Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a lansat oficial prima etapă a celui mai mare proiect feroviar de investiţii din Capitală, licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor de modernizare/consolidare/reabilitare a staţiei CF Gara de Nord Bucureşti (Etapa I), un proiect în valoare de 471,15 milioane lei, cu finanţare prevăzută în Programul Operaţional Transport (POT).

Etapa I a programului de modernizare a celei mai mari gări din România - Gara de Nord Bucureşti - include reabilitarea spaţiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfăşoară activitatea feroviară, serviciu destinate publicului călător şi activitatea comercială:
- Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu);
- Corp B (central, coloane, casele de bilete clasa I);
- Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Griviţei).

Principalele lucrări de modernizare vizează:
- modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din staţia de călători Bucureşti Nord;
- modernizarea spaţiilor destinate publicului călător, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;
- asigurarea elementelor de siguranţă şi confort pentru călători - balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, lifturi, sisteme de control acces;
- reabilitarea construcţiilor monument cu valoare istorică;
- crearea unor spaţii verzi centrale, cu zonă de aşteptare pentru publicul aflat în tranzit;
- regenerarea zonei aferente staţiei de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;
- sisteme noi de ventilaţie/încălzire;
- modernizarea sistemului de iluminat şi a instalaţiilor electrice, sanitare, termice etc.;
- modernizarea sistemului de informare a publicului călător şi a echipamentului de telecomunicaţii etc.

Prin implementarea acestui important program, staţia de cale ferată Bucureşti Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuţi de standardele şi legislaţia europeană/internaţională în vigoare.

Durata aferentă proiectării şi execuţiei lucrărilor este de 55 de luni (9 luni pentru proiectare, 46 de luni pentru execuţie), iar perioada de garanţie a obiectivului este de 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 06.03.2023, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 15:00.

! Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. CN1051472/28.01.2023, potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.

Publicat în National

Guvernul austriac a anunţat luni că şoferilor care sunt prinşi depăşind cu mult viteza maximă legală le vor fi confiscate autovehiculele, acestea urmând să fie scoase la licitaţie de către autorităţi, relatează Reuters citat de HotNews.ro.
Coaliţia de guvernare de la Viena formată din conservatori şi verzi a anunţat că doreşte modificarea legislaţiei în vigoare pentru ca aceasta să fie mai în linie cu cea a altor ţări învecinate precum Germania şi Elveţia.
Măsura vine în contextul în care autorităţile locale din Austria se plâng că încearcă să pună capăt curselor ilegale din municipiile lor, precum şi a altor cazuri de şofat la viteze extreme.
„La vitezele despre care vorbim nimeni nu este pe deplin în control asupra vehiculului său. Maşina devine o armă ce nu poate fi controlată şi un pericol la adresa unor oameni nevinovaţi”, a declarat luni ministrul austriac al Transporturilor Leonore Gewessler.
Aceasta, o membră a Partidului Verde austriac, a precizat că orice şofer care va fi prins conducând la o viteză de 60 km/h peste limita legală în oraşe, sau cu 70 km/h în alte locuri, va avea maşina confiscată timp de două săptămâni.

Când va confisca Austria maşinile şoferilor vitezomani

Gewessler a mai explicat că, în cazul unor abateri repetate sau dacă viteza va fi cu peste 80 km/h în localităţi, respectiv 90 km/h în afara lor, mai mare decât limita legală, maşina va fi confiscată definitiv şi vândută la licitaţie de către autorităţi.
Noul plan va completa alte măsuri adoptate anul trecut care au prelungit perioada pentru care şoferii îşi pierd carnetul dacă sunt prinşi depăşind viteza maximă legală.
„Cel care nu mai are o maşină nu mai poate conduce cu viteză. Exact din acest motiv măsura are atât de mult succes în alte ţări, fiindcă loveşte acolo unde doare şi protejează populaţia generală”, a adăugat Gewessler.
Ea a afirmat de asemenea că, deşi măsurile sunt dure, ele sunt necesare.

Publicat în Mapamond

Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru „Înfiinţare sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteieşti, extindere sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizare gospodarie de apă în satul Fântânele şi modernizare sistem de captare a apei, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi” a intrat în procedura de achiziţie publică în SEAP cu o valoare estimată de  30.594.172,54 lei, adică peste 6 milioane de euro.

