În anul şcolar 2020-2021, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi (UDJG) a oferit unui număr de 20 de elevi, din mediul rural, aflaţi în ultimul an de liceu posibilitatea de a-şi îmbunatăţi şi aprofunda cunoştinţele la disciplina matematică. Acţiunea face parte dintr-un proiect mai amplu şi are ca scop atragerea de candidaţi (viitori studenţi) la învăţământul terţiar universitar ingineresc şi pregătirea lor pentru cerinţele de pe piaţa muncii actuale.

La începutul acestei luni s-au centralizat rezultatele ambelor sesiuni de susţinere a examenului de maturitate, aşa cum mai este denumit bacalaureatul. Din cei 20 de elevi care au beneficiat de pregatire gratuită la matematică, 95% au luat notă de trecere la această disciplină; 16 dintre tineri au promovat examenul de bacalaureat, mai mult de jumatate dintre ei obţinând note peste 7. De remarcat este faptul că 4 absolvenţi au luat note peste 9, cea mai mare medie - 9.80 - aparţinând unui elev al Liceului  Tehnic Traian Vuia. Alte 6 colegii, liceee tehnologice şi teoretice au participat la acest parteneriat cu UDJG.

„În cazul elevilor am avut un grup ţintă format din 20 de tineri din mediul rural, aflaţi în ultimul an de liceu, care au beneficiat de următoarele facilităţi: participarea la şedinţe gratuite de pregătire la matematică derulate în parteneriat cu UDJG în vederea creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat; au participat la ateliere de informare şi consiliere şi au derulat activităţi comune alături de personalul didactic din cadrul universităţii. Practic, am avut un procentaj maxim de promovabilitate, un singur elev nesusţinând examenul. Ne gândim să demaram astfel de acţiuni şi în viitorul apropiat“, a declarat conf. dr. ing. Nicuşor Baroiu de la Facultatea de Inginerie a UDJG.

Iniţiativa are în vedere creştere atractivităţii ofertelor educaţionale complementare noi sau îmbunătăţite în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul. Cursurile s-au desfaşurat în perioada decembrie-iunie 2021. Datorită pandemiei pregătirea s-a desfăşurat exclusiv online. Au fost 41 de întâlniri, 82 de ore efectiv în care elevii gălăţeni din mediul rural şi-au cimentuit cunoştinţele şi au susţinut şi multe simulări, familiarizându-se cu examenul. Şi rezultatele s-au văzut. Cel puţin 25% dintre cursanţi au devenit studenţi gălăţeni la facultăţile de medicină şi farmacie, educaţie fizică şi sport şi inginerie.
               
Autor: Ştefan IORGA

Publicat în Comunitate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi vine în sprijinul contribuabililor, în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat, şi informează despre obligaţia persoanelor fizice care realizează venituri din meditaţii de a se înregistra fiscal şi de a declara veniturile realizate.
Veniturile din meditaţii se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente, fiind reglementate de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, persoanele care realizează venituri din meditaţii au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în vederea declarării veniturilor estimate (definitivarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate în condiţiile legii, funcţie de situaţia fiscală concretă, se realizează în anul fiscal următor, până la termenul limită de depunere a declaraţiei).
Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, contribuabilii au la dispoziţie Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.
„Asigurăm cadrele didactice de tot sprijinul şi disponibilitatea noastră în a oferi informaţii şi îndrumare de specialitate, pentru conformare voluntară la declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale, având în vedere puterea exemplului şi rolul acestora de îndrumători/formatori ai generaţiilor viitoare”, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, şeful AJFP Galaţi, Mioara Daniela Carp.

Publicat în Comunitate
Marți, 07 Decembrie 2021 00:00

Meditatii

Profesor de matematică, ofer meditații clasele I-XII, 2h/săptămână – 60 lei, 4h/săptămână – 100 lei. Tel. 0749.563.005 (235)

Publicat în Meditatii