Miercuri, 04 Ianuarie 2023 12:35

Cartierul Micro 14 intră în modernizare

Primăria municipiului Galaţi continuă amplul program de modernizare a cartierelor, iar o nouă zonă unde se va interveni este cea a blocurilor A-C, din apropierea Centrului medical „Irina” (cartier Micro 14).
Proiectul are în vedere în principal următoarele lucrări: amenajarea de noi locuri de parcare în locul garajelor demolate, refacerea părţii carosabile, realizarea de alei de acces noi, amenajarea spaţiilor verzi, înfiinţarea unui loc de joacă pentru copii, asigurarea iluminatului public, realizarea marcajelor rutiere şi a sistemului de preluare şi evacuare a apelor pluviale etc.
În acest scop, a fost lansat în licitaţie publică un contract privind resistematizarea terenului din zona blocurilor A-C, cartier Micro 14 (proiectare şi execuţie). Este vorba despre terenul din imediata apropiere a Centrului medical „Irina”, acolo unde au fost demolate deja vechile garaje.
Valoarea estimată a contractului este de 3.686.197 lei fără TVA, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2023. Termenul de realizare va fi de opt luni, din care două luni vor fi pentru proiectare şi şase luni pentru execuţia lucrărilor, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi anunţă că au fost publicate pe site-ul instituţiei - www.primariagalati.ro - rezultatele contestaţiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reşedinţă din municipiul Galaţi - Etapa V.
De asemenea, Primăria Galaţi informează că, în perioada 13-15 iulie 2022, vor avea loc şedinţele de licitaţie privind alocarea locurilor de parcare, din parcările rezidenţiale Etapa V - Mazepa I, Mazepa II, Ţiglina I, Ţiglina II, Micro 18 şi Micro 21, cât şi în subzonele noi Ţiglina II-10A, Mazepa I-19A şi Ţiglina I-9C.
Licitaţiile se vor desfăşura la sediul Primăriei municipiului Galaţi, din strada Domnească nr. 54, conform tabelului publicat pe site-ul instituţiei, în secţiunea Anunţuri parcări reşedinţă. Persoanele vizate vor prezenta şi următoarele documente: carte de identitate şi procura în forma autentificată, în cazul reprezentanţilor legali.
IMPORTANT! Persoanele care nu se prezintă la ora şi data la care a fost anunţată procedura de licitaţie pierd dreptul de a beneficia de un loc de parcare din cele licitate, menţionează municipalitatea.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi informează că începe o nouă etapă privind rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare în cartierele Mazepa I, Mazepa II, Ţiglina I, Ţiglina II, Micro 18 şi Micro 21. Astfel, în această etapă se vor atribui locuri de parcare din 3 subzone noi, 10A, 19A, 9C, precum şi locurile rămase neatribuite din prima etapă - VEZI Galeria de imagini de mai jos! ↓, informează Primăria municipiului Galaţi, prin intermediul unui comunicat pe presă, pe care îl redăm integral:

"În urma finalizării lucrărilor de marcare şi numerotare a locurilor de parcare din mai multe zone din municipiul Galaţi, începând cu data de 28.05.2022 ora 00:00 şi până pe 31.05.2022 ora 23:59, locurile disponibile (culoarea verde – acces general şi albastru – acces pentru persoanele cu handicap) pot fi rezervate numai prin accesarea aplicaţiei informatice, online la adresa https://parcarigalati.gisapp.ro.

Ulterior finalizării perioadei de rezervare, în intervalul 2-10.06.2022, se pot depune cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reşedinţă însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările şi completările ulterioare, la Registratura municipiului Galaţi, sau electronic pe adresa de e-mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.

Rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă se poate realiza doar de către persoanele cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care:
- nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.

Autovehiculul trebuie să fie cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat şi înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei municipiului Galaţi, fără obligaţii de plată.

IMPORTANT! Momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare.

Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reşedinţă;
- solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar şi au înregistrat la rolul fiscal construcţie cu destinaţie garaj în municipiul Galaţi; (deţin garaje amplasate în municipiul Galaţi)
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare;
- au efectuat rezervarea online ca persoană cu handicap sau ca deţinător a unui autovehicul electric (all electric, plug-in hybrid, hybrid, mild hybrid), dar documentele depuse nu confirmă acestea.

Situaţiile prezentate mai sus nu sunt cumulative şi vor fi verificate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Galaţi.

