Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2022, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean (IȘJ) Galaţi.
Proba va începe la ora 9:00, în Centrul de concurs nr.1, organizat la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi şi în Centrul de concurs nr.2, organizat la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi. Pentru susţinerea acestei probe au fost validate 630 de dosare.
Accesul candidaţilor în sală se face în intervalul orar 07:00-08:00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.
Subiectele şi baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate după susţinerea probei scrise, pe site-ul http://subiecte.edu.ro  (ora 16:00).
Rezultatele iniţiale vor fi afişate în data de 19 iulie 2022, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
Contestaţiile la proba scrisă se pot depune/transmite la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, astfel:
- în data de 19 iulie 2022, până la ora 21:00;
- în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00.
În situaţii excepţionale, transmiterea contestaţiilor se poate realiza şi prin poşta electronică, în data de 19 iulie 2022 şi în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00, pe adresa de e-mail: titularizare@isjgalati.ro.
Rezultatele finale se afişează la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi pe site în data de 27 iulie 2022.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă, dar şi la inspecţia specială la clasă/proba practică minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice organizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în zilele de 29 iulie şi 1 august 2022.
La nivelul judeţului Galaţi sunt disponibile 140 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (86 în mediul urban şi 54 în mediul rural).
Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro, potrivit IȘJ Galați.

Publicat în Eveniment

În perioada următoare, ANAF şi-a propus să colecteze mai mulţi bani la bugetul de stat şi urmează să aplice şi modalităţi de verificare a contribuabililor, precum şi mărirea gradului de conformare fiscală. Astfel, se pregătesc controale masive, numărul verificărilor urmând să crească cu 10% până la finalul anului 2025. În afară de entităţile juridice, controalele se vor extinde şi la persoanele juridice, pentru creşterea gradului de conformare voluntară.

”În ceea ce priveşte conformarea voluntară, ANAF are o serie de proiecte în derulare atât pentru persoane fizice cât şi pentru cele juridice”, a declarat Mihaela Drăgulin, şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul ANAF, pentru Antena 3.

”Vom derula în acest an proiecte pilot în diverse judeţe ale ţării care vizează veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, veniturile din meditaţii precum şi cele din activităţi de înfrumuseţare. Pentru persoanele juridice sunt două proiecte de conformare fiscală, unul în domeniul preţurilor de transfer, iar cel de-al doilea vizează marii contribuabili. Acţiunile de conformare fiscală vizează inclusiv profesorii care dau meditaţii acasă, cei care îşi închiriază diverse bunuri, dar şi stilişti care se ocupă de machiaj sau coafură, de exemplu”, precizează Mihaela Drăgulin.

În momentul în care aceştia vor primi notificările de la ANAF, vor trebui să le dea curs şi să-şi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată. Toate categoriile de contribuabili care intră în analiza de risc vor face obiectul acţiunilor de control ale ANAF în perioada următoare.

Publicat în Economie

Despre războaie aflam, până de curând din cărţile de istorie. Dincolo de cauze sau consecinţe generale sau numele unor lideri aflam numere sau statistici. Rareori realizăm că în spatele numerelor se află nume şi multe drame. Trăiam cu senzaţia că suntem în siguranţă, că până în secolul XXI, omenirea a învăţat că problemele se pot rezolva altfel decât prin război, că indiferent de rasă, origine sau orice altceva ne face diferiţi putem trăi în siguranţă, că demnitatea umană, egalitatea, democraţia sunt valori pe care am învăţat să  le preţuim tocmai pentru că în trecut lucrurile au stat altfel. Dar realitatea ne arată că lucrurile nu stau aşa şi că uneori, din motive pe care cei mai mulţi nu le înţeleg, oamenii sunt nevoiţi să-şi reorganizez viitorul după cu totul alte principii.

