Primăria municipiului Galaţi reaminteşte că mai sunt doar două zile în care se poate apela la autorecenzare, până pe 27 mai 2022.
Urmează apoi etapa de culegere a datelor de la populaţie prin interviuri faţă în faţă prin intermediul recenzorilor, în perioada 31 mai – 17 iulie 2022. Menţionăm că, potrivit legii, împiedicarea sau refuzul furnizării informaţiilor solicitate de recenzor sau furnizarea de date eronate sau incomplete constituie contravenţie.
Autorecenzarea se poate face individual prin completarea chestionarelor disponibile pe https://www.recensamantromania.ro/ sau cu sprijin în cele 12 centre de autorecenzare asistată din oraş.
Până la această dată, s-a autorecenzat peste 53 la sută din populaţia municipiului Galaţi, precizează municipalitatea.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi începe să pregătească terenul pentru construirea unui nou lot de locuinţe cu chirie, destinate tinerilor, de tip ANL.

În acest scop, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Galaţi de la sfârşitul acestei luni a fost introdus un proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri preluate de la Ministerul Apărării Naţionale pe care a fost Unitatea Militară Cazarma 3006, în prezent dezafectată, situată pe strada Tecuci nr.163 - 165, în suprafaţă de 22.550 mp. Amplasamentul a fost predat de către Ministerul Apărării Naţionale către Primăria municipiului Galaţi în luna decembrie 2021.

În colaborare cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe str. Tecuci se vor construi locuinţe destinate închirierii pentru tineri - P+5E (8 tronsoane x 22 apartamente), precum şi locuinţe de serviciu - P+5E (8 tronsoane x 22 apartamente).

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi a publicat pe site-ul propriu un chestionar privind părerea gălăţenilor despre transportul public din oraş, răspunsurile urmând să stea la baza îmbunătăţirii Strategiei privind transportul public pentru perioada 2021-2027.
Chestionarul poate fi completat în aproximativ 5-10 minute urmând link-ul https://forms.gle/YwrHRj4tovymqJYC7.
Intenţiile municipalităţii pot ghicite uşor după subiectul întrebărilor. Pe lângă întrebările legate de calitatea eficienţa serviciilor de transport public, gălăţenii sunt chestionaţi dacă sunt dispuşi să plătească mai mult pe bilet pentru mijloace de transport mai frecvente sau dacă ar fi bine „Să fie taxat accesul autoturismelor în zona centrală a oraşului”.
Implicaţi-vă în luare deciziilor privind transportul public local şi completaţi chestionarul!

Publicat în Comunitate

Cele două construcţii provizorii care stau în calea restructurării urbane din Micro 19, în apropierea Spitalului Judeţean, vor putea fi demolată după ce Primăria municipiului Galaţi le va cumpără sau, după caz, răscumpăra.

Este vorba despre un mic magazin de cartier şi un garaj. În luna aprilie, Monitorul de Galaţi relata, în articolul "Primăria Galaţi vrea să cumpere garajul care stă în calea regenerării urbane din Micro 19", ce soluţie a găsit municipalitatea pentru garaj.

Acum, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Galaţi ce se va desfăşura în luna mai, se propune un "Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 173/738/2008 prin răscumpărare şi aprobarea expertizei tehnice imobiliare" pentru a se rezolva şi problema micului magazin de cartier.

Magazinul a fost ridicat pe un teren concesionat de la primărie pe 30 de ani, contractul fiind valabil până în anul 2030. Ca urmare a expertizei tehnice imobiliare extrajudiciară pentru acest spaţiu comercial, fără terenul aferent, s-a ajuns la o valoare de răscumpărare de 40.256 lei fără TVA.

SURSA FOTO: Facebook - Grupul Galati : Sesizarile cetatenilor ! (Tarbuc Costel)