„În prezent localităţile comunei Scânteieşti nu beneficiază de o dezvoltare corespunzătoare a infrastructurii de canalizare menajeră, deoarece sistemul existent nu are o acoperire pe toată suprafaţa satelor Fântânele și Scânteieşti. În prezent locuitorii comunei care nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere, evacuează apele uzate menajere în fosele septice. Parametri tehnici pentru apa uzată provenită de la cele 4 puţuri nu corespund legislaţiei în vigoare, ceea ce face ca locuitori celor două sate să nu poată beneficia de apă potabilă de la reţeaua de alimentare cu apă existentă. Deoarece locuitori comunei Scânteieşti nu beneficiază în totalitate de un sistem centralizat de colectare a apei uzate menajere şi de un sistem de alimentare cu apă conform parametrilor tehnici impuşi prin legislaţie, aceştia sunt supuşi la serie de riscuri: Risc ridicat de apariţie a epidemiilor hidrice; Grad scăzut de igienă şi implicit de calitate a vieţii, ceea ce conduce la migrarea populaţiei tinere spre zonele urbane. Având în vedere cele mai sus menţionate se propune înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteieşti, extinderea sistemului centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizarea gospodăriei de apă în satul Fântânele şi modernizarea sistemului de captare a apei, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi”, se arată în documentaţia achiziţiei publice.

Investiţia propusă va fi defalcată în următoarele obiecte:
Obiectul nr. 1 - ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL SCÂNTEIEŞTI - În satul Scânteieşti se propune înfiinţarea unui sistem centralizat de canalizare menajeră alcătuit din următoarele elemente componente: reţea de canalizare gravitaţională PVC-KG De 250 mm, SN 8: 11.156 ml; reţea de canalizare pompată PEHD De 110 - 160 mm, PN 10: 5.948 ml; staţii de pompare ape uzate (SPAU): 13 BUC.

Obiectul nr. 2 - EXTINDEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL FÂNTÂNELE - În satul Fântânele se propune extinderea sistemului centralizat de canalizare menajeră cu următoarele elemente componente: reţea de canalizare gravitaţională PVC-KG De 250 mm, SN 8: 1.100 ml; reţea de canalizare pompată PEHD De 110 mm, PN 10: 350 ml; staţii de pompare ape uzate (SPAU): 1 BUC.

Obiectul nr. 3 - MODERNIZARE GOSPODĂRIE DE APA ÎN SATUL FÂNTÂNELE - La solicitarea beneficiarului se propune modernizare gospodăriei de apă, existentă, din satul Fântânele prin prevederea unor noi elemente: Rezervor V= 300 mc; Staţie de clorinare; Cămine de vane și golire.

Obiectul nr. 4 - MODERNIZARE SISTEM DE CAPTARE A APEI - În urma întocmirii buletinului de analiză a apei provenită de la cele 4 puţuri forate existente, respectiv identificarea parametrilor tehnici ai apei, se propune realizarea unei staţii de tratare a apei provenite de la cele 4 puţuri. În apropierea staţiei de tratare se va prevedea o staţie de pompare care va transporta apa către cele două gospodării de apă din cele două sate.

Obiectul nr. 5 - ÎNLOCUIREA HIDRANȚI EXTERIORI DN 80 MM ÎN SATELE SCÂNTEIEŞTI ȘI FÂNTÂNELE - La solicitarea beneficiarului se propune înlocuirea unui număr de 50 hidranţi subterani DN 80 mm, exteriori, în cele două sate, Scânteieşti şi Fântânele.

Durata contractului ce urmează a fi atribuit este de 36 luni. Fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanţare între comuna Scânteieşti şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Programul Naţional Anghel Saligny.

