După câteva prelungiri succesive ale mandatului de exercitare temporară a funcţiei de inspector şef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi, Laurenţiu Asaftei a fost schimbat.

Noul şef al ITM Galaţi va fi, în perioada 18 iulie 2022 - 17 noiembrie 2022, Bogdan Marius Trandafir (foto ↓), delegat în această funcţie de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi.

bogdan trandafir itm galati

Acesta este inspector de muncă, clasa 1, grad profesional superior, dar a ocupat, în trecut, şi funcţia de director adjunct al AJOFM Galaţi.

Publicat în Eveniment

Timp de o săptămână, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi nu a funcţionat normal. Nu s-a inspectat, nu s-au eliberat nici măcar adeverinţe sau alte acte. În data de 08 mai 2022, a expirat mandatul fostului inspector şef, iar Ministerul Muncii nu a numit pe nimeni în loc. Nu s-a aflat mare lucru până când nu s-a ajuns la salarii şi, când nu a avut cine să semneze statele de plată, au început nemulţumirile.

Fostul inspector şef explică situaţia. „Am avut ordinul de exercitare temporară pe perioada stării de alertă şi 60 de zile după, pe 8 mai acesta a expirat. Până în prezent, Ministerul Muncii, care este abilitat să numească inspectorii şefi ai ITM, nu a venit cu nicio decizie în acest sens. Motiv pentru care activitatea de control este blocată, nu se emit documente către cetăţeni, adeverinţe de vechime extrase din Revisal, nu se răspunde la corespondenţă interinstituţională şi multe altele. Nu s-au luat nici salariile, pentru că nu are cine să semneze”, a precizat Laurenţiu Asaftei (foto ↓), fost inspector şef al ITM Galaţi.

laurentiu asaftei

La sediul instituţiei, un paznic încerca să găsească vreun inspector care să explice situaţia. Nimeni nu avea delegare nici pentru asta. „Totul este blocat, deci adeverinţe care trebuiesc semnate, nu are cine să le semneze, salariile nu se iau. Nu are nimeni împuternicirea de a vorbi cu presa”, a spus unul dintre angajaţii care au recunoscut blocajul în care se află instituţia.

Prefectul judeţului cunoaşte situaţia şi susţine că de la Minister i s-a promis rezolvarea situaţiei. „Ştiu de evenimentul şi cazul de la ITM Galaţi, am luat legătura dimineaţă cu secretarul de stat care se ocupă de instituţie şi mi s-a spus că astăzi va rezolva problema, să vedem ce se întâmplă. Este perfect adevărat că nu s-au delegat competenţe nici unuia din cei doi directori, nu am cunoştinţă de aşa ceva, despre ce se întâmplă la Minister”, a precizat Gabriel Panaitescu, prefectul judeţului Galaţi.

Şi iată că problema s-a rezolvat chiar astăzi. Activitatea ITM Galaţi s-a deblocat, fostul inspector şef, Laurenţiu Asaftei, a primit în această după-amiază ordinul de numire pentru 30 de zile, începând de astăzi, 16 mai 2022.

Publicat în Eveniment

În data de 09 aprilie 2022 s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Carol I” din Galaţi etapa judeţeană a concursului naţional „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii” organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi. Acest concurs a fost inclus in Calendarul Activităţilor Educative Naţionale de Ministerul Educatiei în anul 2013 si a avut o continuitate la nivel naţional până în anul 2020 când, datorită contextului pandemic, a fost intrerupt.
Obiectivul principal al concursului îl constituie încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale. Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.
Scopul acestui concurs este conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.
La concurs au participat 62 de elevi, împărţiţi în 31 de echipe, din 13 licee din judeţul Galaţi, cel mai mare număr de participanţi din cele 8 ediţii desfăşurate de la înfiinţare şi până în prezent. Elevii au fost împărţiţi în cinci secţiuni:
- licee - filiera teoretică, ciclu inferior(clasele IX-X);
- licee - filiera teoretică, ciclu superior (clasele XI-XII);
- licee - filiera tehnologică, ciclu inferior(clasele IX-X);
- licee - filiera tehnologică, ciclu superior (clasele XI-XII);
- învăţământ profesional.
În urma centralizării rezultatelor, pentru participarea la etapa naţională care se va desfăşura în perioada 13.05.-15.05.2022, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, s-au calificat patru elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” din Galaţi, patru elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” şi doi elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”.
"Sub îndrumarea profesorilor coordonatori elevii premianţi vor efectua în perioada următoare vizite în întreprinderile din Galaţi în vederea completării cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Transmitem felicitări premianţilor, profesorilor coordonatori şi organizatorilor acestui eveniment şi le urăm succes la Etapa Naţională", transmite Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.