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost semnat contractul de finanţare europeană pentru creşterea performanţei energetice a blocului S2, situat în cartierul Micro 17. Principalele lucrări de intervenţie presupun izolarea termică, termohidroizolarea terasei, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planşeului peste subsol, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de lămpi de iluminat tip LED.
Valoarea totală a proiectului este de 1.525.187,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 906.668,61 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.
Blocul S2 este situat pe str. Gorunului nr. 4, a fost dat în folosinţă în anul 1979, având regimul de înălţime St+P+8E şi o suprafaţă construită desfăşurată de 3431,80 mp.
"Continuăm să atragem fonduri europene pentru modernizarea blocurilor din oraş, unde asociaţiile au intrat în parteneriat cu Primăria. Dat în folosinţă în urmă cu peste 40 de ani, blocul S2 va beneficia de lucrări ce presupun izolarea termică, hidroizolarea terasei, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planşeului peste subsol, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de lămpi de iluminat tip LED. Valoarea proiectului cu fonduri europene este de 1,5 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 906.000 de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni", a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, informează Primăria municipiului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Municipalitatea vinde două terenuri intravilane din municipiul Galaţi. Anunţurile de vânzare au fost postate pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi. Este vorba despre un teren intravilan, în suprafaţă de 100 mp, situat în strada Alexandru Cernat nr. 57A, aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi, şi un altul în suprafaţă de 207 mp, situat în strada Mioriţei nr. 45, tot aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini care se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galaţi. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.05.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este: 27.05.2022. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este: 31.05.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi.

Publicat în Eveniment

Primăria Municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de conducere, vacante, de director – Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi, potrivit posturi.gov.ro.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licenţă:
- asistenţă socială sau sociologie;
- psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
- drept;
- ştiinţe administrative;
- sănătate;
- economie sau management, finanţe, contabilitate;
- absolvenţi de studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
- vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 13 mai 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 24 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare detaliate privind atribuţiile postului, bibliografia şi conţinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziţie, în zilele lucrătoare, pe site-ul şi la sediul Primăriei Galaţi.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi a lansat un anunţ prin care intenţionează să arendeze prin licitaţie publică un teren agricol care aparţine domeniului public al municipiului Galaţi situat în comuna Vădeni, judeţul Brăila şi este vorba despre o suprafaţă de 641,12 hectare.
„Terenul extravilan, în suprafaţă de 641,12 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila şi se identifică în cartea funciară a municipiului cu numerele cadastrale: 1157, 1168, 2212, 2214, 2216, 2218, 4785, 72351, 72352, 72393, 72397, 72399, 72400, 72403, 72409, 72410, 72411, 72412, 72419, 72421, 72477, 72480, 72485, 72486, 72491, 72492, 72745, 73520, 73522, 73597, 74355. Conform HCL nr, 214/30.03.2022 terenul se arendează în scop agricol. Terenul aparţine domeniului public al municipiului Galaţi conform HCL nr. 679/21.12.2021, privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. Arendarea se face conform dispoziţiilor art. 1778, alin. (1) şi (2) şi art. 1836-1850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în anunţ.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20 mai 2022, ora 13.00, data limită de depunere a ofertelor este 24 mai 2022, ora 14.00.

Publicat în Știrea zilei

„Bătaie de joc în administraţia oraşului Galaţi. Ipocrizie politică: primăria nu este în stare să susţină ecomobilitatea deşi are la dispoziţie toate resursele necesare”, este titlul unei scrisori deschise primită la redacţia Monitorul de Galaţi.

În document, un cetăţean gălăţean reclamă faptul că municipalitatea, deşi a primit de la Administraţia Fondului pentru Mediu o finanţare nerambursabilă în sumă de până la 2.850.000 lei, pentru realizarea unui proiect în valoare totală de 3.724.936 lei, pentru achiziţia şi montaj a unui număr de 15 staţii de reîncărcare destinate maşinilor electrice, iar durata de implementare a proiectului era de 12 luni, au trecut deja 15 luni până în prezent şi nu s-a făcut mare lucru.

În plus, în luna februarie 2021, Primăria anunţa semnarea contractului de înfiinţare a unei reţele publice extinse de staţii de încărcare pentru maşinile electrice şi hibrid. Câştigătorul licitaţiei a fost Telekom România, pentru un contract de 2.180.953 de lei, la care se adaugă TVA, cu o durată de implementare de 7 luni.

„Până în prezent, în Galaţi au fost instalate 0 (ZERO) staţii din cele 15 din contract. Termenul din contract cu Telekom a expirat de 8 luni (din septembrie 2021), iar cel cu Fondul de Mediu deja de o lună (30 martie 2022). În urma multiplelor sesizări făcute la Primărie, încă din luna august 2021, s-au promis de nenumărate ori că se vor finaliza în curând, fără un termen explicit nici până în prezent”, se arată în scrisoarea deschisă în care se mai menţionează că în prezent în oraşul Galaţi sunt înmatriculate 120 de maşini FULL electrice şi încă câteva sute hibrid (sursa: DRPCIV). Acestea pot încărca la doar o staţie publice rapidă (Shopping City) şi încă 4 staţii simple (2xAPAN, Lidl, UJ).