Războiul din Ucraina ne dă ocazia să redescoperim că încă putem avea empatie, iar acea generaţie de tineri pe care mulţi o considerau pierdută în spatele unui ecran poate să se mobilizeze extraordinar atunci când situaţia o impune. Este şi cazul elevilor Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, care alături de profesorii lor şi cu sprijinul permanent al părinţilor au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru ca refugiaţii ucrainieni cazaţi în sala de sport a Colegiului să se simtă cât mai confortabil cu putinţă. Ne-am asigurat de hrană şi îmbrăcăminte, de activităţi reacreative pentru cei mici, de a le asculta poveştile triste şi a încerca să le ştergem lacrimile şi să-i ajutăm să ia legătura cu cei dragi rămaşi în ţara în care nimeni nu mai este în siguranţă.

scrisoare

În aceste momente în care punem la îndoială garanţia zilei de mâine, când primul instinct este acela de a te prezerva, ne apare timidă speranţa. Speranţă rezidă din forţa unei comunităţi, o comunitate capabilă de raliere, de rezilienţă în virtutea vicisitudinilor. Prezenţa războiului ca sceptru al morţii la graniţele ţării, ne-a scos din zona de confort şi ne-a făcut să acţionăm în virtutea valorilor umane, să găsim soluţii, să sacrificăm timp personal, să acţionăm în spiritul întrajutorării umane. Elevi, profesori, părinţi au demonstrat că pot fi o echipă care a răspuns necondiţionat strigătului de ajutor a unei comunităţi greu încercate. Suntem acolo, pentru ei şi, deşi nu e simplu, prin eforturi comune încercăm să facem tot ceea ce ţine de noi.

„Multe mulţumiri voluntarilor şi locuitorilor oraşului Galaţi care au asigurat o primire caldă cetăţenilor din Ucraina. Noi toţi ne-am simţit ca acasă! Le dorim tuturor sănătate, inspiraţie şi cel mai important - pace în toată lumea!”, ne transmit soţiile şi copiii marinarilor companiei Hartmann din Odessa (FOTO). Cu siguranţă, sala de sport a Colegiului Cuza nu este "acasă", dar este locul în care cineva îî aşteaptă cu dorinţa de a-i ajuta necondiţionat. Mulţumiri voluntarilor şi tuturor celor care sprijină efortul lor şi care ajută cu tot ceea ce le stă în putinţă. Ei reprezintă dovada că există speranţă, că fiecare dintre noi poate face lumea un loc mai bun.

Prof. Maria-Isabela Miron,
Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza

Publicat în Comunitate

Este vorba de 20 de profesori de la Universitatea din Ismail. Aceştia au solicitat ajutor de la Universitatea „Dunărea de Jos” (UDJ) Galaţi, care îi va caza alături de familiile lor în căminele studenţeşti.

„Avem cazaţi 85 de studenţi din Ucraina în complexul nostru de cămine. Momentan, majoritatea dintre ei se află în ţară, doar câţiva dintre ei am înţeles că sunt în drum spre cămine, pentru că e început de semestru doi. Am mai primit o solicitare de la colegii noştri, cadrele didactice de la Universitatea din Ismail de a le oferi sprijin în această perioadă. Drept pentru care suntem pregătiţi să-i primim, să le oferim cazare, masă, asistenţă medicală, eventual asistenţă psihologică pentru că trec prin această perioadă grea. Este vorba de 20 de cadre didactice şi famiiile lor. Îi vom caza în spaţiile disponibile pe care le avem în cămine, vom face un palier special pentru dumnealor. O parte sunt cetăţeni ucraineni, o parte au dublă cetăţenie”, a declarat dr. Alexandru Nechifor, prorector la UDJ Galaţi.

Publicat în Știrea zilei

Un număr de aproximativ 60 de unităţi de învăţământ din Galaţi au fost selectate în Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) şi pot primi, fiecare, până la 200.000 de euro pentru proiecte de reducerea abandonului şcolar. În total, la nivelul întregii ţări, 3.235 de unităţi de învăţământ au fost identificate ca eligibile, o treime dintre ele fiind incluse într-o primă rundă.

