Primăria municipiului Galaţi anunţă că, începând de astăzi, marţi, 18 ianuarie 2022, impozitele şi taxele locale se pot achita la staţiile SelfPay şi prin autentificarea pe baza codului numeric personal. O doua opţiune la aceste staţii este autentificarea prin scanarea codului de bare din înştiinţările de plată.

Plata se poate face, de asemenea, prin www.ghiseul.ro, iar pentru această variantă de plată ID-ul şi parola se pot obţine fie accesând direct platforma, fie trimiţând la adresa de e-mail fiscalitate@primariagalati.ro o cerere şi copia actului de identitate al titularului de rol fiscal.

Gălăţenii care achită integral impozitele cuvenite bugetului local până la data de 31 martie 2022 beneficiază de o reducere de 10%, informează municipalitatea.

VEZI în Galeria de imagini de mai jos ↓, lista cu locaţiile staţiilor SelfPay din Galaţi!

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi anunţă că se pot achita impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 prin utilizarea platformei electronice www.ghiseul.ro şi la staţiile SelfPay, iar începând de luni, 10 ianuarie 2022, şi la ghişeele Direcţiei Generale Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale.

"Subliniem că, în contextul pandemiei, accesul în interior, la ghişee, este permis numai în baza certificatului COVID sau a unui test, potrivit legislaţiei în vigoare. Mai mult, în interior se va permite accesul doar unui număr limitat de persoane", precizează municipalitatea.

Pentru plata pe platforma ghiseul.ro, ID-ul şi parola se pot obţine astfel:
- accesând direct platforma electronică de plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri locale, www.ghiseul.ro.
- trimiţând la adresa de e-mail fiscalitate@primariagalati.ro, o cerere şi copia actului de identitate al titularului de rol fiscal.

Gălăţenii care achită integral impozitele cuvenite bugetului local până la data de 31 martie 2022 beneficiază de o reducere de 10%.

Activitatea de relaţii cu publicul a Direcţiei Generale Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale se va desfăşura în patru centre din municipiul Galaţi, astfel:
Centrul din Str. Domnească, nr.13, bloc L, parter Luni, marţi, joi, vineri: 8,30-16,30
Miercuri: 8,30-18,30
Centrul din str. H. Coandă, bl. J5, parter Luni, marţi, miercuri, joi: 8,30-15,30
Vineri: 8,30-12,30
Centrul din str. Brăilei, nr.232, bl. E4, parter Luni, marţi, miercuri, joi: 8,30-15,30
Vineri: 8,30-12,30
Centrul din str. Basarabiei nr.55, bl. A16, parter Luni, marţi, miercuri, joi: 8,30-15,30
Vineri: 8,30-12,30

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi informează că, începând de joi, 6 ianuarie 2022, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pot plăti impozitele şi taxele locale prin intermediul platformei electronice www.ghiseul.ro şi a staţiilor de plată SelfPay amplasate în hipermarketuri, benzinării, agenţii CEC, magazine etc.
"Subliniem că programul cu publicul la ghişeele Direcţiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale Galaţi se va relua pe 10 ianuarie 2022. Pentru evitarea aglomeraţiei, rugăm contribuabilii să utilizeze mijloacele electronice de plată şi de comunicare.
Precizăm că, în vederea efectuării plăţilor prin intermediul staţiilor de plata SelfPay, codurile de bare necesare sunt înscrise în actele administrativ fiscale comunicate prin poştă în cursul lunii decembrie 2021. Pentru a intra în posesia actelor administrativ fiscale susmenţionate, contribuabilii înştiinţaţi (aproximativ 25.000) trebuie să se prezinte la oficiile poştale pentru a ridica plicurile expediate de către Direcţia Impozite, Taxe şi Alte Venituri Locale.
În scopul facilitării comunicării, contribuabilii persoane fizice sunt rugaţi să completeze şi să depună la sediu declaraţiile privind actualizarea datelor cu caracter personal având înscrise adresele de e-mail şi acordul explicit pentru acest mod de comunicare. Declaraţia se poate descărca de pe site-ul Primăriei, secţiunea Servicii electronice/Formulare online/Impozite şi taxe locale.
Declaraţiile privind înregistrarea/radierea mijloacelor de transport persoane fizice se pot depune prin poştă sau la ghişeul special destinat acestei activităţi la sediul din str. Domnească nr. 13, bloc L. Declaraţiile privind înregistrarea/radierea imobilelor se pot depune prin intermediul platformei electronice https://e-digital.primariagalati.ro/ sau prin poştă. Certificatele fiscale pentru persoane fizice se pot obţine prin intermediul platformei electronice https://e-digital.primariagalati.ro/ sau pe e-mail prin transmiterea cererii-tip completate având ataşată copia după actul de identitate sau la ghişeul special destinat acestei activităţi la sediul din str. Domnească nr. 13, bloc L", precizează municipalitatea.

