Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galați au desfășurat, în perioada 12 - 16 iulie 2021, acțiuni de control, în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, la angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați, potrivit unui comunicat al instituției.

"Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV, prevăzută de Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se impune intensificarea controalelor desfășurate de Inspecția Muncii, în vederea verificării și conștientizării angajatorilor cu privire la aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu, munca în regim de telemuncă, precum și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor", se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, obiectivele campaniei sunt:
- Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați în vederea conștientizării și determinării acestora de a organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră și de a implementa munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă, pe timpul deplasării la și de la locul de muncă, precum si cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariați cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru și securitatea și sănătatea în muncă;
- Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
- Identificarea neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevederilor legale în vigoare;
- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori, a prevederilor legale aplicabile și a măsurilor dispuse;
- Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Astfel, la nivelul județului Galați rezultatele verificărilor efectuate se prezintă astfel:
1. În domeniul Relațiilor de Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori, cu un număr total de 2.401 lucrători, din care 148 salariați care lucrează în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
- au fost constatate 15 deficiențe, fiind dispuse 15 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- neevidențierea distinctă în pontaje a orelor suplimentare, respectiv a orelor de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește munca suplimentară;
- netransmiterea în Revisal a elementelor din contractul individual de muncă anterior începerii activității;
- nerespectarea de angajator a obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

2. În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:
- au fost controlați 17 angajatori cu un număr total de 2.434 lucrători, din care 1.306 salariați se aflau la locul de muncă controlat;
- au fost constatate 11 deficiențe, fiind dispuse 11 măsuri cu termene de intrare în legalitate și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 6 angajatori.
Principalele deficiențe constatate au fost:
- nepurtarea echipamentului individual de protecție (EIP) din dotare;
- neactualizarea documentului privind evaluarea riscurilor referitoare la riscul epidemiologic;
- neactualizarea planului de prevenire și protecție cu riscuri biologice;
- lipsa evaluării de risc pentru toate activitățile din unitate;
- lipsa deciziei cu nominalizarea lucrătorilor care acordă primul ajutor;
- lipsa organizării activității de prevenire și protecție;
- lipsa autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se precizează în comunicatul ITM Galați.

Publicat în Eveniment

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi au desfăşurat, în perioada 09 - 16.06.2021, acţiuni de control la angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcţii - cod CAEN 41,42,43.

„Obiectivele acţiunilor de control au constat în identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social. Totodată s-a urmărit modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor, care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile“, precizează ITM.

Astfel, la nivelul judeţului Galaţi, inspectorii au constatat următoarele:
a. În domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 27 controale, inspectorii de muncă constatând că un număr de 2 angajatori au utilizat muncă nedeclarată. Au fost identificate 3 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată fără contract individual de muncă. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 61.500 lei (din care 60.000 lei pentru muncă nedeclarată), iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 38 de măsuri.
b. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 28 angajatori. Au fost identificate 69 neconformităţi, au fost dispuse 69 de măsuri şi s-au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale dintre care 5 amenzi în valoare de 26.000 lei. A fost sistat din funcţionare un echipament de muncă care nu îndeplinea toate cerinţele de securitate (schelă).

„Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii conform prevederilor legale în vigoare; neîntocmirea planului propriu de securitate prevăzut de H.G. nr.300/2006 privind cerinţele minime pentru şantierele temporare sau mobile ori întocmirea necorespunzătoare a acestuia; nerespectarea documentaţiilor tehnice privind executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale; neasigurarea de sprijiniri a malurilor la lucrările de săpături; neîntocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific; neacordarea echipamentului individual (EIP) de protecţie de către angajator şi neutilizarea de către lucrători a EIP în concordanţă cu riscurile existente la locul de muncă; utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate; neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului; neautorizarea categoriilor de personal care exercită meserii ce trebuie autorizate, conform prevederilor legale în vigoare; instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nedelimitarea, neîngrădirea şi nesemnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase din incinta şantierelor astfel încât să fie evitat pericolul de accidentare; nu au fost luate toate măsurile de securitate la exploatarea recipientelor butelii de oxigen; nu au fost luate toate măsurile de securitate în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor prin electrocutare la întreţinerea, exploatarea echipamentelor electrice; nu au fost luate măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare astfel ca accesul persoanelor fără atribuţii în incinta şantierelor temporare să fie strict interzis“, menţionează ITM.