Publicat în Eveniment

ANAF organizează, în perioada imediat următoare, licitaţii publice pentru vânzarea de obiecte din metale şi/sau pietre preţioase care au un preţ cumulat de pornire a licitaţiilor de aproape două milioane de lei.
Pentru licitaţiile care se vor organiza în Bucureşti, la sediul ANAF din str. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2, în data de 23.11.2022, preţul total de pornire a licitaţiilor pentru 34 de gropuri care cuprind obiecte din aur, argint şi pietre preţioase este de peste 1,5 milioane de lei.
De asemenea, astfel de acţiuni de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin licitaţie publică vor avea loc şi în Târgu Jiu sau Braşov, astfel:
- în data de 14.11.2022, la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr. 4 din localitatea Tg.Jiu, str. Siretului, nr. 6, cam. 408, et. 4, pentru valorificarea unui grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 9.418,43 lei.
- în data de 16.11.2022, la sediul Serviciului teritorial de valorificare bunuri nr. 7, din localitatea Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, jud. Braşov, pentru valorificarea a două gropuri, un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 65.078,22 lei şi un grop care cuprinde obiecte din aur cu valoarea de pornire a licitaţiei de 326.647,03 lei.
Anunţurile se găsesc pe portalul ANAF, la rubrica INFO ANAF/Anunţuri/Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului şi cuprind toate informaţiile necesare înscrierii la licitaţie.
Reamintim că ANAF, prin Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate - Direcţia generală de executări silite cazuri speciale, a realizat, în ultima lună, încasări semnificative la bugetul de stat de aproape 600.000 de lei, prin valorificarea unor gropuri de obiecte metale şi/sau pietre preţioase, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos!

Publicat în Economie

Licitaţie unică în România demarată de către Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoserv Galaţi. Au fost lansate şi aprobate de către Agenţia Naţională de Achiziţii Publice procedurile de licitaţie pentru construirea în municipiul Galaţi a unei staţii performante, singura de acest gen din România, de tratare a deşeurilor biodegradabile şi reziduale. Această staţie de tratare mecano-biologică va fi dotată cu un digestor, un echipament industrial de ultimă generaţie, şi o turbină cu ajutorul căreia se va produce energie electrică din deşeuri.

Valoarea estimată a acestei investiţii este de 773.493.596 de lei (fără TVA), din care partea de proiectare şi execuţie este de 180.657.193 lei (fără TVA), fonduri europene atrase de către Consiliul Judeţean Galaţi, în cadrul amplei investiţii de gestionare a deşeurilor din judeţul Galaţi.

Restul sumei estimate reprezintă partea de operare, adică valoarea serviciilor realizate de către firma care va gestiona funcţionarea acestei staţii de tratare a deşeurilor pentru o perioadă de 10 ani. Valoarea finală a serviciilor de operare va depinde foarte mult şi de cantitatea de deşeuri care va fi tratată în această staţie, precum şi de cantitatea de deşeuri reciclabile colectate separat şi valorificate.

„Este pentru prima oară în istoria achiziţiilor publice din ţara noastră când o autoritate publică face o singură licitaţie pentru proiectarea, execuţia, gestionarea şi funcţionarea investiţiei pe o perioadă lungă de timp. Practic, câştigăm ani de zile, astfel că, atunci când lucrările vor fi gata, sistemul va putea fi utilizat imediat. Sunt sisteme de management al deşeurilor în ţară care nu pot fi folosite pentru că nu există o firmă specializată care să gestioneze investiţia respectivă, iar în alte cazuri au trecut ani de zile de la finalizarea lucrărilor până a fost desemnat un operator. Asta vrem să evităm, motiv pentru care facem o singură procedură. Mai este un avantaj, operatorul nu poate ulterior să reclame diverse deficienţe de construcţie, având în vedere că este parte integrantă a acestui proces încă de la începutul procedurii”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Soluţia tehnică de tratare a deşeurilor biodegradabile şi reziduale care vor ajunge din tot judeţul în staţia de tratare din municipiul Galaţi este complexă, se bazează pe tehnologie de ultimă generaţie şi va fi implementată pentru prima oară în România.