Publicat în Eveniment

Este vorba de Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie şi incendiu în: SILOZURILE DE CEREALE, FABRICILE DE BĂUTURI ALCOOLICE, RAFINĂRII, INDUSTRIA MINIERĂ şi SPITALE, anunţă Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi.

Această campanie se va derula pe tot parcursul anului 2022, având următoarele obiective:
1. Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care rezultă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare precum şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească;
2. Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;
3. Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Este cunoscut faptul că riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe inflamabile cum ar fi: materii prime, materiale, produse intermediare, produse finale, deşeuri etc., fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea este cunoscut faptul că exploziile şi incendiile pot provoca pe lângă pierderi umane şi/ sau daune materiale şi un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător. În acest sens evaluarea riscului de explozie şi incendiu precum şi stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecţiei Muncii şi trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor şi angajatorilor implicaţi în astfel de activităţi.

Prezenta acţiune urmăreşte continuarea demersurilor întreprinse de Inspecţia Muncii în anii anteriori, prin reluarea verificărilor unor domenii de activitate şi introducerea altor domenii, având în vedere evenimentele deosebit de grave produse pe parcursul anilor 2020 şi 2021, cum ar fi:
• Incendiul care a avut loc în data de 14.11.2020 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în urma căruia au decedat 10 pacienţi infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 şi au fost accidentate 4 cadre medicale, doi medici si două asistente;
• Incendiul care a avut loc în data de 29.01.2021, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” în timpul căruia a avut loc şi explozia unui recipient butelie în care era posibil să se fi aflat oxigen. Incendiul a afectat 4 saloane în care erau internaţi bolnavi  cu COVID -19. Ca urmare a evenimentului, au decedat 5 pacienţi şi au fost identificaţi 8 lucrători care au suferit sindrom de intoxicare a căilor aeriene superioare;
• Explozia urmată de un incendiu, care a avut loc în data de 02.07.2021 la unitatea ROMPETROL RAFINARE S.A., Instalaţia HPM (Hidrofinare petrol motorină), care s-a soldat cu 5 victime, dintre care trei au decedat;
• Incendiul care a avut loc în data de 01.10.2021, la Secţia Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Ca urmare a evenimentului, au decedat 8 pacienţi şi au fost accidentate trei cadre medicale;
• Incendiul care a avut loc în data de 11.11.2021, la Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti, într-un salon ATI al Secţiei Suport COVID a spitalului, având ca urmare decesul a doi pacienţi, bolnavi COVID, şi vătămarea corporală, prin arsuri pe 15-20% din suprafaţă corpului, a infirmierei care se afla în salon.

În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În procesele tehnologice care se desfăşoară în activităţile din silozuri, fabricile de pâine şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia, în celulele silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore. Valorile concentraţiilor limită depind de natura pulberilor, de mărimea şi forma particulelor de praf, de umiditate şi de temperatură; în general, pericolul este cu atât mai mare cu cât particulele de praf sunt mai fine. Limita inferioară de explozie în comparaţie cu cea a gazelor şi vaporilor este mai ridicată.

În ceea ce priveşte fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5-15 vol.%.

Produsele obţinute din prelucrarea ţiţeiului în rafinării sunt de asemenea extrem de inflamabile şi formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru mediu.