ITM Galaţi reaminteşte că munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv din cauza consecinţelor sociale şi economice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială: lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă: concediu remunerat, concediu medical; lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj; persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului; angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele prejudicii produse de acesta; condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea acestora; fondurile sociale şi bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale.

Publicat în Eveniment

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a desfăşurat, în luna mai 2021, 200 de acţiuni de control (135 în domeniul Relaţiilor de Muncă şi 65 în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă) în urma cărora s-au aplicat 7 amenzi în valoare de 46.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit ITM, au fost depistate 2 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 66 de avertismente şi au fost dispuse 131 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. Acţiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pentru mai 2021, au avut ca rezultat aplicarea a 9 sancţiuni contravenţionale. Din 39 angajatori controlaţi, 9 au fost sancţionaţi cu avertisment şi s-au dispus 9 măsuri de remediere a neconformităţilor.

„Menţionăm faptul că, obiectivul instituţiei noastre în derularea controalelor nu a fost anihilarea agentului economic, deja afectat de restricţiile impuse pentru combaterea pandemiei. În cadrul controalelor efectuate inspectorii de muncă au adoptat o atitudine fermă, dar orientată, în primul rând pe prevenţie, iar sancţiunile au fost aplicate numai când au fost identificate cazuri flagrante de încălcare a legislaţiei şi când s-a constatat că recomandările din prima fază ale inspectorilor de muncă nu au fost respectate la verificările ulterioare“, precizează ITM Galaţi.

Publicat în Comunitate

Victima accidentului de muncă din Galaţi, muncitorul de 23 de ani, avea contractul de muncă suspendat. Potrivit unui comunicat al Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați, muncitorul fusese angajat al unei firme din Constanţa înainte să i se suspende contractul.

„Astăzi, 13 aprilie 2021, în jurul orei 09.00, instituţia noastră a fost anunţată telefonic de reprezentanţii Secţiei 2 Poliţie Galaţi cu privire la producerea unui accident în municipiul Galaţi, la o firmă de construcţii.

Inspectorii de muncă s-au deplasat la locul producerii evenimentului şi au constatat că victima, un bărbat în vârstă de 23 de ani, care a căzut de la o înălţime de cca. 16 metri fusese deja transportată la spital.

Din primele verificări a reieşit că victima era angajată a unei firme din judeţul Constanţa care desfăşura activitate de construcţii pentru o firmă din municipiul Galaţi. Bărbatul, angajat ca fierar betonist, are contractul individual de muncă suspendat, firma urmând să fie sancţionată pentru prestarea muncii nedeclarate.

Reamintim că Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii defineşte la articolul 15^1), munca nedeclarată care reprezintă: […] „c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat” (sancţiune cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată - art. 260 (1) lit. e^2).

Atragem din nou atenţia asupra consecinţelor grave la care se expun cei care prestează muncă nedeclarată (nu are siguranţa plăţii muncii prestate; plata se face în funcţie de bunăvoinţa angajatorului şi este amânată de acesta; săvârşeşte evaziune fiscală deoarece nu plăteşte contribuţii şi impozit la sumele încasate; este lipsită de o serie de drepturi ce decurg direct din contractul de muncă: dreptul la protecţie socială: pensie, şomaj şi sănătate; dreptul la securitate şi sănătate în muncă; dreptul la concediul de odihnă anual; dreptul la protecţie în caz de concediere; dreptul la negociere colectivă şi individuală; dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; dreptul la informare sau consultare etc.; nu beneficiază de vechime în muncă).

În ceea ce priveşte nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă inspectorii vor stabili măsuri şi vor aplica sancţiuni contravenţionale.

Comunicarea evenimentului a fost făcută de angajatorul la care s-a produs evenimentul în jurul orei 13.15. Acesta ne-a informat că evenimentul s-a produs în data de 13.04.2021, în jurul orei 08.05.

Inspectoratul Teritorial de Muncă şi poliţiştii au început o anchetă în acest caz pentru a se stabili exact circumstanţele în care a avut loc accidentul“, se arată într-un comunicat al ITM Galaţi.

Astfel, firma de construcţii din Constanța a fost amendată cu 40.000 lei pentru munca la negru, după ce a mai fost găsit un muncitor fără acte.

