Contractul semnat între părţi creează drepturi şi obligaţii, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligaţiile contractuale pe care şi le asumă un partener contractual se sting prin executarea voluntară a acestora, şi anume prin remiterea unei sume de bani sau prin executarea prestaţiei care face obiectul obligaţiei. Însă, există şi modalităţi alternative de stingere a obligaţiilor. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil pentru a vă îndruma în procesul de stingere a obligaţiilor în alte moduri decât prin executarea prestaţiei faţă de partenerul contractual.
În principiu, obligaţiile contractuale se sting prin plată atunci când prestaţia este executată de bunăvoie. Plata poate consta în remiterea unei sume de bani sau în executarea prestaţiei care face obiectul obligaţiei contractuale. Conform dispoziţiilor care privesc executarea obligaţiilor contractuale din Codul Civil, plata poate fi făcută de orice persoană, chiar dacă nu este un partener contractual în acel raport juridic.

Cum pot să sting obligaţia fără să o execut

Modalităţile alternative de stingere a obligaţiei sunt: compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie şi imposibilitatea fortuită de executare.

Compensaţia

Compensaţia este o modalitate de stingere a 2 obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între partenerii contractuali, până la concurenţa valorii celei mai mici dintre ele. Stingerea obligaţiilor are loc în întregime dacă au valoare egală. Prin compensaţie se poate stinge orice fel de obligaţie contractuală care are ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile.
Conform Codului Civil, compensaţia nu poate avea loc atunci când creanţa rezultă dintr-un act făcut cu intenţia de a păgubi, obligaţia contractuală are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat, sau are ca obiect un bun care nu poate fi urmărit/executat silit.

Confuziunea

Confuziunea este o altă modalitate alternativă de stingere a obligaţiei care se referă la situaţia în care calităţile de debitor şi creditor se întrunesc. În acelaşi raport contractual, trebuie să existe cel puţin doi parteneri contractuali. Un partener contractual nu poate fi şi creditor şi debitor al aceleiaşi obligaţii contractuale.
Un avocat specializat în drept civil vă poate îndruma în procedura de stingere a obligaţiilor contractuale.

Remiterea de datorie

Remiterea de datorie are loc atunci când creditorul îl eliberează în mod voluntar pe debitor de obligaţia contractuală. Această modalitate alternativă de stingere a obligaţiei poate fi totală sau parţială.

Imposibilitatea fortuită de executare

Imposibilitatea fortuită de executare este modalitatea alternativă de stingere a obligaţiei şi se referă la situaţia în care partenerul contractual este liberat atunci când obligaţia contractuală asumată nu mai poate fi executată din cauza unei forţe majore sau a unui caz fortuit produs înainte ca debitorul să fie pus în întârziere.
În concluzie, modalitatea principală de stingere a obligaţiei este plata, iar modalităţile alternative de stingere a obligaţiei sunt compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie şi imposibilitatea fortuită de executare.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România recomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil care vă poate sfătui cu privire la strategia de urmat în procesul de stingere a obligaţiilor contracuale. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii din România)

Publicat în National

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează contribuabilii că au obligaţia de a declara şi plăti obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat general consolidat şi reaminteşte că au această obligaţie şi cetăţenii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, adică persoanele care închiriază bunuri imobile, cum ar fi apartamente, case, camere situate în locuinţe proprietate personală.

„Pentru asigurarea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale şi pentru prevenirea eventualelor fapte de evaziune fiscală, vă informăm cu privire la obligaţiile declarative care vă revin în situaţia în care obţineţi venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii), respectiv cu privire la obligaţia de a declara veniturile realizate prin depunerea, în termen legal, a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligaţia să estimeze aceste venituri prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori”, se arată într-un comunicat al AJFP Galaţi.

De asemenea, trebuie avut în vedere că inclusiv contribuabilii care încep să obţină venituri din cedarea folosinţei bunurilor în luna decembrie trebuie să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I - Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor.

Contribuabilii care obţin venituri  din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, au obligaţia să completeze şi să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I - Date privind veniturile realizate şi să recalculeze venitul brut anual pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, au obligaţia să declare aceste venituri la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I - Date privind veniturile realizate.

„Atragem atenţia că potrivit art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie evaziune fiscală omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, se mai arată în comunicatul AJFP Galaţi.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi vine în sprijinul contribuabililor, în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat, şi informează despre obligaţia persoanelor fizice care realizează venituri din meditaţii de a se înregistra fiscal şi de a declara veniturile realizate.
Veniturile din meditaţii se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente, fiind reglementate de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, persoanele care realizează venituri din meditaţii au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în vederea declarării veniturilor estimate (definitivarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate în condiţiile legii, funcţie de situaţia fiscală concretă, se realizează în anul fiscal următor, până la termenul limită de depunere a declaraţiei).
Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, contribuabilii au la dispoziţie Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.
„Asigurăm cadrele didactice de tot sprijinul şi disponibilitatea noastră în a oferi informaţii şi îndrumare de specialitate, pentru conformare voluntară la declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale, având în vedere puterea exemplului şi rolul acestora de îndrumători/formatori ai generaţiilor viitoare”, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, şeful AJFP Galaţi, Mioara Daniela Carp.

Publicat în Comunitate