Publicat în De interes public

Pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi au fost publicate vineri, 24 decembrie 2021, anunţurile privind atribuirea locurilor de parcare din etapa a treia, pentru cartierul MICRO 18, SUBZONA 4-A,B,C,D.
Astfel, cei interesaţi pot consulta pe site anunţul privind cererile admise în etapa a 3-a, însoţit de tabelul cu beneficiari, anunţul privind termenul şi modalităţile de plată, cât şi procesul verbal de alocare în urma licitaţiilor ce s-au desfăşurat în perioada 20.12.2021-22.12.2021.
Prin urmare, începând de vineri se poate achita tariful pentru abonamentul de parcare/reşedinţă din Etapa III, cartier Micro 18, subzona 4-A,B,C,D, în termen de 10 zile lucrătoare, cu precizarea ca acest termen se va prelungi cu perioada în care Direcţia de Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale nu va avea program de lucru.
Achitarea tarifului pentru abonamentul de parcare de domiciliu/reşedinţă se poate face prin următoarele modalităţi de plată: cu numerar sau cu cardul bancar la sediile Direcţiei de Taxe, Impozite şi alte Venituri locale; online pe Ghiseul.ro; Self Pay.
Ridicarea abonamentului se va face după 5 zile de la achitarea contravalorii acestuia de la sediul Primăriei municipiului Galaţi, din str. Domnească, nr. 54, precizează municipalitatea.

Publicat în Comunitate

ANAF a publicat Broşura privind tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare, pe portalul instituţiei, www.anaf.ro, la rubrica Asistenţă contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente şi alte materiale informative.
În materialul realizat de specialiştii ANAF sunt prezentate informaţii utile pentru autorii de conţinut pentru reţelele de socializare, cu privire la declararea veniturilor şi stabilirea impozitelor şi contribuţiilor aferente.
Cu titlu de exemplu, în situaţia în care activitatea se desfăşoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obţinerea de venituri şi sunt întrunite criteriile unei activităţi independente, veniturilor obţinute de persoanele publice din postările realizate pe diferite reţele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activităţi independente” din Titlul IV - „Impozitul pe venit” din Codul fiscal. Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
Mai multe informaţii se pot obţine de pe pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic, la numărul 031.403.91.60.

Publicat în Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că marţi, 21 DECEMBRIE 2021, este termenul limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2021, datorate bugetului de stat general consolidat.
 
Sunt aplicabile prevederile art. 155, alin. (2)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează următoarele:
- (2) Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 DECEMBRIE. În situaţia în care data de 21 DECEMBRIE, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 DECEMBRIE.