Publicat în Știrea zilei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a organizat ieri o serie de manifestări în cadrul Campaniei Naţionale pentru Securitate şi Siguranţă Rutieră iniţiate de Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM) în parteneriat cu Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Aceste manifestări au început cu simpozionul „Siguranţa tinerilor şoferi - răspunderea noastră”, la care au participat reprezentanţi ai Prefecturii, Primăriei, Consiliului Judeţului, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciului Judeţean de Ambulanţă, Poliţiei Locale, Autorităţii Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, ai Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, ai sindicatelor şi patronatelor, ai şcolilor de şoferi, asigurătorilor etc.

„În judeţul Galaţi este imperios necesar ca toţi factorii cu atribuţii să-şi intensifice eforturile pentru prevenirea riscurilor rutiere, pentru că statistica evenimentelor este îngrijorătoare. Numai în ceea ce priveşte evenimentele de muncă, accidentele de muncă de traseu şi de circulaţie reprezintă peste 12% din totalul accidentelor înregistrate de inspectoratul teritorial, iar numărul victimelor se apropie de 25% din totalul persoanelor accidentate. În anul 2012 au fost accidentate 20 de persoane, din care 3 persoane au fost încadrate în grad de invaliditate iar 2 au decedat; în 2013, din totalul de 17 victime, 5 au decedat, iar în anul 2014, din cele 19 victime ale accidentelor de muncă de circulaţie, 3 au fost accidentate mortal. Acesta este unul din motivele pentru care ne-am implicat în desfăşurarea campaniei organizate de Asociaţia Romana pentru Securitate şi Sănătate în Muncă”, a declarat Ionel Petrea, inspectorul şef al ITM Galaţi.

Prefectul Dorin Otrocol a atras atenţia că o parte din accidente au drept cauză starea precară a drumurilor din judeţ, lucru care ar trebui să dea de gândit Consiliului Judeţului, iar vicepreşedintele CJ, Marian Vicleanu, a recunoscut acest lucru.

După simpozion, în a doua parte a manifestărilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a executa în parcarea de lângă Palatul Navigaţiei un exerciţiu de descarcerare şi acordare a primului ajutor în cazul unui eveniment rutier. 

Publicat în Eveniment
Miercuri, 02 Septembrie 2015 00:00

Galaţiul, ocolit de conflicte colective de muncă

Anul acesta nu a fost declanşat niciun conflict colectiv de muncă, demers care ar putea fi declanşat de liderii unui sindicat reprezentativ în timpul negocierii unui contract colectiv de muncă ca urmare a intrarii în impas a tratativelor cu reprezentanţii conducerii, a declarant şeful ITM Galaţi, Ionel Petrea. Premisele declanşării unui conflict de muncă se anunţă la ITM Galaţi, care are obligaţia să înregistreze conflictul şi să deruleze procedura legală de rezolvare a nemulţumirilor dintre sindicate şi angajator. Faptul că anul acesta nu a fost niciun conflict colectiv de muncă la nivelul judeţului este de apreciat. În acest an, ITM Galaţi a respins 17 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale, deoarece nu au fost depuse la dosar toate documentele necesare referitoare la procedura de negociere, după remedierea deficienţelor acestea fiind înregistrate. 

Publicat în Economie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi, în colaborare cu Agenţia Română pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, va organiza la Galaţi o campanie de conştientizare a tinerilor şoferi, acţiunea având drept partener şi Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă. Potrivit informaţiilor furnizate de directorul ITM Galaţi, Ionel Petrea, în cadrul campaniei denumite „Siguranţa tinerilor şoferi – răspunderea noastră” va avea loc în cursul lunii viitoare un exerciţiu demonstrativ de descarcerare a unei maşini în parcarea de lângă Navrom şi de acordare a primului ajutor adecvat în acest caz, care va fi efectuat de personalul  ISU Galaţi, urmând ca sesiunea de dezbateri pe această temă să aibă loc la hotel Mercur. Scopul acestei campanii, care a început în anul 2010, este acela de implicare a cât mai multor instituţii şi companii în implementarea politicii de prevenire şi bune practici profesionale pentru reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere produse de tinerii şoferi.

