsul eficient al acesteia la criza economică şi la cea din domeniul sănătăţii generate de pandemia de COVID-19. Se aşteaptă ca aceste eforturi să faciliteze o creştere economică în 2021 la niveluri similare cu cele de dinainte de pandemie, conform unui comunicat al BM remis Agerpres.
"Înainte de pandemie, România a cunoscut una dintre cele mai rapide rate de creştere economică din Uniunea Europeană (UE) şi o reducere semnificativă a sărăciei. Dar ţara are nevoie de instituţii mai puternice şi de disciplină fiscală pentru a menţine o creştere economică de care să beneficieze toţi cetăţenii. Este important ca România să îşi îmbunătăţească urgent rezilienţa în faţa dezastrelor naturale şi a schimbărilor climatice, pentru o redresare echitabilă şi sustenabilă", a spus oficialul BM.
În timpul vizitei sale, Anna Bjerde a reafirmat angajamentul Băncii Mondiale de a sprijini România pentru o redresare post-pandemică prietenoasă cu mediul, rezilientă şi incluzivă şi a subliniat necesitatea implementării unor reforme structurale ambiţioase şi a consolidării fiscale, asigurând sprijinul celor mai vulnerabili membri ai societăţii, precum şi consolidarea instituţiilor ţării. Anna Bjerde a subliniat, de asemenea, sprijinul continuu al Băncii Mondiale pentru punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru integrarea romilor.
Vizita a marcat semnarea unui nou Memorandum de Înţelegere (MoU) între Banca Mondială şi Guvernul României pentru furnizarea asistenţei tehnice până în anul 2029. În cadrul acestui Memorandum, Banca Mondială va sprijini Guvernul în eforturile sale ce urmăresc convergenţa României la standardele UE, încurajarea prosperităţii în cadrul întregii societăţi, reducerea sărăciei, promovarea incluziunii sociale şi consolidarea capacităţii generale a administraţiei publice, se mai menţionează în comunicat.

Publicat în Economie

Deşi legislaţia românească - armonizată, teoretic, cu cea europeană - prevede diverse obligaţii pentru accesul neîngrădit în instituţii publice a persoanelor cu dizabilităţi, în realitate cei aflaţi în scaunul cu rotile se luptă de ani de zile cu aceleaşi probleme. Dovadă stau chiar instituţiile publice din Galaţi care, de ani de zile, îşi continuă activităţile în birouri inaccesibile persoanelor cu dizabilităţi, fără ca alte instituţii de control să reacţioneze în vreun fel pentru soluţionarea situaţiilor.  

Recent, subiectul a fost discutat chiar şi la o şedinţă de Guvern, în cadrul căreia Victor Ponta i-a solicitat ministrului Muncii, Rovana Plumb, să facă o listă cu instituţiile publice care „nu respectă legea” şi nu au rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

La Galaţi este greu să numeri instituţiile care nu au rampe de acces. „Mai uşor e să enumeri instituţiile care au rampe de acces, că sunt mai puţine”, spune Vasile Cristea, preşedintele Asociaţiei Sporting Club Galaţi, asociaţie sportivă a persoanelor cu handicap locomotor, care din 1992, de când s-a înfiinţat, tot luptă cu tenacitate pentru accesul necondiţionat în instituţiile publice al persoanelor cu dizabilităţi.

La o trecere scurtă în revistă, situaţia stă ca aşa la Galaţi: din cele trei sedii centrale ale autorităţilor locale - Primăria, Consiliul Judeţului şi Prefectura Galaţi - numai cea din urmă are o rampă de acces, modernă, acţionată electric şi care permite intrarea în instituţie a persoanelor aflate în scaun cu rotile. Pentru a verifica dacă funcţionează rampa modernă de acces în Prefectură, Vasile Cristea a venit însoţit de un membru, Florin Diaconiţă, aflat în scaun cu rotile. Disciplinat, acesta a mers cu scaunul până la baza treptelor, acolo unde ar trebui să ajungă rampa specială şi a acţionat soneria instalată special pentru ca cei din interiorul instituţiei să afle că există cineva care are nevoie de ajutor. Soneria nu a funcţionat, o defecţiune despre care reprezentanţii Prefecturii spun că apare frecvent din cauza copiiilor şi a tinerilor care „o strică, o lovesc, aşa, să facă rău”. Potrivit purtătorului de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Petrica Paţilea, „rampa modernă de acces a fost instalată în 2008 şi este întreţinută periodic. Nu prea avem însă solicitări pentru folosirea ei, maxim 2-3 pe an, atât!”. Totuşi, după 20 de minute de aşteptare în faţa Prefecturii şi alte câteva până când rampa s-a pus în mişcare, până la urmă, Florin Diaconiţă a reuşit să intre în Prefectură, cu ajutorul rampei de acces acţionată electric.