„Practic, deşeurile vor fi în primă fază sortate cu ajutorul unui sistem automatizat şi dotat cu diverşi senzori, după care deşeurile biodegradabile vor fi supuse unui proces de fermentare fără oxigen, astfel că la final va rezulta biogaz şi o fracţie de aproximativ 20% din masa iniţială a deşeurilor, un fertilizant steril care poate fi folosit ca îngrăşământ. De asemenea, în cazul deşeurilor reziduale, după operaţiunea de tratare şi extragere a biogazului, va rezulta un material asemănător unui strat de pământ, care va fi dus la depozitul ecologic de deşeuri de la Valea Mărului. Biogazul va fi transformat în energie electrică cu ajutorul unei turbine, energie care va fi folosită doar pentru funcţionarea staţiei, deoarece atât permit normele în vigoare”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Sistemul de management al deşeurilor din judeţul Galati este un proiect cu fonduri europene atrase de către Consiliul Judeţean, care înseamnă investiţii ample în municipiul Galaţi (staţie de tratare mecano-biologică), la Valea Mărului (depozit de deşeuri şi staţie de sortare), la Tecuci (închiderea depozitului neconform de la Rateş şi staţii de transfer şi compostare) şi la Târgu Bujor (staţie de transfer şi retehnologizarea staţiei de compostare), informează Consiliul Judeţean Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria Galaţi organizează o licitaţie publică, cu strigare, pentru valorificarea deşeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân (vehicule scoase din uz) aparţinând municipiului Galaţi. Vorbim de 25 de vehicule abandonate, un total de 7.200 de kg de fier vechi. Licitaţia porneşte de la 0,95 lei/kg.

Şedinţa de licitaţie publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în data de 01.11.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, din str. Domnească, nr. 54. Până la data organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, bunurile pot fi văzute în Parcarea de Tiruri din str. Macului, între orele 08.00 - 12.00, de luni până vineri. Caietul de sarcini va fi pus gratuit la dispoziţia solicitanţilor, prin transmitere pe adresele lor electronice, precizează Primăria Galaţi.

! Pentru înscrierea la licitaţie sunt necesare următoarele documente:
- Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, cod fiscal 3814810;
- Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea societăţii comerciale participante, de minim 5 ani;
- Certificat de atestare fiscală, emis de Administraţia Finanţelor Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat;
- Certificat de atestare fiscală, emis de Direcţia de Taxe şi Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local;
- Certificat Constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
- Autorizaţie de mediu - care prevede colectarea, dezmembrarea şi tratarea maşinilor uzate, valabilă la data licitaţiei;
- Autorizaţie tehnică R.A.R.;
- Copie act de identitate administrator sau împuternicire şi copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul;
- Documentele de participare la licitaţie se acceptă de organizatorul licitaţiei doar dacă sunt depuse/transmise (prin curier/poştă) în plic sigilat, până la data de 01.11.2022, ora 10.00, la Registratura Generală a Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54, potrivit Primăriei Galaţi.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că strada Domnească va fi pusă în valoare în cadrul unui amplu proiect, iar contractul pentru modernizarea acestei străzi importante a oraşului a fost lansat în licitaţie publică. Este vorba despre segmentul cuprins între strada N. Gamulea (Biserica Greacă) şi strada Gării (Biserica Catolică), iar valoarea estimată a contractului este de 16.480.125 lei fără TVA, ofertele fiind aşteptate până pe 28.09.2022.
În cadrul proiectului sunt prevăzute în principal lucrări de modernizare şi reabilitare a carosabilului şi trotuarelor, cu elemente tip „Aleea Celebrităţilor - Walk of Fame” pentru personalităţi marcante ale Galaţiului, refacerea staţiilor de autobuz, reconfigurarea şi modernizarea spaţiilor verzi, sisteme de irigaţii automatizate, piste pentru biciclişti, bănci şi coşuri de gunoi, iluminat public de tip led. Mai mult, pentru pietonalizarea din week-end, în zona intersecţiei cu str. Gării, dar şi la intersecţiile cu drumurile laterale, se vor monta stâlpi retractabili automaţi, cu acţionare electrică sau hidraulică.
Primăria municipiului Galaţi continuă astfel programul de modernizare a zonei străzii Domnească unde se vor derula multe alte proiecte importante pentru gălăţeni ce vor duce în cele din urmă la crearea unui ansamblu urban. Acesta include Teatrul Dramatic, care va fi renovat, modernizarea Piaţetei de la Biserica Greacă, amenajarea spaţiului din imediata apropiere a străzii Eroilor ce presupune şi crearea unei parcări subterane, reconfigurarea parcului unde se află Monumentul Eroilor Revoluţiei. Mai mult, deja a fost depus pentru finanţare în cadrul PNRR proiectul pentru reabilitarea Palatului Simion Gheorghiu, în timp ce proiectul pentru punerea în valoare a clădirii de patrimoniu de pe strada Domnească nr. 58 este aproape de finalizare.
Deja a fost modernizată strada Domnească pe segmentul cuprins între strada Brăilei şi strada N. Gamulea (Biserica Greacă), dar şi Parcul Mihai Eminescu, Parcul de la Parfumul Teilor şi Piaţeta Florilor de Tei, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Citeşte şi Primăria Galaţi vrea Walk of Fame ca la Hollywood pe strada Domnească