„Sunt bani care pot fi atraşi de şcoli pentru a organiza activităţi diverse care să facă şcoala atractivă, iar elevii să vină cu drag şi interes la şcoală. Îndemn toţi profesorii, directorii şcolilor din judeţul Galaţi să se grăbească să acceseze aceste fonduri. Sunt bani care nu trebuie pierduţi sau lăsaţi să stea în conturile Băncii Naţionale, fără a fi folosiţi. Gama de activităţi care pot fi organizate cu aceste fonduri este foarte diversă, de la a merge cu copiii la muzee, la a vizita diferite obiective. Se bucură şi copiii şi vor veni cu plăcere la şcoală, iar pe de altă parte aceşti bani se întorc în economia locală“, a declarat deputatul Onuţ Valeriu Atanasiu, fost inspector şcolar general al IŞJ Galaţi.

Conform Ghidului de finanţare, supus dezbaterii publice de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, selecţia a fost făcută pe baza a cinci indicatori de vulnerabilitate, respectiv:
- procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învăţământ;
- rata de absolvire a învăţământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenţi ai clasei a VIII-a şi numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar;
- raportul dintre numărul elevilor repetenţi şi în abandon şcolar şi numărul total de elevi din învăţământul gimnazial;
- rata de participare a absolvenţilor învăţământului gimnazial la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial care participă la examen şi numărul total al absolvenţilor învăţământului gimnazial;
- procentul absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obţinut note sub 6 la Evaluarea Naţională din total participanţi la evaluare.

În prima rundă de finanţare sunt prioritizate 1019 unităţi de învăţământ care au îndeplinitcumulativ următoarele criterii:
- au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenţie ridicată şi în 2020/2021cu prioritate de intervenţie ridicată şi medie;
- au personalitate juridică;
- au un număr de cel puţin 40 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial;
- şi-au exprimat intenţia de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimatăprin Declaraţie de intenţie.

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului şireducerea părăsirii timpurii a şcolii şi, implicit, creşterea ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior - gimnazial la învăţământul secundar superior - liceu sau învăţământ profesional şi tehnic.

Alocarea financiară pentru Schema de granturi PNRAS este de 500 mil euro şi este detaliată pe tipuri de grant, respectiv grant mic, mediu şi mare, dimensionat în funcţie de efectivele de elevi din unitatea şcolară eligibilă. Valorile maximale alocate pe categorie de grant pot diferi în funcţiede gradul de marginalizare al zonei în care este situată unitatea de învăţământ se calculează în funcţie de efectivul de elevi dinciclul gimnazial dinunitatea de învăţământ şi poate varia între 65.000 şi 199.000 de euro, fără TVA, per proiect.

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să se încadreze în obiectivele specifice ale PNRAS, respectiv să realizeze activităţi care să contribuie la prevenirea abandonului şi reducerea ratei de părăsiretimpurie a şcolii.

Categorii de activităţi au caracter obligatoriu. Meniul de activităţi cuprinse în fiecare categorie este orientativ, solicitantul putând să-şi aleagă pe acelea care sunt relevante pentru nevoileidentificate.

Intervenţiile PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece risculde abandon şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul detranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.

Elevii în risc de abandon şcolar sunt:
- elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;
- elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);
- elevii care au repetat cel puţin un an sau doi ani şcolari;
- elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.

Grupurile ţintă eligibile în cadrul PNRAS sunt:
- Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar;
- Copiii de vârstă şcolară (6-17 ani) care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau care au părăsit timpuriu şcoala reînscrişi, inclusiv copii migranţi;
- Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au absolvit cel mult învăţământulsecundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) şi nu s-au înscris în nicio altă formă deeducaţie sau formare profesională;
- Cadre didactice şi personal auxiliar.

Pe lângă aceştia, în PNRAS există şi alte categorii de grup ţintă ale căror nevoi specifice pot fi adresate prin activităţi suplimentare.

În cazul celor 43 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi este vorba atât de unităţi din judeţ cât şi din municipii, cum ar fi Şcoala Gimnazială „Iulia Haşdeu”, Liceul cu Program Sportiv din Galaţi sau Şcoala Gimnazială Ion Petrovici sau Şcoala Gimnazială Gheorghe Petraşcu din Tecuci.

Lista completă a unităţilor de învăţământ eligibile pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar poate fi consultată la următoarea adresă: https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20unitati%20invatamant%20eligibile%20PNRAS_PNRR_0.pdf.