Începând cu data afişării acestui anunţ, manualul de utilizare a aplicaţiei informatice în vederea rezervării, tutorialul şi arondarea imobilelor se pot accesa şi consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă.

În context, precizăm că în cele 3 subzone noi sunt disponibile aproximativ 700 de locuri de parcare, iar în celelalte zone este vorba despre aproximativ 300 de locuri de parcare rămase neatribuite din prima etapă".

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi informează că solicitanţii locurilor de parcare având codurile 1C071, 1B114, 4D209, 4D211 pierd dreptul asupra locului de parcare atribuit întrucât nu au achitat tariful pentru abonamentul de parcare, potrivit regulamentului. De asemenea, şapte participanţi care au câştigat licitaţiile organizate în perioada 5-13 aprilie 2022 pentru atribuirea unui loc de parcare pierd locul de parcare, precum şi dreptul de a participa la următoarea procedură de atribuire din cauză că nu au achitat suma cu care au adjudecat licitaţia. Este vorba despre următorii participanţi la licitaţii:

Untitled

Publicat în Eveniment

Primăria Galaţi informează că persoanele interesate pot consulta pe site-ul instituției (link - https://parcarigalati.gisapp.ro/index) harta online privind locurile disponibile din parcările rezidenţiale, conform calendarului anunţat deja pentru această nouă sesiune de atribuire.

„Subliniem, în context, că subzonele din cartierele vizate s-au comasat, astfel încât o persoană poate opta în vederea atribuirii pentru orice loc disponibil din cartierul unde îşi are domiciliul“, precizează municipalitatea.

Calendarul acestei sesiuni de atribuire, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Citeşte şi Alte 1.000 de locuri de parcare atribuite în parcările rezidenţiale din Galaţi (TABEL)

Publicat în Comunitate

În perioada următoare se va desfăşura o nouă sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare din parcările rezidenţiale, care nu au fost atribuite în sesiunea anterioară, informează Primăria municipiului Galaţi.

Astfel, în perioada 07-12 februarie 2022, se va putea face consultarea privind locurile disponibile din Mazepa I – zona 16 – subzona A;  Micro 21 – zona 1 – subzona A, B şi C; Mazepa II – zona 15 – subzona A; Ţiglina II - zona 10 – subzona B şi Micro 18 – zona 4 – subzona A, B, C şi D.

Începând din 13 februarie 2022, ora 00:00, până pe 15 februarie 2022, ora 23:59, locurile disponibile (marcate în culoarea verde pe platformă) pot fi rezervate numai online prin accesarea aplicaţiei informatice https://parcarigalati.gisapp.ro care va fi activă în perioada menţionată. După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 16-25 februarie 2022, se pot depune cererile de atribuire însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările şi completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021, la Registratura Primăriei municipiului Galaţi sau electronic pe adresa de mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.

Rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă se poate face doar de către persoanele cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care:
- nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- au rezervat loc prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.

Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reşedinţă;
- solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar şi au înregistrat la rolul fiscal construcţie cu destinaţie garaj în municipiul Galaţi;
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare;
- au un loc atribuit pentru apartamentul din imobilul arondat parcării de reşedinţă.

Procedura de atribuire/licitaţie se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi, astfel:
1. persoanele fizice cu handicap, proprietar/utilizator de autovehicule sau reprezentantul legal al acestora/părinţi/rudele până la gradul al III-lea a căror calitate va fi dovedită cu documente;
2. persoane fizice domiciliate la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul electric sau plug-in hybrid;
3. persoane fizice care deţin în proprietate apartamentul unde domiciliază sau au reşedinţa la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul alimentat cu combustibil clasic (benzină, motorină, GPL);
4. persoane fizice care au reşedinţa la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul;
5. locurile rămase libere, după atribuirea prin licitaţie persoanelor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3, se licitează şi terţelor persoane fizice care nu se încadrează la punctul 1, 2 şi 3, cu domiciliul/reşedinţa în zona (cartier) ce face obiectul procedurii de atribuire, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările şi completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021.
                                               
Manualul de utilizare a aplicaţiei informatice în vederea rezervării, tutorialul şi arondarea imobilelor se pot accesa pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă, precizează municipalitatea, care subliniază că platforma pentru vizualizarea locurilor disponibile şi rezervare va fi activă numai în perioada menţionată.

Vă prezentăm în Galeria de imagini de mai jos ↓, CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR!