Semnatarul scrisorii mai susţine că Primăria Galaţi a amenajat în noua parcare supraetajată din Mazepa, 21 de locuri cu încărcare pentru maşini electrice, dar de la 1 ianuarie a hotărât majorarea preţului de la 3lei/h la 7lei/h, deşi costurile calculate din referatul de aprobare sunt doar de 3,75 lei. „Nu doar un profit nejustificat, dar o altă modalitate de descurajare a celor care doresc un aer mai curat în oraş. Deşi s-au promovat cu mare fast finalizarea lucrărilor pe strada Siderurgiştilor inclusiv finalizarea lucrărilor care includ şi montarea a 6 spaţii pentru încărcare maşini electrice (Casa Roşie, General, Liceul 3), nici până în ziua de azi nu sunt funcţionale”, se mai menţionează în document.

Potrivit cetăţeanului semnatar al scrisorii, „recent, Primăria a mai accesat o finanţare de la Fondul de Mediu pentru încă 21 de staţii (amplasate haotic, fără a ţine cont de diverşi factori) pentru care nu există nici o informaţie, dar ştiind că după aproape doi ani nu au reuşit nici în prima fază nici un progres, nu există nici o speranţă nici pentru acest nou contract”.

Monitorul de Galaţi a solicitat Primăriei municipiului Galaţi un punct de vedere care s-a dovedit la fel de amplu ca şi scrisoarea deschisă:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră vă comunicăm că Primăria municipiului Galaţi are în derulare un amplu program de instalare a punctelor de încărcare pentru maşinile electrice. Pe Strada Roşiori la parcarea supraetajată aferentă bloc R5 sunt funcţionale cele 21 de staţii.

În continuare, sunt în curs de instalare următoarele puncte: Parcare Cimitir "Sfântul Lazăr", Strada Siderurgiştilor - bloc PS2, Strada Elena Doamna - "Grădina Publică", Strada Rizer c/c strada D. Bolintineanu - „Parc Rizer", Bulevardul George Coşbuc - parcare "Casa de Cultură a Sindicatelor", Strada Constructorilor - Clădirea "Arcada", Strada Brăilei - bloc A8, Strada Cloşca - Parcare "Parc Cloşca", Strada Stadionului - Parcare "Sala Sporturilor", Strada Brăilei - Parcare Hotel "Ibis Style Dunarea", Bulevardul Galaţi c/c Bulevardul Dunărea, Strada Feroviarilor - parcarea aferentă bloc ANL, Strada Brăilei - parcarea aferentă bloc P2, Bulevardul Marea Unire - parcarea aferentă "Grădina Botanică", Strada Domnească nr. 54, Bulevardul Siderurgiştilor - parcarea aferentă bloc D6, Bulevardul Siderurgiştilor - parcarea aferentă bloc SD10A, Strada 1 Decembrie 1918 - parcarea aferentă bloc S5C, Strada 1 Decembrie 1918 - parcarea aferentă bloc S7C, Strada 1 Decembrie 1918 - parcarea aferentă bloc B, Străzile Traian Vuia - Henri  Coandă - G. Coşbuc (5 staţii).

Referitor la contractul de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, acesta a fost prelungit până în data de 29.08.2022 prin Decizia Comitetului Director al acestei instituţii.

Contractul încheiat cu Telekom Romania Communications S.A. este în întârziere, dar executantului lucrarilor i se vor aplica prevederile contractuale. În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, cele 15 staţii de reîncărcare sunt în procedura de instalare (branşamente, fundaţii staţii de reîncărcare). În ceea ce priveşte cererea de finanţare pentru cele 21 de locaţii depusă la Administratia Fondului pentru Mediu, aceasta este în faza de evaluare. Alegerea locatiilor a ţinut cont de o repartizare spaţială pe axele de transport ale municipiului Galati şi posibilitătile de alimentare cu energie electrică din punctele de transformare a DEER. În plus, în sprijinul electromobilităţii, Primăria municipiului Galati va depune un proiect pentru încă 25 de statii de reîncărcare în cadrul Componentei 10 din PNRR.