Publicat în Politica

Profesorii care au comis erori majore, anul trecut, la Evaluarea naţională şi la Bacalaureat nu vor mai lua parte la niciun examen naţional, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, luni, într-o conferinţă de presă.
"Avem lista acelor evaluatori care au comis erori majore şi pot să vă asigur - mă ţin de cuvânt - că nu vor mai evalua la niciun examen naţional după greşelile pe care le-au făcut în Evaluarea naţională sau Bacalaureatul de anul trecut. (...) Corectare computerizată a fost una dintre solicitările majore ale Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi", a spus ministrul după întâlnirea cu reprezentanţii asociaţiilor de părinţi.
În cadrul întâlnirii de luni au fost clarificate mai multe aspecte, precum standardizarea evaluării, eliminarea inechităţilor, susţinerea performanţei.
"Suntem pe aceeaşi lungime de undă cu solicitările şi aşteptările părinţilor. Au fost clarificate mai multe lucruri pe mai mult paliere. Este foarte important să avem rezolvate probleme precum standardizarea evaluării în România, eliminarea inechităţilor de orice fel în sistemul de învăţământ românesc, de susţinere a performanţei, probleme ce ţin de modul de organizare. Şi, peste toate acestea, am asigurat reprezentanţii părinţilor că în momentul în care va exista un draft al unui nou pachet legislativ în educaţie, el va fi supus consultărilor şi dezbaterii fără niciun fel de întârziere. Facem tot posibilul ca acest draft să existe cât mai repede posibil după încheierea dezbaterilor în cadrul proiectului "România Educată"", a susţinut ministrul.
Cîmpeanu a menţionat că a avut luni o videoconferinţă cu inspectorii şcolari cu privire la reducerea abandonului şcolar.
"I-am rugat să se asigure că vor fi transmise solicitări de la toate şcolile care se confruntă cu probleme ce ţin de abandonul şcolar, un fenomen care este într-o creştere mai mult decât îngrijorătoare, îndeosebi în mediul rural. La finalul lunii martie va trebui să avem deja încheiate contractele de finanţare pentru primele 750 de şcoli cele mai vulnerabile din perspectiva abandonului şcolar. Este vorba despre finanţări de până la 200.000 de euro, în care cheltuielile eligibile sunt - pe lângă orele de meditaţii - cheltuieli cu orientarea şcolară, cu consilierea, cu mediatori şcolari. Acei elevi pot participa de multe ori pentru prima oară la tabere care să fie plătite din acest grant, la excursii, la vizite de documentare", a arătat ministrul Educaţiei.
Şcolile pot achiziţiona, potrivit acestuia, diverse echipamente, care să facă şcoala atractivă, în aşa fel încât să scadă abandonul şcolar.
"Această măsură trebuie implementată în paralel cu achiziţia de microbuze şcolare, cele 3.200 de microbuze şcolare echivalente 8+1 locuri, care să faciliteze accesul la şcoală. Nu în ultimă instanţă, un sistem de burse care să fie atractiv pentru a nu părăsi şcoala dincolo de cele şase tipuri de burse existente care au crescut în cuantum", a mai declarat Sorin Cîmpeanu. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Jumătate dintre profesori şi părinţi sunt de acord cu interzicerea folosirii măştilor textile la şcoală doar dacă se vor asigura măşti medicinale gratuite, potrivit unui sondaj al World Vision România realizat în prima săptămână a lunii ianuarie în mediul rural.
Mai mult de o treime dintre părinţii din mediul rural chestionaţi au spus că şcoala nu asigură deloc măşti şi sunt nevoiţi să le cumpere ei copiilor. Legat de suma pe care o cheltuiesc pentru măşti, aproape jumătate dintre părinţi au răspuns că între 30 şi peste 50 de lei pe lună. Un procent de 12% au spus că dau mai mult de 50 de lei, pentru că au mai mulţi copii. Unul din zece părinţi a menţionat că a cumpărat măşti textile la un moment dat şi le folosesc pe acelea. Un procent de 9% alocă în jur de 10-20 de lei, chiar dacă au mai mulţi copii, pentru că uneori mai folosesc masca şi două zile la rând. Una din cinci familii respondente are venituri sub 1.000 de lei pe lună.