Totodată, vă reamintim faptul că, în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, contribuabilii pot beneficia de unele facilităţi fiscale, cum ar fi:
- Eşalonarea simplificată la plata obligaţiilor fiscale pe o perioadă de 12 luni - prin O.G. nr. 11/2021 a fost realizată permanentizarea aplicării procedurii de eşalonare la plată, în formă simplificată.
- Anularea unor obligaţii accesorii aferente obligaţiilor principale restante la data de 31 martie 2020, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020. (Termenul de depunere a cererii de anulare a obligaţiilor accesorii s-a prorogat până la data de 31 IANUARIE 2022, inclusiv), precizează AJFP Galați.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi informează că începând de astăzi, vineri, 10 decembrie 2021, se poate achita tariful pentru abonamentul de parcare/reşedinţă din cartier Mazepa I, subzona 16-A, Micro 21, subzona 1-A, B, C, şi cartier Mazepa II, subzona 15-A, Ţiglina II, subzona 10.
Achitarea tarifului pentru abonamentul de parcare în aceste zone se poate face până la 31 decembrie 2021, prin următoarele modalităţi de plată: cu numerar sau cu cardul bancar la sediile Direcţiei de Taxe, Impozite şi alte Venituri locale; online pe ghiseul.ro; la staţiile SelfPay.
După cinci zile de la achitarea contravalorii, ridicarea abonamentului se va face de la sediul Primăriei municipiului Galaţi, din str. Domnească, nr. 54,  între orele 12.00 - 16.00. Abonamentele sunt valabile începând cu 01 ianuarie 2022.
De asemenea, Primăria Galaţi a anunţat că fost publicat pe site-ul instituţiei tabelul cu cererile declarate admise pentru atribuirea unui loc de parcare din Etapa II, Mazepa II, subzona 15-A, şi Ţiglina II, subzona 10-B. Totodată, s-a publicat şi tabelul cu locurile de parcare din zona Mazepa II, subzona 15 A, atribuite în urma licitaţiei organizate potrivit Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidenţiale. Locurile de parcare din această zonă se atribuie astfel cu sume cuprinse între 120 şi 2.500 de lei, precizează municipalitatea.

Publicat în Eveniment

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, modificarea şi completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, care prevede, între altele, ca procesul verbal privind plata acestora să nu mai fie trimis la Poliţie.
"Elementele minime obligatorii de structură şi de format ale procesului-verbal de contravenţie prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei legi", prevede actul normativ promulgat.
Legea stipulează şi că "prin derogare de la dispoziţiile art. 20 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării sistemului pilot, dacă agentul constatator constată în acelaşi timp mai multe contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, pentru amenzile prevăzute la alin. (1) se încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii distinct de celelalte, având seria de evidenţă unică prevăzută la art. 2 lit. B)".
La dezbaterile din Camera Deputaţilor, for decizional în cazul acestei legi, deputatul UDMR Benedek Zacharie, iniţiator, a precizat că cetăţeanul nu va mai trebui să trimită procesul verbal la Poliţie pentru a demonstra că şi-a plătit amenda.
"Cetăţeanul nu va mai trebui să trimită procesul verbal la Poliţie, să demonstreze că şi-a plătit amenda, fiind un cont unic şi primăriile nu o să mai fie grevate de plata amenzilor. Deci am ajutat şi cetăţeanul şi am ajutat şi primăriile", a declarat deputatul UDMR, pe 3 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi prezintă criteriile şi modalităţile potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Astfel, în virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi vă aduce la cunoştinţă faptul că în Monitorul Oficial nr. 1039 din 01.11.2021 a fost publicat Ordinul nr. 190/1157/1460/2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Potrivit art. 1. din Ordinul nr. 190/1157/1460/2021, cooperativele agricole care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 6 lit. b) -e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea cooperaţiei agricole, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit, cu respectarea următoarelor reguli de aplicare:

a) cooperativa agricolă nou-înfiinţată în cursul unui an calendaristic începe să aplice scutirea cu prima lună în care înregistrează cheltuieli aferente activităţilor specifice înscrise în actul constitutiv;

b) cooperativa agricolă deja înfiinţată, pentru calculul plafonului de scutire, stabileşte cifra de afaceri anuală netă pe baza datelor înregistrate în contabilitate până la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

c) cooperativele agricole calculează şi declară impozitul pe profit scutit, trimestrial sau anual, după caz, luând în considerare rezultatul fiscal determinat potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; cooperativele agricole evidenţiază scutirea de impozit pe profit în cuprinsul formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" şi/sau al formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", după caz.