 

Soluţii de compromis

 

În sediul central al Primăriei municipiului Galaţi nu există însă nici măcar o rampă banală, din ciment, căci imobilul este proprietate privată iar municipalitatea investeşte acum în construcţia unui nou sediu, modern. Până când va fi gata noua construcţie, la Primărie s-a găsit o altă soluţie de compromis, spune Vasile Cristea: „Noi am înţeles situaţia, sperăm ca la noua construcţie a primăriei să existe şi rampe de acces. Acum, când vine persoana respectivă, vorbeşte cu angajatul firmei private de pază, îi spune cu cine vrea să vorbească şi vine respectivul funcţionar jos şi vorbeşte cu el". 

 

Instituţii închise total!

 

Multe instituţii publice de larg interes pentru cetăţeni se află, însă, în Blocul Cristal, o instituţie cu trei etaje, fără rampă de acces sau lift, în care persoanele cu dizabilităţi nu au nici o şansă să ajungă singure. Aici funcţionează: Oficiul de Cadastru (în subordinea MAI), Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (MAI), Camera Agricolă a Judeţului Galaţi (Consiliul Judeţului), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (Ministerul Agriculturii), Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală (Guvernul României), Direcţia de Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi Autorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate (Prefectura Galaţi şi MAI), Zona Liberă Galaţi (Consiliul Local şi Ministerul Transporturilor), Agenţia de Dezvoltare Regională de Sud Est – filiala Galaţi etc. "Sunt scări şi apoi alte scări şi alte scări... şi sunt instituţii publice. Cum să ajung în birou? Nici măcar un gardian nu este la intrare, pentru a-i spune ce problemă am... vin degeaba aici, nu înţeleg de ce nu se rezolvă ceva şi pentru noi, până la urmă şi noi suntem cetăţenii acestei ţări, şi noi i-am votat şi nu noi am ales să fim aşa cum suntem", spune, cu tristeţe, Florin Diaconiţă, după ce a aşteptat, în zadar, zeci de minute în faţa instituţiilor din Blocul Cristal, fără însă a fi băgat în seamă de vreun funcţionar.

 

Sunt şi cazuri pozitive

 

Sunt şi cazuri pozitive, ce-i drept, rare: Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului a schimbat, anul trecut, sediul de la etajul V al Blocului Cristal, unde nu plătea nici un leu – fiind un spaţiu al statului – pe un sediu privat, unde plăteşte lunar chirie. De ce, explică Tudor Carmen, comisar şef: "Ne-am mutat în martie 2014 de la etajul al V-lea al Blocului Cristal aici, într-o clădire proprietate privată a unei persoane, unde plătim chirie, tocmai pentru ca persoanele cu deficienţe locomotorii să aibă acces. Decizia de a ne muta a venit în urma sesizărilor mai multor cetăţeni cu deficienţe locomotorii şi a două verificări efectuate de serviciul Prestaţii Sociale al ITM". 

Există şi alte cazuri pozitive, precum Facultatea de Medicină, care are rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. "În 98% dintre cazuri parcările sunt ocupate de maşini conduse de şoferi fără probleme... Am găsit inclusiv maşini conduse de poliţişti, care mi-au spus că ei au dreptul să parcheze pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, pentru că s-ar afla în misiune, dar nu este adevărat, legea nu prevede nicăieri aşa ceva. Am demarat o campanie şi unde găsesc maşini parcate aşa le las în parbriz un fluturaş cu mesajul - domnule/doamnă vă rugăm nu mai parcaţi pe locurile special amenajate pentru persoanele cu handicap, nu uitaţi - Nimeni nu e imun la infirmitate", mai spune Vasile Cristea, referindu-se la încă o problemă de care se lovesc persoanele cu dizabilităţi.

Publicat în Știrea zilei