Deşi 59% dintre părinţi şi 65% dintre profesori cred că şcolile nu ar trebui închise în valul cinci al pandemiei, intenţia de vaccinare împotriva COVID-19 în mediul rural rămâne în continuare mică. Astfel, 70% dintre părinţi nu şi-au imunizat copiii mai mari de 12 ani, 20% se mai gândesc şi doar 10% răspund că au copiii imunizaţi. Legat de intenţia de vaccinare pentru copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani atunci când acest lucru ar fi posibil, 70% nu ar face acest lucru, 20% se mai gândesc şi doar 10% i-ar lăsa să se imunizeze.
Un procent de 70% dintre profesori au menţionat că sunt vaccinaţi. Întrebaţi dacă s-ar imuniza în cazul în care menţinerea şcolilor deschise ar depinde de rata de vaccinare a profesorilor, 23% au răspuns afirmativ.
Legat de testarea COVID-19 a elevilor, peste 90% dintre părinţi şi profesori au spus că, în cazul şcolii lor, testarea s-a făcut acasă de către părinţi. Deşi 76% dintre profesori au precizat că, din câte ştiu ei, părinţii au efectuat acasă testele COVID-19, 63% cred că această testare ar trebui să se facă la şcoală de către asistenţii medicali. Un procent de 70% dintre profesori au afirmat că nu pot efectua testele la şcoală, pentru că sunt prea mulţi copii şi s-ar pierde prea mult din timpul de predare.
Mai puţin de jumătate dintre părinţi au menţionat că li s-a părut uşor procesul de testare şi au înţeles instrucţiunile. Peste 40% spun că s-au descurcat, pentru că li s-a arătat la şcoală cum să procedeze de către cadrele didactice sau asistenţi, iar 10% au răspuns că li s-a părut un proces dificil şi au cerut ajutorul unor cunoştinţe/asistent medical/profesor ori au căutat pe Youtube cum se face testarea.
Legat de cea mai dificilă parte cu privire la testarea copiilor acasă, pentru aproape 70% dintre părinţi aceasta a fost recoltarea probelor, pentru 18% a fost greu să înţeleagă cum se face testul. Pentru aproape 15% dintre părinţi a fost dificil să facă testele în aceeaşi zi pentru mai mulţi copii. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Profesorii care şi-au luat doctoratul şi l-au echivalat cu gradul didactic I ar restitui sume care se ridică şi până la 30.000 lei ca urmare a faptului că au încasat din 2017 până în prezent atât indemnizaţia pentru doctorat, cât şi cea pentru gradul didactic I.
Profesorii aflaţi în această situaţie au fost şocaţi în momentul în care, chiar înainte de Crăciun au primit o solicitare care le cerea să spună cum vor fi recuperate aceste sume.
„Apel public asupra modului prin care li se impută sume de sute de milioane de lei (vechi) pentru modul în care ISJ Galaţi şi Ministerul Educaţiei interpretează legea diferit şi se răzgândesc de la un an la altul. În prag de sărbători, ISJ Galaţi a găsit de "bună cuviinţă" să solicite şcolilor să transmită în termen de 10 zile cum se vor recupera sumele pentru plata indemnizaţiei de doctorat din 2017 până în prezent, în cazul cadrelor didactice care au primit atât indemnizaţia cât şi gradul didactic I, chiar dacă au echivalat înainte de 2017. A fost dat ordinul de ministru 3993/2021 prin care cadrele didactice care au echivalat doctoratul cu gradul didactic I înainte de 2017 aleg între gradul I şi indemnizaţie. Până în iunie 2021 şcolile au acordat indemnizaţia de doctorat în continuare în baza adresei Ministerului Muncii 3276/L.O.V./04.09.2017 prin care se transmitea că acele cadre didactice care au echivalat înaintea aplicării legii salarizării din 2017 rămân în plată atât cu indemnizaţia, cât şi cu gradul didactic I. Şcolile care au astfel de cadre didactice au fost înştiinţate de către departamentul audit al ISJ că trebuie să recupereze prejudiciul care se ridică la sume de aproximativ 30 000 lei (300 milioane lei vechi) pentru fiecare cadru didactic”, ne-a scris un profesor.
Inspectorul general şcolar, Gina Brânzan ne-a declarat că termenul a fost prorogat până la data de 01 februarie 2022, urmând ca în această perioadă să se facă o reanalizare a acestei situaţii în cadrul unei şedinţe cu directorii şcolilor.
Profesorii speră într-o reevaluare favorabilă, astfel încât să nu fie nevoiţi să dea înapoi aceşti bani care nu sunt deloc puţini.