În cazul exploatărilor miniere din subteran, la zăcămintele de cărbune şi minereuri complexe există pericolul acumulărilor de gaze de mină cu potenţial exploziv, faţă de care sunt necesare măsuri permanente de aeraj specific acestor condiţii. De asemenea, în cazul exploatărilor miniere de subteran şi de suprafaţă, pot avea loc incendii provocate de blocarea funcţionării benzilor transportoare şi a altor utilaje de transport al substanţelor minerale utile, precum şi de subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere. Prin urmare, orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului, potrivit ITM Galaţi.

Publicat în Știrea zilei
Luni, 28 Martie 2022 12:31

ITM Galaţi "descinde" pe şantiere

În perioada februarie - martie 2022, ITM Galaţi a desfăşurat prima etapă a Campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor constând în mediatizarea, informarea, conştientizarea angajatorilor privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.
"Instituţia noastră a transmis în cursul lunii martie a.c. la un număr de 70 de angajatori care fac parte din grupul ţintă (angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor: cod CAEN 41, 42 şi 43), dar şi serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate care desfăşoară activităţi de prevenire şi protecţie la angajatori din domeniul construcţiilor, informări cu privire la această campanie. Inspecţia Muncii consideră că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile, având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în cursul anului 2021 în domeniul construcţiilor, precum şi gravitatea acestora", potrivit ITM Galaţi.
În a doua etapă care se va desfăşura în lunile aprilie - octombrie 2022, inspectorii de muncă vor efectua acţiuni de control la angajatori pentru a verifica modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.
În controale inspectorii de muncă vor verifica aspecte referitoare la: organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele temporare sau mobile; instruirea lucrătorilor; lucrul la înălţime şi acordarea echipamentului individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă; utilizarea instalaţiilor de ridicat şi protecţia împotriva electrocutării pe şantierele temporare sau mobile; cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Publicat în Eveniment

În anul 2021, iniţiativele ITM Galaţi în domeniul relaţiilor de muncă au vizat combaterea fenomenului de muncă nedeclarată.
Activitatea desfăşurată în domeniul Relaţii de Muncă în anul 2021 s-a concretizat prin acţiuni de control în limitele de competenţă stabilite de Legea nr. 108/1999 republicată şi HG nr. 1377/2000.

Rezultatele acţiunilor de control desfăşurate sunt:
Nr. de controale efectuate - 1.733
Nr. de măsuri dispuse - 2.412
Nr. angajatori depistaţi, care folosesc munca nedeclarată - 56
Nr. persoane depistate - 87, din care
- fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii - 57
- fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii - 13
- prestau activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial - 3
- prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat - 14
Nr. sancţiuni aplicate- 371
Valoarea sancţiunilor aplicate - 1.550.100 lei, din care pentru muncă nedeclarată - 1.460.000 lei (94% din val. amenzilor aplicate).

"Controalele efectuate au avut ca scop atât identificarea cazurilor de muncă nedeclarată cât şi verificări privind: încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial; respectarea prevederilor legale privind suspendarea contractelor individuale de muncă; încadrarea în muncă, în România, a cetăţenilor străini; întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor; evidenţa timpului de muncă.

Inspectorii de muncă au aplicat măsuri sancţionatorii pentru folosirea ilegală a forţei de muncă, dar au aplicat şi măsuri menite să creeze un cadru economic, social şi juridic care să încurajeze respectarea legalităţii, să facă mai convenabilă pentru subiecţii raporturilor de muncă respectarea legii decât sustragerea de la prevederile ei.

La sediul inspectoratului au fost organizate acţiuni de informare la care au participat reprezentanţi ai angajatorilor de pe raza judeţului, din diverse domenii de activitate. Tematica acţiunilor a fost diversă, cuprinzând majoritatea prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă, respectiv: modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă al salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, Legea nr. 53/2003 republicată, Legea nr. 52/2011 modificată şi completată,  HG nr. 905/2017, Legea nr.16/2017, Legea nr.156/2000, OG nr.25/2014 ş.a.

