Primăria Galaţi informează că persoanele interesate pot consulta pe site-ul instituției (link - https://parcarigalati.gisapp.ro/index) harta online privind locurile disponibile din parcările rezidenţiale, conform calendarului anunţat deja pentru această nouă sesiune de atribuire.

„Subliniem, în context, că subzonele din cartierele vizate s-au comasat, astfel încât o persoană poate opta în vederea atribuirii pentru orice loc disponibil din cartierul unde îşi are domiciliul“, precizează municipalitatea.

Calendarul acestei sesiuni de atribuire, în Galeria de imagini de mai jos! ↓

Citeşte şi Alte 1.000 de locuri de parcare atribuite în parcările rezidenţiale din Galaţi (TABEL)

Publicat în Comunitate

În perioada următoare se va desfăşura o nouă sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare din parcările rezidenţiale, care nu au fost atribuite în sesiunea anterioară, informează Primăria municipiului Galaţi.

Astfel, în perioada 07-12 februarie 2022, se va putea face consultarea privind locurile disponibile din Mazepa I – zona 16 – subzona A;  Micro 21 – zona 1 – subzona A, B şi C; Mazepa II – zona 15 – subzona A; Ţiglina II - zona 10 – subzona B şi Micro 18 – zona 4 – subzona A, B, C şi D.

Începând din 13 februarie 2022, ora 00:00, până pe 15 februarie 2022, ora 23:59, locurile disponibile (marcate în culoarea verde pe platformă) pot fi rezervate numai online prin accesarea aplicaţiei informatice https://parcarigalati.gisapp.ro care va fi activă în perioada menţionată. După finalizarea perioadei de rezervare, în intervalul 16-25 februarie 2022, se pot depune cererile de atribuire însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările şi completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021, la Registratura Primăriei municipiului Galaţi sau electronic pe adresa de mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro.

Rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă se poate face doar de către persoanele cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care:
- nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- au rezervat loc prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.

Nu vor aplica pentru rezervare persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reşedinţă;
- solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar şi au înregistrat la rolul fiscal construcţie cu destinaţie garaj în municipiul Galaţi;
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare;
- au un loc atribuit pentru apartamentul din imobilul arondat parcării de reşedinţă.

Procedura de atribuire/licitaţie se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi, astfel:
1. persoanele fizice cu handicap, proprietar/utilizator de autovehicule sau reprezentantul legal al acestora/părinţi/rudele până la gradul al III-lea a căror calitate va fi dovedită cu documente;
2. persoane fizice domiciliate la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul electric sau plug-in hybrid;
3. persoane fizice care deţin în proprietate apartamentul unde domiciliază sau au reşedinţa la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul alimentat cu combustibil clasic (benzină, motorină, GPL);
4. persoane fizice care au reşedinţa la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare/utilizatoare ale unui autovehicul;
5. locurile rămase libere, după atribuirea prin licitaţie persoanelor prevăzute la punctele 1, 2 şi 3, se licitează şi terţelor persoane fizice care nu se încadrează la punctul 1, 2 şi 3, cu domiciliul/reşedinţa în zona (cartier) ce face obiectul procedurii de atribuire, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările şi completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021.
                                               
Manualul de utilizare a aplicaţiei informatice în vederea rezervării, tutorialul şi arondarea imobilelor se pot accesa pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă, precizează municipalitatea, care subliniază că platforma pentru vizualizarea locurilor disponibile şi rezervare va fi activă numai în perioada menţionată.

Vă prezentăm în Galeria de imagini de mai jos ↓, CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR!

Publicat în Știrea zilei

Proiectul regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor în parcările de reşedinţă din oraş se va afla pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Galaţi după ce a fost supus dezbaterii publice de către Primăria municipiului Galaţi.
După ce a analizat nenumărate sugestii şi propuneri de modificare a proiectului, municipalitatea a ajuns la o formă finală a acestui regulament ce urmează a fi votat de consilierii locali.
Potrivit formei finale a regulamentului şi proiectului de HCL prin care se va aproba acest document, tariful de bază al abonamentului pentru utilizarea unui loc de parcare în parcările de reşedinţă va fi de 250 lei/an, iar perioada pentru care se atribuie locurile de parcare este de 3 ani, primul an fiind considerat anul următor organizării procedurii de atribuire.
În situaţia în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă tariful de bază.
Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după amenajarea, ordonarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către Primăria municipiului Galaţi.

Deţinătorii de garaje nu au dreptul la loc de parcare

Nu vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de reşedinţă;
- deţin garaje amplasate în zonă;
- nu deţin un autoturism în proprietate/folosinţă.

Ridicarea vehiculelor şi amenzi pentru cei care ocupă fără drept locurile de parcare atribuite

Parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă amenajate de către Primăria municipiului Galati va fi permisă numai pe baza unui abonament. Astfel, chiar dacă aceste locuri de parcare ar fi libere, acestea nu pot fi ocupate.
În cazul ocupării locului atribuit de către un alt vehicul, titularul abonamentului pentru locul respectiv poate solicita ridicarea vehiculului respectiv la un număr de telefon înscris pe abonament sau pe indicatoarele de parcare. Pentru efectuarea ridicării, echipajele se vor prezenta la locul respectiv, dispeceratul având obligaţia de a informa solicitantul despre perioada în care poate ajunge un echipaj de ridicare. Se vor ridica cu prioritate vehiculele care ocupă locurile de parcare rezervate şi marcate pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav.
Operatorul va trimite echipajele de ridicare în timpul programului de lucru stabilit pentru acestea, la solicitarea persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de reşedinţă, care vor comunica numele şi prenumele sau denumirea, seria şi numărul abonamentului de parcare de reşedinţă şi numărul de înmatriculare al autoturismului care ocupă locul de parcare de reşedinţă atribit.
Parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă amenajate de către Primăria municipiului Galati este permisă numai pe baza unui abonament, se arată în regulament.
De reţinut că ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform Regulamentului va fi sancţionată cu amendă contravenţională de 500-1.000 lei.

Publicat în Știrea zilei