Pentru stabilirea perioadei de scutire de la plata impozitului pe profit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperaţiei agricole, se au în vedere următoarele:

a) "primii 5 ani", în cazul cooperativei nou-înfiinţate, reprezintă perioada de 5 ani consecutivi, incluzând şi anul în care cooperativa începe să aplice scutirea potrivit alin. (1) lit. a);

b) "o perioadă de 5 ani", în cazul cooperativei deja înfiinţate, reprezintă intervalul de 5 ani consecutivi începând cu anul în care cooperativa a aplicat pentru prima dată scutirea ca urmare a îndeplinirii condiţiei privind încadrarea în plafonul de până la 3.000.000 euro şi, respectiv, 10.000.000 euro, pentru cifra de afaceri anuală netă înregistrată la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent, indiferent de valoarea plafonului luată în calcul ulterior pentru verificarea îndeplinirii condiţiei de încadrare în limita stabilită pentru acesta de 3.000.000 euro sau 10.000.000 euro. În cuprinsul intervalului de 5 ani se include/includ şi anul/anii în care cooperativa nu a beneficiat de scutire, ca urmare a înregistrării unei cifre de afaceri anuale nete de peste 3.000.000 euro/10.000.000 euro.

Cooperativele nou-înfiinţate care au beneficiat în primii 5 ani de scutirea de la plata impozitului pe profit nu mai pot aplica ulterior şi pentru scutirea privind cooperativele deja înfiinţate. De asemenea, nu mai pot aplica pentru încă o perioadă de 5 ani de scutire nici cooperativele deja înfiinţate, care sunt implicate în operaţiuni de reorganizare, şi care au beneficiat anterior de scutire pentru o perioadă de 5 ani.

Nu se consideră cooperativă nou-înfiinţată cooperativa care se înfiinţează prin fuziunea sau divizarea altor cooperative agricole care au beneficiat/beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit.

Cooperativele agricole care beneficiază de scutire au obligaţia să informeze organul fiscal competent, prin transmiterea Înştiinţării privind aplicarea/suspendarea/încetarea aplicării regimului de scutire de la plata impozitului pe profit pentru cooperativele agricole, al cărei model se regăseşte în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se aplică scutirea/în care este suspendată scutirea ca urmare a depăşirii plafonului/următor celui de-al cincilea an din perioada de scutire, în funcţie de natura informaţiilor ce fac obiectul comunicării, în cazul cooperativelor agricole existente;

b) în termen de 90 de zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului atunci când se comunică aplicarea scutirii/până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui de-al cincilea an atunci când se comunică încetarea aplicării scutirii, în cazul cooperativelor agricole nou-înfiinţate.

Publicat în Economie

Carrefour România a relansat caravana Plata cu PET în parteneriat cu liderul pieţei locale de băuturi, Coca-Cola HBC România. Clienţii Carrefour din Galaţi vor putea face din nou Plata cu PET în perioada 16-22 noiembrie. Ei vor putea schimba PET-urile cu fructe şi legume româneşti la staţia de colectare din hipermarketul Carrefour, aflat pe Bulevardul George Coşbuc, numărul 251. Iar pentru fiecare recipient de apă rPET DORNA, produs din plastic 100% reciclat şi 100% reciclabil, primesc o cantitate dublă de fructe şi legume. Plata cu PET a fost lansată în premieră de Carrefour România în anul 2019, ca parte din programul de economie circulară Punem Preţ pe Plastic şi a fost întâmpinată cu interes de către clienţi. În primele două ediţii s-au colectat peste 370.000 de PET-uri şi s-au dat la schimb peste 92 de tone de fructe şi legume româneşti în 14 hipermarketuri.
Iniţiativa se află la a treia ediţie şi a început pe 13 septembrie în parteneriat cu Coca-Cola HBC România şi cu sprijinul Green Point Management, Financiar Recycling, Green PC Ambalaje şi Recycle International. Iniţiativa se derulează în 20 de hipermarketuri din ţară (Baia Mare, Bârlad, Braşov - Calea Bucureşti, Bucureşti Orhideea şi Vulcan, Buzău, Cluj, Constanţa, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Iaşi Era, Oradea Era, Piatra Neamţ, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgovişte, Timişoara) în perioada 13 septembrie - 12 decembrie, datele exacte de prezenţă în fiecare oraş fiind disponibile pe site-ul oficial www.carrefour.ro. Totodată, participanţii din fiecare oraş se pot înscrie la o tombolă cu premii constând în produse realizate de întreprinderi sociale care angajează persoane cu dizabilităţi şi dificultăţi sociale, informează Carrefour România.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 2