La sfârşitul anului 2021 erau active 633 contracte colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor din judeţul Galaţi, faţă de 603 contracte colective de muncă active la sfârşitul anului 2020.

La nivelul judeţului Galaţi, la sfârşitul perioadei de referinţă, funcţionau aproximativ 862 unităţi cu peste 21 de salariaţi, din sectorul bugetar, cu capital mixt şi privat. La sfârşitul anului 2021, 73,30% din numărul unităţilor cu peste 21 de salariaţi aveau încheiate contracte colective de muncă.

La sfârşitul anului 2021 au fost certificate 2 adeverinţe de finalizare a stagiului de către absolvenţi de instituţii de învăţământ superior şi au fost înregistrate 17 de contracte de ucenicie.

În contextul obligaţiilor care îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi-a îndeplinit cu perseverenţă misiunea de a controla aplicarea corectă şi unitară a actelor normative care reglementează relaţiile de muncă", potrivit unui comunicat al ITM Galaţi.

Publicat în Eveniment

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfăşura Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730, potrivit unui comunicat ITM Galaţi.

Campania naţională este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, se va desfăşura în perioada 10 - 16 martie 2022, în toate judeţele şi vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Inspecţia Muncii consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă cu privire la:
- angajarea personalului (contracte  individuale de muncă cu normă întreagă, contracte   individuale de muncă cu timp parţial etc.);
- transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
- întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariaţi;
- repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
- munca de noapte;
- acordarea drepturilor salariale;
- regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conţine verificarea tuturor cerinţelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
- deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
- evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
- întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza  evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
- evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- existenţa instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă;
- asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
- asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
- asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;
- respectarea interdicţiei de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanţă de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.

„Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din inspectoratele teritoriale de muncă din toată ţara, în anii anteriori, precum şi evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus amintite, au fost constatate deficienţe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor aflaţi în potenţial pericol în locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, principalele riscuri pentru staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt legate de activităţile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor. Se urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul menţionat şi eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Publicat în Știrea zilei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a desfăşurat, în perioada 06.12.2021 - 31.12.2021, o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind comercializarea articolelor pirotehnice.
Obiectivul acesteia a fost identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Această acţiune a fost motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în tară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite.
Un alt motiv care a determinat ITM Galaţi să desfăşoare această acţiune este faptul că, în perioada de sărbători, se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.
Inspectorii de muncă din cadrul instituţiei au efectuat 34 de controale.

itm 2

Controale au constat în verificarea societăţilor şi a punctelor de lucru ale acestora, verificarea documentelor de respectare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (autorizaţia de comercializare articole pirotehnice să fie valabilă, articolele pirotehnice să aibă inscripţionate în limba română: categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor şi să fie puse la dispoziţia utilizatorilor).
ITM Galaţi menţionează că la nivelul judeţului nostru nu s-au înregistrat eveniment soldate cu pagube materiale sau umane urmare a utilizării articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă.

Deşi concluzia ITM Galaţi este una pozitivă, Monitorul de Galaţi a relatat în prima zi a anului despre două cazuri, în care un bărbat a rămas fără un deget după ce o petardă i-a bubuit în mână, iar un copil a ajuns la spital rănit la ochi tot de la petardă. Subiectele pe larg aici:
- A rămas fără un deget după ce i-a bubuit petarda în mână;
- Copil rănit la ochi de la o petardă.

SURSA FOTO DESCHIDERE: GEORGE NICA

Publicat în Știrea zilei

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galați au desfășurat, în perioada 12 - 16 iulie 2021, acțiuni de control, în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, la angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați, potrivit unui comunicat al instituției.

"Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV, prevăzută de Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se impune intensificarea controalelor desfășurate de Inspecția Muncii, în vederea verificării și conștientizării angajatorilor cu privire la aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu, munca în regim de telemuncă, precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor", se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, obiectivele campaniei sunt:
- Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați în vederea conștientizării și determinării acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă, pe timpul deplasării la și de la locul de muncă, precum si cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;
- Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
- Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare;
- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse;
- Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Astfel, la nivelul județului Galați rezultatele verificărilor efectuate se prezintă astfel:
1. În domeniul Relațiilor de Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori, cu un număr total de 2.401 lucrători, din care 148 salariați care lucrează în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
- au fost constatate 15 deficiențe, fiind dispuse 15 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- neevidențierea distinctă în pontaje a orelor suplimentare, respectiv a orelor de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește munca suplimentară;
- netransmiterea în Revisal a elementelor din contractul individual de muncă anterior începerii activității;
- nerespectarea de angajator a obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

2. În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori cu un număr total de 2.434 lucrători, din care 1.306 salariați se aflau la locul de muncă controlat;
- au fost constatate 11 deficiențe, fiind dispuse 11 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 6 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- nepurtarea echipamentului individual de protecție (EIP) din dotare;
- neactualizarea documentului privind evaluarea riscurilor referitoare la riscul epidemiologic;
- neactualizarea planului de prevenire și protecție cu riscuri biologice;
- lipsa evaluării de risc pentru toate activitățile din unitate;
- lipsa deciziei cu nominalizarea lucrătorilor care acordă primul ajutor;
- lipsa organizării activității de prevenire și protecție;
- lipsa autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se precizează în comunicatul ITM Galați.

Publicat în Eveniment

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi au desfăşurat, în perioada 09 - 16.06.2021, acţiuni de control la angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcţii - cod CAEN 41,42,43.

„Obiectivele acţiunilor de control au constat în identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social. Totodată s-a urmărit modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor, care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile“, precizează ITM.

Astfel, la nivelul judeţului Galaţi, inspectorii au constatat următoarele:
a. În domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 27 controale, inspectorii de muncă constatând că un număr de 2 angajatori au utilizat muncă nedeclarată. Au fost identificate 3 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată fără contract individual de muncă. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 61.500 lei (din care 60.000 lei pentru muncă nedeclarată), iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 38 de măsuri.
b. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 28 angajatori. Au fost identificate 69 neconformităţi, au fost dispuse 69 de măsuri şi s-au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale dintre care 5 amenzi în valoare de 26.000 lei. A fost sistat din funcţionare un echipament de muncă care nu îndeplinea toate cerinţele de securitate (schelă).

„Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii conform prevederilor legale în vigoare; neîntocmirea planului propriu de securitate prevăzut de H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime pentru şantierele temporare sau mobile ori întocmirea necorespunzătoare a acestuia; nerespectarea documentaţiilor tehnice privind executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale; neasigurarea de sprijiniri a malurilor la lucrările de săpături; neîntocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific; neacordarea echipamentului individual (EIP) de protecţie de către angajator şi neutilizarea de către lucrători a EIP în concordanţă cu riscurile existente la locul de muncă; utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate; neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului; neautorizarea categoriilor de personal care exercită meserii ce trebuie autorizate, conform prevederilor legale în vigoare; instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nedelimitarea, neîngrădirea şi nesemnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase din incinta şantierelor astfel încât să fie evitat pericolul de accidentare; nu au fost luate toate măsurile de securitate la exploatarea recipientelor butelii de oxigen; nu au fost luate toate măsurile de securitate în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor prin electrocutare la întreţinerea, exploatarea echipamentelor electrice; nu au fost luate măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare astfel ca accesul persoanelor fără atribuţii în incinta şantierelor temporare să fie strict interzis“, menţionează ITM.

ITM Galaţi reaminteşte că munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv din cauza consecinţelor sociale şi economice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială: lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă: concediu remunerat, concediu medical; lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj; persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului; angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele prejudicii produse de acesta; condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea acestora; fondurile sociale şi bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 2