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că, până în prezent, s-au făcut plăţi pentru aproximativ 370 de abonamente din cele 460 aferente locurilor de parcare din etapele 1 şi 2, care vizează cartierele Mazepa I, subzona 16-A, Micro 21, subzona 1-A, B, C, Mazepa II, subzona 15-A, Ţiglina II, subzona 10, în condiţiile în care termenul limită este 31 decembrie 2021.
"Reamintim că achitarea tarifului pentru abonamentul de parcare în aceste zone se poate face prin următoarele modalităţi de plată: cu numerar sau cu cardul bancar la sediile  Direcţiei de Taxe, Impozite şi alte Venituri locale; online pe ghiseul.ro; la staţiile SelfPay. După cinci zile de la achitarea contravalorii, ridicarea abonamentului se va face de la sediul Primăriei municipiului Galaţi, din str. Domneasca, nr. 54, între orele 12.00 - 16.00. Abonamentele sunt valabile începând cu 01 ianuarie 2022", precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment

Primăria municipiul Galaţi informează că s-a încheiat verificarea dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare în cea de-a doua etapă privind Zona 15-A (Mazepa II) şi 10-B (Ţiglina 2), iar contestaţii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunţ (până vineri, 19 noiembrie 2021), urmând ca soluţionarea acestora să se comunice în cel mai scurt timp. Contestaţiile se vor depune pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro. De asemenea, aceste contestaţii nu pot avea ca obiect completarea dosarului depus iniţial, precizează municipalitatea. Lista cu solicitările respinse în această etapă poate fi consultată AICI!

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi face un apel către gălăţenii care îşi doresc un loc de parcare că aceştia trebuie să înainteze toate documentele necesare la depunerea dosarelor privind participarea la procedura de atribuire. Documentele sunt menţionate în Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă aflate în municipiul Galaţi, afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Galaţi.
În urma analizării de către comisie a dosarelor depuse în vederea atribuirii unui loc de parcare s-au constatat până acum următoarele aspecte: copia certificatului de înmatriculare nu este completă nefiind depusă şi ultima pagină cu viza ITP valabilă; lipseşte copia contractului aferent imobilului unde solicitantul îşi are domiciliul menţionat în actul de identitate sau aceasta este incompletă; la adresa de domiciliu a solicitantului (respectiv a membrilor familiei acestuia) sunt înregistrate obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale; solicitantul nu a respectat perioada programată şi alocată zonei de domiciliu, pentru depunerea dosarelor; lipseşte cererea (model anexa A) şi copia BI/CI; unele dosare au fost depuse fără obţinerea în prealabil a codului de rezervare, precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment

În şedinţa Consiliului Local de astăzi, joi, 24 iunie 2021, a fost aprobat regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din municipiul Galaţi. Documentul stabileşte modul în care va fi organizat şi va funcţiona acest sistem pentru parcările de reşedinţă din oraş.

Potrivit hotărârii, tariful de bază al abonamentului pentru utilizarea unui loc de parcare în parcările de reşedinţă va fi în cuantum de 120 lei/an. Perioada pentru care se atribuie locurile de parcare este de 5 ani, primul an fiind considerat anul următor organizării procedurii de atribuire. Anual, abonamentele atribuite se vizează, după achitarea tarifului de bază pentru utilizarea locului de parcare în parcarea de reşedinţă, respectiv suma rezultată în urma procedurii de atribuire prin licitaţie.

În cazul în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de domiciliu sau reşedinţă sau atunci când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică, iar preţul de pornire este tariful de bază stabilit prin hotărâre a Consiliului Local Galaţi.

Atribuirea locurilor de parcare urmează să fie făcută în baza unei organizări zonale. În plus, procesul se va face în etape, după identificarea suprafeţelor de teren ce se pretează pentru amenajarea ca parcări de reşedinţă.

Solicitările de atribuire a unui loc de parcare se vor putea depune doar după finalizarea marcării şi inscripţionării locurilor disponibile, iar demararea efectivă a procedurii de atribuire va fi anunţată pe toate canalele de comunicare (presă locală, afişare la sediul primăriei, afişare la intrarea în bloc, publicarea pe site-ul primăriei şi pe reţelele de sociale).

Atribuirea se va face pe zone, în etape, pentru fiecare zonă în parte fiind anunţate perioade diferite de desfăşurare.

Vor putea beneficia contra cost de un loc de parcare rezidenţial doar persoanele cu reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi, au în proprietate un autovehicul cu inspecţia tehnică periodică valabilă, asigurarea RCA valabilă şi este declarat şi înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei municipiului Galaţi, fără obligaţii de plată.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 2