Referitor la tarife, în parcarea de reşedinţă supraetajată de pe strada Roşiori, aferentă blocului R5, iniţial s-au atribuit în mod gratuit abonamentele ECO (loc de parcare prevăzut cu staţie de alimentare pentru autoturismele plug-in hybrid şi electrice) cu achitarea contravalorii energiei consumate pentru încărcarea autovehiculelor plug-in hybrid şi electrice prin folosirea de carduri preplătite sau la casa automată a sistemului de parcare.

Prin H.C.L. nr. 338/2021 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020 s-a aprobat ca:
- pentru locurile de parcare prevăzute cu staţie de alimentare, destinate autovehiculelor ce tranzitează municipiul Galaţi (minim 5 locuri codificate E43-E50), tariful pentru parcare cu încărcare liberă este de 3 lei/oră, până la data de 31.12.2021, ulterior tariful devenind 7 lei/oră, fiind inclusă şi contravaloarea energiei consumate;
- începând cu 01.01.2022 abonamentele ECO (loc de parcare prevăzut cu staţie de alimentare pentru autoturismele plug-in hybrid şi electrice) vor avea tariful aferent abonamentului BASIC în care este inclusă încărcarea liberă a autovehiculelor plug-in hybride şi electrice.

Pentru fundamentarea tarifului de parcare cu încărcare de 7 lei/h s-a luat în considerare un autovehicul cu capacitatea bateriei de 40 kWh şi este compus din:
- consumul mediu energie electrică: 1 kWh = 0,75 lei*; 0,75 lei x 5 kWh**= 3,75 lei
*tarif în baza contractului încheiat la nivelul municipiului Galaţi, prin achiziţie pe Bursa de Mărfuri, cu furnizorul S.C. Monsson Trading S.R.L.
**pentru un autovehicul cu capacitatea bateriei de 40 kWh sunt necesare în medie 8 ore de încărcare rezultând o putere medie de 5 kWh
- cheltuieli cu amortizarea echipamentului, serviciului de pază, întreţinerea şi mentenanţa obiectivului: 0,1 lei/h + 0,1 lei/h + 3 lei/h = 3,20 lei/h.

Mai mult, în şedinţa de Consiliu Local din data de 19.04.2022 a fost adoptată şi hotărârea privind stabilirea tarifului pe kw aplicabil după punerea în funcţiune şi a celorlator staţii de încărcare aflate în diferite stadii la acest moment, având formula de calcul: tariful de achiziţie a energiei electrice active (cu toate taxele şi accizele incluse) la care se adaugă 1,5% pentru acoperirea costurilor de mentenanţă şi operare.

În completare, menţionăm că lucrările la cele 5 staţii pentru alimentarea maşinilor electrice pe străzile Siderurgiştilor şi 1 Decembrie 1918 sunt încheiate, iar în momentul de faţă se derulează procedurile legale privind încheierea contractului cu furnizorul de energie electrică. În paralel, facem demersurile şi pentru asigurarea serviciilor de operare, mentenanţă şi gestionare a sistemului de tarifare pentru aceste staţii. În aceste condiţii, estimăm că în cursul lunii mai vor putea fi utilizate cele 5 staţii”.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că a fost atribuit contractul pentru serviciile de proiectare (elaborare studiu de fezabilitate) în vederea construirii unui spital municipal de urgenţă. Valoarea contractului, cu o durată de 6 luni, este de 289.000 lei fără TVA, iar ofertantul câştigător este Arhidesign GS SRL.

Reamintim că Primăria municipiului Galaţi doreşte construirea unui spital cu 320 de paturi, cu diferite secţii, laboratoare şi ambulatoriu. Sunt supuse analizei două posibile amplasamente - în zona străzii Cetăţianu Ioan şi a străzii Traian, subiect despre care Monitorul de Galaţi a relatat în articolul "Unde se va construi Spitalul Municipal de Urgenţă Galaţi".

"Gălăţenii trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate. Ne dorim construirea unui nou spital cu 320 de paturi, cu diferite secţii, laboratoare şi ambulatoriu. Avem în vedere două posibile amplasamente - în zona străzii Cetăţianu Ioan şi a străzii Traian. Un pas important a fost făcut pentru că s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare (elaborare studiu de fezabilitate). Valoarea contractului, cu o durată de 6 luni, este de 289.000 lei fără TVA", a spus primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 10