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Un maiou care a aparţinut legendarului jucător de baschet Michael Jordan a fost adjudecat la o licitaţie pentru suma record de aproximativ 10 milioane de dolari, a anunţat joi casa Sotheby's, informează agenţia DPA.
Maioul a devenit astfel cel mai scump suvenir sportiv purtat vândut vreodată la licitaţie, potrivit Sotheby's.
Acesta a fost purtat în timpul finalei NBA din 1998, în sezonul "The Last Dance" al lui Michael Jordan, ultimul alături de Chicago Bulls.
Au fost înaintate circa 20 de oferte pentru echipamentul sportiv, iar casa de licitaţii nu a dezvăluit cine a plasat cea mai mare sumă, de 10,1 milioane de dolari americani.
Sotheby's a estimat iniţial preţul maioului la aproximativ 5 milioane de dolari.
Anterior, cel mai scump suvenir sportiv purtat vândut vreodată la licitaţie a fost un tricou cu care legendarul fotbalist Diego Maradona a jucat la Cupa Mondială din 1986, adjudecat în mai pentru 8,39 milioane de dolari. (sursa Agerpres)

Publicat în Mozaic

Primăria municipiului Galaţi informează că a lansat în licitaţie contractul de achiziţie publică pentru obiectivul „Modernizare Bulevardul George Coşbuc, Etapa I - lucrări drum şi reţele edilitare apă-canal - proiectare şi execuţie”, valoarea estimată a investiţiei fiind de 63.928.288 de lei fără TVA, adică aproximativ 13 milioane de euro. Data limită pentru depunerea ofertelor este 10 octombrie 2022.

(Citeşte şi Primăria Galaţi lansează în rafală licitaţii de 25 milioane euro. Palatul Gheorghiu şi Parcul Turn TV pe listă)

Proiectul are în vedere segmentul cuprins între str. Brăilei şi str. Henry Coandă şi prevede în principal următoarele: reabilitarea reţelei de apă; reabilitarea reţelei de canalizare; cămine de vizitare şi refacere branşamente riverani; subtraversări ale străzilor; amenajarea părţii carosabile; reamenajare trotuare; piste pentru biciclişti; amenajarea spaţiilor verzi; lucrări de relocare şi protecţie aferente instalaţiilor de semaforizare, reţele electrice aeriene (coborârea cablurilor în subteran); lucrări pentru preluarea şi evacuarea apelor pluviale; amenajarea străzilor laterale pe o lungime de 25 de metri; realizarea semnalizării prin marcaje rutiere şi indicatoare rutiere.

(Citeşte şi Casa Simion Gheorghiu "desprăfuită" cu fonduri din PNRR)

Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de 6 luni de la data semnării contractului, iar cel de execuţie a lucrărilor este de 30 luni de la data predării amplasamentului. Proiectul este propus pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment

După ce Primăria Galați a preluat cazarma 3006, situată pe str Tecuci nr. 163-165, în scopul construirii a 8 blocuri de locuințe, municipalitatea a lansat vineri, 26 august 2022, licitația publică privind „Construire 8 blocuri locuinte P+5 etaje-faza Studiu de fezabilitate (SF)”.
Așadar se caută o firmă de specialitate care, în principiu, trebuie să furnizeze serviciile de proiectare (inclusiv activitățile de obținere a avizelor aferente) necesare construirii celor 8 blocuri. Valoarea estimată a constractului este de 650.000 lei fără TVA, iar durata contractului este de 120 de zile calendaristice.
Cele 8 blocuri vor avea 5 etaje, cu un număr total de 352 de apartamente cu 1, 2 și 3 camere.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 4