Publicat în Comunitate

Conform informaţiilor furnizate de către conducerea ITM Galaţi, la nivelul judeţului Galaţi îşi desfăşoară activitatea 883 de unităţi cu peste 21 de salariaţi, dintre care 250 au capital de stat, 3 au capital mixt, 621 de firme au capital integral privat, iar 9 sunt încadrate la categoria alte unităţi. Statistica realizată de către ITM Galaţi mai scoate la iveală faptul că la nivelul judeţului nostru, la data de 15 august, îşi desfăşurau activitatea 11.715 angajatori activi, care aveau 117.250 de salariaţi activi, în total fiind înregistrate 129.100 contracte individuale de muncă. Un calcul matematic scoate în evidenţă faptul că numărul societăţilor care au cel puţin 21 de salariaţi, şi unde se poate discuta despre negocierea contractului colectiv de muncă, nu reprezintă nici 10% din totalul firmelor din judeţ, iar pe de altă parte sunt persoane care au mai multe contracte individuale de muncă. 

La data de 31 iulie 2015, în evidenţa ITM Galaţi se aflau 591 de contracte colective de muncă active, dintre care 149 încheiate la nivelul societăţilor comerciale, societăţilor cu capital de stat sau unităţilor bugetare, 434 de contracte încheiate la nivelul unităţilor cu capital privat, iar 8 încheiate la nivelul unităţilor cu capital mixt. 

De la intrarea în vigoare a Legii Dialogului Social (Legea 62/2011), numărul contractelor colective de muncă înregistrate a crescut anual. Astfel, dacă în anul 2011 erau înregistrate 248 de contracte, în anul 2012 erau înregistrate 448 contracte colective de muncă, în anul 2013 numărul lor era de 536, în timp ce în anul 2014 numărul contractelor colective de muncă era de 555. Anul acesta, ITM Galaţi a respins un număr de 17 contracte colective de muncă şi 3 acte aditionale, deoarece nu au fost depuse la dosar toate documentele necesare referitoare la procedura de negociere, după remedierea deficienţelor acestea fiind înregistrate. 

Publicat în Știrea zilei

Acest lucru rezultă dintr-un calcul făcut de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi în ceea ce priveşte numărul persoanelor care au lucrat ca zilieri începând din anul 2011, când a intrat în vigoare legea care reglementează prestarea acestei activităţi. Potrivit informaţiilor furnizate de şeful ITM Galaţi, Ionel Petrea, de la intrarea în vigoare a legii şi până la ora actuală au fost cumpărate registre de evidenţă a zilierilor de către 409 angajatori, iar dintre aceştia, 265 au depus o copie cu evidenţa numărului de zile lucrate de către zilieri, care s-a ridicat la 614.171 zile. 

Potrivit legii, o persoană nu poate munci ca zilier mai mult de 90 de zile pe an iar la sfârşitul zilei de lucru, acestuia i se opreşte un impozit de 16% din suma cuvenită pentru munca desfăşurată, angajatorul virând aceşti bani în contul statului. Potrivit aceleiasi legi, pentru o zi de muncă, un zilier nu poate primi o sumă mai mică de 50 de lei. 

„Tinând cont de faptul că o persoană nu poate lucra într-un an decât 90 de zile ca zilier şi că pe parcursul a 4 ani au fost înregistrate ca fiind lucrate 614.171 de zile, făcând un calcul matematic, reiese că din anul 2011 şi până în prezent au lucrat ca zilieri circa 20.000 de persoane, în domeniu agricol, preponderent, cum ar fi cel legumicol, pomicol sau viticol”, „ne-a mai declarat şeful ITM Galaţi, Ionel Petrea. 

Publicat în Comunitate

Potrivit datelor care ne-au fost furnizate de catre inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galaţi, Ionel Petrea, în urma controalelor efectuate au fost descoperite 16 persoane care lucrau fară forme legale de angajare, fapt pentru care valoarea sancţiunilor aplicate angajatorilor prinşi pe picior greşit s-a ridicat la 160.000 lei. Potrivit inspectorului sef al ITM Galaţi, este vorba de 8 angajatori care foloseau forţă de muncă la negru, cele mai multe persoane, şi anume 5, fiind depistate la un singur agent economic, care a primit o sancţiune de 50.000 de lei. De asemenea, au mai fost depistaţi angajatori unde munceau la negru câte 3 sau 2 persoane, în fiecare caz fiind aplicată o amendă. Inspectorii de muncă gălăţeni au efectuat 158 de controale la angajatori care aveau 15.500 de salariaţi, fiind dispuse 257 de măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate şi s-au aplicat 69 de sancţiuni contravenţionale, din care 19 amenzi în cuantum  total de 207.000 lei, şi 30 de avertismente.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2