Publicat în Comunitate

Angajaţii din învăţământ au ieşit din nou în stradă. Câteva zeci de cadre didactice membre ale Sindicatului Învăţământului Preuniversitar au protestat astăzi, marţi, 21 decembrie 2021, în faţa Prefecturii din Galaţi. Ei au anunţat că şi la nivelul unităţilor de învăţământ au intrat în grevă japoneză şi ameninţă că nu vor mai încheia mediile elevilor, ameninţă chiar cu grevă generală, dacă nu îşi primesc măririle salariale amânate timp de doi ani.

Sindicaliştii sunt revoltaţi că nu a fost respectat procentul de majorare de 16%. Guvernanţii şi-au amintit de ei în ceasul al doisprezecelea, au modificat ordonanţa şi au anunţat că le vor majora salariile, totuşi, dar cu 8% de la 01 ianuarie 2022. Mult prea puţin, spun dascălii, care se plâng că banii în plus nu îi vor ajuta să facă faţă scumpirilor.

Legea aprobată în 2017 prevedea că din septembrie 2020 salariile profesorilor să fie majorate cu 16%. Guvernele Orban şi Cîţu au amânat însă aceste creşteri. De asemenea, cadrele didactice ameninţă că nu vor încheia situaţia şcolară a elevilor şi nu se vor prezenta la cursuri pe 03 ianuarie 2022.

Publicat în Eveniment

Principalele federaţii sindicale din învăţământ cer opinia profesorilor cu privire la formele de protest cu care sunt de acord în perioada următoare, una dintre acestea presupunând ca şcoala să nu mai înceapă pe 3 ianuarie - pentru gimnaziu şi liceu - ci pe 10 ianuarie, mergându-se până la greva generală.

În cadrul acestui referendum al federaţiilor sindicale, profesorii trebuie să răspundă cu DA sau NU dacă sunt de acord cu:
- Prorogarea încheierii situaţiei şcolare pe semestrul I
- Prorogarea reînceperii cursurilor pentru 10 ianuarie 2022
- Grevă de avertisment
- Grevă generală

"Având în vedere că proiectul de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice nu prevede acordarea integrală a salariilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 personalului didactic din învăţământ (acordându-se, în medie, doar o creştere de 4%, în condiţiile în care creşterea reală cuvenită este de ~16%), prorogă pentru a 11-a oară alocarea procentului de 6% din PIB pentru finanţarea educaţiei şi nu stabileşte acordarea nici unei majorări salariale personalului nedidactic din sistemul educaţional;
Faţă de poziţionarea inacceptabilă a salariilor din educaţie în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017;
Faţă de refuzul Guvernului de a acorda creşterea salarială prevăzută de lege, în actualul context al creşterilor de preţuri la alimentele de bază, utilităţi şi nu numai, menţinând salariile angajaţilor din învăţământ la limita subzistenţei,
Întrucât acţiunile F.S.L.I., F.S.E. „SPIRU HARET” şi F.N.S. „ALMA MATER” sunt puse în slujba intereselor membrilor acestora,
În raport de prevederile legale în vigoare, ne exprimăm - prin DA sau NU - opţiunea privind acţiunile de protest", se arată în textul referendumului iniţiat de FSLI, FSE Spiru Haret şi Federaţia Alma Mater.

Liderul Federaţiei Sindicatelor Liberele din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, a precizat marţi pentru HotNews.ro că decizia cu privire la ce se va întâmpla din 3 ianuarie 2022 va fi luată după ce rezultatele acestui referendum vor fi comunicate joi, 23 decembrie 2021.

Publicat în National
Pagina 1 din 3